Vælg en side

HVAD SKAL DU I DAG? FIND UD AF DET MED

DAGENS ENERGIHvordan bruger du dagens energier bedst muligt?

Like os på facebook og få notifikationer om dagens essens
når der er superdatoer med særligt gavnlige energikonstellationer.

Få det meste ud af dagen ved at gå i FLOW med de energier der allerede er til stede!
OBS! Denne side opdateres DAGLIGT så bookmark siden og følg med hver dag så du altid ved hvad du skal fokusere på.
Klik her for en INDFØRELSE i hvordan du bruger denne side


I DAG ER DET ONSDAG
21-4-2021
DET SPIRITUELLE RIGE (KONGEN)
3
4
10/1
3
11/2
7
3
7
4
12/3
8
10/1
DEN HÅRDE HØVDING
DAGENS HERSKER ER JUPITER
DAGENS SUBTILE ESSENS ER JUPITER
3
5
11/2
6
13/4
8
3
8
5
6
10/1
11/2
DEN INNOVATIVE LEDER
4
5
13/4
9
14/5
9
4/4
9/9
5/5
12/3
12/3
7/7
8/8
21/3
MAGIKERENS KRONE

I DAG ER DET ONSDAG
21-4-2021
DET SPIRITUELLE RIGE (KONGEN)
3
4
10/1
3
11/2
7
3
7
4
12/3
8
10/1
DEN HÅRDE HØVDING
DAGENS HERSKER ER JUPITER
DAGENS SUBTILE ESSENS ER JUPITER
3
5
11/2
6
13/4
8
3
8
5
6
10/1
11/2
DEN INNOVATIVE LEDER
4
5
13/4
9
14/5
9
4/4
9/9
5/5
12/3
12/3
7/7
8/8
21/3
MAGIKERENS KRONE

I DAG ER DET ONSDAG
21-4-2021
DET SPIRITUELLE RIGE (KONGEN)
DEN HÅRDE HØVDING
3
4
10/1
3
11/2
7
3
5
11/2
6
13/4
8
DAGENS HERSKER ER JUPITER
DAGENS SUBTILE ESSENS ER JUPITER
3
7
4
12/3
8
10/1
3
8
5
6
10/1
11/2
4/4
9/9
5/5
12/3
12/3
7/7
8/8
21/3
MAGIKERENS KRONE

Dagens grundvibration er dagens primære energi og dagens ydre personlighed

DAGENS GRUNDVIBRATION ER 21/3 OG ARKETYPEN ER "MAGIKERENS KRONE"DAGENS HERSKER ER JUPITER

DAGENS TAROTKORT
Vi har den 21. dag i måneden. 2 + 1 = 3. 3 er tallet for Jupiter. Dagen handler derfor om EKSPANSION, POWER, VIDEN og SUCCES.

21/3 er en energi der giver succes efter ihærdigt arbejde. Det står for klogskab, ekspansion, visdom og forbindelse til kosmos. Med dette tal er man effektiv, har en god kommunikation og gennemfører sine projekter. 21/3 udviser lederskab og innovation for at opnå succes.

DAGENS YDRE PRÆG ER 37: KLEOPATRA TALLET
DAGENS INDRE PRÆG ER 38: PACIFISTEN

OBS! Dagens essenstal er 12/3 hvilket potentielt kan bringe det negative frem i 21 tallet.

I DAG SKAL DU OGSÅ PASSE PÅ DE NEGATIVE ASPEKTER AF 21 TALS ENERGIEN!

Når 21/3 er ubalanceret kan det give en tendens til at du tager for meget på dine skuldre og bliver til en kontrolfreak. Ting kan føles som en stor byrde og at man aldrig bliver færdig med det man laver. Frem for at man når i mål føles tingene som en uendelig lang "tunnel af læring" - man læser og læser på tingene uden at man formår at færdiggøre det eller uddrage essensen af læren.

Dagens lille essens fortæller hvad dagen kommer til handle om på et dybere plan

DAGENS ESSENS ER 12/3 OG ARKETYPEN ER "DEN HÆNGTE MAND"ESSENS TAROTKORT
Kortet handler om at man nogen gange skal ændre sin opfattelse 180 grader for at blive fri af illusionernes slør. Det handler også om at kunne føle sig som et offer for livet, for andre mennesker, eller de situationer vi havner i.

Det er overvejende et ubalanceret tal, men alle tal indeholder også positive livslektioner, og i dette tal er det at give slip på sindets illusioner. Man lærer at stå ved sig selv og gå efter sine egne drømme, fri for begrænsninger, og fri for at tænke på hvad andre tænker. Derfor kan dette tal give en vis "rock stjerne" vibe, hvor man gør PRÆCIST som man selv har lyst til. Dybest set er ingen et offer for noget som helst, og vi er alle fuldkommen frie til at leve og tænke som vi vil. 12/3 tilføjer også ekspansion, viden, humor og klogskab, som ligger i det rene 3 tal. 12/3 har en ekstra ekspansiv form for humor som kan være "falde på halen" agtig og ofte kan se det groteske og morsomme i enhver situation. Mange komikere har fx meget 12/3 som giver den perfekte blanding af intelligens og humor.

"OFFERTALLET"
12/3 kaldes også for offertallet, da man kan opleve at være et offer for andres dagsorden, eller føle sig som et offer ved at man ikke selv har indflydelse på sit liv. Man oplever måske blokeringer og modgang og kan miste det man bygger op, fx status og penge. Med 12/3 i en essens, skal man derfor altid tænke sig om en ekstra gang i anliggender omkring økonomi, bolig og andre materielle sager, da man nemt kan ende som en brik i andres spil, uden selv at være klar over det.

Man kan også opleve at andre tager en som gidsel, uden at man selv er klar over det. Det kan være at blive taget som gidsel i forretningsanliggender hvor andre har en skjult dagsorden, eller i ens personlige liv, hvor nogen bruger en som led i en egoistisk dagsorden.

Frustration og misforståelser
12/3 er et tal der potentielt indeholder frustration, drama og misforståelser, og giver mange tanker som kører i ring. Man oplever meget drama i alle relationer, som man ofte ikke kan se at man selv skaber. Det er også et tal der indikerer nervøsitet, stress, tab af penge og status.

Bedrevidende og forudindtaget
Et almindeligt aspekt af tallet er, at man konstant tror at man har gennemskuet mennesker eller situationer - men man er dybest set offer for sine egne projektioner, og har skabt sit eget tankespind, som ikke har hold i virkeligheden. Andre kan blive irriterede over dette, fordi man stædigt booster sine egne fortolkninger af virkeligheden ud, som om de var endegyldige sandheder. Med 12/3 vibrationen tror man ofte selv fuldt og fast på at ens sandhed er den eneste og den rette.

Bliver misforstået
Der kan også være en tendens at andre mennesker misforstår vores hensigter og det som vi står for, fordi de ikke helt kan se hvem vi er. Man kan også have en tendens til rent intellektuelt at ”presse systemer” ned over ting der i virkeligheden ikke kan sammenlignes eller forklares ud fra det system man forsøger at presse ned over det.

Rådet i dag - træk projektionerne hjem
Et godt råd i dag, er derfor at huske på, at vi ikke nødvendigvis kan stole på vores mentale forestillinger om hvordan tingene er. At trække vores projektioner og domme over andre tilbage til os selv - og vende det hele 180 grader, så vi i stedet for at kigge ud ad kigger indad og spørger os selv: På hvilken måde er jeg selv (det jeg tænker om andre, en situation eller livet)?

Dagens store essens fortæller om dagens største potentiale

DAGENS STORE ESSENS ER 12/3 OG ARKETYPEN ER "DEN HÆNGTE MAND"ESSENS TAROTKORT
De balancerede og positive aspekter af dagens store essens tal kommer frem når man lever dagen fuld af nærvær og bevidsthed. Hvis du går i flow med dagen vil du opleve de balancerede nøgleord der beskrives nedenunder:

Balanceret: Ambitiøs, store armbevægelser, ekspanderende, "rock star" attitude, fandenivoldsk, gør som det passer en, popularitet, står ved sig selv, stort mod, bliver beundret, klogskab, strategisk sans

Ubalanceret: Arrogant, selvhævdende, praler, overfortolker, overanalyserer, drama i relationer, offer for andres dagsorden, misforstår andre, bliver selv misforstået, offermentalitet, uklarhed, forvirring, vil gerne dominere, forvrænget virkelighedsopfattelse, tab, opnår succes men mister den igen, fastlåste meninger, stædighed

HVAD ER DIT YDRE FOKUS I DAG?

DAGENS YDRE ARKETYPE "DET SPIRITUELLE RIGE (KONGEN)"DET SPIRITUELLE RIGE (KONGEN)

3
4
10/1
3
11/2
7
Dagens ydre arketype skabes af samspillet mellem dagens vibration og månedens vibration. Dagens vibration er repræsenteret ved tallet 21 hvilket reducerer til et 3 tal og månedens vibration repræsenteres ved tallet 4 som reducerer til tallet 4. For at studere de to vibrationers indbyrdes sammenhæng lægger man dem ved siden af hinanden med datoens reducerede talvibration først, efterfulgt af månedens reducerede talvibration, og får derved tallet 34, som er det tal der sammenlagt repræsenterer dagens arketypiske energi udadtil. Samspillet mellem de to vibrationer kan ses i kombinationsdiamanten.

Den spirituelle konge leder gennem visdom, autoritet og magt. Men vigtigst af alt har kongen en dyb forbindelse til de spirituelle lag. Han stoler på livets proces, tænker frit, manifesterer frit, er dybt spirituel og materiel på en og samme tid. Kongen har lært gennem praktisk erfaring og har en KLAR mission i livet. Han går efter sine drømme frygtløst og har lært sig hvordan verden fungerer i det ydre og i det indre. Kongen er her for at lave et SPIRITUELT RIGE hvor dem der følger ham bliver taget ved hånden og guidet til et højere sted.

VÆRD AT TÆNKE OVER: Hvordan kan du vække din indre konge arketype? Hvad kan du gøre for dine følgere? Hvordan kan du skabe paradis på jorden?

HVAD ER DIT INDRE FOKUS I DAG?

DAGENS INDRE ARKETYPE "DEN HÅRDE HØVDING"DEN HÅRDE HØVDING

3
5
11/2
6
13/4
8
Dagens indre arketype skabes af samspillet mellem dagens vibration og årets vibration. Dagens vibration er repræsenteret ved tallet 21 hvilket reducerer til et 3 tal og årets vibration er 2021 hvis tværsum er 5. For at studere de to vibrationers indbyrdes sammenhæng lægger man dem ved siden af hinanden med datoens reducerede talvibration først, efterfulgt af årets reducerede talvibration, og får derved tallet 35 som er det tal der sammenlagt repræsenterer dagens arketypiske energi indadtil. Samspillet mellem de to vibrationer kan ses i kombinationsdiamanten.

Den hårde høvding er stærk og fuld af power. Han taler de svages sag, han balancerer magt fordelingen så at der er igen findes en fair fordeling. Han finder sig ikke i svaghed og socialt uretfærdighed. Han er sarkastisk og har en bidende tunge. Med få ord kan han irettesætte eller sætte en person på plads. Han er dygtig til at administrere som han kan gøre med hård hånd. Han har en kæmpe indre selvtillid og ønske om storhed på vegne af fællesskabet.

VÆRD AT TÆNKE OVER: Hvor i dit liv kan du være som den hårde høvding som intet frygter og som besidder en kæmpe indre power der gør at han kan sætte sig op mod alt – uanset hvor stort eller intimiderende det end måtte være?

HVAD SKAL DU MED DAGEN?

DAGENS ARKETYPISKE AKTIVITETERHER ER EN SJOV OG INTUITIV MÅDE DU KAN LEGE MED AT KOMBINERE DE AKTIVITETER, DER MATCHER DAGENS ARKETYPISKE ESSENS,
OG DERMED FORSTÅ MERE OM HVORDAN EN DAG PÅVIRKER OS OG HVORDAN VI KAN BRUGE DEN I PRAKSIS
Den første dropdown liste, indeholder de aktiviteter der matcher dagens numerologiske grundvibration. Den sidste dropdown beskriver aktivitetens formål, hvilket gives af dagens numerologiske essens.


  

HELE MÅNEDENS FOKUS

MÅNEDENS DHARMA ER "DEN INNOVATIVE LEDER"DEN INNOVATIVE LEDER

4
5
13/4
9
14/5
9
Månedens dharma er samspillet mellem månedens grundvibration 4 og årets grundvibration 5 og fortæller en historie om hvordan bevidstheden interagerer med underbevidsthed. Månedens dharma forbliver den samme hele måneden og fortæller hvad du skal fokusere på i løbet af måneden. Samspillet mellem 4 og 5 beskrives ved tallet 45 som hedder DEN INNOVATIVE LEDER og en dybere forståelse af tallet kan fås ved at kigge på kombinationsdiamanten til højre.

MÅNEDENS DHARMA BESKREVET: Denne vibration er innovativ, handlekraftig og kommunikativ. Er et koncernchefs tal og er resultatorienteret og cool under stress. Bygger stærke fundamenter op for fremtiden og er interesseret i ny teknologi, filantropi og velgørenhed. I ubalance kan man være kolerisk, på tværs og mangle situationsfornemmelse. I balance er den en visionær tankeleder, der baner vejen for fremtidens positive udvikling.

VERDENS MEST AVANCERET NUMEROLOGI SOFTWARE

SE ALLE DAGE, SELV LANGT UDE I FREMTIDEN, OG PLANLÆG DINE TILTAGI vores software tool Numerologist PRO kan du selv vælge hvilken dag du ønsker at se (langt tilbage i fortiden og langt ude i fremtiden) og få en udførlig beskrivelse af den dag du vælger - ligesom den du ser for dagen her. Dette er en uvurderlig hjælp til at planlægge fremtidige events og se tilbage på fortiden og analysere begivenheder numerologisk. Du kan også bruge tool'et til at analysere fx din eller andres fødselsdatoer, da dagens essens er en nøjagtig spejling af en person som er født på denne datos højere selv.VIL DU VIDE MERE OM HVAD TALLENE FORTÆLLER OS?

TILMELD DIG TIL UDDANNELSEN TIL PROFESSIONEL NUMEROLOG!

Og start på en fantastisk rejse ind i tallenes mysterier


Uddannelsen til professionel numerolog er en personlig og spirituel udviklingsrejse, der forløber over 8 måneder. Vi mødes en weekend om måneden i vores lyse lokaler med havudsigt i København. Mellem modulerne vil der være cases og hjemmeopgaver, og i vores online medlemssektion kan du se – eller gense – undervisningen på video, stille os spørgsmål og kommunikere med dine medstuderende. Du kan tage hele uddannelsesforløbet uden optagelseskrav, og du vil efterfølgende få et certifikat som du også kan bruge internationalt. Herefter kan du holde numerologi sessioner, numerologisk coaching af virksomheder m.m.


 • Du kan starte din egen konsultation og give sessioner og numerologisk coaching med din eftertragtede viden
 • Du kan også benytte numerologien som et supplement i dit virke hvis du allerede er fx behandler, terapeut eller coach
 • Du kan tage uddannelsen for din egen skyld som en spirituel udviklingsrejse
 • Du kan komme i dybere kontakt med din egen ESSENS og livsmission, og kan hjælpe dine kunder til det samme
 • Du kan hjælpe virksomheder til at styrke deres brand og flow 
 • Du kan være med til at udbrede de positive effekter af et numerologisk vibrationsskifte, såsom mere glæde, flow, inspiration og  indre ro
 • Du kan forstå dig selv og andre langt dybere, fx. vil du få en dyb numerologisk indsigt i menneskers bevæggrunde, motivationer, ønsker, følelser, tankemønstre og aspirationer
 • Du kan aflæse årets, månedernes og dagenes energier og dermed leve i mere harmoni med de globale vibrationer
 • Du kan udvikle din højere bevidsthed, styrke din intuition og se livet i et nyt, og dybere, perspektiv


VI TILBYDER
 • Personlige sessioner
 • Business sessioner
 • Weekendkursus for begyndere
 • Uddannelsen til professionel numerolog
 • Numerologist PRO software system
Alle rettigheder tilhører
Numerologerne © 2017
Skriv en mail og vi svarer hurtigst muligt!

Vores lyse lokaler ligger i Amager Strandpark, 5 stop (10 minutter) med metro M2 fra Nørreport st. i København.
Gratis parkering for dig som er i bil.
Like os på facebook og få updates om numerologi!
GRATIS MINIKURSUS

Indtast navn og email i felterne nedenunder og modtag vores gratis online numerologi minikursus.

* OBS! Vi respekterer dit privatliv. Det er nemt at afmelde sig fra vores mailingliste

SE DIT PERSONLIGE NUMEROSKOP

HVAD BETYDER DINE NAVNE FOR DIT KÆRLIGHEDSLIV, FAMILIELIV OG KARRIERE?

Få gratis numeroskop tool + online kursus med uddannelsesleder Estel Ehvass.

Du har tilmeldt dig! Hold øje med din indbakke