Vælg en side

HVAD SKAL DU I DAG? FIND UD AF DET MED

DAGENS ENERGIHvordan bruger du dagens energier bedst muligt?

Like os på facebook og få notifikationer om dagens essens
når der er superdatoer med særligt gavnlige energikonstellationer.

Få det meste ud af dagen ved at gå i FLOW med de energier der allerede er til stede!
OBS! Denne side opdateres DAGLIGT så bookmark siden og følg med hver dag så du altid ved hvad du skal fokusere på.
Klik her for en INDFØRELSE i hvordan du bruger denne side


I DAG ER DET LØRDAG
16-1-2021
DEN TRYLLEBINDENDE MAGIKER
7
1
15/6
15/6
9
8
7
8
13/4
9
14/5
15/6
MAJESTÆTEN
DAGENS HERSKER ER NEPTUN
DAGENS SUBTILE ESSENS ER URANUS
7
5
10/1
9
8
12/3
7
3
8
12/3
4
10/1
DJÆVLEN
1
5
7
9
11/2
6
1/1
6/6
5/5
13/4
13/4
8/8
12/3
16/7
TÅRNET

I DAG ER DET LØRDAG
16-1-2021
DEN TRYLLEBINDENDE MAGIKER
7
1
15/6
15/6
9
8
7
8
13/4
9
14/5
15/6
MAJESTÆTEN
DAGENS HERSKER ER NEPTUN
DAGENS SUBTILE ESSENS ER URANUS
7
5
10/1
9
8
12/3
7
3
8
12/3
4
10/1
DJÆVLEN
1
5
7
9
11/2
6
1/1
6/6
5/5
13/4
13/4
8/8
12/3
16/7
TÅRNET

I DAG ER DET LØRDAG
16-1-2021
DEN TRYLLEBINDENDE MAGIKER
MAJESTÆTEN
7
1
15/6
15/6
9
8
7
5
10/1
9
8
12/3
DAGENS HERSKER ER NEPTUN
DAGENS SUBTILE ESSENS ER URANUS
7
8
13/4
9
14/5
15/6
7
3
8
12/3
4
10/1
1/1
6/6
5/5
13/4
13/4
8/8
12/3
16/7
TÅRNET

Dagens grundvibration er dagens primære energi og dagens ydre personlighed

DAGENS GRUNDVIBRATION ER 16/7 OG ARKETYPEN ER "TÅRNET"DAGENS HERSKER ER NEPTUN

DAGENS TAROTKORT
Vi har den 16. dag i måneden. 1 + 6 = 7 og 7 er tallet for Neptun. Dagen handler derfor om SPIRITUALITET og INTROSPEKTION.

16/7 energien giver en følelse af transcendens og en indre meditativ tilstand. Der kan dog også være en stærk baggrundsfølelse af angst eller tab fordi 16/7 giver en følelse af at have mistet jordforbindelsen. Balanceret giver 16/7 en evne til at arbejde igennem og vækker de højere spirituelle centre: clairvoyance, ESP og healingsevner. En god dag til fx at meditere og se dybere ind bag virkeligheden - eller at analysere ting for at forstå dem på et dybere plan.

DAGENS YDRE PRÆG ER 78: OKKULTISTEN
DAGENS INDRE PRÆG ER 73: DEN HEMMELIGE MILLIONÆR

OBS! Dagens indre aura (på venstre side) er 12/3 hvilket potentielt kan bringe det negative frem i 16 tallet.

I DAG SKAL DU OGSÅ PASSE PÅ DE NEGATIVE ASPEKTER AF 16 TALS ENERGIEN!

16/7 ubalanceret kan være et sandt mareridt. 16/7 er et "karma tal" hvilket betyder at man betaler prisen for tidligere fejl og onde gerninger. Derfor kan 16/7 energien medføre en masse frygt, angst og tab. Man kan føle sig forladt, ensom og savne nærhed. 16/7 kan også medføre en masse fobier og give en indre følelse af at livet er hårdt, at der ikke er noget at se frem til og at man vil miste alt hvad man har arbejdet for. Der kan komme ubehagelige nyheder i løbet af dagen i form af tab af penge eller dødsfald - og det kan føles som lynet der slår ned fra en klar himmel (se dagens tarotkort til højre). Det er i hvertfald IKKE en god dag at starte på noget nyt - starter man fx en business eller et nyt projekt på denne dag vil dagens subtile imprint forevigt give projektet et negativt præg.

Dagens lille essens fortæller hvad dagen kommer til handle om på et dybere plan

DAGENS ESSENS ER 13/4 OG ARKETYPEN ER "DØDEN (INNOVATION)"ESSENS TAROTKORT
Tarotkort - Døden
Tarotkortet er Døden, som står for at alt det gamle og dysfunktionelle må vige pladsen for noget nyt og bedre. Dette gælder både i den fysiske verden og inde i os selv (psyken).

BALANCERET
Reformatoren
Tallet har den mest transformerende vibration af alle 4-tallerne. Både på det indre og det ydre plan ønsker man konstant at skabe forandring. Man kan derfor ikke undgå at gøre alting på sin helt egen måde, og det afspejles også i ens unikke stil og smag. Mange har kunstnerisk begavelse, men man kan også have terapeutiske eller poltiske evner. Man har en dyb spirituel side (7 tallet) og en evne til at kommunikere sine tanker og idéer ud til verden (5).

Genialitet og inspiration
Ubalanceret opfattes man som en særling, men balanceret som et genialt og inspirerende menneske med en unik livsmission. Denne vibration handler om at man kan downloade nye og innovative idéer fra kosmos, og udføre dem i praksis så de fører til succes. Her kan der være tale om en guddommelig inspiration. Gennem sin intuition og innovationskraft kan man se de ting der endnu ikke eksisterer, og opfinder noget helt nyt som ikke har set dagens lys. Udødelighedens tal. Fordi man har en stor indflydelse på andre menneskers verdenssyn gennem sine innovative idéer og tanker, bliver man ofte husket. Derfor kaldes 13/4 også for udødelighedens tal.

Modeltal
13 er et modeltal og giver ofte en unik udstråling og skønhed. Ligesom med tallet 17/8 kan man opleve altid at blive husket, da begge tal er ”udødelighedens tal”. Man tiltrækker nemt opmærksomhed, fordi man sætter sit helt eget særpræg på alt hvad man gør. Man er også bedre til at være i spotlightet end de andre 4 taller, som er mere introverte.

Healing og transformation
Healing handler også om at skabe forandring og transformation.
Man fjerner derved noget gammelt og dysfunktionelt, såsom uhensigtsmæssige mønstre, blokeringer eller tankeformer, der ikke længere tjener en. Dermed er healing også et symbol på døden, som fører nye og positive ting med sig. Med denne vibration har man healende evner og en terapeutisk evne til at få menneskers skyggesider frem i lyset, så de kan blive gjort bevidst.

Vindermentalitet og perfektion
Med 1-tallet har man drive og vindermentalitet, med 3-tallet er man klog og kan gennemføre sine tiltag, og har genialitet og innovation fra 4-tallet. Man arbejder grundigt med tingene indtil de har nået perfektion, og har de faglige og teoretiske facts i orden. Tallet resonerer meget med ny videnskab, der reformerer det eksisterende verdensbillede. Mange musikere har også vibrationen 13/4, ligesom alle der opfinder noget nyt. Samtidigt har man et stort mod til at gøre tingene på den måde der fungerer bedst, og lægger ikke under for konventioner og hvad andre måtte tænke. Nye tanker og ideer kan ofte føre til at man også ser verden på en helt ny måde, og at verden dermed ændrer sig. Et eksempel er internettet, som har skabt en ny tidsalder og en helt ny måde at tænke og kommunikere på. Innovative idéer er ofte ikke begrænset af landegrænser, og kan derfor nemt føre til international succes.

UBALANCERET
Mange problemer
Står tallet ubalanceret, kan det få det værste frem i de omkringliggende tal. Dvs. at alle tal omkring 13 i et ubalanceret numeroskop skal tolkes meget ubalanceret. Det er også et tal der kan bringe uheld, ulykker og katastrofer, hvis ikke det er balanceret, og med mange 4 taller kan man generelt opleve at skulle starte forfra igen og igen, fordi man bliver slået tilbage til nulpunktet af skæbnen.

Græsset er altid grønnere
Man har en følelse af indre utilfredshed, og uanset hvor gode tingene egentlig er, så længes man altid efter noget andet. Det kan give tendens til utroskab og utilfredshed med sin partner, eller til altid at ville ændre sin karriere – fordi tingene aldrig føles helt rigtige. Man har en permanent ”græsset er altid grønnere” følelse i livet, selv når man ”burde” være allermest lykkelig og livet smiler til en.

Utilfreds med hvad man har opnået
Man har ofte en følelse af at man ikke er nået langt nok i livet, eller har valgt den forkerte karriere, hvilket kan få en til at give op igen og igen, på trods af at man netop var ved at bryde igennem til succesen. Det kan være meget svært at falde til ro og føle taknemlighed. Man har altid sat sig et indre mål der skal nås og kan ikke bare nyde nuet. Man kan også opleve at blive meget upopulær, hvis man bruger sin genialitet ”forkert” eller egoistisk, til at skabe noget der kun er til gavn for en selv. Når tallet er balanceret vil man altid bruge sine evner positivt, og skabe idéer som er til gavn for andre.

Dagens store essens fortæller om dagens største potentiale

DAGENS STORE ESSENS ER 13/4 OG ARKETYPEN ER "DØDEN (INNOVATION)"ESSENS TAROTKORT
De balancerede og positive aspekter af dagens store essens tal kommer frem når man lever dagen fuld af nærvær og bevidsthed. Hvis du går i flow med dagen vil du opleve de balancerede nøgleord der beskrives nedenunder:

Balanceret: Geniale idéer, forandring, omvæltning, kunstnerisk, originalitet, nemt ved at manifestere, vækst og fremgang, drive, vigtigt at være unik, fører sine geniale idéer ud i livet, er en stor healer, Ole Opfinder, fjerner dårlige ting for at give plads til noget nyt, stor reformator

Ubalanceret: Indre utilfredshed, det sorte får, længes efter noget andet end det man har, fører ikke sine idéer ud i livet, starter forfra mange gange i livet, frygt for fremtiden, skuffelse, kan blive forrådt af andre hvis man bruger sin kraft egoistisk, i opposition, Rasmus Modsat, på tværs, brokker sig

HVAD ER DIT YDRE FOKUS I DAG?

DAGENS YDRE ARKETYPE "DEN TRYLLEBINDENDE MAGIKER"DEN TRYLLEBINDENDE MAGIKER

7
1
15/6
15/6
9
8
Dagens ydre arketype skabes af samspillet mellem dagens vibration og månedens vibration. Dagens vibration er repræsenteret ved tallet 16 hvilket reducerer til et 7 tal og månedens vibration repræsenteres ved tallet 1 som reducerer til tallet 1. For at studere de to vibrationers indbyrdes sammenhæng lægger man dem ved siden af hinanden med datoens reducerede talvibration først, efterfulgt af månedens reducerede talvibration, og får derved tallet 71, som er det tal der sammenlagt repræsenterer dagens arketypiske energi udadtil. Samspillet mellem de to vibrationer kan ses i kombinationsdiamanten.

Den tryllebindende magiker er en sand stjerne der formår at tryllebinde folk med sin magi, tricks og illusioner. Han har stor karisma, tiltrækningskraft og en vis sex appeal. Han kan også være narcissistisk og bruge sine evner til egen vinding på bekostning af andre. Den tryllebindende magiker mestrer illusionens kunst og evner at distrahere andre, så deres fokus går et andet sted mens han udfører selve tricket. Tænk David Copperfield (som har dette tal mange steder i sit numeroskop og i sit højeste selv).

VÆRD AT TÆNKE OVER: Hvor kan du være en tryllebindende magiker i dag? Og hvor er det at du måske nemt kan blive tryllebundet i dag?

HVAD ER DIT INDRE FOKUS I DAG?

DAGENS INDRE ARKETYPE "MAJESTÆTEN"MAJESTÆTEN

7
5
10/1
9
8
12/3
Dagens indre arketype skabes af samspillet mellem dagens vibration og årets vibration. Dagens vibration er repræsenteret ved tallet 16 hvilket reducerer til et 7 tal og årets vibration er 2021 hvis tværsum er 5. For at studere de to vibrationers indbyrdes sammenhæng lægger man dem ved siden af hinanden med datoens reducerede talvibration først, efterfulgt af årets reducerede talvibration, og får derved tallet 75 som er det tal der sammenlagt repræsenterer dagens arketypiske energi indadtil. Samspillet mellem de to vibrationer kan ses i kombinationsdiamanten.

Majestæten har majesti, vision og storhed. Den har en arketypisk forståelse af hvorfor det er vigtigt med status og de forskellige roller som folk spiller. Majestæten har et stort følge og er velanset i samfundet. På minus siden kan den også være pralende, hoverende og bombastisk.

VÆRD AT TÆNKE OVER: I dag kan du godt bære at være lidt majestætisk og puste dig lidt op. Hvordan kan du udvise majesti i dag?

HVAD SKAL DU MED DAGEN?

DAGENS ARKETYPISKE AKTIVITETERHER ER EN SJOV OG INTUITIV MÅDE DU KAN LEGE MED AT KOMBINERE DE AKTIVITETER, DER MATCHER DAGENS ARKETYPISKE ESSENS,
OG DERMED FORSTÅ MERE OM HVORDAN EN DAG PÅVIRKER OS OG HVORDAN VI KAN BRUGE DEN I PRAKSIS
Den første dropdown liste, indeholder de aktiviteter der matcher dagens numerologiske grundvibration. Den sidste dropdown beskriver aktivitetens formål, hvilket gives af dagens numerologiske essens.


  

HELE MÅNEDENS FOKUS

MÅNEDENS DHARMA ER "DJÆVLEN"DJÆVLEN

1
5
7
9
11/2
6
Månedens dharma er samspillet mellem månedens grundvibration 1 og årets grundvibration 5 og fortæller en historie om hvordan bevidstheden interagerer med underbevidsthed. Månedens dharma forbliver den samme hele måneden og fortæller hvad du skal fokusere på i løbet af måneden. Samspillet mellem 1 og 5 beskrives ved tallet 15 som hedder DJÆVLEN og en dybere forståelse af tallet kan fås ved at kigge på kombinationsdiamanten til højre.

MÅNEDENS DHARMA BESKREVET: En stærkt, feminin vibration, som rummer en stor erotisk kraft, nydelse og sanselighed, æstetisk sans og kunstneriske evner. Tallet ”lyser ind i mørket og healer andre. I ubalance er der tendens til at være manipulerende, humørsvingninger, jalousi og ubevidste manifestationer af egoet og ubearbejdede følelser. Tallet er det mest okkulte tal, som giver evnen til at rejse mellem verdener og bevidsthedsplaner.

VERDENS MEST AVANCERET NUMEROLOGI SOFTWARE

SE ALLE DAGE, SELV LANGT UDE I FREMTIDEN, OG PLANLÆG DINE TILTAGI vores software tool Numerologist PRO kan du selv vælge hvilken dag du ønsker at se (langt tilbage i fortiden og langt ude i fremtiden) og få en udførlig beskrivelse af den dag du vælger - ligesom den du ser for dagen her. Dette er en uvurderlig hjælp til at planlægge fremtidige events og se tilbage på fortiden og analysere begivenheder numerologisk. Du kan også bruge tool'et til at analysere fx din eller andres fødselsdatoer, da dagens essens er en nøjagtig spejling af en person som er født på denne datos højere selv.VIL DU VIDE MERE OM HVAD TALLENE FORTÆLLER OS?

TILMELD DIG TIL UDDANNELSEN TIL PROFESSIONEL NUMEROLOG!

Og start på en fantastisk rejse ind i tallenes mysterier


Uddannelsen til professionel numerolog er en personlig og spirituel udviklingsrejse, der forløber over 8 måneder. Vi mødes en weekend om måneden i vores lyse lokaler med havudsigt i København. Mellem modulerne vil der være cases og hjemmeopgaver, og i vores online medlemssektion kan du se – eller gense – undervisningen på video, stille os spørgsmål og kommunikere med dine medstuderende. Du kan tage hele uddannelsesforløbet uden optagelseskrav, og du vil efterfølgende få et certifikat som du også kan bruge internationalt. Herefter kan du holde numerologi sessioner, numerologisk coaching af virksomheder m.m.


 • Du kan starte din egen konsultation og give sessioner og numerologisk coaching med din eftertragtede viden
 • Du kan også benytte numerologien som et supplement i dit virke hvis du allerede er fx behandler, terapeut eller coach
 • Du kan tage uddannelsen for din egen skyld som en spirituel udviklingsrejse
 • Du kan komme i dybere kontakt med din egen ESSENS og livsmission, og kan hjælpe dine kunder til det samme
 • Du kan hjælpe virksomheder til at styrke deres brand og flow 
 • Du kan være med til at udbrede de positive effekter af et numerologisk vibrationsskifte, såsom mere glæde, flow, inspiration og  indre ro
 • Du kan forstå dig selv og andre langt dybere, fx. vil du få en dyb numerologisk indsigt i menneskers bevæggrunde, motivationer, ønsker, følelser, tankemønstre og aspirationer
 • Du kan aflæse årets, månedernes og dagenes energier og dermed leve i mere harmoni med de globale vibrationer
 • Du kan udvikle din højere bevidsthed, styrke din intuition og se livet i et nyt, og dybere, perspektiv


VI TILBYDER
 • Personlige sessioner
 • Business sessioner
 • Weekendkursus for begyndere
 • Uddannelsen til professionel numerolog
 • Numerologist PRO software system
Alle rettigheder tilhører
Numerologerne © 2017
Skriv en mail og vi svarer hurtigst muligt!

Vores lyse lokaler ligger i Amager Strandpark, 5 stop (10 minutter) med metro M2 fra Nørreport st. i København.
Gratis parkering for dig som er i bil.
Like os på facebook og få updates om numerologi!
GRATIS MINIKURSUS

Indtast navn og email i felterne nedenunder og modtag vores gratis online numerologi minikursus.

* OBS! Vi respekterer dit privatliv. Det er nemt at afmelde sig fra vores mailingliste

HOP MED PÅ NUMEROLOGI UDDANNELSEN! FØRSTE LIVE WEEKEND 7. NOVEMBER TILMELD DIG HER!

SE DIT PERSONLIGE NUMEROSKOP

HVAD BETYDER DINE NAVNE FOR DIT KÆRLIGHEDSLIV, FAMILIELIV OG KARRIERE?

Få gratis numeroskop tool + online kursus med uddannelsesleder Estel Ehvass.

Du har tilmeldt dig! Hold øje med din indbakke