Vælg en side

HVAD SKAL DU I DAG? FIND UD AF DET MED

DAGENS ENERGIHvordan bruger du dagens energier bedst muligt?

Like os på facebook og få notifikationer om dagens essens
når der er superdatoer med særligt gavnlige energikonstellationer.

Få det meste ud af dagen ved at gå i FLOW med de energier der allerede er til stede!
OBS! Denne side opdateres DAGLIGT så bookmark siden og følg med hver dag så du altid ved hvad du skal fokusere på.
Klik her for en INDFØRELSE i hvordan du bruger denne side


I DAG ER DET LØRDAG
2-12-2023
LØVENS KONGELIGE STJERNE
2
3
7
15/6
8
5
2
5
9
12/3
12/3
7
TEAMLEDEREN
DAGENS HERSKER ER MÅNEN
DAGENS SUBTILE ESSENS ER JUPITER
2
7
11/2
9
16/7
9
2
9
4
6
11/2
11/2
KLEOPATRA TALLET
3
7
4
12/3
8
10/1
12/3
10/1
7/7
12/3
12/3
5/5
9/9
2/2
MÅNEN

I DAG ER DET LØRDAG
2-12-2023
LØVENS KONGELIGE STJERNE
2
3
7
15/6
8
5
2
5
9
12/3
12/3
7
TEAMLEDEREN
DAGENS HERSKER ER MÅNEN
DAGENS SUBTILE ESSENS ER JUPITER
2
7
11/2
9
16/7
9
2
9
4
6
11/2
11/2
KLEOPATRA TALLET
3
7
4
12/3
8
10/1
12/3
10/1
7/7
12/3
12/3
5/5
9/9
2/2
MÅNEN

I DAG ER DET LØRDAG
2-12-2023
LØVENS KONGELIGE STJERNE
TEAMLEDEREN
2
3
7
15/6
8
5
2
7
11/2
9
16/7
9
DAGENS HERSKER ER MÅNEN
DAGENS SUBTILE ESSENS ER JUPITER
2
5
9
12/3
12/3
7
2
9
4
6
11/2
11/2
12/3
10/1
7/7
12/3
12/3
5/5
9/9
2/2
MÅNEN

Dagens grundvibration er dagens primære energi og dagens ydre personlighed

DAGENS GRUNDVIBRATION ER 2/2 OG ARKETYPEN ER "MÅNEN"DAGENS HERSKER ER MÅNEN

Den anden i måneden har månens blide og feminine resonans.

Dette er en god dag til kunstnerisk udfoldelse, fantasifuldhed, kreativitet, sensitivitet og nydelse. Det er også en god dag til underholdning, sjov og livsnyderi. Dagen er også god til romantik, følelser, glæde, medfølelse og indlevelsesevne. Det gælder om at nyde livet og være i flow. Er du en kvinde så tag med veninderne på shopping eller spatur. Er du en mand så efterstræb en blød og mild dag uden for mange bekymringer.

DAGENS YDRE PRÆG ER 25: ERFARING OG LEG
DAGENS INDRE PRÆG ER 29: COACHEN

OBS! Dagens essenstal er 12/3 hvilket potentielt kan bringe det negative frem i 2 tallet.

I DAG SKAL DU OGSÅ PASSE PÅ DE NEGATIVE ASPEKTER AF 2 TALS ENERGIEN!

Er 2 tallet ubalanceret kan det lede til rastløshød, forvirring, melankoli, oversensitivitet, flyvskhed, manglende jordforbindelse, følelsesmæssig afhængighed, urealistiske forventninger og at man tager tingene alt for nært.

Dagens lille essens fortæller hvad dagen kommer til handle om på et dybere plan

DAGENS ESSENS ER 12/3 OG ARKETYPEN ER "DEN HÆNGTE MAND"ESSENS TAROTKORT
Kortet handler om at man nogen gange skal ændre sin opfattelse 180 grader for at blive fri af illusionernes slør. Det handler også om at kunne føle sig som et offer for livet, for andre mennesker, eller de situationer vi havner i.

Det er overvejende et ubalanceret tal, men alle tal indeholder også positive livslektioner, og i dette tal er det at give slip på sindets illusioner. Man lærer at stå ved sig selv og gå efter sine egne drømme, fri for begrænsninger, og fri for at tænke på hvad andre tænker. Derfor kan dette tal give en vis "rock stjerne" vibe, hvor man gør PRÆCIST som man selv har lyst til. Dybest set er ingen et offer for noget som helst, og vi er alle fuldkommen frie til at leve og tænke som vi vil. 12/3 tilføjer også ekspansion, viden, humor og klogskab, som ligger i det rene 3 tal. 12/3 har en ekstra ekspansiv form for humor som kan være "falde på halen" agtig og ofte kan se det groteske og morsomme i enhver situation. Mange komikere har fx meget 12/3 som giver den perfekte blanding af intelligens og humor.

"OFFERTALLET"
12/3 kaldes også for offertallet, da man kan opleve at være et offer for andres dagsorden, eller føle sig som et offer ved at man ikke selv har indflydelse på sit liv. Man oplever måske blokeringer og modgang og kan miste det man bygger op, fx status og penge. Med 12/3 i en essens, skal man derfor altid tænke sig om en ekstra gang i anliggender omkring økonomi, bolig og andre materielle sager, da man nemt kan ende som en brik i andres spil, uden selv at være klar over det.

Man kan også opleve at andre tager en som gidsel, uden at man selv er klar over det. Det kan være at blive taget som gidsel i forretningsanliggender hvor andre har en skjult dagsorden, eller i ens personlige liv, hvor nogen bruger en som led i en egoistisk dagsorden.

Frustration og misforståelser
12/3 er et tal der potentielt indeholder frustration, drama og misforståelser, og giver mange tanker som kører i ring. Man oplever meget drama i alle relationer, som man ofte ikke kan se at man selv skaber. Det er også et tal der indikerer nervøsitet, stress, tab af penge og status.

Bedrevidende og forudindtaget
Et almindeligt aspekt af tallet er, at man konstant tror at man har gennemskuet mennesker eller situationer - men man er dybest set offer for sine egne projektioner, og har skabt sit eget tankespind, som ikke har hold i virkeligheden. Andre kan blive irriterede over dette, fordi man stædigt booster sine egne fortolkninger af virkeligheden ud, som om de var endegyldige sandheder. Med 12/3 vibrationen tror man ofte selv fuldt og fast på at ens sandhed er den eneste og den rette.

Bliver misforstået
Der kan også være en tendens at andre mennesker misforstår vores hensigter og det som vi står for, fordi de ikke helt kan se hvem vi er. Man kan også have en tendens til rent intellektuelt at ”presse systemer” ned over ting der i virkeligheden ikke kan sammenlignes eller forklares ud fra det system man forsøger at presse ned over det.

Rådet i dag - træk projektionerne hjem
Et godt råd i dag, er derfor at huske på, at vi ikke nødvendigvis kan stole på vores mentale forestillinger om hvordan tingene er. At trække vores projektioner og domme over andre tilbage til os selv - og vende det hele 180 grader, så vi i stedet for at kigge ud ad kigger indad og spørger os selv: På hvilken måde er jeg selv (det jeg tænker om andre, en situation eller livet)?

Dagens store essens fortæller om dagens største potentiale

DAGENS STORE ESSENS ER 12/3 OG ARKETYPEN ER "DEN HÆNGTE MAND"ESSENS TAROTKORT
De balancerede og positive aspekter af dagens store essens tal kommer frem når man lever dagen fuld af nærvær og bevidsthed. Hvis du går i flow med dagen vil du opleve de balancerede nøgleord der beskrives nedenunder:

Balanceret: Ambitiøs, store armbevægelser, ekspanderende, "rock star" attitude, fandenivoldsk, gør som det passer en, popularitet, står ved sig selv, stort mod, bliver beundret, klogskab, strategisk sans

Ubalanceret: Arrogant, selvhævdende, praler, overfortolker, overanalyserer, drama i relationer, offer for andres dagsorden, misforstår andre, bliver selv misforstået, offermentalitet, uklarhed, forvirring, vil gerne dominere, forvrænget virkelighedsopfattelse, tab, opnår succes men mister den igen, fastlåste meninger, stædighed

HVAD ER DIT YDRE FOKUS I DAG?

DAGENS YDRE ARKETYPE "LØVENS KONGELIGE STJERNE"LØVENS KONGELIGE STJERNE

2
3
7
15/6
8
5
Dagens ydre arketype skabes af samspillet mellem dagens vibration og månedens vibration. Dagens vibration er repræsenteret ved tallet 2 hvilket reducerer til et 2 tal og månedens vibration repræsenteres ved tallet 12 som reducerer til tallet 3. For at studere de to vibrationers indbyrdes sammenhæng lægger man dem ved siden af hinanden med datoens reducerede talvibration først, efterfulgt af månedens reducerede talvibration, og får derved tallet 23, som er det tal der sammenlagt repræsenterer dagens arketypiske energi udadtil. Samspillet mellem de to vibrationer kan ses i kombinationsdiamanten.

Løvens kongelige stjerne er den højeste vibration og yder maksimal beskyttelse. Der er ”en engel på hver skulder” der hjælper og guider dig på hvert skridt af vejen. Arketypen har magisk karisma, tryllebindende kommunikation, ekspansion, klogskab, rigdom, overflod, succes, held i kærlighed, empati, fremgang, succes, styrke og popularitet.

VÆRD AT TÆNKE OVER: Hvordan kan du skabe en indre tilstand af dyb afspænding der tillader dig at flyde med på dagens enorme flow og velstands vibration?

HVAD ER DIT INDRE FOKUS I DAG?

DAGENS INDRE ARKETYPE "TEAMLEDEREN"TEAMLEDEREN

2
7
11/2
9
16/7
9
Dagens indre arketype skabes af samspillet mellem dagens vibration og årets vibration. Dagens vibration er repræsenteret ved tallet 2 hvilket reducerer til et 2 tal og årets vibration er 2023 hvis tværsum er 7. For at studere de to vibrationers indbyrdes sammenhæng lægger man dem ved siden af hinanden med datoens reducerede talvibration først, efterfulgt af årets reducerede talvibration, og får derved tallet 27 som er det tal der sammenlagt repræsenterer dagens arketypiske energi indadtil. Samspillet mellem de to vibrationer kan ses i kombinationsdiamanten.

Team lederen tilbyder et stærkt lederskab understøttet af de højere magter. Det betyder naturlig vækst, respekt, beundring fra andre og okkulte evner der gives til dem der er villige til at vise andre vejen fra et dybt og autentisk sted. Team lederen gennemfører projekter, er struktureret og besidder en enorm klarhed i tankerne og i følelseslivet hvilket gør den til den fødte leder. Der er altid en flow af ideer og en stor evne til at sætte sig ind i andre for dermed at kunne motivere. Team lederen er en menneskekender der har en dyb indsigt i menneskets psykologi og har samtidig optimisme, progressivitet og vindermentalitet.

VÆRD AT TÆNKE OVER: Hvor kan du bruge dagens team leder energi til at motivere andre og få ting gjort som er til det fælles bedste?

HVAD SKAL DU MED DAGEN?

DAGENS ARKETYPISKE AKTIVITETERHER ER EN SJOV OG INTUITIV MÅDE DU KAN LEGE MED AT KOMBINERE DE AKTIVITETER, DER MATCHER DAGENS ARKETYPISKE ESSENS,
OG DERMED FORSTÅ MERE OM HVORDAN EN DAG PÅVIRKER OS OG HVORDAN VI KAN BRUGE DEN I PRAKSIS
Den første dropdown liste, indeholder de aktiviteter der matcher dagens numerologiske grundvibration. Den sidste dropdown beskriver aktivitetens formål, hvilket gives af dagens numerologiske essens.


  

HELE MÅNEDENS FOKUS

MÅNEDENS DHARMA ER "KLEOPATRA TALLET"KLEOPATRA TALLET

3
7
4
12/3
8
10/1
Månedens dharma er samspillet mellem månedens grundvibration 3 og årets grundvibration 7 og fortæller en historie om hvordan bevidstheden interagerer med underbevidsthed. Månedens dharma forbliver den samme hele måneden og fortæller hvad du skal fokusere på i løbet af måneden. Samspillet mellem 3 og 7 beskrives ved tallet 37 som hedder KLEOPATRA TALLET og en dybere forståelse af tallet kan fås ved at kigge på kombinationsdiamanten til højre.

MÅNEDENS DHARMA BESKREVET: En vibration der giver en ”celebrity” vibe, og handler om modet til at stå ved sig selv, udleve sine drømme og stå frem som den man er. I ubalance kan man være omgivet af drama, skandaler, økonomi- og parforholdsproblemer. I balance er man respekteret og beundret og har et godt kærligheds- og sexliv og en enorm karisma.

VERDENS MEST AVANCERET NUMEROLOGI SOFTWARE

SE ALLE DAGE, SELV LANGT UDE I FREMTIDEN, OG PLANLÆG DINE TILTAGI vores software tool Numerologist PRO kan du selv vælge hvilken dag du ønsker at se (langt tilbage i fortiden og langt ude i fremtiden) og få en udførlig beskrivelse af den dag du vælger - ligesom den du ser for dagen her. Dette er en uvurderlig hjælp til at planlægge fremtidige events og se tilbage på fortiden og analysere begivenheder numerologisk. Du kan også bruge tool'et til at analysere fx din eller andres fødselsdatoer, da dagens essens er en nøjagtig spejling af en person som er født på denne datos højere selv.VIL DU VIDE MERE OM HVAD TALLENE FORTÆLLER OS?

TILMELD DIG TIL UDDANNELSEN TIL PROFESSIONEL NUMEROLOG!

Og start på en fantastisk rejse ind i tallenes mysterier


Uddannelsen til professionel numerolog er en personlig og spirituel udviklingsrejse, der forløber over 8 måneder. Vi mødes en weekend om måneden i vores lyse lokaler med havudsigt i København. Mellem modulerne vil der være cases og hjemmeopgaver, og i vores online medlemssektion kan du se – eller gense – undervisningen på video, stille os spørgsmål og kommunikere med dine medstuderende. Du kan tage hele uddannelsesforløbet uden optagelseskrav, og du vil efterfølgende få et certifikat som du også kan bruge internationalt. Herefter kan du holde numerologi sessioner, numerologisk coaching af virksomheder m.m.


 • Du kan starte din egen konsultation og give sessioner og numerologisk coaching med din eftertragtede viden
 • Du kan også benytte numerologien som et supplement i dit virke hvis du allerede er fx behandler, terapeut eller coach
 • Du kan tage uddannelsen for din egen skyld som en spirituel udviklingsrejse
 • Du kan komme i dybere kontakt med din egen ESSENS og livsmission, og kan hjælpe dine kunder til det samme
 • Du kan hjælpe virksomheder til at styrke deres brand og flow 
 • Du kan være med til at udbrede de positive effekter af et numerologisk vibrationsskifte, såsom mere glæde, flow, inspiration og  indre ro
 • Du kan forstå dig selv og andre langt dybere, fx. vil du få en dyb numerologisk indsigt i menneskers bevæggrunde, motivationer, ønsker, følelser, tankemønstre og aspirationer
 • Du kan aflæse årets, månedernes og dagenes energier og dermed leve i mere harmoni med de globale vibrationer
 • Du kan udvikle din højere bevidsthed, styrke din intuition og se livet i et nyt, og dybere, perspektiv


VI TILBYDER
 • Personlige sessioner
 • Business sessioner
 • Weekendkursus for begyndere
 • Uddannelsen til professionel numerolog
 • Numerologist PRO software system
Alle rettigheder tilhører
Numerologerne © 2017
Skriv en mail og vi svarer hurtigst muligt!

Vores lyse lokaler ligger i Amager Strandpark, 5 stop (10 minutter) med metro M2 fra Nørreport st. i København.
Gratis parkering for dig som er i bil.
Like os på facebook og få updates om numerologi!
GRATIS MINIKURSUS

Indtast navn og email i felterne nedenunder og modtag vores gratis online numerologi minikursus.

* OBS! Vi respekterer dit privatliv. Det er nemt at afmelde sig fra vores mailingliste

SE DIT PERSONLIGE NUMEROSKOP

HVAD BETYDER DINE NAVNE FOR DIT KÆRLIGHEDSLIV, FAMILIELIV OG KARRIERE?

Få gratis numeroskop tool + online kursus med uddannelsesleder Estel Ehvass.

Du har tilmeldt dig! Hold øje med din indbakke