Vælg en side

NUMEROLOGI OG KRYSTALLER

Dine personlige krystaller skaber balance i dine medfødte energier fra din fødselsdato og dermed får du mere harmoni, glæde, grounding, flow og succes i dit liv.

Hvert tal i din fødselsdato er nemlig energier du har med dig, som påvirker din personlighed, relationer, din karriere og meget mere.

 • Dagen på måneden du er født er fx din personlighed, og kan være et tal mellem 1-31.
 • Din månedsenergi er din udadrettede, aktive energi og styrer din handlekraft.
 • Din årstalsenergi påvirker din underbevidsthed og indre verden.
 • Dine skæbnetal er din dybeste natur, men også din karma og dit største livsformål.

Hvert af disse tal har positive og negative potentialer, og ved at afbalancere dine medfødte tal med krystallernes kraft, kan du få kontakt til dit eget største potentiale, og styrke dit held.

Numerologisk krystal healing er et af den oldtidige numerologis helt store skatte. I den oldtidige numerologi knyttede man tallene til planeter, og igen til krystaller og søgte at styrke hver enkelte menneskes potentiale og afhjælpe deres karma ved hjælp af krystaller der korresponderer med dets tal og planeter.
Se dine krystaller her: http://www.numerologerne.dk/krystalsetup/

Hvis ikke du allerede har gjort det kan du bruge vores krystal setup tool til at se hvilke krystaller healer dine medfødte tal!

KRYSTALLER – EN OLD GAMMEL VIDENSKAB

Estel Ehvass er numerolog og uddannelses leder af Danmarks største numerologi uddannelse.

Siden oldtiden har man i numerologien brugt krystaller til at afbalancere de tal man har med sig i sin fødselsdato.

Denne viden bruges stadig i dag, særligt i Indien. Den indiske numerologi bruger det samme alfabet og mange af de samme beregningsmetoder, som den kaldæiske numerologi, da de to systemer engang var ét system.

I Indien ser vi stadig den dag i dag, at numerologer ordinerer bestemte krystaller fx i forbindelse med folk der ønsker mere held i kærlighed og leder efter deres udkårne. Man kan fx afbalancere en stærk saturn (8’er energi) energi med en blå safir, eller en svag sol kan få styrke af en tilsvarende krystal.

Viden om hvordan krystallerne kan afbalancere tallene og deres planeter stammer fra den oldindiske numerologi, hvor astrologi og viden om krystaller hang uløseligt sammen med numerologien. Det indiske system var faktisk det allerførste numerologisystem jeg kastede mig over, og lærte allerede i mine tidlige 20’ere hvor jeg boede 1 år i Indien.

Lige siden har jeg dagligt brugt min viden om krystaller, tal og planeter til at holde min vibration høj.

EN HEL VIDENSKAB

KRYSTALLER DER AFBALANCERER TALLENE

Krystaller er en af de modaliteter for resonansprocessen der sker i de højeste energikroppe, nemlig i det mentale og spirituelle plan. Krystaller er kraftfulde mentale bevidsthedssfærer, nærmest at sammenligne med guddommelige entiteter.

Ligesom hvert tal korresponderer med en planet i solsystemet, så har hver planet også en KRYSTAL, eller gruppe af krystaller, som de resonerer med.

Planeterne og tallene korresponderer sådan her:

1 sol
2 måne
3 jupiter
4 uranus
5 merkur
6 venus
7 neptun
8 saturn
9 mars

Hver af disse planeter/tal er kendt for at være ”venner”, ”fjender” eller have et neutralt forhold.

Stenen hæmatit hjælper fx de to tal 4 og 8 til at finde en sublim balance imellem sig, hvorved de kan vendes til en super kraftfuld styrke på det mentale plan. Det er nyttigt hvis du fx er født på en 4’er dag i et 8’er år, eller på anden måde har begge energier med dig.

Alle talkombinationer er fantastiske og smukke når de er i balance, men nogle af dem kan også skabe ubalancer og dårligdomme, hvis de ikke er i balance, og her er sten og krystaller en stor hjælp.

SOUL BLUEPRINT KRYSTAL SETUPS

Jeg har afholdt mine Soul Blueprint sessioner i en del år efterhånden, og har i den forbindelse givet en del krystal setups til mine kunder.

Et fuldt krystal setup består i at jeg af afbalancerer alle tallene i en persons medfødte energier med krystaller, og derudover lægger krystaller der styrker deres nye numeroskop (nye navn) og hjælper dem til at få det bedste ud af tallene, og lette udrensningsprocessen.

Jeg lægger krystallerne under tallene på numeroskopet, hvor de afbalancerer de energier der ikke har det så godt sammen (fra de medfødte energier), og styrker de energier der allerede er ”gode venner”.

Krystaller har forskellig virkning, og nogle krystaller skruer endda op for energierne omkring dem. Det er derfor ret vigtigt at man ved hvad man laver, og ved hvilke tal og krystaller der går sammen. Det ville fx være uhensigtsmæssigt at lægge en krystal der forstærker energi på nogle tal, som er ”fjender”. Disse tal repræsenterer altid en stor livslektion for en person, der i så fald ville kunne blive forstærket. Disse tal skal i stedet have en sten der afbalancerer, harmoniserer og grounder og får tallene/planeterne til at ”tale sammen”.

Der skal altid afbalanceres forskellige ting for hver enkelte person, så intet krystal setup er ens.

Nogle krystaller er forstærkere og andre beroliger, nogle løfter, andre grounder eller booster. Så selvom man har samme tal, kan man sagtens få forskellige krystaller, også alt afhængigt efter om det er en mand eller en kvinde.

Mange oplever at:

 • Navneudrensningens temaer føles lette og overkommelige
 • Man får støtte til at tune ind i de nye vibrationer
 • De medfødte energier kommer mere rent igennem
 • Der er en følelse af beskyttelse og velbehag

Hvordan du kan arbejde med dine krystaller

Der er flere måder du kan bruge dine numerologiske krystaller.

 • Du kan lægge dem i et rolig sted, fx på et lille alter, hvor de vil oplade dit hjem med positive energier.
 • Du kan dagligt holde dem skiftevis i venstre hånd, som er den modtagende. Eller hold dem op mod dit hjerte og mediter med krystallerne.
 • Du kan bevare en eller flere af stenene i din taske i en lille pose, så du altid har de afbalancerende energier med dig.

Krystallerne afbalancerer dine personlige numerologiske energier, og på sigt vil du derfor opleve at dit liv føles lettere og at du er mere i flow i dagligdagen. 

KRYSTALLER TIL DE NUMEROLOGISKE VIBRATIONER

Alle tal i det højere selv er positive potentialer, som man kan lære at bruge.

Der er op til 99 vibrationer vi kan udrense på, så her vil jeg give nogle eksempler på de mest almindelig vibrationer.

Tallene 11,12,15,16 og 18 er vibrationer som de fleste mennesker har en eller flere af i deres fødsels charts.

Og de er nogle af de vibrationer som typisk kan skabe udfordringer i livet.

Her er forslag til krystaller som letter de følelser der typisk kan opstå med de vibrationer.

Hvis ikke du allerede har gjort det kan du bruge vores krystal setup tool til at se hvilke krystaller healer dine medfødte tal!

FRA SVAGE GRÆNSER TIL FLOW OG NYDELSE

Udrensning af 11/2 energien

Temaerne i 11/2 handler om manglende grænser og manglende energi.

Man oplever at kunne mærke andres energier, følelser, tanker, ønsker og behov meget tydeligt, og det kan derfor være svært at hvile i sin egen energi. Man kommer også nemt til at tage andres energier ind, og kan derfor opleve at miste energi i samværet med andre mennesker. Man får derfor ofte et ønske om at trække sig.

Nogle oplever at de ikke magter at være “på”, fordi de føler det som om at de konstant mister energi i selskab med andre mennesker.

Det kan føles som et “hul” man har i sin aura, hvor andre kan gå lige ind og tage ens energi. Som om at man er en købmandsbutik, hvor andre kan komme ind og fylde kurven og gå uden at betale eller give en noget igen. Det kan opleves i karrieren, i familielivet og i ens relationer generelt.

11/2 gør at man bliver følelsesmæssigt oversensitiv og tager alting meget nært. Den forstærker også ens sensitivitet overfor sanseindtryk, fx larm, lyd og lugte. For at dulme sit sarte nervesystem kan man ty til overspisning, blive sukkerafhængig eller dulme sine følelser på anden vis.

For at rense ud på 11/2 energien kan det være godt at blive opmærksom på dine energetiske grænser. Fx ved at blive bevidst om din aura. Vi kan selv styre størrelsen af vores aura, og lave den mindre når vi er i selskab med mange mennesker, og lade den ekspandere, når vi er ude at gå i fri natur.

Du kan meditere på at trække dit fokus og dine sanser tilbage og ind i dig selv, så du selv kan styre hvornår du vil have dine følehorn ude.

En rigtig god måde at lære om dit energisystem er gennem yoga.

Nøgleord til udrensningstemaerne:

Oversensitiv, overfølsom, afhængighed (mad, shopping, partner), medafhængighed, følelse af svaghed, bliver ikke respekteret, trækker sig, giver op, flygter, andre dræner en for energi.

I numeroskopet:

11/2 gives helst ikke i hovednumeroskoper, da det gør en meget sensitiv.
Men det kan godt gives i undernumeroskoperne, hvis alle andre tal er rene og balancerede.

Som medfødt energi – den positive side ved 11/2:

Som medfødt energi kan 11/2 altid bruges positivt.
Den positive side er livsnydelse, at følge sit eget flow, være i kontakt med kroppen og sanserne og at have en stor fællesskabsånd.

KRYSTALLER DER AFBALANCERER 11/2

Blå månesten

Dobbelt 1’er energien i 11/2 er som to sole, hvor resultatet er månen, 2 tallet.

Blå månesten afbalancerer sol og måne energierne ved at køle ned for solens ild, og styrke månen, så solen kan kanalisere sin styrke igennem på en harmonisk måde.

På det indre plan skaber den harmoni mellem sindet (1 tallet) og sjælen (2 tallet), og dæmper sindets aktivitet, så vi kan være tæt på vores sjæl og mærke hvad der er det rigtige at gøre. Den modvirker derfor indre splittelse og tvivl.

Vær opmærksom på at månesten og regnbue månesten ikke er den samme sten, og har meget forskellig effekt.

FRA OFFERFØLELSE TIL STYRKE OG SELVTILLID

Udrensning af 12/3 energien

De temaer man kan opleve med 12/3 i sit numeroskop, handler alt sammen om uhensigtsmæssige mentale mønstre i sindet – misforståelser i forhold til hvordan virkeligheden er og hvordan tingene forholder sig.

De fleste mennesker oplever ind imellem at blive ramt af 12/3 energiens forvirrende slør, men med 12/3 i vores numeroskop eller medfødte energier, kan man opleve at det bliver en mere eller mindre permanent tilstand. 12/3 påvirker os til at tage det ”omvendte” perspektiv af hvad sandheden er, hvilket er symboliseret i tarotkortet for tallet, som hedder ”Den hængte mand”. Han ser alting på hovedet, og vender samtidigt ansvaret for sin egen lykke over på andre.

Typiske tankeformer ved 12/3 er, at ”det er de andres skyld.” Man skyder skylden for sin egen lidelse videre på andre. Fx ved at man brokker sig over andre. På den måde undgår man ubevidst at tage ansvaret på egne skuldre, og gøre det der skal til for at blive tilfreds i livet. 12/3 energien er meget menneskelig, da det er nemmere at placere ansvaret udenfor en selv. Hvem har ikke skældt ud på stolen, som man kom til at gå ind i? Typiske tankeformer og indre sætninger er: ”Alle er imod mig – men nu skal jeg vise dem” , ”det er for dårligt”, eller ”andre er inkompetente idioter”.

I navneudrensningen kan det være rigtig svært at se sine egne 12/3 tendenser, fordi det er en meget projicerende energi, der presser energien udad og væk fra sig selv, fordi den gør ondt at mærke. Det kræver derfor et stort mod til at kigge på sig selv og sine egne mønstre, at rense ud på sin 12/3. Du kan øve dig i det ved at være åben for det modsatte synspunkt end dit eget. Vær åben for den andens perspektiv, samtidigt med at du ser personen i sit bedste lys og føler forståelse og sympati – selvom du måske er uenig. 

Hvis du føler det resonerer med dig, kan du også tage en ”anti-brok” kur, hvor du forpligter dig selv til ikke at brokke dig over livet, situationer eller andre mennesker i en periode.
En anden effektiv metode er at meditere på din pinealkirtel i midten af hjernen, der korresponderer med pandechakraet/det tredje øje. Det kan heale 12/3 energien langt hurtigere og transformere den til visdom og mental klarhed.

Nøgleord til udrensningstemaerne

Offerrolle, vrede, overfortolker, projicerer, andres fejl virker enorme, kan ikke se sine egne fejl, bebrejder andre, manglende selvansvar, mental forvirring, utålmodighed, misforståelser i kommunikation, brokker sig, tiltrækker rod og kaos i sit liv

I numeroskopet:

12/3 gives ikke i rene hovednumeroskoper (undtaget som rygsøjletal).
Der kan godt gives enkelte 12/3 i undernumeroskoperne, hvis alle andre tal omkring er super gode og harmoniske, og det gør at helheden bliver optimal.

Som medfødt energi – den positive side ved 12/3

Alle tal kan udleves positivt og balanceret, hvis vi har dem med et sted i vores fulde fødselsdato.
Når vi lærer livslektionen i 12/3 tager vi fuldt ansvar for vores eget liv og lykke.
Vi trækker projektionerne på at det ”er andres skyld” tilbage til os selv, og vi udvikler os hen imod indre mod, styrke og dyb visdom.

KRYSTALLER DER AFBALANCERER 12/3

Regnbue månesten

Denne jernholdige sten giver mentalt fokus, grounding og stabilitet, så man ikke behøver at være så meget i sit hoved.

Man får hjælp til at blive disciplineret og følge en sund og god rytme i sit daglige liv, hvilket modvirker det kaos i livet, man kan tiltrække med 12/3 i ubalance.

Den beroliger sindet og skaber klarhed i tankerne.

FRA EMOTIONELT DRAMA TIL SENSUALITET OG KÆRLIGHED

Udrensning af 15/6 energien

Der er meget godt at sige om 15/6 energien. Det er en stor healer vibe, der lyser ind i ens eget og andres mørke og healer det der skal heales. Den giver en smuk, vital,  karismatisk og feminin udstråling. Den giver et sundt flow på svadisthana chakra (andet chakra) som står for nydelse, karisma, sexappeal, vitalitet, tiltrækningskraft, social karisma, terapeutiske evner, og at være i kontakt med sine følelser. Så 15/6 er generelt et godt tal at have i et rent numeroskop, men har man haft det med sig i et uharmonisk numeroskop, har det det med at støje en del under ens navneudrensning.

15/6 energien får den æteriske energi i andet chakra (sakral centeret) til at stige, og dermed stiger også din seksuelle energi og din livslyst – og dine følelser opleves mere intense. Det er denne ekstra energi der er med til at gøre mennesker med 15/6 mere karismatiske, sexede, fascinerende og smukke. Energierne bruges positivt som brændstof for eksempelvis kunstnerisk udtryk, fantasi og kreativitet. Man har en stærk magnetisme og kærlig udstråling, og bruger aktivt sin karisma og magnetisme til at skabe noget positivt.

Men den ekstra seksuelle energi kan også nemt ”sidde fast”, og bliver så til frustration, overspisning, følelsesmæssig ustabilitet og drama. Tendenserne i 15/6 i ubalance er relateret til at den seksuelle energi ”sidder fast”. Det kan afhjælpes gennem energiøvelser og yoga, hvor energien ledes rundt i hele kroppen, samt øvelser der cirkulerer den seksuelle energi, fx fra taoisme. Et sundt og harmonisk sexliv hjælper også med at harmonisere 15/6 energien. Du kan også harmonisere 15/6 ved at vække en interesse for kunst, skønhed, energiarbejde, terapi, healing, sundhed og madvaner.

Nøgleord til udrensningstemaerne:

Drama og problemer i relationer, føler sig i kærlighedsunderskud, afhængig af sine relationer, krævende adfærd i relationer, manipulerende, emotionel afpresning, tendens til mystiske sygdomme, hovedpiner, hormonelle ubalancer, afhængigheder (mad, sex, shopping), narcissistiske tilbøjeligheder, selvlede, drukner i sine følelser, depressive tendenser

I numeroskopet:

15/6 gives gerne i rene numeroskoper i centre og auraer.
Der kan også gives 15/6 i undernumeroskoperne, hvis det er et ønske at få skruet op for fx indre healing, sundhed, vitalitet, karisma, sensuel udstråling, et godt sexliv og kærlighedsliv m.m.

Som medfødt energi – den positive side ved 15/6

Har du 15/6 med dig i din fulde fødselsdato, skal du lære at bruge din ekstra følsomme, sensuelle, kreative og mystiske energi til noget der skaber glæde, skønhed, balance og harmoni for dig selv og andre. Du vil sikkert også få livslektioner der lærer dig at undgå at falde ind i de ubalancerede aspekter af energien, såsom drama i relationer, selvlede og afhængighed m.m.

KRYSTALLER DER AFBALANCERER 15/6

Rosakvarts: En sten der støtter dig i at åbne hjertet, styrke selvkærligheden, og skaber kærlighed og tillid i parforholdet og de nære relationer.

Granatsten: Renser energimæssige og følelsesmæssige blokeringer i de 3 lavere chakraer. Styrker kærligheden og passionen i parforholdet.

Grøn jade: Afbalancerer Mars og Venus energierne og skaber emotionel og mental balance.

TIL MÆND:

Rød jasper: Styrker libido og øger virilitet og karisma.

Røgkvarts: Renser og genoplader energierne i andet chakra, hvor den seksuelle energi befinder sig, og hjælper den med at flyde frit gennem kroppen.

TIL KVINDER:

Orange Carneol/Carnelian: Renser og genoplader energierne i det andet chakra, og healer de seksuelle organer.

Granatsten: Renser blokeringer i de 3 lavere chakraer. Styrker kærligheden og passionen i parforholdet.

Orange Carneol/Carnelian: Renser og genoplader energierne i det andet chakra, og healer de seksuelle organer.

FRA FRYGT, ANGST OG TRAUME TIL RO I SJÆLEN

Udrensning af 16/7 energien

Når vi udrenser på 16/7 energien fx som navn eller andre steder i vores gamle numeroskop handler det typisk om, at vi skal ind og heale vores indre frygt.

Når 16/7 er i spil i et numeroskop kan det påvirke en person på flere forskellige måder. Det kan påvirke personen til at være meget privat, så man har svært ved at connecte med andre – ud fra en indre følelse af angst over at miste og stå alene tilbage. Man kan være meget bange for at der skal ske ens nærmeste noget, eller være bange for ulykker, sygdomme m.m. Der kan meget vel have været chok, traumer og oplevelser i løbet af livet, som man ikke har fået healet og kigget på, men forsøgt at skubbe ind under gulvtæppet.

Man kan føle at man er nødt til at knokle i sit arbejdsliv, for at gemme disse traumer væk og tænke på noget andet. Eller at man skal knokle for at overleve, eller for ikke at miste det man har bygget op. I stedet for at dagdrømme om ferier på tropeøer eller at vinde i lotto, beskæftiger man sindet med skrækscenarier og gennemgår alt hvad der potentielt kunne gå galt.

Alt sammen bunder i en ubevidst følelse af frygt og stress.

Vi har skrevet en lang artikel om 16/7, inklusiv alle tallets positive kvaliteter og livslektioner, hvis man har tallet med sig i sin fulde fødselsdato. Den er en af vores mest populære artikler gennem tiden, og vi får stadig jævnligt kommentarer fra mennesker, der har følt sig genkendt dybt i hjertet i beskrivelsen af 16/7 som medfødt energi. Den kan du læse, hvis du vil have mere info.

Nøgleord til udrensningstemaerne:

Frygt, angst, eksistentiel frygt, nervøsitet, frygt for at miste, meget privat, svært ved at lukke andre ind, regelret (ud af frygt), skeptisk, mistroisk, knokler, amygdala hijacks, lukket hjerte, ensomhedsfølelse (selv når man er sammen med andre), økonomi styrtdykker, følelse af at stå uden fodfæste, frygt for at miste hus og hjem, frygt for at miste nære relationer, bekymrer sig, forestiller sig skrækscenarier

I numeroskopet:

16/7 gives aldrig i rene hovednumeroskoper, da den kan give angst og stress.
I undernumeroskoperne forsøger man at undgå 16/7, men der kan gøres undtagelser hvis man har et bestemt navneønske der skal bevares – men kun hvis det i helheden bliver super godt og harmonisk.

Som medfødt energi – den positive side ved 16/7

Som alle andre energier kan 16/7 opleves som positiv, når man lærer dens livslektioner. Har man den med i sine medfødte energier kan man vende den dybe angst til et enormt, næsten eksistentielt mod, hvor man forstår i sin grundvold at livet er skrøbeligt og midlertidigt, men at der er noget evigt, transcendent og smukt på den anden side. Mange spirituelle lærere der har en stor dybde og livsvisdom har netop 16/7 som deres grundenergi, eksempelvis Eckart Tolle (født den 16. i en måned) og Byron Katie (har både årsvibration og skæbnetal 16/7). Mange spirituelle mestre, munke, nonner, præster og andre der lever et afsondret spirituelt liv, har også 16/7 energien med sig.

KRYSTALLER DER AFBALANCERER 16/7

Kunzit

Dette mineral gør solens ild (1) blødere, så den kan interagere mere harmonisk med Venus (6) og Neptun (7). På den måde styrkes de harmoniske aspekter af tallet 16/7 som indeholder disse tre planeter.

Den kanaliserer en forbindelse mellem hjertet og kronechakraet, så vi kan kontakte vores højere selv og kanalisere vores livsmission ind i verden via vores hjerte.
En meget spirituel sten, der healer hjertet og sætter os i forbindelse med vores ånd.

Labradorit

Bringer de smukke og mystiske aspekter frem i forholdet mellem Solen, Venus og Neptun (1,6 og 7) og fokuserer på at vi kan opleve tilstanden af ”transcendens”. Transcendens betyder at se dybt ind bag virkeligheden og overskride den fysiske verdens mere tunge vibration og begrænsninger – og dermed føle en dyb indre, åndelig frihed.

Den hjælper os også med at overskride gammel frygt og begrænsninger.

Det er en kraftfuld sten at meditere med, som styrker vores spirituelle evner og støtter os i at lave en daglig spirituel praksis.
Labradorit er meget smuk, og skal helst være mørkeblå og grøn i et perlemorsagtigt skin, og ikke så mørk at den fremkommer næsten sort.

Kunzit kanaliserer en forbindelse mellem hjertet og kronechakraet, så vi kan kontakte vores højere selv og kanalisere vores livsmission ind i verden via vores hjerte

FRA VREDE OG FRUSTRATION TIL FOKUS OG DRIVE

Udrensning af 18/9 energien

Temaer når vi udrenser på 18/9

Mange med 18/9 i deres gamle navne, eller i deres medfødte energier, oplever en kraftfuld vrede der dukker op til overfladen i deres navneudrensning.

Der er generelt to typer 18/9, en som er mere ekstrovert og har tendens til at eksplodere sin vrede udad i vulkanudbrud. Og en mere indadvendt type, der lukker ned og er indædt vred, ofte både på sig selv og andre, men uden nødvendigvis at udtrykke det, eller finder et mindre fysisk udtryk for sin vrede.

Der er mange måder at udleve sin vrede på. Man kan fx være mentalt angrebslysten, og angriber andre med ord, har vrede tanker, en giftig pen osv.

Eller man udlever måske sin vrede ved at køre vildt i trafikken, råbe ukvemsord bag rattet, eller i måden man spiser på.

Det er en god idé at blive mere opmærksom på, om man udlever vrede på forskellige områder af sit liv.

18/9 kan ofte virke meget indædt og insisterende på andre. Man kan komme til at overskride andres grænser, simpelthen fordi man kun ser hvad man selv vil og hvad man selv ønsker at få ud af en interaktion. Så man skal altid passe lidt på med egoisme, når man mærker at ens drive efter at få noget bestemt ud af en person eller situation er stærkt.

En anden måde 18/9 energien kan komme til udtryk er ved at man har mange principper, meninger og grænser, til en grad hvor man ikke tillader sig selv og andre at følge livets flow. Man tillader ikke sig selv eller andre frihed i tanke, tale og handling – og kan derfor gå i stå i sin udvikling spirituelt, mentalt og følelsesmæssigt.

Det kan være man kun ønsker at se tingene på én måde, der passer ind i ens eget verdensbillede. Man skal passe på med rethaveriskhed, og med at føle, at man har ”patent på sandheden” eller at ens synspunkt er det eneste rigtige – det er en alarmklokke til at ens 18/9 er ude af balance og er en af de største grunde til at man kan opleve splid og kamp, særligt i ens nære relationer. 18/9 er derfor også et tal der kan give familieproblemer samt stridigheder og ubehagelig konkurrence.

I numeroskopet:

18/9 gives normalt ikke i hovednumeroskoper.
I undernumeroskoperne forsøger man at undgå den, men hvis man har et navneønske, som gør at der vil stå en enkelt 18/9 et sted, kan man godt bruge den, hvis alle andre tal er rene og balancerede og helheden bliver super god.
Efternavnet Hansen indeholder fx 18/9 som konsonantværdi.

Som medfødt energi – den positive side ved 18/9

Som medfødt energi har 18/9 en masse gode kvaliteter.
18/9 lærer os alle sammen om vigtigheden af at have disciplin og selvdisciplin.
Energien er eminent god til at sætte sig mål og nå dem – en rigtig bjergbestiger energi der når toppen gennem sin viljestyrke.
En nøgle til at leve med 18/9 i balance er en stærk spirituel praksis, hvor mental vrede mod andre, vendes til at man plukker de negative tanker ud hos sig selv.
En anden nøgle er, at leve ud fra sine principper, men sørge for at de kan bøjes så man giver plads til udvikling, når livet viser en noget nyt.

KRYSTALLER DER AFBALANCERER 18/9

Der er 3 sten som i sammenhæng kan balancere 18/9 energien meget effektfuldt.

Crysophras
Mars (9 tallet) er en handlingsplanet der vil af sted her og nu, mens Saturn (8 tallet) ser langt ind i fremtiden, men også kan bremse tingene, hvilket Mars ikke bryder sig om. Crysophras hjælper med at afbalancere Saturn og Mars, så de kan finde hinandens bedste sider og styrker. Det er også en afkølende sten, der stilner sindet og fremmer god opførsel, høj moral og principper.

Solsten

Solsten indeholder et højt niveau af super forfinet lys i sig. Solen, Saturn og Mars (1, 8 og 9) har tendens til at være for kraftfulde og krigeriske når de står sammen. Lyset i solsten hjælper med at sende lys ind i tallene/planeterne så deres bedste egenskaber kan komme til deres ret.

Ild agat

Ild agat indeholder alle regnbuens farver, hvilket symboliserer rejsen fra 1-9 gennem alle tallene/planeterne. Stenen øger ens energi og hjælper en til at nå sit spirituelle potentiale, og den bedste egenskab i 18/9 er netop dens evne til vedholdende spirituel praksis.

Solsten indeholder et højt niveau af super forfinet lys i sig. Solen, Saturn og Mars (1, 8 og 9) har tendens til at være for kraftfulde og krigeriske når de står sammen. Lyset i solsten hjælper med at sende lys ind i tallene/planeterne så deres bedste egenskaber kan komme til deres ret.
Vil du vide mere … ?

KOM MED PÅ UDDANNELSEN TIL PROFESSIONEL NUMEROLOG

På Numerologist PRO Uddannelsen modtager du som del af det omfattende materiale, også en række af bøger om hvordan du får en harmonisk navneudrensningsperiode – og lander i det mest optimale flow i dit nye liv med dine nye vibrationer.

 

 • Bog om navneudrensningsfasens forløb med teknikker, metoder og øvelser
 • Bog om krystaller og æteriske olier, og hvordan de kan afbalancere bestemte følelser og tilstande
 • Daglig navneudrensnings meditation i 9 trin der inkluderer bl.a. tilgivelse, taknemlighed, lysbad og integration af dine nye vibrationer
 • Numerologiske coaching teknikker som hjælper dig til at integrere dine nye vibrationer, og bruge dem optimalt i dit liv

Eller kom med i Klub Numerologist PRO for begyndere

I det gratis tool kan du lave 7 krystal setups, så vælg nøje ud hvilke fødselsdatoer du vil bruge det til!

Er du medlem af Klub Numerologist PRO har du dog ubegrænset adgang til krystal toolet og kan lave lige så mange setups som du vil.

spring med på hold 10
Numerologi- uddannelsen

OBS! Uddannelsen starter 10. januar 2025

Num PRO Uddannelsen er Danmarks største og mest dybdegående numerologiuddannelse, der tager dig med på en faglig, spirituel, og personlig udviklingsrejse over 10 måneder. Du kan deltage online eller live i vores smukke omgivelser med havudsigt i København.

Klik på knappen nedenunder for at se mere om uddannelsen.

SE MERE OM UDDANNELSEN HER

Bliv ekspert inden for de 6 hovedemner:

 • Essens Numerologi
 • Navneskifte Numerologi
 • Forecasting Numerologi
 • Business Numerologi
 • Relations Numerologi
 • Numerologisk Healing

KONTAKT

Numerologerne
CVR 38875361
Lottenborgvej 24
2800 Kgs Lyngby

Ønsker du at booke en session, så skriv til os på sessioner@numerologerne.dk

Ønsker du at høre mere om uddannelsen, så skriv til os på kontakt@numerologerne.dk

BLIV doTERRA PARTNER MED OS

doTERRA er en virkelig god og unik mulighed for at støtte op om sit virke både økonomisk og spirituelt.

Se mere her

VI TILBYDER

 • Klub Numerologist PRO - spændende, månedlig medlemsklub
 • Numerologi uddannelsen
 • Numerologist PRO software system
 • Personlige sessioner
 • Business sessioner
 • Weekendkursus for begyndere
Alle rettigheder tilhører
Numerologerne © 2020

FØLG MED på facebook!  Og få updates om numerologi, superdatoer og forecasts!

GRATIS MINIKURSUS & NAVNE TOOL

Indtast navn og email i felterne og få vores gratis online numerologi kursus i numerologi.

Samt NAVNE/NUMEROSKOP TOOL hvor du kan se betydningen af dine navne og vibrationer på de forskellige livsområder.

SE DIT PERSONLIGE NUMEROSKOP

HVAD BETYDER DINE NAVNE FOR DIT KÆRLIGHEDSLIV, FAMILIELIV OG KARRIERE?

Få gratis numeroskop tool + online kursus med uddannelsesleder Estel Ehvass.

Du har tilmeldt dig! Hold øje med din indbakke