Vælg en side

DE NUMEROLOGISKE TAL-ARKETYPER
NP TALLENE 1-99™

Der eksisterer 99 forskellige numerologiske energier, som vi bliver påvirket af på mange forskellige måder gennem vores liv:

  • Via vores årstalsrækker
  • Via vores fødselsdato
  • Via vores hovednumeroskop og undernumeroskoper
  • Via det husnummer vi bor i

Alle de 99 tal er energier, som kan opleves som positive, men der er også aspekter af dem som kan opleves som ubalancer, hvis man endnu ikke har mestret de livslektioner de repræsenterer.

Derfor har de både en “balanceret” og en “ubalanceret” side indtil vi til fulde har mestret tallets energi.

SCROLL NED FOR AT SE DE VIGTIGSTE EGENSKABER VED TALLENE 10-99

VORES RESEARCH I TALLENE

I den traditionelle, kaldæiske numerologi har talbeskrivelserne for tallene over 52 været gået tabt siden starten af 1900 tallet. Vi har derfor sat os for at afkode de højere tal via research i nogle af de ældste numerologiske kilder. Du kan læse mere om vores research i tallenes betydning i denne artikel:

LÆS MERE OM VORES RESEARCH HER

1 TALLERNE
10/1 19/1 28/1 37/1 46/1 55/1 64/1 73/1 82/1 91/1

Individualisme, vindermentalitet, lederskabsevner, entusiasme, gåpåmod

10/1 Skæbnehulet

En vibration der handler om held, at være elsket og guidet af kosmos. I ubalance kan man blive flyvsk, stresset og hyperaktiv samt opleve at være ”elsket eller hadet”. I balance er man heldig, optimistisk og elsket.

19/1 Himlens prins

En vibration der også kaldes ”alt hvad man rører ved bliver til guld”. Exceptionelt drive, held og vindermentalitet, rene tanker og et rent hjerte. I ubalance kan man være egoistisk, forkælet og barnlig. I balance er man heldig, guidet og succesrig.

28/1 Succestallet

En vibration der handler om drive, vindermentalitet, succes og rigdom, og kaldes ”millionærtallet” eller succestallet. I ubalance kan tallet handle om at tiltrække retssager og konflikt, og man kan love mere end man kan holde og derigennem få problemer. I balance er der et kæmpe drive og vindermentalitet i dette tal. Dog bruges det traditionelt set ikke som navneværdi i numeroskopet pga. tendensen til at tiltrække tab og konflikt.

37/1 Celebrity tallet

En vibration der handler om modet til at stå ved sig selv, udleve sine drømme og stå frem som den man er. I balance er man respekteret og beundret og har et godt kærligheds- og sexliv og en enorm karisma. I ubalance kan man være omgivet af drama, skandaler, økonomi- og parforholdsproblemer.

46/1 Apollon politikeren

En vibration der handler om at forbedre og transformere omgivelserne til det fælles bedste, og slå igennem i sin karriere, ofte med store projekter og filantropiske idéer. Ubalanceret er der en tendens til at springe de nødvendige trin over og udstråle en overfladisk ”glansbillede” vibe. I balance har man store lederevner, karisma, styrke og politisk sans.

55/1 Mediekongen

En vibration der handler om at nå til tops ved at blive en mester i kommunikation. 55 er et mestertal (to af samme nummer) hvilket gør at det tager tid til at mestre tallet. I ubalance handler det meget om at man går efter det man ønsker koste hvad det vil, og at man kan være så ambitiøs at man tyer til uetiske metoder. I balance handler det om at man har en kæmpe udstråling der gør at man har succes med medierne og forskellige kommunikationskanaler og at man opnår en stor succes.

64/1 Samfundsanalytikeren

En vibration der handler om at se hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer, og skabe positive forbedringer i sine omgivelser. I balance er man en vismand med store idéer der tager højde for det fælles bedste. I ubalance kan man fremstå overkritisk, bedrevidende og som en ”vigtigprås”.

73/1 Den hemmelige millionær

En vibration der handler om at skabe, som kan føre til stor rigdom uden at det bemærkes. Man har en enorm pionær ånd og evne til at lede. I ubalance kan der være et overdrevent behov for privatliv. I balance stråler man af skønhed, styrke og genialitet.

82/1 Den religiøse leder

En vibration der giver en stærk vindermentalitet, med mange talenter som bruges til at løfte et fællesskab. I ubalance giver det hidsighed, mangel på hensyntagen, og indre knoklen uden resultater, samt kan tiltrække retssager. I balance er man talentfuld, ekspansiv og en stærk leder der løfter i flok.

91/1 Storhed

En storslået og ekspansiv vibration der ønsker at erobre verden med sine nye idéer. I balance giver den enorm succes og held, og har stor inspiration og talegaver. I ubalance kan der være stærk egoisme, narcissistiske tendenser, tendens til storhedsvanvid og urealistisk tro på egne evner.

2 TALLERNE
11/2 20/2 29/2 38/2 47/2 56/2 65/2 74/2 83/2 92/2

Blidhed, følsomhed, melankoli, romance, tænksomhed, passion, underholdning, fest …

11/2 Den oversensitive empat

En blid, blød og livsnydende vibration som også bidrager med uselvisk, hjælpende og støttende adfærd. I ubalance handler den om indre splittelse, og er konfliktssky, people pleaser og giver behov for at dulme sine følelser fx gennem overspisning eller andre afhængigheder. I balance er der store telepatiske og empatiske evner.

20/2 Passionstallet

En harmonisk, følsom og blid vibration som tiltrækker blide, positive engleenergier omkring sig. I ubalance kan man være flyvsk, stresset og have stor omskiftelighed. I balance kommer tingene utroligt let til en og man behøver aldrig tænke på penge, men opnår glæde, fred og kærlighed ved at følge sin passion.

29/2 Coachen

En vibration som i essenstallene giver store evner for at hjælpe andre og skabe harmoni i relationer gennem coaching og selvindsigt. Dog er den overvejende ubalanceret i numeroskopet og giver tendens til at andre overskrider ens grænser og at man bliver bedraget, snydt, dårligt behandlet og udnyttet. Stor tendens til at være naiv og lukke øjnene for virkelighedens realiteter.

38/2 Pacifisten

En vibration der som essenstal giver en evne til at skabe harmoni, et stærkt budskab om kærlighed og fred, samt en stor kraft til at overbevise andre. Dog er den overvejende ubalanceret i numeroskopet, og man føler sig typisk ikke værdsat, hørt og set. En indre splittelse og disharmoni præger sindet.

47/2 Den følsomme healer

En vibration som handler om drømme, håb og stor sensitivitet. Der er en stor følsomhed som kan omsættes til kunst eller healende evner. I ubalance er der tendens til at være verdensfjern, og man foretrækker måske bøger eller computere frem for mennesker. I balance er det et tal der stimulerer kunstneriske og kreative evner.

56/2 Talegaver/folkeforføreren

En vibration der handler om personlig karisma og har en legende energi der let og elegant overbeviser andre. I ubalance manipulerer den gennem drama, kan være verbalt aggressiv og dominerende pga. en stor indre usikkerhed. I balancere er der en enorm karisma, sensualitet og nærmest magiske talegaver.

65/2 Den kærlighedssøgende opvarter

En vibration der handler meget om at værne om andre. I ubalance er der tendens til at give andre råd for at dominere eller at føle sig elsket, og kan være verbalt aggressiv. I balance sørger den for andres velbefindende, skaber en god stemning og er den perfekte vært.

74/2 Den sensitive idealist

En vibration der handler om spiritualitet, sensitivitet og nydelse som kan være meget filosofisk, sandhedssøgende og fællesskabsorienteret. I ubalance er der tendens til at hemmeligholde sine følelser, drukne i sine følelser, zone ud (der er ingen hjemme) eller dulme sine følelser med fx sukker eller afhængigheder. I balance er der en filosofisk, strategisk og kunstnerisk side forenet i en og samme person.

83/2 Den empatiske administrator

En vibration der giver stor styrke forenet med blidhed og sensitivitet. I ubalance er der tendens til at dominere og kontrollere sine nærmeste samtidigt med at man føler sig skrøbelig usikker. I balance har man sans for at skabe balance og harmoni på alle planer, og er en dygtig vejleder.

92/2 Den omsorgsfulde fællesskabsstøtte

En vibration som handler om at nære og værdsætte det fællesskab den indgår i og har store filantropiske idéer. Ubalanceret er der tendens til naivitet, til at blive ulykkeligt forelsket, eller være urealistisk omkring sine relationer og blive udnyttet af fællesskabet. I balance er man en søjle af visdom, styrke og kærlighed, og leder med empati og kærlighed.

3 TALLERNE
12/3 21/3 30/3 39/3 48/3 57/3 66/3 75/3 84/3 93/3

Ekspansion, storhed, viden, power, status, image, vækst, klogskab, strategi …

12/3 Offertallet

En vibration som handler om at blive misforstået, overfortolke, vende og dreje tingene i hovedet, og have et forvrænget virkelighedssyn. Giver et kaotisk sind med stress og tankermylder, og tendens til at være klodset i tale eller handling. Udleves tallet i balance kan det give ekspansion og vækst, en stor viden og strategisk sans.

21/3 Magikerens krone

En vibration som handler om at hvile i processen mod succes, have høje ambitioner, og tage tingene et skridt ad gangen mod fuldendelsen af sine mål. I balance knækker man sin personlige nøgle til succes, og forstår vigtigheden af dybdegående forarbejde. I ubalance kan det føles som om man aldrig opnår succes, og at livet er fyldt med kedelige pligter og ansvar.

30/3 Akademikeren

En vibration som giver masser af handlekraft og styrke, drive og ambition, samt en stærk strategisk sans og personlig power. I ubalance er der tendens til bedrevidenhed, arrogance, konkurrence og at sammenligne sig med andre. Der er tendens til at sætte masker op og være imagefikseret. I balance er det en stærk intellektuel power, og udtrykker sig selv oprigtigt og ærligt.

39/3 Bossen 

En vibration som overvejende er ubalanceret i numeroskopet. I ubalance er der tendens til at fortælle andre hvad de skal og ikke skal, og kan nemt overskride andres grænser. Man har svært ved at slappe af i lederrollen. Udadtil er man ”bossy”, men indadtil kan man føle sig som et offer med masser af tankemylder og tvivl på sig selv.

48/3 Den revolutionære politiker 

En vibration der handler om at vise nye og bedre veje, baseret på strategisk, analytisk arbejde. Sætter sig dybt ind i tingene og vender og drejer den mindste detalje. Er bedst til intellektuelt, komplekst og indviklet arbejde, forskning samt politisk strategi. I ubalance er der tendens til at de indre og ydre kræfter hives fra hinanden, og man kan føle sig enormt splittet indeni omkring de ting man sætter i gang. Dette tal er overvejende ubalanceret grundet den indre 4-8 spænding og det kræver stor bevidsthed at trække det positivt frem.

57/3 Eventyreren

En vibration der giver et stort behov for at afsøge nye steder, idéer og handler om udlandslængsel. En polarforsker eller opdagelsesrejsende vibration.
I ubalance kan man være insensitiv og jogge i spinaten eller træde andre over tæerne med sine store armbevægelser. I balance søger man nye store idéer og står op for vigtige mærkesager. En stærk og unik karriere.

66/3 – Matriarken

En vibration der handler om stor kvindelig kraft på den mere jordiske, moderlige måde, hvor man organiserer, varetager og handler i verden på det fysiske plan.
Ubalanceret er der tendens til at være lidt grov, hård, styrende og bestemmende. I balance nærer, støtter og opmuntrer den alle omkring sig og løfter fællesskabet i flok gennem humor, varme og kærlighed.

75/3 – Majestæten

En vibration med en stærk, fokuseret energi og indre målretning mod filosofi og idéer. I ubalance er der tendens til at overdrive sin egen betydning, eller have overdrevent fokus på sine egne indre idealer og være pompøs omkring dem. I balance er det en eventyrlysten og frihedssøgende vibration med et religiøst og ophøjet islæt.

84/3 – Pionæren

En vibration med et tema om tradition og fornyelse, med det formål at skabe en bedre verden gennem dybdegående viden. I balance giver den en stærk mental power og evnen til at sætte sig ind i komplekse emner, og komme med nye, geniale løsninger. En ”forsker vibe”. I ubalance bringer tallet mange styrkeprøvelser med sig pga. den indbyggede 4-8 konflikt, og kan give tendens til intellektuel arrogance.

93/3 – Mange talenter/viden er power

En vibration som giver en stor, hurtig handlekraft og evne til at sætte sig ind i nye ting. Man mestrer 3 tallets viden med 9 tallets systematik, har en stor humor, og mange talenter og færdigheder. I ubalance er der tendens til at overskride andres grænser, ofte uden selv at opdage det, fx gennem insensitive kommentarer.

4 TALLERNE
13/4 22/4 31/4 40/4 49/4 58/4 67/4 76/4 85/4 94/4

Firkantet, struktureret, at tænke ind og ud af boksen, original, unik, tænksom, individualistisk …

13/4 – Reformatoren

13 tallet er et af de mest dybe og mystiske tal, der står for både død, transformationskraft og en unik skønhed. Man fjerner det gamle for at gøre plads til det nye, og det kan både skræmme og inspirere andre. Man kan derfor ikke lade være med at gøre ting på sin helt egen unikke måde. I ubalanceret form giver det en indre utilfredshed hvor man altid længes efter noget andet end det man har, og man føler sig som det sorte får. I balanceret form er man unik, tænker anderledes og ud af boksen, og har altid nye idéer der kan transformere omgivelserne. Et tal der styrker kunst, innovation og genialitet.

22/4 – Byggeren

Tarotkortet for 22/4 er ”Narren”, hvor vi ser en mand der træder ud over klippeafgrunden uden at ænse det. Tallet står for naivitet og uskyld på godt og ondt. I ubalanceret form gør det at man let bliver snydt, er konfliktsky, og springer hovedløst ud i tingene. I balanceret form er man venlig og undgår helst konflikter. Man er praktisk, positiv overfor nye projekter, og bygger tingene op fra grunden til noget stort.

31/4 – Det misforståede geni

Tallet giver en dyb og unik intelligens, samt evnen til at se ind bag overfladen. I ubalance giver det tendens til særhed, autisme, ekstrem tilbagetrukkethed, og at se ned på andre, som man opfatter som inkompetente. I balanceret form giver tallet en særlig genialitet, evnen til at hente nye idéer ned fra kosmos, og blive en mester i sit felt. Man ønsker at optimere, og finde de mest geniale og intelligente løsninger. 

40/4 – Eneboeren

En vibration der giver intelligens, tendens til talnørderi og særegne, nørdede interesser, som man holder af at bruge tid på alene. Man har stærke og markante holdninger til livet og samfundet, en kontrastfyldt personlighed. I ubalance kan det tiltrække ensomhed, kaos, og ting der går galt, og at man må starte forfra i livet.

49/4 – Orden ud af kaos

En vibration der står for detaljesans, skelneevne og trang til at skabe orden på alle planer af livet. Man healer sig selv og andre ved at sætte orden i tingene både fysisk, psykisk og mentalt. I ubalance kan man tiltrække en masse omvæltninger, og opleve et stort indre kaos, indtil man får genskabt en ny orden. Tallet giver også en meget stærk evne til at udarbejde trin for trin systemer, samt evner indenfor for healing.

58/4 – Verdenserobreren

En vibration der ønsker at erobre verden med nye innovative idéer, som kommer ud med en kæmpe kraft. Vibrationen rummer et enormt vækstpotentiale grundet den indbyggede fibonacci serie 5,8,13/4. Det er et tal der kræver styrke at mestre, og hvis man ikke kan følge med tempoet, vil man ende med at føle sig som et offer. I ubalance er der kaos, uorden og man får intet udført grundet forvirring og kaos. I balance giver den et super vækstpotentiale, der kan trække en frem på den internationale scene.

67/4 – Den specielle/tilbagetrukkede skønhed

Denne vibration giver en enorm karisma og mystisk skønhed, hvor dem der betragter bliver tryllebundet. 6 tallet giver skønhed og perfektion og 7 tallet giver transcendens og spiritualitet – og overgangen fra 6 til 7 symboliser rejsen fra livet indtil døden. I ubalance er der tendens til at være hæmmet, ugroundet, sky og at føle sig alene og misforstået. I balance er der kærlighed, mystik, æstetisk sans og spiritualitet.

76/4 – Kunstneren/dagdrømmeren

Denne vibration giver en stor tilgang til kunstnerisk kreativitet og æstetik. Man er meget optaget af indre energier og dagdrømme hvorfra man henter sin kunstneriske ambition. I ubalanceret form bliver man udspacet og verdensfjern. Man kan føle sig misforstået og ensom, og indser ikke selv at det er grundet in indre kritik af andre og fordømmende attituder.

85/4 – Den modne verdenserobrer

Denne vibration er en verdenserobrerkombination, ligesom 58/4, og med mange af de samme aspekter. Man er dog her mere kontrolleret og moden, og tænker mere over konsekvenserne af sine handlinger, og der er tendens til at bevæge sig mere indenfor et etableret felt, hvor 58/4 er mere innovativ. Den giver ofte en interesse i politik, business, strategi og ekspansion – både materielt, psykologisk og mht. at opnå indflydelse og power i sit felt. I ubalance er der tendens til at være dominerende, irritabel og kontrær. I balance repræsenterer den et super vækstpotentiale, hvor man mestrer evnen til at tænke stort og ud af boksen, og tør at tage positive, kalkulerede chancer.

94/4 – Healeren (med indre prøvelser)

Denne vibration handler om at forandre, transformere og heale. Der er et stort ønske om at skabe orden ud af kaos, og få harmoni i disharmoniske vibrationer i det indre såvel som det ydre. Man kan selv have været igennem prøvelser i livet. I ubalance kan der være store indre spændinger og uforløste traumaer. I balance er det et tal for indre healing og dyb viden, og at formidle dette videre på en systematisk måde.

5 TALLERNE
14/5 23/5 32/5 41/5 50/5 59/5 68/5 77/5 86/5 95/5

Kommunikation, penge, handel, netværk, business, hurtige tanker og tale, eventyrlysten, frihedselskende …

14/5 Netværkeren

En vibration der står for perfekt beherskelse af sanserne, den rette timing og at mestre kommunikationens og situationsfornemmelsens kunst. Balanceret er man dygtig til networking, business og har en stor aktivitet og handlekraft på alle planer af sit liv. I ubalance gør man ting for at være vellidt og passe ind på bekostning af sine egne behov. Der kan være stress, et overaktivt sind og man taler så meget at det irriterer andre.

23/5 Løvens kongelige stjerne (en engel på hver skulder)

Tallet der kaldes den højeste vibration, som giver stor beskyttelse i livet. Den giver et stort flow og held i livet, hvor tingene kommer til en med utrolig lethed. I ubalance kan man være forkælet, forvent og doven. I balance tilfører den healing, kærlighed og selvtillid samt en enorm karisma og beskyttelse. Derudover store talegaver og en følelse af overflod i livet. Et af de største pengetal i numerologien.

32/5 Kejseren (statsminister vibe)

Vibrationen giver en stærk kommunikation, som gør at andre får lyst til at følge en. En succesful kommuikatør som får andre med sig. Det har en stor styrke og værdighed, og har en stærk karisma og lederevner. I ubalance virker man pralende og stor i munden. I balance er det et fantastisk karriere og pengetal.

41/5 Innovation og kommunikation

Vibrationen giver et innovativt sind, evnen til at kommunikere originale idéer og et stærk business mindset. Man er god til at sætte sunde grænser, har vindermentalitet og drive, og skaber sig et stærkt grundlag i livet. Man ved hvad man vil have og går efter det. Man mestrer sine følelser og har en god situationsfornemmelse. I ubalance kan man virke tør og have ”stone face”, så andre ikke kan se eller mærke hvad man tænker.

50/5 Kosmisk kommunikation

0’et i 50/5 tilfører en spirituel eller kosmisk dimension til ens kommunikation. I balance giver tallet stor tryllebindende karisma og kommunikation. Enormt meget kærlighed og en givende attitude. Man har nemt ved at komme i medierne og formulerer komplekse og filosofiske principper, på en legende let og fri måde. I ubalance er man bange for at miste hvad man har, og kan derfor blive ”grisk” eller manipulerende.

59/5 Den gode sælger

En super ambitiøs, veltalende og målrettet vibration. Man elsker en karriere med masser af forandring, rejseaktivitet og nye forbindelser. Man kan have en forkærlighed for ekstreme oplevelse såsom bungy jump og hurtig kørsel. I ubalance kan man blive oversælgende, anmassende, overaktiv og taler for meget og for hurtigt. I balance tilfører den stærke branding skills, ambitioner, veltalenhed og karismatisk kommunikation der rammer lige ind i essensen.

68/5 Familieorganisatoren

En vibration med en høj social bevidsthed og høje idealer omkring samfund og familie. I ubalance er man nærtagende og kan have pleaser tendenser, og kan ikke sige fra overfor sine børn/familie eller skabe fornuftige grænser og regler.
I balance er den æstetisk, stærk, harmonisk, kærlig og har organisations- og netværkstalent.

77/5 Et spørgsmål om tro

En vibration der handler om en stærk spiritualitet og evnen til at transformere sine egne følelser og lavere tendenser til en højere vibration. I ubalance kan der være stærkt kaotiske tendenser i sind og følelser, egoisme, indre drama og en følelse af at alt går galt. Det er et mestertal (dobbelt 7) som kræver styrke at mestre, men til gengæld giver en enorm spirituel styrke og kraft når det er balanceret.

86/5 Bryllupsarrangøren

Vibrationen giver en stor evne til at organisere sociale events og mobilisere store grupper af mennesker. Man er service mindet, kærlig og har en stærk selvkontrol. En god æstetisk sans og går op i detaljer såvel som det overordnede billede og helhed. I ubalance giver det stædighed og magtsyge og kan være overdrevent fokuseret på social status. I balance tilføjer det en stærk, kærlig vibe, organisationstalent og talegaver.

95/5 Talegaver

En stærk vibration som mestrer kommunikation på alle tænkelige måder. Et rigtigt spin doktor tal eller branding ekspert. Stort medietække og evnen til at sælge sand i Sahara. I ubalance er man oversælgende og dominerer andre, samt kan være bange for at være alene grundet frygt for at miste.
I balance tilfører den store talegaver, et lysende kvikt sind, er fantastisk til at brainstorme og få smarte idéer.

6 TALLERNE
15/6 24/6 33/6 42/6 51/6 60/6 69/6 78/6 87/6 96/6

Kærlighed, omsorg, feminin kraft, sensualitet, seksualitet, energibevidsthed, æstetik, karisma

15/6 Den feminine kraft/ karisma tallet

En stærkt, feminin vibration, som rummer en stor erotisk kraft, nydelse og sanselighed, æstetisk sans og kunstneriske evner. Tallet ”lyser ind i mørket og healer andre. I ubalance er der tendens til at være manipulerende, humørsvingninger, jalousi og ubevidste manifestationer af egoet og ubearbejdede følelser. Tallet er det mest okkulte tal, som giver evnen til at rejse mellem verdener og bevidsthedsplaner.

24/6 Dronningetallet

Vibrationen står for styrke, forenet med visdom, harmoni og blidhed. Det er en Venus vibration som handler om kærlighed og harmonisk familieliv, personlig magnetisme og tiltrækningskraft. I balance er man fuld af kærlighed, tillid, femininitet og har held i business. I ubalance får man ingen hjælp, og føler man står alene med sine udfordringer uden støtte, samt oplever drama i sine relationer.

33/6 Læremesteren

En vibration som handler om indre styrke og at transformere sine lavere følelser til en højere, kærlig energi. Der er en indre kerne af visdom og stærke principper som man bliver støttet i at efterleve. I ubalance er der tendens til hårdhed, konkurrerende adfærd og at sammenligne sig selv med andre. I balance tilfører vibrationen evnen til at overvinde sine egne lavere tendenser og blive en stærk søjle af lys og kærlighed. Det er et mestertal (dobbelt 3).

42/6 Heal the world

Vibrationen handler om healing, kærlighed og at skabe positive forandringer i verden. I ubalance kan man nemt blive misforstået og blive anset som sær og lidt fanatisk med sine idéer. I balance tilfører vibrationen idealisme, kærlighed og power til at ændre verden på en unik måde.

51/6 Avancement

Vibrationen handler om at avancere til nye højder gennem sine karismatiske, strategiske og sociale evner. Det kan være en lidt krigerisk vibration hvor målet kan hellige midlet, og den bruges normalt ikke i numeroskopet. Der kan være tendens til at blande sig og snage i andres anliggender for selv at komme til tops.

60/6 Kosmisk kærlighed

Vibrationen står for kærlighed, balance, moderlighed og hjemmet. 0’et tilfører en kosmisk dimension som handler om flow, cyklusser og livets rytmer. Det er en selvkærlig og healende vibration som tilfører harmoni. I ubalance kan man være stædig, dramatisk og utilfreds, føle sig som et offer og være bange for at blive såret.

69/6 Erotik og power

Vibrationen er et af de mest mystiske tal som indeholder en stærk spænding mellem maskulin og feminin energi, og er et symbol på yin og yang. Den arbejder fra det skjulte og kan bruge kvindelist, charme og karisma til at opnå sine ønsker – men med en dybere visdom der ligger bag, så harmonien sikres og der er balance. I ubalance er der drama, manipulation og at man bruger sine kræfter egoistisk.

78/6 Okkultisten

Der ligger en stor viden om det okkulte samt en exceptionel intuition i denne vibration. Det er det mest okkulte tal, eksempelvis er der 78 tarotkort. Man bruger sine okkulte evner positivt og kan opleve at blive støttet i clairvoyance, klarføling etc. I ubalance er der tendens til drama, manipulation og egoisme, samt en splittelse mellem det materialle og spirituelle.

87/6 Troldmanden

En vibration der er okkultistens (78/6) lærermester, som holder sine evner for sig selv og er mere tilpasset i samfundet og mere konform på det ydre plan. Men indeni er han en mester der behersker de universelle love og har store okkulte evner. Tallet giver evnen til at få tingene gjort på en let, elegant og super smart måde, hvor man gør brug af sine mange evner og sociale skills, strategiske sans og talegaver. Man er en mester både i den ydre og den indre verden.

96/6 Casanova/charmøren

En vibration der behersker samspillet mellem maskulin og feminin energi. I balance er tallet fuld af kærlighed og bevidsthed. Man mestrer sine følelser, sin charme og sin karisma og har samtidigt en høj bevidsthed omkring sig selv og andre. Det giver en stærk karisma og tiltrækningskraft som gør en charmerende og tiltrækkende for andre, ikke mindst for det modsatte køn. I ubalance kan man bruge denne kraft egoistisk. 

7 TALLERNE
16/7 25/7 34/7 43/7 52/7 61/7 70/7 79/7 88/7 97/7

Spirituel, intuitiv, dyb, tænksom, introspektiv, drømmende, psykisk, analytisk, filosofisk …

16/7 Tårnet

En vibration som traditionelt kaldes mistetallet og handler om at blive ramt af tab som lyn fra en klar himmel. Tallet som essenstal handler om en af de dybeste livslektier; at intet varer evigt. Og det er en reminder om ikke at holde fast i noget af den fysiske verden. Tallet er altid ubalanceret i numeroskopet og bør ikke bruges, da det kan tiltrække en følelse af isolation, ensomhed, knoklen, tab, angst og frygt.

25/7 Visdom gennem erfaring

Vibrationen handler om at følge sin passion, at kende sig selv, vække sin intuition og følge sit hjerte. Det er en international vibe som kan tiltrække rejser, eventyrlyst og venner fra andre lande. Man bruger sanserne, sin sensualitet og kreativitet til at opnå dybere visdom og har en legende, spirituel og universelt kærlig energi.

34/7 Den spirituelle konge

Vibrationen handler om at forbinde det spirituelle med det materielle. Man har en evne for at skabe trin for trin systemer til at opnå dybere erkendelse, og kan være en faglig leder i et felt, en community eller en business med et højere formål. I ubalance er der tendens til at være tilbagetrukket og drukne i egne følelser eller misbrug, i stedet for at bruge sin spirituelle kraft til at rejse sig. I balance tilfører tallet en næsten præstelignende vibe, der tiltrækker andre omkring sig grundet ens store visdom.

43/7 Revolutionæren

Vibrationen giver store politiske evner og innovationssans. Man har store, revolutionerende idealer, og kan kommunikere med styrke og armbevægelser. Den viser en ny og højere vej. I ubalance er der tendens til at være oprørsk, og skabe kaotiske omvæltninger som ikke er konstruktive. I balance tilfører tallet innovation, styrke og evnen til at transformere sit liv til nye højder.

52/7 Den nysgerrige frihedselsker

Filosofisk, populær og nysgerrig på oplevelser og andre mennesker. Denne vibration tilfører i balance en stor eventyrlyst, sans for humor, varme og universalitet. I ubalance kan livet være fuld af problemer, man vender og drejer tingene i en uendelighed, kaotiske omvæltninger, og kan være det mest verbalt aggressive tal. I balance giver den en majestætisk, fokuseret, filosofisk og stærk fremtoning.

61/7 Gandhi tallet

Vibrationen handler om at man bevidst giver slip på den materielle verden for at bevæge sig ind på en åndelig vej, hvor man opfyldes af glæden ved ren væren. I ubalance kan der være lidt for mange principper om korrekt livsførelse og en mangel på glæde i livet, og kan give personen en lidt ”tør” vibe.
I balance forstår man de dybeste spirituelle love og støttes i at leve på en fri, simpel og utilknyttet måde. Den kan også komme til udtryk som et enormt dybt og analytisk sind.

70/7 Kosmisk intuition

En spirituel, kosmisk ,intutitiv og introspektiv vibration. Man analyserer problemer på alle livets planer og finder de mest intuitive og dybsindige løsninger. En litterær og videnskabelig vibe der akkumulerer viden, som med tiden bliver til visdom. I ubalance kan man være omgivet af kaos, er super kritisk og ønsker ikke at være tilstede i verden. I balance er man god til at give slip og lade den universelle intelligens udføre arbejdet.

79/7 Visdomsanalytikeren

En vibration der ofte er enten super spirituel eller super videnskabelig/ateistisk. Men fælles for disse to ”typer” er evnen til at analysere og forstå den bagvedliggende sandhed. I ubalance er der tendens til at være frygtsom, selvkritisk og forvente det værste. I balance tilfører tallet et vækket analytisk sind, som observerer fænomener og uddrager essenser.

88/7 Karmabrænding

Vibrationen giver en stor skønhed, karisma og fascinationskraft. Men også en frygtsom natur hvor man er bange for konsekvenserne af sine handlinger. I tallet ligger en stærk lektion om at lære af sine fejltagelser, fra dette eller tidligere liv. Bruges ikke i numeroskopet da det er et tal som er meget svært at mestre. I ubalance kan man føle sig paralyseret, og ude af stand til at tage handling pga. indre konflikt og tvivl.

97/7 Transcendentalisten

Tallet står for transcendens af virkeligheden, og at komme helt ind til essensen af tingene. Tallet giver en forståelse af de mest eksistentialistiske aspekter af tilværelsen, og er ikke bleg for at gå ud i sindets afkroge og udforske kanten mellem liv og død, lys og mørke, tomhed, evighed og sandhed. En utrolig dybsindig og intuitiv vibration. I ubalance er der fare for at bruge sin universelle viden selvisk, som den ”skruppelløse guru”. Og kan være en frygtindgydende modstander. Bruges ikke i numeroskopet, da den er svær at mestre og kan tilføje dyb angst og frygt pga. dobbelt 16/7 (i diamanten).

8 TALLERNE
17/8 26/8 35/8 44/8 53/8 62/8 71/8 80/8 89/8 98/8

Evigheden, tiden, karma, power, magt, at høste som man sår, finanser, langtidstænkning, konservativ …

17/8 Stjernen (spotlight tallet)

En vibration der handler om fred, kærlighed, universalitet og arketypisk kunst. Kaldes også for spotlight tallet, da det tilfører en vibe af celebrity og unik charme, som tiltrækker positiv opmærksomhed og stjernestatus. I balance er det et tal som tilfører en arketypisk skønhed, og en evne til at kanalisere guddommelig kunst eller visdom, stor indlæringsevne og et højt intellekt. I ubalance tiltrækker man negativt søgelys, kan blive upopulær for den mindste ”fejl” eller modtage stor offentlig kritik. Det er derfor en vibration som kun er god i et 100% rent numeroskop.

26/8 Familieherskeren (dårlige råd)

En vibration som handler om familie, følelser og organisering af dette. I tallet ligger en lektion om at følge sin egen vej og ikke lade ansvaret over til andre, men være sin egen bedste lærermester. I ubalance er tendens til at ville kontrollere og bestemme over familien. Den bruges normalt ikke i numeroskopet.

35/8 Høvdingen (pengetriaden)

Vibrationen handler om at lære lektioner om styrke, indflydelse og personlig power. I balance er man den ”gode” høvding, som beskytter og står op for de udvalgte andre. I ubalance er der tendens til at være krigslysten, magtsyg og hævngerrig. Det er en lidt hård vibration som normalt ikke bruges i numeroskopet.

44/8 Master healer

Dette er et mestertal der kræver et stort arbejde at mestre til fulde. Det handler om at forandre, heale, regenerere og opbygge. Det står for hospitalvæsen, healings instutitioner, lægekunst og hjælpearbejde. For at få det fulde ud af tallet kræves at man går igennem en lang læringsproces. Ubalanceret kan man være overfokuseret på målet og møde enorm meget modstand i livet. Det bruges normalt ikke i numeroskopet da det er svært at mestre.

53/8 Rettighedsforkæmperen (pengetriaden)

Vibrationen er stærkere og mere balanceret end omvendingen 35/8. Den handler om at tage sin power og styrke hjem, og blive den man er fuld af selvtillid og glæde. Man kæmper for de ting man har kær og står op for sin sag. I balance giver den en stærk evne til at tjene penge, en høj selvtillid og en stor autoritet i sin fremtoning. I ubalance er der tendens til egoisme og at være ”selvfed”.

62/8 Familiens overhoved

Vibrationen handler om at holde styr på familien og tage vare på dem. Der er styrke, grounding, ansvar, kærlighed og følelsesmæssig forståelse. I ubalance er tendens til at være for kontrollerende og styrende, og samtidigt at tage tingene for nært. 

71/8 Den tryllebindende magiker

Vibrationen er en omvending af 17/8, stjernen, men her er der mere fokus på at have total kontrol over de magiske, karismatiske aspekter. Hvor 17/8 er en kanal for den guddommelige energi, så er 71/8 den der skaber magien. Med dyb finesse og fine tuning i sin forberedelse, skaber man fascinerende produkter eller kreationer. I balance tilfører tallet skuespillertalent, eller tryllekunstnerens magiske kontrol, hvor man har publikum i sin hule hånd. I ubalance er der tendens til negativt søgelys, og at blive anset som manipulerende og krigerisk.

80/8 Kosmisk power

Vibrationen indeholder 0’et som skaber et kosmisk flow til 8’er energien som bliver opløftet i sin spirituelle, men powerfulde vibe. I balance forenes sansen for det materielle og personlig power, med det spirituelle, opløftede og fine. Det tilføjer magiske, okkulte kræfter der kan bruges i alt fra kunst til business eller indflydelse i samfundet.

89/8 Arketype kunstneren

Vibrationen handler om kunstnerisk geni, raffinerede følelser og æstetisk sans. Man mestrer noget til fulde og perfektionerer det. Man har okkulte evner og viden og en dyb forståelse af arketyper. I ubalance er der tendens til en følelse af at livet er hårdt og fyldt med karma og styrkeprøvelser, hvilket kan gøre at man bruger sine okkulte kræfter til egen fordel.

98/8 Michelangelo tallet

Vibratioinen handler om at det man opbygger holder i evigheder. Alt hvad man gør måles op imod et større formål. Man bygger effektivt det der skal til for at komme til næste niveau. Stor kunst, store projekter som højner bevidstheden. Man er filantropisk og gør ting for menneskeheden snarere end for at fremme materiel gevinst. I ubalance kan man føle sig nedsunket i problemer og tiltrække negativ opmærksomhed.

9 TALLERNE
18/9 27/9 36/9 45/9 54/9 63/9 72/9 81/9 90/9 99/9

Fuldendelsen, humanisme, en kriger, handling, essensen, at mestre, styrke, systematisk, power, mod, visdom, fuldfører sine drømme og mål …

18/9 Krigeren

Denne vibration handler om at udskyde behov for at opnå mål man har sat sig for, og derigennem få en endnu større glæde. Man er en kriger med principper, og har en stærk forståelse af hierarki, og evnen til at ofre sig selv for en højere sags tjeneste. Den bruges ikke i numeroskopet da det kan repræsentere en for hård energi, som lukker ned for følelserne.

27/9 Team lederen

Denne vibration handler om at skabe en stærk indre selvledelse hvor man både gør det der skal gøres, men i et tempo og på en måde hvor man er tro mod sig selv og tager hensyn til sine behov. Man er også en teamleder, der forstår mennesker, motivation og har en unik evne til at sammensætte teams af og spotte menneskelige talenter. I ubalance er der tendens til at knokle og ikke at fuldføre, samt at have problemer med enten at lede for hårdt eller for blødt.

36/9 Corporate leader (at løfte i flok)

Denne vibration handler om ledelse, succes og ekspansion. Med sin 3-6-9 triade er den en af de mest skattede 9 taller, som giver en “magisk” styrke hvor man evner at tiltrække det man ønsker i livet. I balance tilfører den en personlig power og styrke, intelligens, lederskab og evnen til at skabe noget stort og betydningsfuldt i verden. I ubalance er det som en mafiaboss type, der leder med egoistiske metoder. 

45/9 Den innovative leder

Denne vibration er innovativ, handlekraftig og kommunikativ. Er et koncernchefs tal og er resultatorienteret og cool under stress. Bygger stærke fundamenter op for fremtiden og er interesseret i ny teknologi, filantropi og velgørenhed. I ubalance kan man være kolerisk, på tværs og mangle situationsfornemmelse. I balance er den en visionær tankeleder, der baner vejen for fremtidens positive udvikling.

54/9 Kommunikationslederen

Udover et stærkt lederskab har denne vibration også en super klar og struktureret kommunikation. En mester i innovation og branding og har store evner som kommunikations- eller marketingleder. I balance tilfører den netværksevner, veltalenhed og gør at man er i stand til at ændre adfærd på smarte, videnskabelige og gennemtænkte måder. Et naturtalent i kommunikation, ledelse og adfærdsdesign.

63/9 Karisma og styrke

Vibrationen er enormt stærk og powerbevidst, og forstår både følelser, det sociale felt og maskulin-feminin interaktion. Har en stor strategisk sans og evne til at få udført sine mål og også til at få sin personlige vilje igennem. Med stor styrke kommer også et stort ansvar. I ubalance er tendens til at lave skuespil og drama for at få sine tiltag igennem. I balance giver evnen til at studere strategi og overtalelses teknikker og bruge dem på en måde der er til gavn for hele menneskeheden.

72/9 Den faglige leder

Vibrationen handler om visdom, faglig dygtighed og grundighed. Et meget humanistisk tal der ønsker menneskehedens velbefindende og har en stor åndelig tilgang til livet. Fokuseret på at finde løsninger, stor medfølelse og fællesskabsfølelse. I ubalance kan der være fanatiske tendenser og man kan føle sig distanceret fra andre. Der er noget ”frihed, lighed og broderskab” idealisme.

81/9 Styrke, power, genialitet

Vibrationen er som en mental kriger, der øver, træner eller dygtiggør sig indtil tingene sidder lige i skabet, og man er sikker på at man er den bedste, og i stand til at vinde ”slagets gang”. Har ofte store kunstneriske færdigheder, og kan fx øve sig på et instrument eller en færdighed i timevis. Der er ofte intellektuelle evner og høj indlæringsevne. I ubalance kan man være exceptionelt krigerisk, utålmodig og hidsig. Tåler dårligt at blive sagt i mod og kan have kontrol issues.

90/9 Kosmisk visdom

Vibrationen handler om at finde ind til tingenes essens, og man er en kosmisk kriger som altid er i fuld handling og aktivitet – men altid er en ”kanal” for en universel sag. Tallet står for den kosmiske dans mellem menneske og univers. En dans der både indeholder handling og ikke-handling, på en og samme tid. I ubalance er tendens til at være kompromisløs og sige tingene uden omsvøb, og man kan virke fanatisk – men ofte skyldes det at et menneske med almindeligt bevidsthedsniveau ikke er i stand til at se den guddommelige kilde bag 90/9’s handlinger.

99/9 Fuldføreren

Vibrationen handler om at fuldføre sine livslektioner, mål, drømme og tiltag, koste hvad det vil. Nogen gange er fuldførelsen målet i sig selv. 99/9 er slutningen af en cyklus, og færdiggørelsen af det ultimative mål. Det er selvdisciplin i sin yderste konsekvens. Det er ultimativ styrke og mod fra den tredobbelte 9’er energi. Man bliver ofte misforstået af andre tal, som ikke kan følge med i ens tiltag, som kan virke principielle, højtragende og ”hårde” på mere følelsesbetonede mennesker. I balance tilfører tallet kraft, styrke, drive og evne til at fuldføre.

VIL DU VIDE MERE?

Uddannelsen og tallene

Viden om de 99 tal er hemmeligheden til at mestre den oldgamle numerologiske visdom på et dybt plan. Denne viden deler vi på uddannelsen til numerolog, hvor du får bøger på over 1000 sider om tallene 10-99.

Vores research i de 99 tal

Hvis du vil vide mere om baggrunden for de 99 numerologiske tal, og hvordan vi forsker i tallenes virkning og effekt både gennem statistik på over 100.000 cases, såvel som vores spændende research i numerologiens originale kilder, kan du læse denne artikel:

KONTAKT

Numerologerne
CVR 38875361
Lottenborgvej 24
2800 Kgs Lyngby

Ønsker du at booke en session, så skriv til os på sessioner@numerologerne.dk

Ønsker du at høre mere om uddannelsen, så skriv til os på kontakt@numerologerne.dk

BLIV doTERRA PARTNER MED OS

doTERRA er en virkelig god og unik mulighed for at støtte op om sit virke både økonomisk og spirituelt.

Se mere her

VI TILBYDER

  • Klub Numerologist PRO - spændende, månedlig medlemsklub
  • Numerologi uddannelsen
  • Numerologist PRO software system
  • Personlige sessioner
  • Business sessioner
  • Weekendkursus for begyndere
Alle rettigheder tilhører
Numerologerne © 2020

FØLG MED på facebook!  Og få updates om numerologi, superdatoer og forecasts!

GRATIS MINIKURSUS & NAVNE TOOL

Indtast navn og email i felterne og få vores gratis online numerologi kursus i numerologi.

Samt NAVNE/NUMEROSKOP TOOL hvor du kan se betydningen af dine navne og vibrationer på de forskellige livsområder.

SE DIT PERSONLIGE NUMEROSKOP

HVAD BETYDER DINE NAVNE FOR DIT KÆRLIGHEDSLIV, FAMILIELIV OG KARRIERE?

Få gratis numeroskop tool + online kursus med uddannelsesleder Estel Ehvass.

Du har tilmeldt dig! Hold øje med din indbakke