NUMEROLOGIST PRO CERTIFICATE EDUCATION

Velkommen til danmarks største og mest dybdegående numerologi uddannelse

OBS TILMELDNING ER LUKKET! ÅBNER IGEN TIL EFTERÅRET TIL NÆSTE HOLD SOM STARTER PRIMO 2019

Uddannelsen til professionel numerolog er en spirituel og personlig udviklingsrejse over 8 mdr.
På Numerologist Pro Uddannelsen bliver du undervist i den rene, oprindelige, numerologi tradition,
og i særligt dybdegående metoder, som du ikke finder andre steder.

Har du spørgsmål så skriv til: kontakt@numerologerne.dk

HVORFOR VÆLGE NUMEROLOGIST PRO UDDANNELSEN?

FORDELE VED NUMEROLOGIST PRO UDDANNELSEN

PERSONLIGE SESSIONER

Du får en personlig navnesession i starten af uddannelsen, hvor vi går i dybden med dit navn og undervibrationer.

MATERIALER AF HØJ KVALITET

 Uddannelsens grundbøger er på over 1500 sider, og kan også bruges som opslagsværker efter endt uddannelse. Du får timevis af undervisningsvideo samt lydfiler, online quizzes, musik meditationer på tallene m.m.

PRØVEKANINER OG LIVE ØVELSER

Du lærer at holde mange forskellige typer sessioner og får tilbudt prøvekaniner undervejs.

STUDIEGRUPPE OG ONLINE SPARRING

Du bliver tilbudt at deltage i en studiegruppe, hvor du kan sparre med andre om materialet og hjemmeopgaver, og dele din personlige proces i et mindre fællesskab. 

I vores facebook gruppe kan du stille sprøgsmål, så du altid har svar ved hånden.

NUMEROLOGIST PRO SOFTWARE SYSTEMET

Vi har skabt verdens første software system, som støtter dig i at blive en dygtig numerolog. Læg fx. cases op og øv dig i tolkning, hvor du bl.a. kan klikke på de forskellige steder i numeroskopet og læse forklaringer om tallene og positionerne. 

Gratis adgang til Numerologist Pro i 1 år følger med i uddannelsen.

8 MÅNEDERS ONLINE + LIVE UDDANNELSE

Uddannelsen består af 15 online moduler hvoraf 4 af modulerne er live weekender. Hvert modul har hver sit numerologiske tema. I en kombination mellem cases, teoretisk viden, live øvelser og opgaver kommer du i dybden med hvert emne.

FREMTIDENS NUMEROLOGI UDDANNELSE

Vores vision er at føre numerologien ind i fremtiden. Numerologi bliver mere og mere anerkendt i takt med at forståelsen af vibration har stor betydning i alt fra fra biologi til kvantefysik og psykologi.

NUMEROLOGIST PRO NETVÆRKET

Numerologist PRO Netværket tæller over hundrede danske numerologer. Her kan du dele din viden, deltage i spændende events og være en del af empirisk forskning.

NUMEROLOGIST PRO CERTIFICATE EDUCATION

TILMELDING ÅBEN TIL 1.AUGUST

Tilmeld dig nu mens du stadigvæk kan!

_______

BETAL OVER 6 MÅNEDER

7.200
inkl. moms

Du betaler 6 rater à 7.200 kr,-
der trækkes en gang om måneden.


For at sikre din plads betaler du den 1. ratebetaling
via. tilmeld knappen.

BETAL OVER 12 MÅNEDER

3.750
inkl. moms

Du betaler måned for måned
over en 12 måneders periode.


For at sikre din plads betaler du den 1. ratebetaling
via. tilmeld knappen. 

Har du spørgsmål er du velkommen til at skrive til os på kontakt@numerologerne.dk

OBS! Vedr. betaling. Når du klikker på en af knapperne foroven betaler du med dit kreditkort via vores sikre betalings gateway STRIPE. Hvis du foretrækker ikke at betale via stripe, men fx direkte via bankoverførsel, så skriv en email til os, og vi finder en anden måde at ordne betalingen på. Din tilmelding er godkendt og din plads sikret, når minimum første rate er betalt.

MØD DINE KOMMENDE UNDERVISERE…

NUMEROLOGIST PRO UDDANNELSEN

Johannes Ehvass

Johannes er numerolog, coach, uddannelsesleder og software arkitekt på Numerologist PRO..

Johannes er oprindeligt uddannet datalog og har efter mange år som softwareingeniør været selvstændig som coach.

Johannes har en systematisk og trin for trin tilgang til læringsprocessen, talkombinationerne og tolkningen, hvor han forener viden og intuition med sit øje for den fascinerende matematik bag numerologien.

Johannes er opvokset i Swaziland og Hong Kong, og praktiserer dagligt meditation, yoga og kung fu.

Estel Ehvass

Estel er numerolog, coach og psykoterapeut, uddannelses-leder og software designer på Numerologist PRO.

Estel skiftede navn numerologisk i år 2000 og har interesseret sig for numerologien lige siden.

Estel går i dybden med numerologiens gamle kilder og har bl.a. moderniseret den oldgamle viden om undervibrationer i navnene til et helt nyt niveau.

Estel forsker også empirisk i numerologiens virkning og effekt, og er oprindeligt uddannet i musikvidenskab fra universitetet.

VELKOMMEN TIL DEN BAGVEDLIGGENDE VIRKELIGHED....

HVORFOR LÆRE NUMEROLOGI?

ÅBNER DINE ØJNE FOR UNIVERSETS MYSTIK ...

Numerologien er en oldgammel, spirituel og esoterisk videnskab som er dybt forbundet med arketyper, dybdepsykologi og vibrationslære. Den ægte numerologi er en af de dybeste spirituelle visdomssystemer der findes. Numerologi kan åbne dine øjne for skjulte dimensioner og give dig redskaber til at "gå ind" bag virkeligheden.

GIVER DIG BALANCE OG INDRE RO ...

Med et harmonisk numeroskop kan du leve livet fra et ståsted af indre ro, fred og psykisk balance.

Når du lærer at forstå tallenes flow, ved du at universet altid arbejder igennem dig. Når du følger denne rytme, oplever du flow og harmoni. Du træner også din intuition gennem numerologien som værktøj. Det giver en dyb følelse af ro når du ved hvordan vibration ligger til grund for alle indre tilstande og ydre begivenheder.

HJÆLP ANDRE MED DIN VISDOM ..

Mennesker elsker at få deres navne analyseret - fordi vi alle længes efter at forstå os selv, vores plads i universet og formålet med vores liv. Med den numerologiske viden bliver du en kanal for en dyb, spirituel viden, som kan hjælpe andre til at se deres liv i et nyt perspektiv. At lære numerologi gør dig derfor til en person med healende og livstransformerende kræfter, som kommer både dig selv, og dem du kommer i kontakt med på din vej, til gode.

CERTIFICERET PROFESSIONEL NUMEROLOG

HVAD KAN DU BRUGE EN NUMEROLOGI UDDANNELSE TIL?

 • Du kan starte din egen praksis og give numerologi sessioner og numerologisk coaching med din eftertragtede viden
 • Du kan benytte numerologien som et supplement i dit virke hvis du allerede er fx behandler, terapeut eller coach
 • Du kan tage uddannelsen for din egen skyld som en spirituel udviklingsrejse
 • Du kan komme i dybere kontakt med din egen ESSENS og livsmission, og kan hjælpe dine kunder til det samme
 • Du kan hjælpe virksomheder til at styrke deres brand og flow
 • Du kan være med til at udbrede de positive effekter af et numerologisk vibrationsskifte, såsom mere glæde, flow, inspiration og  indre ro
 • Du kan forstå dig selv og andre langt dybere, fx. vil du få en dyb numerologisk indsigt i menneskers bevæggrunde, motivationer, ønsker, følelser, tankemønstre og aspirationer
 • Du kan aflæse årets, månedernes og dagenes energier og dermed leve i mere harmoni med de globale vibrationer
 • Du kan udvikle din højere bevidsthed, styrke din intuition og se livet i et nyt, og dybere, perspektiv
Starten af et fantastisk eventyr!

BLIV CERTIFICERET NUMEROLOG OG ...

FÅ EN POPULÆR OG EFTERTRAGTET VIDEN

Numerologien er et felt i rivende udvikling, som bliver mere og mere populært

Flere og flere vil gerne have en analyse af hvad deres navne betyder, og finde ud af hvordan de kan forbedre deres liv bl.a ved at SKIFTE NAVN numerologisk. Denne trend breder sig ikke kun i Danmark, men er også på vej mod et internationalt gennembrud.

Der vil derfor være brug for endnu flere numerologer i fremtiden, og du kan blive en af de kommende numerologer, som er med til at bryde igennem internationalt og skabe mere harmoni, både for den enkelte person - og i verden.

BLIV CERTIFICERET PROFESSIONEL NUMEROLOG

DINE UNIKKE FORDELE VED NUMEROLOGIST PRO UDDANNELSEN

Her er nogle af de fordele du vil opleve, når du tager en numerologiuddannelse hos os.


EN UDDANNELSE SOM OGSÅ ER EN SPIRITUEL OG PERSONLIG UDVIKLINGSREJSE
 • Kursisternes egne personlige tal inddrages i undervisningen som en måde til selvindsigt
 • Metoder til at manøvrere gennem dit eget liv ud fra forståelsen af at alt er vibration
 • Hvordan du tuner ind på universelle energier og lever i større harmoni i dit eget liv
EN UNIK OG DYBDEGÅENDE NUMEROLOGISK VIDEN
 • Den rene, numerologiske viden baseret på den ældste numerologi tradition, der går tusinder af år tilbage
 • En systematisk indlæringsproces, hvor du trin for trin går fra begynderniveau til professionel numerolog
 • Indsigt i de ældste numerologiske hovedkilder hvor du lærer at skelne skidt fra kanel i den numerologiske litteratur
 • Videnskaben bag vibration, kvantefysik og hellig geometri, som giver dig en endnu større forståelse af numerologiens dybde og sætter den ind i en moderne sammenhæng
 • Den dybe spirituelle visdom, der lægger til grund for numerologien
SOM DE ENESTE I DANMARK UNDERVISER VI I FLG.:
 • Det psykiske selv, som er en del af essenstallene der viser hvordan følelses- og tankemønstre har udviklet sig lag efter lag i psyken og hvordan udviklingen foregår fra barn til voksen
 • Tallenes betydninger helt op til 99, hvor man normalt stopper et sted i 50’erne
 • At aflæse ethvert tal, ud fra dets “diamanter” – uanset hvor højt det er, og udelukkende ved at se på de tal det består af
 • Udpakningen af tallene i 3 niveauer – ethvert tal integrerer op i et 9 tal, som er fuldendelsens tal hvorved tallet ikke kan udpakkes mere
 • Kombinationsdiamanterne, kombinationsauraer, vibrationspyramider og centerdiamanter
 • Den dybe viden om undervibrationer i navnene, som skaber et finere niveau af vibration inde i hvert navn
 • Hvordan du designer det perfekte navn inklusiv personligheds og hearts desire tallene, så numeroskopet boostes maksimalt
 • Multidimensionel tolkningsmetoden som viser de skjulte forbindelser mellem tallene i et numeroskop
 • Hvordan du designer unikke produkt og titelnumeroskoper på 1,2,3 og 4 navne
 • Template builder og numeroskop regler – hvordan millioner af muligheder bliver til ganske få super numeroskoper
 • “HANDS ON” ERFARING DER GIVER FAGLIG SELVTILLID
 • Numerologiske coaching teknikker som hjælper dig til at give sessioner der virkelig rykker folk
 • Du får masser af praktisk træning i at give sessioner og live øvelser undervejs, som styrker din faglige selvtillid så du kan gå ud og praktisere som numerolog efter endt uddannelse
 • Du lærer praktisk og terapeutisk brug af numerologi til at forstå dig selv og andre på et et dybt og personligt plan
 • Du lærer at forene din viden med din egen dybeste intuition i din tolkning
MATERIALER AF HØJ KVALITET
 • Du modtager grundbøger på flere hundrede sider, som du kan bruge som opslagsværk under uddannelsen og i resten af din numerologiske karriere
 • Online quizzes som hjælper dig til at indlære de grundlæggende betydningerne af tallene 1-42 og styrker din hukommelse om tallene
 • Online medlemssektion med video, lydfiler og manualer så du har visuelt og skriftligt materiale til alle moduler til selvstudium og repetition
 • Et års gratis adgang til Numerologist-PRO software systemet, med smarte tools der gør livet lettere for dig som numerolog, samt støtter dig i at indlære og tolke numeroskoper
PERSONLIG COACHING OG SESSIONER UNDERVEJS
 • Lukket facebook gruppe hvor du kan stille faglige og personlig spørgsmål, så du altid har hjælp ved hånden
 • Personlige Skype sessioner med Estel eller Johannes undervejs i forløbet eller inden uddannelsesstart
Uddannelsen FOREGÅR ONLINE men er inklusiv 4 LIVE WEEKENDER i København! Vi starter 23. juni 2018 hvor det første modul gøres tilgængeligt.

NYE KOMPETENCER, SOM GØR EN FORSKEL

LÆR AT "AFLÆSE" VIBRATIONERNE ...

Når du kan numerologi, så kan du noget som er helt specielt og unikt.

Gennem din viden om vibration får du adgang til et helt nyt bedvisthedsniveau, hvor du kan tune ind på mixet af vibrationer bag alle situationer og begivenheder.

Du kan aflæse et hvilket som helst menneske der kommer ind i dit liv vibrationsmæssigt.

Du kan aflæse de dybere aspekter der ligger bag enhver hændelse i livet.

Du kan forstå og aflæse de dybereliggende vibrationer, som lægger til grund for enhver årsag og virkning.

Numerologi er noget du altid har med dig, hele livet igennem. Du kan benytte din visdom om vibration i enhver situation, og i forholdet til enhver person der krydser din vej.

LAD EVENTYRET BEGYNDE…

KURSUS INDHOLD

Uddannelsen består af både Basis og Master modulerne, i alt 17 MODULER og heraf 5 LIVE WEEKENDER.
(Live weekenderne er lørdage fra kl. 11-18 og søndage fra kl. 10-17 og optages, så du selv kan vælge om du vil deltage live eller online)

BASIS MODULERNE

 • ONLINE MODUL 1: INTRO & GRUNDVIBRATIONERNE 1-9 (23.jun.2018)
 • ONLINE MODUL 2: NUMEROSKOPET & TALLENE 10-45 (7.jul.2018)
 • ONLINE MODUL 3: TOLKNING OG CASES (21.jul.2018)
 • LIVE MODUL 4 (weekend 4-5.aug.2018):
  ESSENSTAL TOLKNING – SJÆLENS DYBESTE POTENTIALER – DET HØJERE SELV OG PSYKISKE SELV
 • ONLINE MODUL 5: NUMEROLOGISKE FORECASTS OG DAGSENERGIER (18.aug.2018)
 • ONLINE MODUL 6: SKÆBNERYTMER OG KARMISKE FORBINDELSER (1.sep.2018)
 • LIVE MODUL 7 (weekend 15-16.sept.2018):
  ÅRSTALSRÆKKERNES UDREGNING OG TOLKNING
 • ONLINE MODUL 8: DYRE NUMEROSKOPER (29.sep.2018)
 • ONLINE MODUL 9: BUSINESS NUMEROSKOPER, SUPERDATOER OG BUSINESS SUCCES CASES (13.okt.2018)
 • ONLINE MODUL 10: NUMEROLOGISK MARKEDSFØRING, DOMÆNE-, PRODUKT- OG TITELNUMEROSKOPER (27.okt.2018)
 • LIVE MODUL 11 (weekend 10-11.nov.2018):
  SÅDAN GIVER DU NYE NUMEROSKOPER: AFBALANCERING AF ESSENSTAL, ÅRSTALRÆKKER, KARMISK SLIP M.M.

MASTER MODULERNE

 • MASTER ONLINE MODUL 1: BLIV EKSPERT I UNDERVIBRATIONER (24.nov.2018)
 • MASTER ONLINE MODUL 2: TALLENE 46-72 I NUMEROSKOPET OG UNDERVIBRATIONER (8.dec.2018)
 • MASTER ONLINE MODUL 3: TALLENE 73-99 I NUMEROSKOPET OG UNDERVIBRATIONER (29.dec.2018)
 • MASTER LIVE MODUL 4 (weekend 5-6.jan.2019):
  MULTIDIMENSIONEL TOLKNING
 • SPECIEL BONUS ONLINE MODUL 5: DE SKJULTE, ESOTERISKE NØGLER TIL NUMEROSKOPET
 • MASTER LIVE MODUL 6 (weekend 19-20.jan.2019):
  NUMEROLOGISK COACHING, SESSIONSTYPERNE I PRAKSIS


Der sendes nyt online modul ud hver 2. uge som indeholder 2-5 timers video og skriftlige materialer.

Du kan læse mere om hvert modul nedenunder:

MODUL 1: INTRO & TALLENE 1-9

 Gøres tilgængelig fra 23. juni 2018

VIDEO: INTRO TIL NUMEROLOGI

 • Numerologiens oprindelse: De Sumeriske astronomer, Babylonerne, Maya kulturen og Pythagoræerne
 • Bogstavernes talværdier: Det kaldæiske og Pythagoræiske numerologiske alfabet
 • Hvordan numerologien virker og kan støtte din personlige udvikling
 • Navneudrensningsfasen og navneskift
 • Smarte måder at forhøje sit eget vibrationsniveau

VIDEO: GRUNDVIBRATIONERNE 1-9

 • Tallene 1-9 og deres planeter
 • Grundvibrationerne 1-9: Personlighed, dybeste behov, masker og skyggesider, udfordringer, potentialer, parforhold og relationer, indre og ydre værdier, oplevelsesmodaliteter, medfødte intelligenser m.m.
b

E-BØGER:

Numeroskop Guide
De 9 grundsten

MEDITATIONER:

Musikmeditationer der styrker din intuition om grundtallene

Efter dette modul vil du:

 • Forstå numerologiens dybde som psykologisk arketype system
 • Forstå numeroskopets opbygning, postioner og livsområder
 • Forstå tallene 1-9 som er GRUNDLAGET for hele numerologien, “atomerne” som alt andet skabes af.

MODUL 2: NUMEROSKOPET & TALLENE 10-45

 Gøres tilgængelig fra 7.juli 2018

VIDEO: TALLENE 10-45

 • Tallene som fødselsdato, skæbnetal og navneværdier
 • Aflæsning af tallenes diamantopbygning
 • Hvordan talvibrationer kombinerer sig til andre tal i uendelige kombinationer

Tallenes betydning:
Pengeflow, international succes, berømthed, kærlighed, gode relationer, intuition, karisma, talegaver, kreativitet, spiritualitet, clairvoyance, skønhed, kunstnerisk talent, politiker talent, transformationskraft, manipulation, familiemenneske, homoseksualitet, fertilitet, stædighed, humor, videnskabelighed, akademisk viden, praktisk sans, fysisk og psykisk sygdom, autisme, depression, afhængighed, spiseforstyrrelser, genialitet, indlæring, hukommelse, og meget mere.

NUMEROLOGIST PRO

Tutorial video: Lær at lægge numerosko cases i Numerologist Pro

b

E-BØGER:

Tallene 10-45

l

ONLINE QUIZES:

Tests der hjælper dig til at indlære tallenes betydning

Efter dette modul vil du:

 • Kunne lægge numeroskoper op i Numerologist PRO
 • Forstå hvordan alle sammensatte tal er opbygget af grundtallene 1-9 og 0
 • Kunne aflæse ethvert tals betydning uanset hvor højt tallet er
 • Forstå hvordan tallene spiller sammen og trækker positive eller negative kvaliteter ud af hinanden

MODUL 3: GRUNDLÆGGENDE TOLKNING OG CASES

 Gøres tilgængelig fra den 21.juli 2018

I dette modul lærer du at tolke tallene på de forskellige livsområder, som er symboliseret i numeroskopet.
Fx sundhed, grounding, økonomi, karriere, kommunikation, kærlighedsliv, familieliv, seksualitet og socialt liv.

VIDEO: LÆR AT TOLKE DET MENNESKELIGE SELV

 • Intro til numeroskop tolkning
 • Navnelinjen
 • Hjertecenter og solar plexus
 • Auraerne og deres påvirkning på centrene
 • Numeroskopet og chakraerne
 • Livstemaet, rygrad, vitalitetstal og udstrålingstal
 • Søjlen og dets påvirkning på numeroskopet

VIDEO CASE STUDIES:

Vi ser på numeroskop cases med kendte/historiske personligheder gennem tiden: Genier, autister, politikere, millionærer, kriminelle, modeller, filmstjerner, religiøse, spirituelle mestre, verdensberømte musikere, malere m.m.

NUMEROLOGIST PRO

 • Start din egen “bank” af numeroskop cases
 • Tolkningsfunktionerne i NP: Hurtig analyse, statistik funktionen
 • Skal numeroskopet tolkes til balance/ubalance?
 • Er numeroskopet maskulint/feminint?
 • Lær at tolke med TAROTKORT
b

E-BØGER:

Lær at tolke det menneskelige selv

Efter denne weekend vil du:

 • Forstå den dybere forskel på det højere selv og det menneskelige selv
 • Fortælle hvordan et menneskes liv og personlighed påvirkes af deres navne på alle områder af livet
 • Aflæse om et tal er positivt eller negativt (balanceret eller ubalanceret) alt efter dets sammenhæng i numeroskopet
 • Tolke numeroskoper på venner og familie og lægge cases op for kendte/historiske personer

MODUL 4 LIVE WEEKEND: SJÆLENS DYBESTE POTENTIALER – LÆR AT TOLKE ESSENSTALLENE

 Vi mødes live den 4-5. august 2018, lørdag kl 11-18 og søndag kl 10-17

INTRO

(Live undervisningen optages på video, og du kan også deltage online!)
I dette modul går vi i dybden med essenstallene, som kommer af fødselsdatoen, måneden og året, som i samspil danner skæbnetallene m.m.

I LIVE UNDERVISNINGEN VIL DU LÆRE:

 • Fødselsdatoernes potentialer og udfordringer fra den 1.-31. i en måned
 • Lille og store skæbnetal – vækst og livslektioner
 • Indre verdens diamanter – forholdet melle grundvibration og månedsenergien
 • Ydre verdens diamanter – forholdet mellem grunvibration og årsenergien
 • Dharmalinjen – den ultimative livsudfordring og nøglen til succes og flow

Efter denne weekend vil du:

 • Kunne give en psykologisk profil ud fra fødselsdato, måned og år
 • Kunne afkode en persons styrker, svagheder, lektioner og livsmission
 • Komme dybere med dine egne personlige tal:
 • Hvad er din personlige mission i livet?
 • Udlever du dit livsformål?
 • Hvad er dine unikke veje til flow?
 • Hvad er dine dybeste livslektioner

MODUL 5: NUMEROLOGISKE FORECASTS OG DAGSENERGIER

 Gøres tilgængelig fra 18.august 2018

INTRO

I dette modul vil du lære at forude se begivenhedernes gang gennem energiernes flow i rytmer over tid.
Du kan vælge at afstemme dine tiltag, så du kan leve i større harmoni med de universelle rytmer.

DAGSVIBRATIONER

Dagsvibrationerne fortælle hvilke energier du er påvirket af dag for dag, time for time og er unikke for dig personligt.
Teknikken: Sådan beregner du dagsvibrationerne i hånden
Dagsvibrationerne er unikke for dig personligt, og kan bruges til:
Planlæge din dag, fx dine vigtigste møder, start af events, samt generelt lære dig at kende forskel på energi ”bobler” du er påvirker af gennem dagen. Når du lærer at beherske og mærke dagsvibrationerne, kan du bedre manøvrere gennem livet uanset hvilket af livets energibade du befinder dig i lige nu.

DAGSESSENSER

Dagsenergierne, månedsenergierne og årsenergierne er globale, dvs. at påvirker alle mennesker.

Du lærer at afkode en hvilken som helst dag i fortiden, nutiden eller fremtiden:

 • Dagens ”personlighed”
 • Dagens dybere formål
 • Dagens udadvendte/handlingsfokuserede energi
 • Dagens indadvendte/emotionelle/oplevede energi
 • Dagens ”nøgle” til succes og flow

LÆR AT FINDE SUPERDATOER

Lær at finde de bedste datoer for events såsom barnedåb, bryllup, netværksmøder, hus salg – og køb, store tekniske begivenheder (såsom raketopsendelse), udgivelse af bog/musik/film etc.

MÅNEDENS OG ÅRETS ENERGI

 • Sådan afkoder du de globale energier for en måned
 • Sådan afkoder du de globale energier for et år

Cases: Eksempelvis året 1939 og anden verdenskrig, året 1968 og hippiebevægelsen, året 1984 og indeværende år 2018.

NUMEROLOGIST PRO

 • Dagsessens toolet
 • Beregning af dagsvibrationer
b

MATERIALE

Mix af video, lydfiler, beregningsformler, e-bog og tools.

Efter dette modul vil du:

 • Kunne udregne og tolke dagvibrationer både i hånden og i NP
 • Kunne aflæse de globale års- og måneds, og dagsenergier
 • Kunne lave numerologiske forecasts

MODUL 6: SKÆBNERYTMER OG KARMISKE FORBINDELSER

 Gøres tilgængelig fra 1.sept 2018

INTRO

I dette modul kommer du dybt ned i de matematiske love der ligger bagom virkeligheden og styrer livets gang gennem energiernes flow. Vi kommer ind på vortexmatematik, livscyklussen og karmaen gennem livet for den enkelte. Vi kommer også helt i dybden med emnet karmiske relationer, som er et af Estels specialer som numerolog.

VIDEO 1:

 • Skæbnerytmer og vortexmatematik
 • Reinkarnationscyklusser og sjælens rejse
 • Livscyklusser og karma for de forskellige skæbnerytmer

VIDEO 2:

 • I dybden med karmiske relationer
 • De 6 typer af karmiske forbindelser
 • Hvordan man “transformerer karmaen” i en karmisk relation
 • Nøglen til at forstå den karmiske relations dybeste lektioner

VIDEO 3:

Trin for trin beregning af skæbnerytmer

NUMEROLOGIST PRO

Vi lærer at bruge Numerologist PRO softwaren til at udregne skæbnerytmer og karmiske forbindelser, (samt at udregne det i hånden)

b

E-BØGER:

Skæbnerytmerne og karmiske forbindelser

LIVE MODUL 7: ÅRSTALSRÆKKERNES UDREGNING OG TOLKNING

 Gøres tilgængelig fra 15.sept 2018

INTRO

I dette modul lærer du alt om årstalsrækkerne, deres baggrund, matematiske beregning, formler – og naturligvis tolkningen. Du lærer både at beregne i hånden og i Numerologist Pro. Vi bryder tolkningen ned i bidder så du lærer ”alfabetet”, derefter ”ordene” og til sidst selv kan læse meningsfulde ”sætninger” ad af talkombinationerne.

VIDEO 1:

 • Lær at udregne årstalsrækker i hånden
 • Lær at udregne dem via Numerologist Pro

VIDEO 2:

 • Lær at se det karmiske slip
 • Lær at bestemme den bedste periode for navneskifte
  Lær at se livsbegivenheder, såsom:

  • Forelskelse, graviditet, bryllup
  • Succes og gennembrud
  • Tab af status, penge eller job
  • Flytning og forandringer
  • .. og meget mere.

CASE EKSEMPLER

 • Skilsmissen mellem Angelina Jolie og Brad Pitt
 • Celebrity graviditeter, bryllupper m.m.
 • Folketingsvalg i Danmark
 • Turneringer for skakmestre og tennisspillere
 • Bitcoins fremtid
 • Aktiekurser på Nasdaq

NUMEROLOGIST PRO

 • Årstalsrække beregningen
 • Tolknings hjælpefunktionen til årstalrækkerne
 • Årstalsrække rapporten
b

E-BØGER:

 • Matematikken og formlerne
 • Tolkningsskemaer for samtlige kombinationer der findes (i balanceret/ubalanceret numeroskop)

MODUL 8: DYRENUMEROSKOPER

 Gøres tilgængelig fra 29.sept 2018

INTRO

I dette modul lærer du at give de rette numeroskoper til dyr. Udover det vil du forstå en af numerologiens grundprincipper; at alle levende væsner har en unik sjælsvibration. Du vil forstå hvad det betyder karmisk, vibrationsmæssigt og bevidsthedsudviklingsmæssigt, for både menneske og dyr, når et menneske tager et dyr til sig.

LYDFIL: Dyrenumeroskoper i praksis

 • Hvorfor dyrenumeroskoper?
 • Dyrenes bevidsthed og sjæl
 • Ejerens rolle og forpligtelser, når vi tager et dyr til os og navngiver det
 • Dyrets læring gennem numerologi/vibration og samklang med et menneske og dets numeroskop
 • De forskellige dyrs typer af intelligenser
 • Essenstolkning af dyr og match med ejeren

NUMEROLOGIST PRO

Lær at lave en dyrenumeroskop rapport med tolkning, nyt numeroskop, navnelister m.m.

b

E-BØGER:

 • Numeroskoper til familiedyr, avlsdyr, konkurrencedyr og brugsdyr
 • Lær at vejlede i de officielle navneskifteregler for dyr (hest, hund og kat)

Efter dette modul vil du:

 • Kunne give de bedste numeroskop muligheder til ethvert dyr uanset art, race og funktion
 • Kunne matche et dyr og en ejer efter essenstal og medfødte egenskaber

MODUL 9: BUSINESS NUMEROSKOPER, SUPERDATOER OG BUSINESS SUCCES CASES

 Gøres tilgængelig fra 13.oktober 2018

INTRO

I numerologien er en virksomhed en ”levende enhed” med sine egne vibrationer. Virksomheden eksisterer i samspil med ejeren, som er den som giver virksomheden form og liv. Mange ting skal spille sammen for at få et succesfuldt business numeroskop! I dette modul lærer du at matche både ejer, virksomhed, dato og numeroskop, og afkode virksomhedens medfødte styrker og udfordringer.

VIDEO

 • Business Blueprint – essenstolkning af en virksomhed og match med ejeren
 • Interessante undervibrationer til at booste virksomheder
 • Virksomhedens årstalsrækker
 • Lær at guide kunder i relevante regler omkring virksomhedsnumerologi

Cases: Analyser af verdens mest succesfulde brands (Lego, Cola Cola, Mercedes m.fl.)

NUMEROLOGIST PRO

 • Business rapporter til kunden
 • Business årstalsrækker og rapporter
 • Business ordliste tool
 • Super dato toolet
b

E-BØGER:

 • Business grundvibrationer og brancher/erhverv
 • Super datoer – find de bedste registreringsdatoer til virksomhed i et givent år
 • Lær at matche virksomheden med ejeren, samt dens formål, type og mission
 • Business numeroskoper til nyoprettede eller eksisterende virksomheder

MODUL 10: NUMEROLOGISK MARKEDSFØRING, DOMÆNE-, PRODUKT- OG TITELNUMEROSKOPER

 Gøres tilgængelig fra 27.okt 2018

INTRO

Her får du en super grundig indføring i numerologisk markedsføring på mange planer, så du kan hjælpe dig selv og dine kommende kunder professionelt. Du får adgang til vores unikke metode til at lave produkt- og titelnumeroskoper, som giver dig mulighed for at navngive ethvert produkt præcis efter dets vibrationsmæssige match.

VIDEO:

De vigtigste temaer fra ebogen forklaret med eksempler

Cases: Numerologiske årsager til succes eller fiasko i bogtitler, produkter, brandnavne, musikalske værker og hits.

DAGSESSENSER

Dagsenergierne, månedsenergierne og årsenergierne er globale, dvs. at påvirker alle mennesker.

Du lærer at afkode en hvilken som helst dag i fortiden, nutiden eller fremtiden:

 • Dagens ”personlighed”
 • Dagens dybere formål
 • Dagens udadvendte/handlingsfokuserede energi
 • Dagens indadvendte/emotionelle/oplevede energi
 • Dagens ”nøgle” til succes og flow

NUMEROLOGIST PRO

 • Price toolet
 • Business ordlister
 • Dagsessens toolet
b

MATERIALE

 • Dagsessenser og business planlægning: Hvornår skal du poste på facebook, launche produkter, holde vigtige møder, netværke, brainstorme m.m.
 • Titel og produktnumeroskoper
 • Domænenavns numeroskoper
 • Prissætning der booster salg
 • Telefonnumre og husnumre
 • Magnetiske boost ord til overskrifter, blogindlæg m.m.
 • Personlig titel numeroskop

Efter dette modul vil du:

 • Kunne finde de optimale udgivelsesdatoer og navne til produkter, planlægge en business tiltag efter numerologiske dagsessenser, samt vejlede i alle dele af numerologisk markedsføring.
 • Du vil have en unik og gennemprøvet viden om numerologisk markedsføring, der kan støtte op om din egen og dine kunders virksomheder i fremtiden

MODUL 11 LIVE WEEKEND: NYE NUMEROSKOPER: AFBALANCERING ESSENSTAL, ÅRSTALRÆKKER, KARMISK SLIP

 Vi mødes live den 10-11. nov 2018, lørdag kl 11-18 og søndag kl 10-17

INTRO

I dette modul lærer du at give det rette numeroskop til en hvilken som helst person, ud fra deres medfødte tal og personlige ønsker til livet. Du lærer at støtte numeroskopet maksimalt gennem de bedste undervibrations setups, og at indkode disse gennem Numerologist Pro.

LØRDAG: LÆR AT GIVE DET RETTE NUMEROSKOP

 • Overleverede numeroskoper og nye numeroskoper
 • Regler for gode numeroskoper
 • Hvordan 6 mio. Potentielle muligheder indskrænkes til få super numeroskoper
 • Afbalancering af essenstal (fx 16/7, 12/3 m.m.) samt boost og støtte af medfødte styrker
 • Sådan vælger du det maksimalt bedste numeroskop
 • Lær at justere og opbløde hårde tal og ubalancer

SØNDAG: LÆR AT GIVE DE MAKSIMALT BEDSTE UNDERVIBRATIONER

 • Rene undervibrationer (forholdet mellem vokaler og konsonanter i navnene)
 • Personligheds og hearts desire tallene og sjælens hvisken
 • Undervibrationer for at afbalancere og harmonisere essenstallene
 • Undervibrationer for at booste ønskede livsområder (kærlighed, karriere m.m.)

NUMEROLOGIST PRO

 • Template Builder: Lær at bruge toolet til at finder nye numeroskoper ud fra særlige ønsker (bruges også til produktnumeroskoper m.m.)
 • Undervibrations toolet: Lær at kode præcis de typer af undervibrationer der ønskes. En proces der ville tage timevis (typisk langt over 15 timer) for at lande det maksimalt bedste resultat, ved en beregning i hånden

Efter dette modul vil du:

 • Kunne give de bedste numeroskop muligheder til enhver person ud fra deres fødselsdato, essenstal, ønsker til livet og til personlige navne

MASTER UDDANNELSEN - MODUL 1: UNDERVIBRATIONER

 Gøres tilgængelig fra 24. nov 2018

Med navnesæt værktøjet kan du sende kunden link til side med navnelister hvor konsonanter og vokaler adderer op til rene personligheds og hearts desire tal

I "Underskop view" kan du se hvordan hhv konsonanterne og vokalerne i navnet klinger med grundvibrationen (dette tool er kun tilgængeligt for kursister på uddannelsen)

INTRO

Navnes undervibrationer - dvs. konsonant og vokalværdier spiller en kæmpe rolle i navnets overordnede vibration. Med viden om undervibrationer har du mulighed for at "designe" din egen og dine kunders personlighed med en overraskende stor grad af præcision. Vi kigger på hvordan bevidstheden om undervibrationer kan hjælpe dig til at give de navne, der støtte op om de energier, som kunden ønsker mere af i sit liv.

UNDERVIBRATIONER OG UNDERSKOPER

 • Hvad er undervibrationerne og hvorfor er de vigtige?
 • Underskoper, konsoskoper og vokaloskoper
 • Hvordan du "designer" personlighed!
 • Portalen til din sjæl gennem undervibrationerne

NUMEROLOGIST PRO

 • Lær at bruge Numerologist PRO navneværktøjet til finde undervibrations navnesæt
 • Brug Numerologist PRO til at finde harmoniske numeroskop, konsoskop og vokaloskop kombinationer
 • Lær hvordan du sender kunden navnesæt
b

E-BØGER:

Undervibrationer: Hearts desire og personlighedstallene

Efter dette modul vil du:

 • Kunne finde de personligheds og hearts desire tal som matcher den enkeltes essens og ønsker til livet
 • Bruge numerologist PRO til at finde "navnesæt" hvor hvert enkelt navns undervibrationer er harmoniske OG hvor hele navnets undervibrationer sammenlagt også er harmoniske
 • Vide hvordan du kan forbedre en persons liv ved at give bedre undervibrationer
 • Avanceret viden om TRISKOPER, de 3 dimensionelle numeroskoper hvor både hovednumeroskop og undernumeroskoper er 100% rene.

MASTER UDDANNELSEN - MODUL 2: TALLENE 46-72

 Gøres tilgængelig fra 8. dec 2018

Hvert tal består af en sammenblanding af de andre arketyper. I dette unikke tool som kun dem på uddannelsen har adgang til kan du gå på opdagelse i tallenes magi, psykologi og spirituelle potentialer ved at læse forklaringer nedenunder og ved at føre musen hen over de forskellige delvibrationer som tallet består af. Denne viden kan du bruge til at gå dybt ind i numeroskopet, det højere selv, det psykiske selv og årstalsrækkerne og forstå alle energierne, deres udfordringer og deres potentialer.

INTRO

De højere tal (over 50) tal bruges over alt i numeroskopet, eftersom 2 tal ved siden af hinanden fungerer som et sammensat tal. Viden om de højere tal har været gået tabt i den kaldæiske tradition, og derfor benytter de fleste numerologer kun tallene op til 52. Med denne metode til selv at se ind i ethvert tal og aflæse det, får du derfor en unik viden om hvert af de højere tals specifikke energi. Denne viden kan gøre dig meget mere skarp på en lang række af områder, såsom essenstolkning og undervibrationer.

VIDEO: TALLENE 46-72

 • De højere tal bruges i den dybdegående viden om de rette undervibrationer.
 • De højere tal bruges i dybdegående essenstolkning og numeroskop tolkning, da alle tal kombinerer sig i diamanter.
 • De højere tal bruges i tolkning af det Psykiske Selv, som fortæller om personlighedens rejse fra barndom til alderdom.

NUMEROLOGIST PRO

 • Vi kigger på VIBRATIONSPYRAMIDER og KOMBINATIONSDIAMANTER
 • Vi kigger på TOTAL TALNØRD TOOLET hvor du lærer at se dybe sammenhænge mellem alle tal fra 1-99
b

E-BØGER:

Tallene 46-72: Beskrivelser af tallene samt deres betydning

Efter dette modul vil du:

 • Kunne aflæse ethvert tals betydning uanset hvor højt tallet er
 • Forstå hvordan tallene spiller sammen i numeroskopet på et endnu dybere plan og kombinerer sig i finere og finere lag
 • Have fået en vigtig nøgle til at gå et lag dybere i din tolkning

MASTER UDDANNELSEN MODUL 3: TALLENE 73-99

 Gøres tilgængelig fra 29.dec 2018

INTRO

De højere tal (over 50) tal bruges over alt i numeroskopet, eftersom 2 tal ved siden af hinanden fungerer som et sammensat tal. Få numerologer går i dybden med de højere tal, og du bliver derfor ekspert i flere ting med din viden om hvert af de højere tals specifikke energi.

VIDEO: TALLENE 73-99

Vi fortsætter med de højere tal op til 99.

NUMEROLOGIST PRO

Vi kigger mere på kombinationspyramider, kombinationsdiamanter og total talnørd toolet.
b

E-BØGER:

Tallene 73-99: Beskrivelser af tallene og deres betydning.

Efter dette modul vil du:

 • Kunne aflæse ethvert tals betydning uanset hvor højt tallet er
 • Forstå hvordan tallene spiller sammen i numeroskopet på et endnu dybere plan og kombinerer sig i finere og finere vibrationsmæssige lag
 • Have fået en vigtig nøgle til at gå et lag dybere i din tolkning

MASTER UDDANNELSEN - MODUL 4 LIVE WEEKEND: MULTIDIMENSIONEL TOLKNING

 Vi mødes live den 5-6. jan 2019, lørdag kl 11-18 og søndag kl 10-17

INTRO

(Live undervisningen optages på video, og du kan også deltage online!)
I dette modul kommer du dybere med din tolkning gennem en række metoder, der lader dig se skjulte sammenhænge i numeroskopet. Du lærer at zoome ind og zoome ud og forbinde alle de mange små detaljer.
Du går fra at se enkeltdelene i numeroskopet, til at se den store dybe sammenhæng.

LØRDAG: MULTIDIMENSIONEL TOLKNING

 • Introduktion til 4D geometri og flerdimensionalitet i numeroskoper
 • Introduktion til Multidimensionel Tolkning metoden i 9 trin
 • Det psykiske selv og dets diamanter (her bruges diamanterne op til 99)
 • Det psykiske selv spejlet ned i numeroskopet
 • Det psykiske selv og livsområderne: Barndommen (det ubevidste selv), teenageårene (følelsesmønstre og tankeformer), voksen (mentale strategier), fulde livspotentiale (frie valg og potentialer) m.m.

SØNDAG: CASES

Multidimensionel Tolkning i PRAKSIS

NUMEROLOGIST PRO

 • Intro til de avancerede multidimensionel tolknings funktioner i NP
 • Kombinationsdiamanter for det højere selv og psykiske selv
b

E-BØGER:

Multidimensionel tolkning

Efter dette modul vil du:

 • Kunne benytte metoden Multidimensional Tolkning
 • Opfatte de skjulte sammenhænge og dybere dimensioner i et numeroskop

Være klædt på til avancerede essenstolknings sessioner:

 • Soul Blueprint: Sjælens dybeste ønsker
 • Abundance Blueprint: Nøgler til indre og ydre overflod for den enkelte

SPECIEL BONUS ONLINE MODUL 5: DE SKJULTE, ESOTERISKE NØGLER

  Gøres tilgængelig i løbet af januar 2019

INTRO

Bag numerologien og numeroskopet ligger der en fascinerende esoterisk videnskab der strækker flere tusind år tilbage. I dette modul kigger vi på tarotkort, Kabbalah og hellig geometri for at afdække de hemmelige skjulte alkymistiske betydninger bag numeroskopet, bevidsthedens udvikling igennem numeroskopet og den totale reintegration af mennesket tilbage i makrokosmos via de højeste tal som det har fået tildelt i fødslen.

VIDEO: DE SKJULTE ESOTERISKE NØGLER

 • Introduktion til Kabbalah
 • Livets træ og numeroskopet - makrokosmos og mikrokosmos
 • Hvordan du kan forene din bevidsthed ind i den makrokosmiske bevidsthed og tale samme sprog som skaberen

NUMEROLOGIST PRO

 • Vi kigger på et nyt kommende view i Numerologist-PRO: Kabbalah view
 • Vi kigger på hvordan du kan bruge Numerologist PRO til at få et dybere indblik i en persons MAKROKOSMISK INTEGRATION
b

E-BØGER:

Esoterisk numerologi, tarotkort, kabbalah og numeroskopet

Efter dette modul vil du:

 • Kunne forstå den dybere liggende bevidsthedsstruktur der ligger bag numeroskopet
 • Forstå hvordan du kan gøre MAX brug af dine nye vibrationer når du forstår de dybeste bagvedliggende symbolske betydninger af der hvor de ligger i numerskopet
 • Forstå på et endnu dybere plan dit unikke livsformål og hvordan du reintegrerer din sjæl tilbage i makrokosmos

MASTER UDDANNELSEN - MODUL 6 LIVE WEEKEND: COACHING OG SESSIONER

 Vi mødes live den 19-20. jan 2019, lørdag kl 11-18 og søndag kl 10-17

LØRDAG:

Sessionstyper kl 11-14

 • Essentolkningen
 • Navnetolkningen
 • Nyt navn sessionen
 • Undervibrationssessionen
 • Numerologisk coaching
 • Karmiske relationer sessionen
 • Business sessionen
 • Produkt og titel numeroskop sessionen
 • Numerologisk markedsføring session
 • Dyrenumeroskop session

Coachingteknikker 15-17

 • Moderne coachingteknikker i numerologiske sessioner
 • Håndtering af kunder, grænser og forventninger - hvad er dit og hvad er deres ansvar?

Hvordan du forbereder dig bedst på en session
Tjekliste – informationer du skal huske at give kunden

SØNDAG

Live tolkninger kl 10-14

Vi får besøg af “kaniner” og øver os i at give den fulde personlige numerologi session på 3 timer.

 • Essenstolkning, tolkning af det højere selv og psykiske selv, soul blueprint og abundance blueprint
 • Navnetolkning af det nuværende navn, og evt. styrker/problemer i livsområderne
 • Vejlede i og beskrive deres nye numeroskop
 • Vejlede i og finde de rette undervibrationer
 • Vejlede i at vælge navnene samt i den officielle navneskifte proces
 • Give kort intro til deres årstalsrækker, karmiske slip og særlige perioder de skal være opmærksomme på.
 • Navneudrensningstemaer vi kan spotte allerede nu, samt vejledning i navneudrensningsfasen inklusiv gavnlige teknikker såsom meditation og healing
 • Herefter evaluering af sessionerne

Certificering og fejring kl 15-20

Herefter er der certificering, festlighed, afslutningstale, tapas og champagne.

CERTIFICERING OG FEJRING

 Certificering og fejring 20. jan 2019

Eksamen foregår i afslappede rammer. 

Du får et certifikat og titlen Certified Professional Numerologist som du også kan benytte internationalt.

Vi fejrer med champagne og herefter vegansk/vegetarisk buffet, samt lidt sjov og kunstnerisk underholdning.

BONUS - VÆRDI kr. 1995

1 års adgang til Numerologist PRO software systemet

Johannes og Estel har skabt verdens første numerologi software system som bruges af førende numerologer i ind- og udland. Numerologist PRO er en også en stor hjælp til at indlære tallene og styrke sine tolkningsevner under uddannelsen. Du kan bl.a. opbygge din egen database af interessante celebrities og historiske personer, samt venner og familie som du øver dig i at analysere på.

DET SIGER VORES KUNDER ...

ANBEFALINGER UDDANNELSEN

______

Vores kursister er begejstrede for undervisningsstilen og kommer fra hele landet for at deltage!

Her ser du nogle af vores uddannede numerologer dele deres oplevelser med at gå på Numerologist Pro Uddannelsen.

Jeg har siden april 2017 været tilmeldt som studerende på numerologi uddannelsen, Numerologist PRO Certificate Education.

Det har indtil videre været en fantastisk rejse. Jeg har jeg gennem flere år været fascineret af numerologiens verden og har lige så længe, haft lyst til at lære den at kende i dybden.

Da jeg tilfældigt faldt over Numerologist PRO uddannelsen kunne jeg ikke længere stå for fristelsen og tilmeldte mig. Og det er jeg ikke kommet til at fortryde et eneste øjeblik.

Estel og Johannes er begge super dygtige, kompetente, empatiske og top seriøse uddannelsesledere. Uddannelsen er bygget op over en undervisningsplan, så man på en systematisk måde bliver indført i numerologiens verden.

Der bliver uploadet dybdegående skriftligt materiale på flere hundrede sider efter hvert modul (hvilket er meget positivt og gør, at jeg faktisk har ret travlt med at læse og lære al materialet... ) ligesom undervisningen bliver optaget på video, så det er muligt at gense.

Der er tid til at stille uddybende spørgsmål samtidig med at undervisningen er tilrettelagt på en måde, så pensum bliver nået. Dertil kommer, at der er tilknyttet en lukket Facebook-gruppe, hvor Estel og Johannes, svarer på spørgsmål og kommentarer mellem hvert modul.

Jeg føler mig taget hånd om 100 procent, i forhold til at lære alle facetterne af numerologiens magiske verden. Udover at lære om numerologi, har har det været interessant at kigge dybere på mig selv rent numerologisk, hvilket har givet en ekstra dimension af personlig udvikling og har været en gave i sig selv.

Jeg kan på det varmeste anbefale Numerologist PRO uddannelsen hos Estel og Johannes.

Jeannie Rosaline Petersen

Numerolog studerende og psykoterapeut

Hvor er det bare vildt at I formår at sætte sammen, grave frem, fortolke og formidle som I 2 gør sammen. Samtidig så meget varme, ydmyghed og velvillighed i jeres væsner! Tak, Estel Ehvass & Johannes Ehvass 🌱🍀🌿 I har mine varmeste anbefalinger! Siffe Myntte Koch

Nyuddannet numerolog

NUMEROLOGIST PRO CERTIFICATE EDUCATION

TILMELDING ÅBEN TIL 1.AUGUST

Tilmeld dig nu mens du stadigvæk kan!

_______

BETAL OVER 6 MÅNEDER

7.200
inkl. moms

Du betaler 6 rater à 7.200 kr,-
der trækkes en gang om måneden.


For at sikre din plads betaler du den 1. ratebetaling
via. tilmeld knappen.

BETAL OVER 12 MÅNEDER

3.750
inkl. moms

Du betaler måned for måned
over en 12 måneders periode.


For at sikre din plads betaler du den 1. ratebetaling
via. tilmeld knappen. 

Har du spørgsmål er du velkommen til at skrive til os på kontakt@numerologerne.dk

OBS! Vedr. betaling. Når du klikker på en af knapperne foroven betaler du med dit kreditkort via vores sikre betalings gateway STRIPE. Hvis du foretrækker ikke at betale via stripe, men fx direkte via bankoverførsel, så skriv en email til os, og vi finder en anden måde at ordne betalingen på. Din tilmelding er godkendt og din plads sikret, når minimum første rate er betalt.

FÅ DIREKTE ADGANG TIL VORES
ONLINE MEDLEMSSIDE FOR KURSISTER EFTER BETALING

Efter betaling bliver du ført direkte ind i uddannelsens online medlemsside.
Her lægger vi alt undervisningsmateriale op i takt med at undervisningen
skrider fremad, så du får det hele på skrift, video og audio.

Når du klikker på en af knapperne foroven ledes du til betalingssiden, hvor du kan betale med kreditkort via. vores sikre betalingsgateway, Stripe.

Når du har betalt ledes du direkte ind i vores medlemsside for uddannelsen. Samtidig får du også adgang til Numerologist PRO software systemet.

Samtidigt sendes login informationer til din email, så husk at tjekke din indbakke!

OBS! Undervisningen består af 11 online moduler samt 4 intensive live weekender i vores undervisningslokaler i København.

VI TILBYDER

 • Numerologi uddannelsen
 • Numerologist PRO software system
 • Personlige sessioner
 • Business sessioner
 • Weekendkursus for begyndere
Alle rettigheder tilhører
Numerologerne © 2018
KONTAKT

For at booke session eller samtale om uddannelsen, skriv til:

Sessioner foregår i Amager Strandpark,
5 min. gang fra Øresund metro station.
Få stop med metro M2 fra Nørreport.
Gratis parkering for dig som er i bil.

FØLG MED på facebook!  Og få updates om numerologi, superdatoer og forecasts!

GRATIS MINIKURSUS & NAVNE TOOL

Indtast navn og email i felterne og få vores gratis online numerologi kursus i numerologi.
Samt NAVNE/NUMEROSKOP TOOL hvor du kan se betydningen af dine navne og vibrationer på de forskellige livsområder.