HVAD SKAL DU I DAG? FIND UD AF DET MED

DAGENS HOROSKOP

En numerologi horoskop

Få det meste ud af dagen ved at gå i FLOW med de energier der allerede er til stede!
OBS! Denne side opdateres DAGLIGT så bookmark siden og følg med hver dag så du altid ved hvad du skal fokusere på.
Klik her for en INDFØRELSE i hvordan du bruger denne side

I DAG ER DET SØNDAG
16-12-2018
DEN HEMMELIGE MILLIONÆR
7
3
8
12/3
4
10/1
7
1
15/6
15/6
9
8
DEN FAGLIGE LEDER
DAGENS HERSKER ER NEPTUN
DAGENS SUBTILE ESSENS ER JUPITER
7
2
16/7
9
11/2
9
7
9
14/5
12/3
16/7
16/7
KEJSEREN
3
2
8
15/6
7
5
12/3
5/5
11/2
12/3
21/3
10/1
9/9
16/7
TÅRNET

I DAG ER DET SØNDAG
16-12-2018
DEN HEMMELIGE MILLIONÆR
7
3
8
12/3
4
10/1
7
1
15/6
15/6
9
8
DEN FAGLIGE LEDER
DAGENS HERSKER ER NEPTUN
DAGENS SUBTILE ESSENS ER JUPITER
7
2
16/7
9
11/2
9
7
9
14/5
12/3
16/7
16/7
KEJSEREN
3
2
8
15/6
7
5
12/3
5/5
11/2
12/3
21/3
10/1
9/9
16/7
TÅRNET

I DAG ER DET SØNDAG
16-12-2018
DEN HEMMELIGE MILLIONÆR
DEN FAGLIGE LEDER
7
3
8
12/3
4
10/1
7
2
16/7
9
11/2
9
DAGENS HERSKER ER NEPTUN
DAGENS SUBTILE ESSENS ER JUPITER
7
1
15/6
15/6
9
8
7
9
14/5
12/3
16/7
16/7
12/3
5/5
11/2
12/3
21/3
10/1
9/9
16/7
TÅRNET

DAGENS GRUNDVIBRATION ER 16/7 OG ARKETYPEN ER "TÅRNET"

Dagens grundvibration er dagens primære energi og dagens ydre personlighed
DAGENS HERSKER ER NEPTUN

DAGENS TAROTKORT
Vi har den 16. dag i måneden. 1 + 6 = 7 og 7 er tallet for Neptun. Dagen handler derfor om SPIRITUALITET og INTROSPEKTION.

16/7 energien giver en følelse af transcendens og en indre meditativ tilstand. Der kan dog også være en stærk baggrundsfølelse af angst eller tab fordi 16/7 giver en følelse af at have mistet jordforbindelsen. Balanceret giver 16/7 en evne til at arbejde igennem og vækker de højere spirituelle centre: clairvoyance, ESP og healingsevner. En god dag til fx at meditere og se dybere ind bag virkeligheden - eller at analysere ting for at forstå dem på et dybere plan.

DAGENS YDRE PRÆG ER 71: DEN TRYLLEBINDENDE MAGIKER
DAGENS INDRE PRÆG ER 79: VISDOMS ANALYTIKEREN (FLAGELLANTEN)

OBS! Dagens essenstal er 12/3 hvilket potentielt kan bringe det negative frem i 16 tallet.

I DAG SKAL DU OGSÅ PASSE PÅ DE NEGATIVE ASPEKTER AF 16 TALS ENERGIEN!

16/7 ubalanceret kan være et sandt mareridt. 16/7 er et "karma tal" hvilket betyder at man betaler prisen for tidligere fejl og onde gerninger. Derfor kan 16/7 energien medføre en masse frygt, angst og tab. Man kan føle sig forladt, ensom og savne nærhed. 16/7 kan også medføre en masse fobier og give en indre følelse af at livet er hårdt, at der ikke er noget at se frem til og at man vil miste alt hvad man har arbejdet for. Der kan komme ubehagelige nyheder i løbet af dagen i form af tab af penge eller dødsfald - og det kan føles som lynet der slår ned fra en klar himmel (se dagens tarotkort til højre). Det er i hvertfald IKKE en god dag at starte på noget nyt - starter man fx en business eller et nyt projekt på denne dag vil dagens subtile imprint forevigt give projektet et negativt præg.

DAGENS ESSENS ER 12/3 OG ARKETYPEN ER "DEN HÆNGTE MAND"

Dagens lille essens fortæller hvad dagen kommer til handle om på et dybere plan


ESSENS TAROTKORT
Kortet handler om at man nogen gange skal ændre sin opfattelse 180 grader for at blive fri af illusionernes slør. Det handler også om at kunne føle sig som et offer for livet, for andre mennesker, eller de situationer vi havner i.

Det er overvejende et ubalanceret tal, men alle tal indeholder også positive livslektioner, og i dette tal er det at give slip på sindets illusioner. Man lærer at stå ved sig selv og gå efter sine egne drømme, fri for begrænsninger, og fri for at tænke på hvad andre tænker. Derfor kan dette tal give en vis "rock stjerne" vibe, hvor man gør PRÆCIST som man selv har lyst til. Dybest set er ingen et offer for noget som helst, og vi er alle fuldkommen frie til at leve og tænke som vi vil. 12/3 tilføjer også ekspansion, viden, humor og klogskab, som ligger i det rene 3 tal. 12/3 har en ekstra ekspansiv form for humor som kan være "falde på halen" agtig og ofte kan se det groteske og morsomme i enhver situation. Mange komikere har fx meget 12/3 som giver den perfekte blanding af intelligens og humor.

"OFFERTALLET"
12/3 kaldes også for offertallet, da man kan opleve at være et offer for andres dagsorden, eller føle sig som et offer ved at man ikke selv har indflydelse på sit liv. Man oplever måske blokeringer og modgang og kan miste det man bygger op, fx status og penge. Med 12/3 i en essens, skal man derfor altid tænke sig om en ekstra gang i anliggender omkring økonomi, bolig og andre materielle sager, da man nemt kan ende som en brik i andres spil, uden selv at være klar over det.

Man kan også opleve at andre tager en som gidsel, uden at man selv er klar over det. Det kan være at blive taget som gidsel i forretningsanliggender hvor andre har en skjult dagsorden, eller i ens personlige liv, hvor nogen bruger en som led i en egoistisk dagsorden.

Frustration og misforståelser
12/3 er et tal der potentielt indeholder frustration, drama og misforståelser, og giver mange tanker som kører i ring. Man oplever meget drama i alle relationer, som man ofte ikke kan se at man selv skaber. Det er også et tal der indikerer nervøsitet, stress, tab af penge og status.

Bedrevidende og forudindtaget
Et almindeligt aspekt af tallet er, at man konstant tror at man har gennemskuet mennesker eller situationer - men man er dybest set offer for sine egne projektioner, og har skabt sit eget tankespind, som ikke har hold i virkeligheden. Andre kan blive irriterede over dette, fordi man stædigt booster sine egne fortolkninger af virkeligheden ud, som om de var endegyldige sandheder. Med 12/3 vibrationen tror man ofte selv fuldt og fast på at ens sandhed er den eneste og den rette.

Bliver misforstået
Der kan også være en tendens at andre mennesker misforstår vores hensigter og det som vi står for, fordi de ikke helt kan se hvem vi er. Man kan også have en tendens til rent intellektuelt at ”presse systemer” ned over ting der i virkeligheden ikke kan sammenlignes eller forklares ud fra det system man forsøger at presse ned over det.

Rådet i dag - træk projektionerne hjem
Et godt råd i dag, er derfor at huske på, at vi ikke nødvendigvis kan stole på vores mentale forestillinger om hvordan tingene er. At trække vores projektioner og domme over andre tilbage til os selv - og vende det hele 180 grader, så vi i stedet for at kigge ud ad kigger indad og spørger os selv: På hvilken måde er jeg selv (det jeg tænker om andre, en situation eller livet)?

DAGENS STORE ESSENS ER 21/3 OG ARKETYPEN ER "MAGIKERENS KRONE"

Dagens store essens fortæller om dagens største potentiale


ESSENS TAROTKORT
De balancerede og positive aspekter af dagens store essens tal kommer frem når man lever dagen fuld af nærvær og bevidsthed. Hvis du går i flow med dagen vil du opleve de balancerede nøgleord der beskrives nedenunder:

Balanceret: Succes efter ihærdigt arbejde, klog, ekspansiv, forbindelse til kosmos, effektiv, god kommunikation, vellidt, visdom, ansvarlig, harmoniskabende, perfektionistisk på en balanceret måde, ansvarlig, spirituelle og healende evner, reflekterende, indflydelsesrig, lederskab, kommunikerer sine innovative idéer og skaber succes

Ubalanceret: Skulle tage meget ansvar tidligt i livet, blev hurtigt voksen, ikke tid til at være barn, kontrolfreak, angst, bekymringer, livet er en lang tunnel af lærdom, først sent i livet opnås succes, knokler hele livet, succes udebliver
HVAD ER DIT YDRE FOKUS I DAG?

DAGENS YDRE ARKETYPE "DEN HEMMELIGE MILLIONÆR"


DEN HEMMELIGE MILLIONÆR

7
3
8
12/3
4
10/1
Dagens ydre arketype skabes af samspillet mellem dagens vibration og månedens vibration. Dagens vibration er repræsenteret ved tallet 16 hvilket reducerer til et 7 tal og månedens vibration repræsenteres ved tallet 12 som reducerer til tallet 3. For at studere de to vibrationers indbyrdes sammenhæng lægger man dem ved siden af hinanden med datoens reducerede talvibration først, efterfulgt af månedens reducerede talvibration, og får derved tallet 73, som er det tal der sammenlagt repræsenterer dagens arketypiske energi udadtil. Samspillet mellem de to vibrationer kan ses i kombinationsdiamanten.

Den skjulte millionær tryllebinder folk med sin charme og karisma – alle mærker i hvert fald at der er mere omkring ham end han lige viser på overfladen. Den skjulte millionær har en stor evne til at lave systemer der kan tjene penge udadtil mens han selv forbliver tilbagetrukket, hemmelig, og har tid, plads og energi til at udforske sin enorme indre idéverden.

VÆRD AT TÆNKE OVER: Hvor kan du implementere systemer der arbejder på autopilot så du selv har tid til at udtænke de store ideer? Hvordan kan du projicere et image ud der gør at folk bliver tryllebundet men som også giver dig plads til at være en privat person?
HVAD ER DIT INDRE FOKUS I DAG?

DAGENS INDRE ARKETYPE "DEN FAGLIGE LEDER"


DEN FAGLIGE LEDER

7
2
16/7
9
11/2
9
Dagens indre arketype skabes af samspillet mellem dagens vibration og årets vibration. Dagens vibration er repræsenteret ved tallet 16 hvilket reducerer til et 7 tal og årets vibration er 2018 hvis tværsum er 2. For at studere de to vibrationers indbyrdes sammenhæng lægger man dem ved siden af hinanden med datoens reducerede talvibration først, efterfulgt af årets reducerede talvibration, og får derved tallet 72 som er det tal der sammenlagt repræsenterer dagens arketypiske energi indadtil. Samspillet mellem de to vibrationer kan ses i kombinationsdiamanten.

Den faglige leder er fagligt dygtig. Han studerer og analyserer det han gerne vil mestre for at kunne give det videre til andre. Han har et stort visdom, intuition, er grundig og har lederskabsevner (når han ellers kan løsrive sig fra sine studier). Han kan dog også være en smule fanatisk anlagt og straffe eller se ned på dem der ikke er lige så dygtige som han selv er.

VÆRD AT TÆNKE OVER: Har du noget som du skal have læst op på i dag? Noget der skal analyseres? Noget der kræver noget tænkearbejde?

DAGENS ARKETYPISKE AKTIVITETER

HER ER EN SJOV OG INTUITIV MÅDE DU KAN LEGE MED AT KOMBINERE DE AKTIVITETER, DER MATCHER DAGENS ARKETYPISKE ESSENS,
OG DERMED FORSTÅ MERE OM HVORDAN EN DAG PÅVIRKER OS OG HVORDAN VI KAN BRUGE DEN I PRAKSIS
Den første dropdown liste, indeholder de aktiviteter der matcher dagens numerologiske grundvibration. Den sidste dropdown beskriver aktivitetens formål, hvilket gives af dagens numerologiske essens.


  
HVAD SKAL DIT OVERORDNET FOKUS I DENNE MÅNED VÆRE?

MÅNEDENS DHARMA ER "KEJSEREN"


KEJSEREN

3
2
8
15/6
7
5
Månedens dharma er samspillet mellem månedens grundvibration 3 og årets grundvibration 2 og fortæller en historie om hvordan bevidstheden interagerer med underbevidsthed. Månedens dharma forbliver den samme hele måneden og fortæller hvad du skal fokusere på i løbet af måneden. Samspillet mellem 3 og 2 beskrives ved tallet 32 som hedder KEJSEREN og en dybere forståelse af tallet kan fås ved at kigge på kombinationsdiamanten til højre.

MÅNEDENS DHARMA BESKREVET:

SE ALLE DAGE, SELV LANGT UDE I FREMTIDEN, OG PLANLÆG DINE TILTAG

I vores software tool Numerologist PRO kan du selv vælge hvilken dag du ønsker at se (langt tilbage i fortiden og langt ude i fremtiden) og få en udførlig beskrivelse af den dag du vælger - ligesom den du ser for dagen her. Dette er en uvurderlig hjælp til at planlægge fremtidige events og se tilbage på fortiden og analysere begivenheder numerologisk. Du kan også bruge tool'et til at analysere fx din eller andres fødselsdatoer, da dagens essens er en nøjagtig spejling af en person som er født på denne datos højere selv.VIL DU VIDE MERE OM HVAD TALLENE FORTÆLLER OS?

TILMELD DIG TIL UDDANNELSEN TIL PROFESSIONEL NUMEROLOG!

Og start på en fantastisk rejse ind i tallenes mysterier

Uddannelsen til professionel numerolog er en personlig og spirituel udviklingsrejse, der forløber over 8 måneder. Vi mødes en weekend om måneden i vores lyse lokaler med havudsigt i København. Mellem modulerne vil der være cases og hjemmeopgaver, og i vores online medlemssektion kan du se – eller gense – undervisningen på video, stille os spørgsmål og kommunikere med dine medstuderende. Du kan tage hele uddannelsesforløbet uden optagelseskrav, og du vil efterfølgende få et certifikat som du også kan bruge internationalt. Herefter kan du holde numerologi sessioner, numerologisk coaching af virksomheder m.m.


 • Du kan starte din egen konsultation og give sessioner og numerologisk coaching med din eftertragtede viden
 • Du kan også benytte numerologien som et supplement i dit virke hvis du allerede er fx behandler, terapeut eller coach
 • Du kan tage uddannelsen for din egen skyld som en spirituel udviklingsrejse
 • Du kan komme i dybere kontakt med din egen ESSENS og livsmission, og kan hjælpe dine kunder til det samme
 • Du kan hjælpe virksomheder til at styrke deres brand og flow 
 • Du kan være med til at udbrede de positive effekter af et numerologisk vibrationsskifte, såsom mere glæde, flow, inspiration og  indre ro
 • Du kan forstå dig selv og andre langt dybere, fx. vil du få en dyb numerologisk indsigt i menneskers bevæggrunde, motivationer, ønsker, følelser, tankemønstre og aspirationer
 • Du kan aflæse årets, månedernes og dagenes energier og dermed leve i mere harmoni med de globale vibrationer
 • Du kan udvikle din højere bevidsthed, styrke din intuition og se livet i et nyt, og dybere, perspektiv


VI TILBYDER
 • Personlige sessioner
 • Business sessioner
 • Weekendkursus for begyndere
 • Uddannelsen til professionel numerolog
 • Numerologist PRO software system
Alle rettigheder tilhører
Numerologerne © 2017
Skriv en mail og vi svarer hurtigst muligt!

Vores lyse lokaler ligger i Amager Strandpark, 5 stop (10 minutter) med metro M2 fra Nørreport st. i København.
Gratis parkering for dig som er i bil.
Like os på facebook og få updates om numerologi!
GRATIS MINIKURSUS

Indtast navn og email i felterne nedenunder og modtag vores gratis online numerologi minikursus.

* OBS! Vi respekterer dit privatliv. Det er nemt at afmelde sig fra vores mailingliste

Se dit personlige numeroskop!

HVAD BETYDER DINE NAVNE FOR
DIT KÆRLIGHEDSLIV, FAMILIELIV OG KARRIERE?

Få vores gratis numeroskop tool + online kursus med uddannelsesleder Estel Ehvass.

Du har tilmeldt dig! Hold øje med din indbakke