Vælg en side

Få det forkromede overblik

De forskellige numerologi systemer

Der findes flere forskellige numerologisystemer, og det kan skabe stor forvirring når man ikke ved, hvad forskellene er mellem de forskellige tilgange.

For hvad er forskellen på kaldæisk og pythagoræisk numerologi – og hvad med indisk eller hebraisk numerologi?

Som du kan se i skemaet til højre er der MANGE indflydelser, som de forskellige systemer deler, og flere af dem har også haft stor indflydelse på hinanden. Hver af de forskellige bokse står for et filosofisk system eller skole, som alle hver især har haft en væsentlig indflydelse på numerologien, som vi kender den i dag.

Vi har lavet et kort over de største strømninger der er sket i historiens løb. Intet system står helt frit uden indflydelser fra andre skoler og systemer.
At forstå numerologien i dybden, er derfor at begive sig ud på en spændende og spirituel rejse gennem menneskehedens historie, hvor vores fællesmenneskelige bevidstheds udvikling og erfaring har tilføjet lag på lag af finesser og dybder til numerologien.

At stirre sig blind på én retning og proklamere den som den eviggyldige sandhed giver derfor ikke mening, fordi numerologien er mangefacetteret og har mange forskellige indflydelser – alle med deres relevans og dybder. Og ethvert system der findes i dag er blevet til gennem en lang udvikling af indflydelser.

I denne artikel får du et overblik over stort set alle de forskellige numerologisystemer der findes og hvad de bruges til.

Numerologiens oprindelse, esoteriske indflydelser og kilder. På uddannelsen til professionel numerolog går vi mere i dybden med alle disse dybe og betydningsfulde sammenhænge, så du kan få det dybeste og mest holistiske overblik over numerologien.

De to hovedstrømme

Pythagoræisk og kaldæisk numerologi

Nogle af de mest kendte numerologer i vor tid rejste til Indien for at modtage lærdom af numerologiske mestre. Det gjorde bl.a. Pythagoras fra oldtidens Grækenland, som stadig må anses for at være en af de “nyere” numerologer, set i forhold til numerologiens lange historie, selvom han levede i omkring 500 fkr. Det samme gjorde numerologen Cheiro, som levede i USA i 1900 tallet.

Den indiske numerologi benytter også det helt samme bogstav alfabet som den kaldæiske numerologi.

Når man læser de indiske talbeskrivelser i de gamle, originale kilder, kan man se mange fællestræk med den kaldæiske numerologi. I den kaldæiske numerolog, Cheiros, hovedværker kan man også ane den indiske indflydelse, men også en hebraisk indflydelse på talbeskrivelserne.

Cheiro er en af de fleste danske numerologers hovedkilde, og når du læser en kort beskrivelse af et tal på en hjemmeside, så er det oftest meget tæt på de beskrivelser Cheiro skrev i sine bøger.

Cheiro var altså kaldæisk numerolog, og bruges som hovedkilde af kaldæiske numerologer, men han lærte numerologi af indiske mestre under sit besøg i Maharashtra, Indien. Alene det viser, hvor sammensmeltet den indiske og den kaldæiske numerologi er. De to systemer benytter også det samme alfabet, udover at talbeskrivelserne ligger tæt. I indisk numerologi er numeroskopet dog gået tabt., og i stedet benytter man flere andre charts. 

EN FASCINERENDE REJSE

Numerologiens udvikling

Vores research i numerologiens kilder, både dem fra oldtiden, renæssancen samt 18-1900 tallet tegner et tydeligt billede om at kaldæisk, indisk og pythagoræisk numerologi engang var ét system.

Gennem tiden er der sket det, at nogle ting er bevaret i en tradition, men er gået tabt i en anden tradition.

Ved at grave dybere i alle systemerne og deres kilder, kan det enkelte system blive mere komplet – og det er en af de missioner vi har sat os for at bidrage til gennem vores research i numerologiens gamle kilder.

Her kan du se nogle af de karakteristika de forskellige numerologisystemer har. Hvor de er ens, og hvor de er forskellige. 

det mest kendte system internationalt

Pythagoræisk numerologi

BOGSTAV VÆRDI
a j s 1
b k t 2
c l u 3
d m v 4
e n w 5
f o x 6
g p y 7
h q z 8
i r 9

Pytagoræisk numerologi er den som er mest kendte internationalt. Systemet kan ikke tilskrives Pythagoras direkte, men det er inspireret af noget af den hellige geometri, som Pythagoras brugte og fandt frem til. Du finder denne numerologiform overalt i dag, og på nettet kan man se flere forskellige grafiske charts, som dog alle har mange af de samme beregninger til fælles.

Karakteristika for pythagoræisk numerologi:

• Systemet bruger en dyb viden om skæbnetallene (kaldet Life Path/destiny number). Kilderne til dette er i virkeligheden kaldæiske mesternumerologer. Eksempelvis bogen af Dan Milmann ”The Life you were born to live”, som er baseret på en kaldæisk mesters foredragsrække.
• Viden om undervibrationernes betydning er bevaret i dette system.
• Alfabetet er efter bogstavernes række i alfabetet.
• Man bruger kun grundtallene 1-9 samt mastertallene, som er dobbelttallene, 11,22,33,44,55 osv. Som tilskrives en speciel værdi. Nogle pythagoræiske forfattere beskriver dog også de øvrige tal, ligesom den indiske numerologi gør (fx op til 108).
• Navneskift er ikke så stor en del af pythagoræisk numerologi. Den er også kendt for at være mindre præcis i sin navnetolkning end kaldæiske numerologi.
• Har ikke numeroskopet og bruger i stedet nogle få ”hovedtal” til at tolke en persons navne; primært tallene: ”Life Path”, ”Soul urge” og ”Personality number”.
Numerologist.com er fx pythagoræisk numerologi, og den findes overalt på internettet.

det mest præcise til navneskift

Kaldæisk numerologi

BOGSTAV VÆRDI
a i j q y 1
b k r 2
c g l s 3
d m t 4
e h n x 5
v u w 6
o z 7
f p 8

Kaldæisk numerologi er den officielle betegnelse, som bruges internationalt. Skal du fx søge på Google er det den der vil vise dig resultater (engelsk Chaldean numerology).

Karakteristika for kaldæisk numerologi:

• Det er det eneste numerologisystem som fortsat har numeroskopet, som er gået tabt i både pythagoræisk og indisk numerologi.
• Systemet er langt ældre end pythagoræisk numerologi og kan føres tilbage til oldtiden
• Alfabetet er baseret på fonetik og bogstavets vibration, ikke på pladsen i alfabetet. Det er blevet oversat til europæiske bogstaver i 1500 tallet.
• Det indoptager tarotkortene i 1600 tallet via kulturen omkring de europæiske hoffer.
• Har været en hemmeligholdt tradition fra mester til discipel, og der er derfor langt færre bøger om kaldæisk numerologi end om pythagaoræisk.
• Den dybeste viden om de allermest powerfulde kaldæiske teknikker, såsom numeroskopet og årstalsrækkerne, findes kun i skjulte kilder, dvs. private samlinger og i sjældne bøger.
• Bliver ofte beskrevet internationalt som det mest præcise system til navnetolkning.
• Er også det mest udbredte og mest komplekse system til navneskift.

JØDISK MYSTIK FRA 1100 TALLET

Hebraisk/Kabbalistisk numerologi

Dissee numerologiformer er mindre udbredt end kaldæisk og pythagoræisk numerologi, både internationalt og i Danmark.

Der findes flere varianter af kabbalistisk numerologi, men oftest fokuseres der ikke på fødselsdatoens energier, men kun på navnets tolkning, som viser de lektier man skal igennem som sjæl i dette liv. Der er normalt ikke fokus på navneskift.

Kabbalah systemet stammer fra den hebraiske mystik og inkluderer ”livets træ”, en hellig geometrisk form, som bruges til at analysere en persons bevidsthedsniveau.

GEMATRIA

Gematri er en jødisk mystisk lære fra 1100 tallet, som handler om tallene og deres esoteriske betydning. Ordet stammer fra det jødiske regelsæt for fortolkning af den hellige tekst, Torah, baseret på de hebraiske bogstavers talværdi. Den var inspirationskilde for kristne mystikere i 1500 tallet.

BIBELKODERNE

Mange associerer bibelkoderne med numerologi. Bibelkoderne er en gammel teori, som går ud på at der er nogle ordkoder skjult i den jødiske tekst, torah, som har forudset forskellige historiske begivenheder. Den er moderniseret og gjort alment kendt af forfatteren Drosnin med hans bestseller ”The Bible Code”. I bogen argumenterer han for, at koderne er kommet med extra terrestials, som også har bragt det menneskelige DNA til jorden. ”The Bible Code” udkom i 1990’erne og er den første i en trilogi.

en variant af kaldæisk

Indisk numerologi

 • Den ægte, oldtidige form for indisk numerologi bruger det samme alfabet som det kaldæiske numerologi, som den er nært beslægtet med gennem det fælles ophav.
 • På nettet finder man dog ofte “indisk numerologi”, som blot er pythagoræisk numerologi praktiseret af en person fra Indien. Her bruges det pythagoræiske alfabet, som er efter nummerorden. I Danmark er der også numerologer der bruger det pythagoræiske alfabet, og alligevel kalder det for indisk numerologi, så det er en udbredt misforståelse.
 • Oldindisk numerologi er nært knyttet til den kaldæiske numerologi både i tolkning, alfabetet og talbeskrivelser.
 • Oldindiske kilder har dog mange langt dybere talbeskrivelser.
 • Den har ikke bevaret numeroskopet, som er gået tabt, men den har en række andre charts, som dog er mindre komplekse, men som har deres egen værdi. Eksempelvis talpyramiden.
 • Den ægte, oldindiske numerologi er nært beslægtet med jyotish, den vediske astrologi, som også daterer sig mange tusinde år tilbage. Her benyttes navnetolkning (og evt. navneskift) som et supplement til at skabe harmoni i ens astrologiske energier samt fødselsdato.

Jyotish

Det oldindiske system, Jyotish, tager år at mestre og inkluderer vedisk astrologi (ikke vestlig) samt en dyb viden om krystaller. Denne viden kan du bl.a. finde i vores krystal setup tool.

Homofoner og Lo shu grid

Kinesisk numerologi

Kinesisk numerologi er baseret på homofoner, dvs. at de navne eller tal, som i deres ordlyd minder om et andet ord med en enten positiv eller negativ betydning, anser man for heldige eller uheldige. I Kina er eksempelvis ordet for tallet 8 tæt på ordet for velstand, og derfor associerer man tallet 8 med velstand og det ses som det mest heldige tal. Mens ordlyden af tallet 4 lyder som ordet for død, og derfor anses for uheldigt. Da vi boede i Hong Kong var vores lejlighed på 13. etage – men reelt var det 12. etage, fordi 4. etage var taget ud, da folk ikke vil bo på 4. sal. Der er også mange bygninger hvor 13. og 22. etage udlades, fordi 13 og 22 har 4 som tværsum.

I modsætning til den kinesiske opfattelse har vestlig numerologi generelt en talopfattelse, hvor ethvert tal har både en positivt og et negativt potentiale, og det er op til den enkelte at bruge sine potentialer positivt.

4 9 2
3 5 7
8 1 6

LO SHU GRID

De forskellige kinesiske charts strækker sig flere tusinde år tilbage, til et sted mellem 2000-650 fkr. Det meste kendte Chart er baseret på “bagua” kortet fra feng shui. 

Man tager den fulde fødselsdag og tæller så op hvor mange af tallene fra 1-9 der er tilstede. De tal man har energier man har til rådighed, mens dem der mangler er energier man ikke har til rådighed. 

Bag overfladen

Tal og Betydning

Der findes mange mennesker der er fascinerede over de bagvedliggende mønstre og betydninger der findes i geometri og i talsystemet. Her udforskes disse mønstre for at give os en dybere forståelse for universets opbygning. Disse filosofier har deres udspring i moderne matematik og fysik, men også i oldtidens Ægypten, og derefter Grækenland og Babylonien.

HELLIG GEOMETRI
I hellig geometri anses de geometrisk former for værende skabt af det guddommelige. Disse geometriske figurer findes i naturen og indeholder en sandhed, der er det samme alle steder, og er ældre end selve den menneskelige verden, kan man sige. Oldtidens kulturer der forstod denne geometri var i stand til at skabe samfund med et højt niveau af velstand. De geometrisk former udtrykker tallene fra 1 til 12 og deres dybere mening. Eksempelvis er 8-tallet og ottekanten udtryk for evighed, fred og stabilitet (døbefonten er fx ottekantet). Det hellige 7-tal og syvkanten er forbundet til verdenssjælen. 6-tallet og sekskanten forbindes med orden, struktur og kærlighedens princip. 5-tallet og femkanten forbindes med selve livet og det gyldne snit m.m. Hellig geometri er en vigtig nøgle til at forstå numerologien. Fx er det kaldæiske numeroskop baseret på hellig geometri, såvel som tallenes indre opbygning. Hvis man forstår hellig geometri er der derfor vigtige, skjulte nøgler til numerologien, som går op for en.

TALLENES ETYMOLOGI
I tallenes etymologi kigger man på den menneskelige forståelse af tal og deres rolle i fysik, kemi, tyngdekraft, musik, kunst, arkitektur, matematik, måling, tid og menneskelig bevidsthed. Geometriske og matematiske mønstre undersøges og naturkonstanterne findes ikke alene som tal, men som mønstre der går igen på alle lag i talsystemet. Vi kan bruge tallenes etymologi til at forstå den emotionelle betydning og symbolik, der ligger bagved et tal. Man kan sige at den første tal etymologi opstod i oldtidens Ægypten, hvor man tillagde tallene arketypiske, guddommelige egenskaber, som også var baseret på deres udseende. Her var hvert tal i rækken en universel energi, som man kunne tappe ind i, og var samtidigt repræsenteret ved en af de ægyptiske guddomme. Denne opfattelse af tallene gik videre til oldtidens Grækenland, og er ført videre ind i vore dages pythagoræiske og kaldæiske numerologi, gennem vores nutidige forståelse af grundvibrationerne og deres betydning (tallene 1-9).

VORTEX MATEMATIK
Den berømte fysiker Nicola Tesla sagde, at når man forstår hemmeligheden bag tallene 3, 6 og 9 vil man forstå hemmelighederne bag hele universets opbygning og bevidsthedsstruktur. I vortex matematik kigger man bagom talsystemet ved at observere hvordan 3-6-9 opfører sig, men også 1-2-4-8-7-5 mønstrene og tværsummens matematik. Det er en matematisk form som blev brugt af babylonerne til at skabe vores tidssystem (24 timer, 60 minutter og 60 sekunder) og de bagvedliggende mønstre der åbenbares af dette system viser hvordan verden på fascinerende vis er opbygget af universelle mønstre skabt af tal. Den kaldæiske numerologis årstalsrækker og skæbnerytmer er også baseret på vortex matematikken, hvilket vi har vist i nogle af vores gratis video gennem tiden.

Andre numerologisystemer

Langt de fleste numerologer tilhører en af de 2 hovedretninger: Kaldæisk/indisk eller pythagoræisk numerologi.

Nogle enkeltstående numerologer vi dog altid lave deres egne systemer, med fx deres egne alfabeter, figurer eller grafer til tolkning. Så du kan godt finde helt andre systemer end dem der er beskrevet her både i litteraturen, på blogs etc. Disse systemer er dog normalt langt mindre udbredt, men ind imellem vinder et hjemmelavet system alligevel frem.

Eksempelvis kan vi nævne numerologen Norman Shine, som boede i Danmark, og skabte sit eget system, som tager udgangspunkt i det pythagoræiske alfabet og var ret populært her i landet i 1980-1990’erne.

3 6 9
2 5 8
1 4 7

Dette chart minder meget om det kinesiske loshu grid, men bruges også på navne og oftest på det pythagoræiske alfabet

KABBALAH OG DENS INDFLYDELSE PÅ KALDÆISK NUMEROLOGI

Numeroskopets oprindelse

Numeroskopet fra den kaldæiske numerologi har sit udspring i den hellige geometriske figur, ”flower of life”, som er kendt i mange kulturer, og de senere år er blevet gjort til genstand for forskning bl,a. af fysikeren Nassim Haramein, som fortæller om dens indbyggede bevidsthedspower og energipotentiale. 

Numeroskopet udspringer altså af noget af den mest fascinerede hellige/universelle geometri, som stammer helt tilbage fra oldtidens Ægypten. Her fandtes “flower of life” i templet viet til Isis og Osiris. Udfra den samme hellige geometri udspringer også formen “livets træ”, som benyttes i Kabbalah og i hebraisk numerologi. Det er en kompleks og spændende historisk udvikling, som vi har researchet i, og som også viser numeroskopets indbyggede power til at rejse menneskets bevidsthedsniveau til nye højder via navneskift. Denne viden giver vi i sin fulde længde på numerologiuddannelsen i modulet om de “esoteriske indflydelser og numerologiens oprindelse”.

VORES RESEARCH I NUMEROLOGIENS KILDER

Hvordan forsker vi i kilderne?

Der er to slags skriftlige kilder/bøger i numerologi; de kendte og de skjulte.

Kendte kilder er bøger du kan finde på biblioteker, se omtalt på nettet eller bestille hjem fra Amazon osv.

De skjulte kilder, er derimod de bøger, som ikke umiddelbart kan søges frem på biblioteker, Amazon osv., og som ofte kun findes i få eksemplarer på verdensplan. Nogle kan findes på private, internationale specialbiblioteker eller i private samlinger verden over.

Skjulte kilder kræver derfor langt mere research og tid at få fat i, og så vidt vi ved, er vi de eneste numerologer i Danmark og på verdensplan, der forsker i de skjulte kilder. Vi har som mission at samle dem alle, for at numerologiens kan blive så komplet som muligt, og alle de tabte dele kan blive sat ind i det oprindelige og integrerede system af dyb visdom.

Et eksempel på en skjult kilde vi har skaffet og brugt, er et hemmeligholdt værk af numerologen Cheiro, som kun findes i få eksemplarer på verdensplan.
Cheiros almindelige bøger findes derimod på biblioteker, så alle der ønsker det kan læse dem, men de indeholder ikke den dybde af viden, og kan anses for at være bøger til begyndere. Men dette specielle værk, som reelt er en samling af flere bøger, ønskede han at hemmeligholde, da det er heri man finder hans største og dybeste viden.

På samme måde har vi nøje undersøgt andre kilder fra oldtiden, såvel som fra den europæiske mystiker tradition, som indeholder viden om numerologi.

Mange af vores rejser er også dedikeret til numerologisk research, lige fra besøg i mauriske paladser i Sydspanien til rejser til Indien, Kina og USA. Og ind imellem møder med forskere med specialer i ting såsom det Kaldæíske rige, Sumerisk kultur, Vedaerne og tantraerne, eller talforståelse i oldtidens Ægypten.

Forskellige strømninger

Kaldæisk numerologi i Danmark

Man kan godt sige, at kaldæisk numerologi, er blevet den “danske form for numerologi”, fordi det er den de fleste kendte numerologer herhjemme bruger, og som har skabt et relativt stor numerologifelt her i landet.

Fælles for kaldæiske numerologer er at de bruger det kaldæiske alfabet, bruger numeroskopet, og fokuserer en del på navneskift.

Men derfor kan den enkelte numerolog eller skole godt vælge at kalde sig noget unikt eller specifikt som en slags brandnavn, selvom man helt grundlæggende bruger det kaldæiske numerologi system.

Da den kaldæiske numerologi først blev introduceret i Danmark i 1980’erne, kaldte man den for oldtidens numerologi på dansk. Den er en version af den kaldæiske numerologi, som har nogle bestemte karakteristika, såsom:

 • Man bruger kun tallene op til 52, og ikke videre op til 99. Der er dog mange langt ældre kilder, som også er kaldæisk numerologi, der beskriver tallene helt op til 81, 99 eller sågar 108.
 • Man kigger også kun på tværsummen af dagen på måneden hvor man er født, dvs. grundvibrationen, for at forklare et menneskes personlighed. Dvs. at den fulde fødselsdato, som også indeholder månedsvibrationen, årsvibrationen, skæbnetallet m.m. og hvordan disse spiller sammen er ikke en del af denne variation af kaldæisk numerologi.

Klassisk numerologi er også et brandnavn, som refererer til at man kun arbejder med de metoder og talbeskrivelser, som blev indført med oldtidens numerologi, som kom til landet i 1980’erne. Dog er der som sagt mange kilder som er langt ældre.

UNDERVIBRATIONER OG UNDERNUMEROSKOPER

Det største skel mellem numerologer i Danmark er dem der arbejder med undervibrationer og undernumeroskoper, og dem der ikke gør.

Der findes i den anden grøft også numerologer, som eksperimenterer med at give slip på reglerne for harmoniske hovednumeroskoper for at opprioritere undernumeroskoperne. 

Andre danske numerologer skiller sig ud ved kun at bruge ét bestemt numeroskop til navneskift, for alle der er født en bestemt dato. Dvs. at alle der er født på en 1’er dag får det samme numeroskop, alle der er født på en 2’er dag får det samme numeroskop osv. 

Nogle numerologer benytter sig også kun af undervibrationerne i de enkelte navne, men gør ikke brug af de fulde undernumeroskoper.

Du kan læse mere om vores tilgang til den kaldæiske numerologi i en kommende artikel. 

spring med på hold 7

Numerologiuddannelsen

Numerologist PRO Certificate Education er danmarks største og mest dybdegående numerologiuddanelse.

Her lærer du alle de overleverede, numerologiske metoder indenfor kaldæisk numerologi, men får samtidigt indblik i numerologiens kilder, esoteriske indflydelser og indoptagelser via vores dybdegående research.

Du får også del i vores statistiske research i numerologi på over 100.000 kendte personer, som viser spændende sammenhænge mellem bl.a. karrierevalg og medfødte potentialer fra fødselsdatoen, såvel som succesrate og numeroskoper/undernumeroskoper.

Du lærer bl.a.:

  • Aflæse livsformålet for andre mennesker, og guide dem til at udleve deres medfødte potentialer
  • Lave de mest dybdegående og virkningsfulde navneskiftesessioner, der skaber harmoni, overflod og succes på alle områder af livet
  • Forstå andre og skabe succesfulde og harmoniske relationer – gennem DIN DYBE FORSTÅELSE af de 99 arketypiske menneskelige kvaliteter og deres unikke samspil i hvert enkelte menneske 
  • Effektive metoder fra business numerologien til at skabe mere succes, drive og flow i dine kundernes forretning 

SE MERE OM UDDANNELSEN HER

KONTAKT

Numerologerne
CVR 38875361
Lottenborgvej 24
2800 Kgs Lyngby

Ønsker du at booke en session, så skriv til os på sessioner@numerologerne.dk

Ønsker du at høre mere om uddannelsen, så skriv til os på kontakt@numerologerne.dk

BLIV doTERRA PARTNER MED OS

doTERRA er en virkelig god og unik mulighed for at støtte op om sit virke både økonomisk og spirituelt.

Se mere her

VI TILBYDER

 • Klub Numerologist PRO - spændende, månedlig medlemsklub
 • Numerologi uddannelsen
 • Numerologist PRO software system
 • Personlige sessioner
 • Business sessioner
 • Weekendkursus for begyndere
Alle rettigheder tilhører
Numerologerne © 2020

FØLG MED på facebook!  Og få updates om numerologi, superdatoer og forecasts!

GRATIS MINIKURSUS & NAVNE TOOL

Indtast navn og email i felterne og få vores gratis online numerologi kursus i numerologi.

Samt NAVNE/NUMEROSKOP TOOL hvor du kan se betydningen af dine navne og vibrationer på de forskellige livsområder.

SE DIT PERSONLIGE NUMEROSKOP

HVAD BETYDER DINE NAVNE FOR DIT KÆRLIGHEDSLIV, FAMILIELIV OG KARRIERE?

Få gratis numeroskop tool + online kursus med uddannelsesleder Estel Ehvass.

Du har tilmeldt dig! Hold øje med din indbakke