Vælg en side

NP Den Medfødte Essens Tolkningsmetoden™

Hvad fortæller dine medfødte energier?

I din fulde fødselsdato har du en række tal, som tilsammen viser dine talenter, styrker og udfordringer – og hvordan du bruger disse bedst muligt. Disse tal er dine personlige koder til succes, glæde og inspiration.

Du kan bruge disse indsigter til at forstå hvordan du bedre kan bruge dine talenter og udleve din unikke mission.

Men du vil også forstå hvordan du fungerer på et spirituelt plan, samt hvilke udfordringer og livslektioner du har ”signet op til”.

De medfødte energier vi har med os fra fødselsdatoen er nemlig temaer, vi som sjæle har valgt at arbejde med i dette liv. Bruger man ikke de energier man har til rådighed vil man typisk føle sig blokeret og at noget ikke er som det skal være. Det kan også være svært at finde ud af hvad man skal i livet, og hvad ens unikke livsmission egentlig er.

Måske forsøger man at være noget andet end det tallet påvirker en til at være, fordi man har lært at det er bedst at være på en anden måde (fx via forældre, lærere eller kulturelle normer). I så fald kan det være en stor lettelse at finde ind til en måde der måske i virkeligheden er langt mere naturlig for dig at være på i verden både i det ydre og det indre.

DEN MEDFØDTE ESSENS

I din fulde fødselsdato findes en del tal som spiller sammen om at påvirker dig på alle områder af livet.
Her kigger vi på de vigtigste af dem.

Her er nogle af de tal vi kigger på i

DEN MEDFØDTE ESSENS

 

 • Grundvibrationen (vores personlighed, udstråling, livsvej og karma, talenter og styrker)
 • Essenstallene, det store og det lille (den dybeste essens, unikke livsmission)
 • Ydre diamant (ydre handlekraft)
 • Indre diamant (indre behov)
 • Dharmalinjen (nøglen til at udleve vores livsformål med succes)
 • Sigtetallet (hvad skal man sigte efter i livet)
 • GV-ST diamanten (vores naturtalenter, kombinationen af grundvibration og essenstal)

SE MERE NEDENUNDER

Her er nogle af de tal vi kigger på i

DET PSYKISKE SELV

 

 • Tankediamanten (tankeformer)
 • Følelsesdiamanten (indre følelsesliv)
 • Underbevidstheden
 • Den emotionelle og sociale intelligens
 • Vores mentale strategier
 • Den offentlige udstråling
 • Hvor psyken hviler (den psykiske søjle og livstemaet)

Hvordan vi tolker det psykiske selv kan du se mere om i denne artikel her:

DIN PERSONLIGHED OG HVAD DU TILTRÆKKER I LIVET
GRUNDVIBRATIONENS POTENTIALER

Grundvibrationen er dagen på måneden du er født, og derfor et grundtal mellem 1-9. På den måde kan vi sige, at der er 9 forskellige grundvibrationer.

Udover det, er det en specifik dato på et tal fra 1-31. Dette tal tilføjer en ekstra dimension til grundtallet, så der er forskel på om du er en 4’er der er født den 4. Den 13. ,den 22. eller den 31. i måneden.

Grundvibrationen handler meget om måden vi gør tingene på, og hvad vi er motiveret af, den måde vi ønsker succes på, men også den karma og de livslektioner vi har med os. Det vil sige de livslektioner der skal læres, før vi rigtigt kan få åbnet op for vores fulde potentiale og udleve de positive ting ved vores grundvibration.

Grundvibrationen er den energi der stråler ind og ud af personligheden fra kosmos. Det er en aktiv energi, der driver dig hen imod bestemte typer af livslektioner og ”lektier” som du skal ”bestå” gennem livet.

Din grundvibration er den vigtigste vibration i numerologien (sammen med essenstallene) da den påvirker din personlighed, og hvilke livsoplevelser du tiltrækker, og også dine karrierevalg og medfødte talenter.

De negative sider af din grundvibration er de ting der kan skabe bøvl og ravage for dig både privat og karrieremæssigt.

Men det er i høj grad muligt at komme et sted hen, hvor du udlever de positive sider ved din grundvibration.

Når du lærer at mestre de livslektioner som skal mestres ifølge din grundvibration, så kan det der før var dine svagheder bliver dine største styrkesider.

DIN SPIRITUELLE NATUR OG DET MEST MYSTISKE AF DINE TAL
ESSENSTAL

Vores essenstal (sommetider kaldt skæbnetal) er et grundtal mellem 1-9, men derudover er det opdelt i det ”lille essenstal” og det ”store essenstal”.

Det lille essenstal er vores daglige bevidsthed, mens det store er vores største potentiale.

Essenstallet repræsenterer vores dybeste essens. Når vi kender det tal til bunds, ved vi, hvorfor vi er som vi er.

Essenstallet er med til at afkode vores livsformål, talenter og vores helt egen, unikke genizone – de ting vi er super gode til helt naturligt, men som ofte kan være ubevidste for os.

Essenstallene kaldes også for skæbnetallene, fordi i dem ligger der store og dybe livslektioner, såvel som potentialer og udfordringer, som skal læres og mestres.

Det er uden tvivl det mest dybe og mystiske af tallene vi har med os. Det fortæller både om vores største positive potentialer, og vores største ”fejlprogrammeringer”.

Når du kender betydningen af essenstallene i dybden kan du forstå andre menneskers dybeste intentioner, ønsker og indre sjælelige længsler på et meget dybt plan. En dyb forståelse af essenstallene er nøglen til at blive en rigtig dygtig numerolog, og til at forstå dig selv og dine nærmeste.
Når vi er tro mod de kvaliteter der ligger naturligt til vores essenstal bliver det meget lettere at mærke hvad vi skal og hvad vi ikke skal i livet.

Et andet vigtigt tal er hvordan vores grundvibration (ydre personlighed) taler samme med vores essenstal (vores essens eller indre personlighed).

Nogle mennesker er født med en kraftig modsætning mellem energien i deres grundvibration og deres essenstal, og i så fald har man en særlig udfordring med at få de to energier til at “tale sammen”.

Her kan man eksempelvis bruge sine personlige krystaller, som vil hjælpe en til at få de mest harmoniske aspekter frem, så man kan udleve begge tal med harmoni.

Alle kombinationer af grundvibrationer og skæbnetal kan man lære at mestre, og få de mest optimale energier ud af. Alle kombinationer er unikke og kæmpe potentialer, som vi kan lære at bruge og vække i os selv, når først vi har forstået deres positive potentialer og kan tune ind i dem, og styre udenom deres negative potentialer og tendenser. Derfor er enhver fødselsdato et unikt og positivt potentiale, selvom nogle fødselsdatoer repræsenterer en større udfordring eller livslektion, som skal mestres.

Der er 54 forskellige skæbnetal, som vi kan have med os, som repræsenterer en dyb spirituel og karmisk livslektion.

Nøglen til at udleve dit livsformål med succes
DHARMALINJE

Dharmalinjen står for den ”kode”, som vi skal benytte for at få mest mulig succes med at udleve vores livsformål.

Dharmalinjen er en af vores 3 vigtigste nøgletal, sammen med vores grundvibration og essenstal.

Dharmalinjen er en vigtig nøgle til at vække vores livsformål og få succes med det– men er ikke selve livsformålet i sig selv.

Til højre ser du nogle ultrakorte eksempler på 9 forskellige dharmalinjer og deres koder, for folk født i januar eller oktober måned.

Der er dog i alt 99 forskellige dharmalinjer, og man kunne skrive en hel lille bog om hver af dem og deres unikke veje til succes.

 • Januar eller oktober i et 9’er år: Følge en kosmisk guidance og bruge en ”optimismekode”
 • Januar eller oktober et 1ér år: Tænke fællesskabsmindet og bruge en ”mærke-efter-kode”
 • Januar eller oktober i et 2’er år: Handle ud fra hvad der giver dig i mest mulig vækst og ekspansion, og bruge en ” videnkode”
 • Januar eller oktober i et 3’er år: Tænke innovativt og ud af boksen og bruge en ”transformationskode”
 • Januar eller oktober i et 4’er år: Kommunikere og intuere dig frem og bruge en ”spontanitetskode”
 • Januar eller oktober i et 5’er år: Vække din personlige magnetisme og bruge en ”karismakode”
 • Januar eller oktober i et 6’er år: Observere dybt, intuitivt og skarpt og bruge en ”intuition- og visdomskode”
 • Januar eller oktober i et 7’er år: Tænke i hvad der er mest universelt, eviggyldigt og arketypisk og bruge en ”balancekode”
 • Januar eller oktober i et 8’er år: Handle med styrke og overbevisning, og bruge en ”personlige principper kode”

Din nøgle til indre harmoni
INDRE DIAMANT

Den indre diamant er forholdet mellem din grundvibration og din årsvibration. Årsvibrationen handler meget om din indre verden og repræsenterer nogle underbevidste tendenser, som er fælles for alle født i et bestemt år. Den trækker de mere følsomme og indadvendte aspekter frem fra din grundvibration, og danner tallet der kaldes ’den indre diamant’.

Den indre diamant handler meget om den måde man processerer tingene følelsesmæssigt. Det er ens indre verden og måder at tænke, forestille sig, være og føle på.

På det personlige plan handler vores indre diamant om hvad der skal til for at vi får dækket vores inderste behov, hvad der er vigtigt for os i vores følelsesliv, familieliv og hvordan vi fungerer indadtil. Det er derfor ikke altid tydeligt for andre, hvad der står i den indre diamant, med mindre de kender os rigtig godt.

I karriere øjemed fortæller tallet om hvordan vi kan lide at arbejde, hvordan vi processerer viden og informationer på indeni os selv, samt vores kreativitet og hvad vi skal fokusere på for at skabe et godt inspirationsflow. Det viser også hvad der er vigtigt for os følelsesmæssigt i et arbejde eller på en arbejdsplads, for at føle os i balance.

Din handlekraft udadtil
YDRE DIAMANT

Den ydre diamant er en kode for, hvordan vi bedst bruger vores handlekraft. Vi skal bruge de energier vi har til rådighed, for ellers kommer de til at repræsentere en blokering i vores liv. Vores måde at være handlekraftige på er dybt individuel, og ved at finde ind til den måde der er mest naturlig for os at bruge den på, bliver vi allermest effektive. Den ydre diamant (handlekraften i det ydre) spiller også sammen med de tal man har i sin indre diamant (den indre følelse).

Du kan finde din ydre diamant ved at tage din grundvibrations tværsum, og sætte den forrest efterfulgt at din måneds tværsum.

Er du fx født på en 5’er dag i juni, danner du den ydre diamant “56/2”.

Vi har alle en form for medfødt kode til vores handlekraft, som er helt unik. Det er den måde vi er allermest effektive på, og som samtidigt er lettest for os at handle ud fra, og giver os mest nydelse, held, glæde og succes med vores tiltag.

Har man et meget blidt tal som sin handlekraft, betyder det ikke nødvendigvis at ens handlekraft er ”svag” – men at man faktisk er mest effektiv når man tager handling på en meget nænsom og blid måde og mærker sig frem. Dette kan gælde hvis du er født på en 1’er dag i januar eller oktober.

Har man tal for stor popularitet og evne til at skabe gode forbindelser og aftaler med andre, så er det meningen man skal bruge denne vibe i sin måde at handle på, fx ved at samle andre og få dem til at handle sammen med sig.Dette kan gælde for dig hvis du er født på en 5’er dag i juni, som i ovenstående eksempel.

Har man tal for stor individualitet og innovation, skrider man bedst til handling på en meget selvstændig og unik måde. Her vil man kun kunne give sit ypperste, hvis man har frihed til at komme med sin helt egen unikke version. Ens flow og inspiration føles helt blokeret, hvis man skal følge bestemte regler, og udføre noget som andre dikterer præcist. Dette kan gælde for dig hvis du er født på en 1’er dag i marts eller december.

Har man tallene for stor disciplin og arbejdsomhed, så er det også vigtigt at man gør brug af denne energi. Bruger man ikke sin daglige portion af selvdisciplin til at få nået nogle mål, kan denne energi nemt vendes til vrede eller utilfredshed med sig selv. Dette kan gælde for dig hvis du er født på en 8’er dag i januar eller oktober eller en 1’er dag i august.

ET UNIVERS AF VIBRATION

Som du kan se, er det muligt at lave en ret kompleks analyse af alle dine medfødte energier, og hvordan de spiller sammen. Hver enkelte af os er som et stort, kosmisk maleri, som indeholder en kompleks blanding af forskellige energier og arketyper repræsenteret af vores medfødte tal. Vi kalder denne dybe analyse for et Soul Blueprint, fordi det viser en slags kort over dig og din sjæls potentiale.

Hver af os har vores eget unikke, blend af energier.

Dit unikke, numerologiske Soul Blueprint er læren om hvordan du kan være endnu mere dig selv og få de meste ud af dit livspotentiale.

Mere livskvalitet, glæde og spiritualitet

Her er nogle af de fordele du kan opleve ved at kende dine medfødte energier og potentialernumerologisk:

1) DU LADER UNIVERSET STRÅLE IGENNEM DIG

Når vi bruger vores medfødte energier, lader vi universet stråle den helt præcise og unikke, universelle energi ud igennem os, som vi er ment til at være en kanal for i dette liv. Når vi tuner ind på de præcise strenge vi har fået med at spille på, begynder vi at spille udsende ren og klar vibration. Det gør os uimodståeligt tiltrækkende, for dem der har brug for lige præcis vores energi.

Du kan begynde at opleve, at dine perfekte kunder og samarbejdspartnere finder dig så let som ingenting, at du tiltrækker de rette muligheder, venner og det rette parforhold, fordi du viber på den præcise streng, du er skabt til at vibe på.

2) DU HEALER DINE BLOKERINGER OG NEGATIVE OVERBEVISNINGER

Ved at kende dine tal kan du gradvist heale dine indre blokeringer og negative overbevisninger. Du kan guide dig selv til mere harmoni, når du ved hvad dine største faldgruber er, men også kender dine naturlige veje til harmoni og flow. Når vi får lys på os selv gennem de numerologiske energier, kan vi pludselig se, at der ikke kun er én måde at handle eller tænke på.

Vi får øjnene op for vores ubevidste tendenser og ubalancer, og vi bliver kærligt mindet om de områder hvor vi har vores unikke, gaver og potentialer, som vi nemt kan tune ind i og vække i os selv. For mange mennesker er deres største styrker og talenter relativt ubevidste. Det giver øget selvtillid at lære dem at kende.

3) DU MÆRKER DIN UNIKKE LIVSMISSION OG VED INTUITIVT HVAD DU SKAL GÅ MED

Du kommer i kontakt med din unikke livsmission, og vil derfor altid kunne mærke ind i hvad du skal gå med, og hvad du ikke skal gå med.

Når du kender dine tal og begynder at lytte til hvad de hvisker i dit øre, kan du lettere omsætte dine idéer til noget der nærer dig, opløfter dig , gør dig glad og succesfuld. Du ved hvilke idéer der er ”mest dig” og hvilke der måske er gode idéer – men hvor højst sandsynligt ikke står dit navn på, fordi det ikke er helt 100% i trit med dine energier og din unikke mission.

Du lærer at mærke hvad der ”står skrevet” til dig og at lytte efter hvad universet vil med dig.

4) DU OPLEVER MERE FLOW OG LETHED I I DINE HANDLINGER

Når du handler på den måde du er skabt til, får du langt mere flow og succes, men bruger samtidigt langt mindre energi.
Du rammer ind i den ”streng” af resonans, hvor du er mest inspireret.
Du ved hvordan du bedst skaber harmoni når du handler, hvad du skal gå efter og hvad du skal sigte efter.

5) DU FÅR MERE HARMONI I DINE RELATIONER OG FORSTÅR DINE KARMISKE FORBINDELSER

At kende livslesktionerne i dine karmiske forbindelser kan være en frigørelsesproces fra de ting der tynger dig i dine relationer, såvel gamle og afsluttede, som dem du stadig har i dit liv og måske lever sammen med.

I det hele taget kan det at forstå de grundlæggende hovedenergier mellem dig selv og dine nærmeste være en dyb healing, som du kan vende tilbage til igen og igen, for at hente indre visdom og inspiration til hvad du skal gøre i forskellige situationer.

spring med på hold 10
Numerologi- uddannelsen

OBS! Uddannelsen starter 10. januar 2025

Num PRO Uddannelsen er Danmarks største og mest dybdegående numerologiuddannelse, der tager dig med på en faglig, spirituel, og personlig udviklingsrejse over 10 måneder. Du kan deltage online eller live i vores smukke omgivelser med havudsigt i København.

Klik på knappen nedenunder for at se mere om uddannelsen.

SE MERE OM UDDANNELSEN HER

Bliv ekspert inden for de 6 hovedemner:

 • Essens Numerologi
 • Navneskifte Numerologi
 • Forecasting Numerologi
 • Business Numerologi
 • Relations Numerologi
 • Numerologisk Healing

KONTAKT

Numerologerne
CVR 38875361
Lottenborgvej 24
2800 Kgs Lyngby

Ønsker du at booke en session, så skriv til os på sessioner@numerologerne.dk

Ønsker du at høre mere om uddannelsen, så skriv til os på kontakt@numerologerne.dk

BLIV doTERRA PARTNER MED OS

doTERRA er en virkelig god og unik mulighed for at støtte op om sit virke både økonomisk og spirituelt.

Se mere her

VI TILBYDER

 • Klub Numerologist PRO - spændende, månedlig medlemsklub
 • Numerologi uddannelsen
 • Numerologist PRO software system
 • Personlige sessioner
 • Business sessioner
 • Weekendkursus for begyndere
Alle rettigheder tilhører
Numerologerne © 2020

FØLG MED på facebook!  Og få updates om numerologi, superdatoer og forecasts!

GRATIS MINIKURSUS & NAVNE TOOL

Indtast navn og email i felterne og få vores gratis online numerologi kursus i numerologi.

Samt NAVNE/NUMEROSKOP TOOL hvor du kan se betydningen af dine navne og vibrationer på de forskellige livsområder.

SE DIT PERSONLIGE NUMEROSKOP

HVAD BETYDER DINE NAVNE FOR DIT KÆRLIGHEDSLIV, FAMILIELIV OG KARRIERE?

Få gratis numeroskop tool + online kursus med uddannelsesleder Estel Ehvass.

Du har tilmeldt dig! Hold øje med din indbakke