Vælg en side

2020

NUMEROLOGISK BETYDNING

KEND ÅRETS ENERGIER

OBS! MED CORONA PANDEMIEN HAR
ARTIKLEN NU ENDNU STØRRE RELEVANS

Med Corona virus udbruddet er vi alle tvunget ind i en form for isolation eller karantæne. Dette harmonerer med årets indre energi, som er tallet 40/4 der kaldes “eneboeren” eller “isolationstallet” – og også er et tal for indre prøvelser og tests – en form for brænding af ens karma gennem en ensom eller isoleret periode. Et eksempel er Jesus der fastede i ørkenen i 40 dage, og på samme måde går tallet 40/4 igen i spirituelle traditioner over hele verdenen. Og efter denne læring via 40/4, når vi til et nyt niveau af forståelse og visdom.

Årets essenstal 64/1 hedder “borgmesteren” – et tal der fortæller os at vi skal agere med ansvarlighed og samfundsbevidsthed. Så når dronningen løfter pegefingeren og fortæller os at vi skal tage hensyn til hinanden ved at holde afstand, så er hun helt i trit med kombinationen af 40/4 og 64/1’s ånd. Bagsiden af 64/1 er at man kan blive dømmende, angst og frygtstyret. eller gør sig til selvbestaltet dommer over andres opførsel.

Vi har ydre diamant 42/6 som er tallet “heal the world” og er en reminder om at finde nye, originale og positive løsninger på verdens problemer. Det er et tal der handler om naturen, balance, healing, sundhed og miljø. Bagsiden af 42/6 er fanatiske tendenser hvor man tager alt for kradse midler i brug for at opnå sine mål.

Tallet 20/2 “passionstallet” står to gange i 2020, og handler om at vågne op og finde sit indre kald. Med denne energi er det ikke længere “tilladt” at gå sovende gennem livet. Det er en opfordring til os alle om at vi skal finde vores egen dybeste passion, så den enkelte kan bidrage med til verden på en helt unik måde, der skaber øget fred og harmoni.

Alle de andre tal som vi kan se i året har også stor relevans.

Så læs artiklen og find ud af hvordan du kan agere i harmoni med årets energier, og måske undgår nogle af faldgruberne for de tal, som vi alle sammen er påvirket af i år.

Numerolog og uddannelsesleder Estel Ehvass

DETTE ÅR HAR VIDTRÆKKENDE BETYDNING

2020 – Starten af et nyt årti

Numerologien fortæller, at for at få størst mulig FLOW og INDSIGT skal man kende til de energier man har med at gøre i et år, fordi man så kan TAPPE ind i den universelle energi der allerede findes. På den måde kan man opleve langt mere HELD OG SYNKRONICITET med sine tiltag, og dermed opleve mere SUCCES.

I 2020 går vi desuden ind i et NYT ÅRTI, og energien i 2020 har derfor en subtil betydning for hele årtiet.

Sådan aflæser man et års energi

Her har vi et skema der viser en måde man kan tolke 2020 på. Vi lægger 2020 ind i et numeroskop (trekanten i midten) – forestil dig at 2 tallet, 0 tallet, 2 tallet og 0 tallet er navnelinien og at de tilsammen giver en fælles tværsum eller livstema.

Vi har “den indre aura” til højre der fortæller meget om årets indre energi og de følelsesmæssige energier der vil være tilstede. Den indre aura dannes af at lægge det sidste ciffer i 2020 “0’et” sammen med tværsummen som er 4. Tilsammen giver dette tallet 4. Når vi analyserer to tals samspil kan vi også lægge dem op i endnu et numeroskop (eller en diamant som den også kaldes). Derfor lægger vi nu 4 og 0 ind og det giver så den figur som du ser yderst til højre. Vi kan altså zoome ud og se tallet i den “indre aura”, som tallet 40/4.

Den “ydre aura” i venstre side, dannes af at lægge det første ciffer i 2020 “2” sammen med tværsummen, som er 4. Tilsammen giver dette tallet 6, som kaldes for den “ydre aura”. Dette 6 tal dannes af tallene 4 og 2 og derfor laver vi på samme måde en 42/6 diamant i venstre side – ligesom vi har en 40/4 diamant i højre side.

Til sidst kigger vi på diamanten der skabes af samspillet mellem den ydre og den indre aura. Dette samspil beskrives gennem den øverste diamant, hvor tallet 64/1 dannes af hhv. 6 tallet til venstre og 4 tallet til højre.

ÅRETS VIGTIGSTE ENERGI

20/2 – OM AT FØLGE SIN PASSION

Det man MEST bider mærke i når man kigger på et årstal er DE SIDSTE TO CIFRE. Vi kalder også ofte et årstal med blot de sidste to cifre – fx, tilbage i 95, eller 68 – eller 30’erne. I 2020 er det tallet 20, som kaldes for årets SKYGGETAL, som repræsenterer den underliggende energi og de dybe og indre spørgsmål, som vi kommer til at stille os selv.

20/2 er en harmonisk, følsom og blid vibration som tiltrækker blide, positive engleenergier der hjælper os gennem hele året. Er man lidt ude af ubalance kan man dog godt være mere flyvsk, stresset og have stor omskiftelighed, når 20/2 er en stærk energi i året. Men er vi i balance med energien i 20/2, kan vi opleve, at tingene kommer utroligt let til os, Med tallet 20/2 siges det, at man aldrig bør tænke på penge, men i stedet opnår størst glæde, succes, fred og kærlighed ved at finde og følge sin passion.

Så det er virkelig et nøgleord for 2020, at man finder sin passion og at man udlever den. Når man finder sin ægte indre passion, så er det at man er “tæt på kilden”. Du gør det du er sat her på jorden for at gøre. Og når du gør det har du en magnetisk tiltrækkende effekt på andre, fordi du følger ikke andres dagsordener, men du følger din egen passion og guidance. Pga. 2 tallet som står for fællesskab, er det ikke en “egoistisk” passion, men en passion der tager fællesskabets bedste i sine betragtninger.

Her ser vi tarotkortet for 20/2 – der hedder “dommen” .

Dette kort viser nøgne mænd, kvinder og børn, der rejser sig fra deres grave, som symboliserer at man indtil nu har været “sovende” i sit liv, men nu åbner sine arme og kigger op imod himlen.

Ovenfor ser vi ærkeenglen Gabriel – Guds sendebud – der blæser i sin trompet. Folk svarer på hans kald, klar til at søge op mod himlen, som repræsenter den dybeste og inderste sandhed.

Kortet er en invitation til at stige til vejrs og omfavne et højere bevidsthedsniveau, hvor du følger din inderste passion i livet.

Tarotkortet hedder “dommen” fordi det symboliserer at vores handlinger bliver vurderet – men ikke af andre, og ikke for deres ydre præg og resultater. De bliver vurderet af os selv, og for den bagvedliggende intention og indre energi de besidder. “Er vi virkelig lykkelige og udlever vi virkelig vores dybeste sandhed og passion?” spørger energien i 20/2 os.

Med 20/2 vågner man op fra en slags slumrende og ubevidst søvn, hvor man måske bare har gået på arbejde for at tjene penge, men nu er tiden til at vågne op og blive vakt helt til live – dvs. at finde sin dybeste essens og sandhed. “Hvad er min passion og hvad kan lige præcis jeg tilføre verden?” spørger vi os selv i 2020.

NÅR DET INDRE OG YDRE SKAL MATCHE

MESTERTAL (2 x 20)

2020 er en slags “mestertal” fordi det består af 2 gange 20.

Eksempler på mestertal er fx 11, 22, 33, 44, 55 osv. hvor der er to af samme tal.

Mestertal har en ekstra stor kraft – noget du i øvrigt kan mærke når du fx ser at kl. er 11.11 eller 13.13 osv. Mange mennesker som begynder at blive draget af numerologiens kender også til det fænomen at hver gang man kigger på uret så ser man at klokken er 11.11 eller et andet mestertal. Alle mestertal har en unik betydning, som fortæller personen der ser dem, noget om dem selv. Det er et “tegn” fra universet, kan man sige.

Mestertal påvirker os kraftfuldt, delvis pga. gentagelsen af tallet, så det laver en imprint i hjernen. Så når vi ser dobbelttal omkring os, har vi virkelig følelsen af at universet forsøger på tydeligste pædagogiske vis at fortælle os noget.

Et andet aspekt af mestertal er, at det indre og det ydre afspejler sig i hinanden. I numerologien siges det at når vi kigger på et numeroskop, eller et tal, så ligger den ydre energi på venstre side mens den indre og skjulte energi ligger på højre side. Det svarer til når man læser, hvor man starter til venstre, som er det første man “ser” eller opfanger, og så læser man videre mod højre og begynder at forstå det der ligger “bagved”.

Så implicit i et mestertal ligger, at de energier man møder udadtil også afspejles på et indre plan.

I tilfældet med 2020 ser vi, at den passion som verden kræver af os på et ydre plan svares af en modsvarende indre passion. Vi kan fx ikke gå ud og forsøge at agitere for at redde verden på et ydre plan, uden at vi også arbejder indadtil og rent faktisk lærer at gøre det til en form for passion. For hvis den ydre passion ikke modsvares af en indre passion, så er det at fanatisme opstår, man prædiker noget udadtil uden selv at have assimileret lektien. Og netop dette gør at 2020 er så powerfuldt et tal. Vi kan ikke forvente at ændre verden udadtil uden selv at gøre det indre arbejde.

Der er en berømt saying “be the change you want to see in the world”.

Så ønsker du at forandre noget udadtil i 2020 og resten af det kommende årti, så skal du også forandre det indadtil, altså starte med dig selv. Så i årtiet 2020-2029 gælder det om at den ydre passion skal modsvares af den indre passion.

Nedenunder ser du nogle eksempler af mastertal som de ser ud når man “pakker alle tallene ud”. Alle tal klinger med hinanden og skaber mindre nye tal og strukturer. Det er lidt som fraktaler der kan fortsætte ud i det uendelige. Vi bruger diamanter til at studere tal og de vibrationer der fremkommer af disse tal

URANUS ENERGI

TVÆRSUMMEN 4

Tallene i 2020 giver tilsammen 2+0+2+0 = 4.

I numerologien svarer alle tallene 1-9 til et himmelsk legeme i solsystemet og her svarer 4 tallet til planeten Uranus.

Uranus er den mest unikke planet i solsystemet. Hvor alle andre planeter har en lodret akse har uranus en horisontal akse, så den nærmest ruller afsted i sin bane omkring solen.

Ligesom Uranus er en 4 tallet helt sin egen. Uranus står for innovation og nytænkning og nogle af de største videnskabsmænd og genier har mange 4 taller i deres numeroskop.

GÅR I DYBDEN MED TING OG OMVÆLTNINGER

På Uranus er vinteren lang og varer 42 år, hvilket symboliserer at 4 tallet står for at gå i dybden med tingene og er grundigt og eftertænksomt. Skiftet fra vinter til sommer kommer så pludseligt at det skaber store omvæltninger og stærke storme indtil det nye er stabiliseret. Det samme mønster kan en 4’er gå igennem i sit liv, hvor de oplever store omvæltninger som kan betyde at de må starte forfra i livet igen og igen. Derfor når man ser datoer eller årstal der har tværsum 4 så er det også en indikation om at der kommer til at være rigtig mange omvæltninger i løbet af året. 4 tallet er et såkaldt skæbnetal, ligesom 8 tallet, og derfor kan de ting der sker i løbet af et 4’er år ofte føles som hårdt – men fordi vi har tale om et skæbnetal så er det en nødvendig OPRYDNING der sker.

INDRE KONTRASTER

4 tallet gør at man kan opleve store kontraster inde i sig selv. På den ene side giver det en meget blid og følsom natur, men på den anden side giver den også en meget stærk overlevelsesevne og en lidt opportunistisk natur. Så 4 tallet er både indadvendt og tænksomt, men har også samtidig en stærk overlevelses instinkt der gør at den kan handle og enda handle med en enorm kraft når det er nødvendigt.

4 tallet gør at man er i stand til at håndtere livets udfordringer på en positiv måde. Man ønsker at bygge nye ting op fra grunden og med en praktiske sans som gør at tingene bliver udført. Derfor er det vigtigt i et 4 år, at bygge noget nyt op med grundighed og eftertænksomhed – at ændre tingene på en intelligent måde.

STILLE OVERFLADE – MEN STOR INDRE DYBDE

Uranus er den mest stille planet. På samme måde afslører 4 tals energien ikke så meget om sig selv. – modsat Jupiter energien (3 tallet) eller solen (1 tallet) der gerne viser deres succes. I et 4’er år handler det ikke så meget om at lave larmende og store armbevægelser for at skabe opmærksomhed, men om at fordybe sig, tænke sig om og gøre de rigtige ting for at skabe positive forandringer.

UNIVERSEL INSPIRATION OG INNOVATION FOR BØRN FØDT I 2020

Spirituelt resonerer 4 tallet med den universelle inspiration, og har en adgang til det højere mentale plan, hvor de geniale idéer bliver skabt. 4 tals energien er at bringe nye idéer ud i verden og gøre den til et bedre sted. 1 tallerne og 3 tallerne sørger for at komme ud med version 1.0 – mens 4 tallet går indad, kontakter universets visdom og vender tilbage med en version 2.0, der ofte er 2 gange bedre end det der var før.De børn der fødes i 2020, kan have en stor intelligens, dybde, sans for videnskab, miljø og nye og super innovative løsninger på verdens problemer – specielt mht. at rydde op efter den forurening vi som tidligere generationer har skabt, og endnu ikke har taget fuldt ansvar for.

AT GÅ FRA EN INDRE ISOLERET FØLELSE TIL HANDLING

Når 4’er energien er svækket føler man sig forkert og anderledes, utilfreds, bitter, misforstået og at livet er meningsløst. 4 tallets største livslektion er derfor at man lærer at åbne sit hjerte for menneskeheden, og føle at man hører til. Så en vigtig indikation for 2020 er at man ikke lukker sit hjerte eller trækker sig tilbage når man føler sig uværdsat eller misforstået – fordi verden i denne periode har virkelig brug for de geniale og praktiske løsninger som 4 tallet kommer med.

OPRØR

4 tallet er også ofte opfattet som rebelsk, anti-autoritært eller “på tværs” – og når denne energi præger et år, kan man ofte føle sig rebelsk, på tværs, misforstået og overset. Her handler det om at gøre oprør på en konstruktiv måde, så det ikke blare bliver en vred og oprørsk manifestation af at være anderledes, men at man skaber en positiv, og måske endda genial, form for forandring til gavn for sig selv og andre.

Når 4’er energien bliver for kraftig vendes dens innovative natur til en vred oprørskhed mod alt. Er man under indflydelse af denne energi, som vi alle er i 2020, kan man derfor også nemt blive opportunistisk og diskussionslysten. I sådanne situationer er det vigtigt at huske, at i stedet for at gå ind i agression, kan du gå ind i 4 tallets indre dybde og unikke form for intelligens, for at finde svaret der bedst løser situationen du står overfor. Et vigtigt mantra i år er at der skal findes GENIALE LØSNINGER til KOMPLEKSE PROBLEMER. Men geniale løsninger er ofte de mest enkle løsninger, som er med til at skabe en “win win” for alle parter.

SPIRITUELLE TESTS

40/4 – PRØVELSERNES ÅRTI

Årets indre energi er tallet 40/4 der kaldes “eneboeren” eller “isolationstallet”. Med tallet 40/4 kan mange opleve en indre ensomhed eller at være afskåret fra omgivelserne.

Det skæbnebetonede i 4 tals tværsummen bliver faktisk forstærket af 0’et i 2020’s højre side. Det giver hvad vi kalder for en 40/4 diamant, der viser samspillet mellem 4 tallet – som placeres i diamantens venstre side og 0’et som vi placerer i diamantens højre side. Deraf får vi tallet 40/4 som i numerologien altid har været et tal, der indeholder mange, men nødvendige, udfordringer, tests og prøvelser.

 

PRØVELSERNES TAL – ISOLATIONSTALLET/ENEBOEREN

Tallet 40 symboliserer at man bryder igennem mange prøvelser for derigennem at opnå et højere niveau af bevidsthed. I mange religioner ser vi fx en “prøvetid” som man skal igennem, hvorved der bliver brændt en masse karma, som man har ophobet igennem livet, eller har taget med sig fra tidligere liv. 

Vi finder tallet 40 i mange af oldtidens forskellige religiøse tekster og visdomstraditioner. Her er 40 altid et symbol på indre forberedelse og prøvelser, for at give slip på gammelt og forberede sig til en ny livsfase, og en venten på at modtage nye instruktioner. 

 

Her har vi nogle berømte eksempler på tallet 40:

• Før sin fristelse fastede Jesus “fyrre dage og fyrre nætter” i Judea-ørkenen (Matteus 4: 2, Markus 1:13, Lukas 4: 2).
• Mellem Jesu opstandelse og Jesu opstigning gik der 40 dage (Apostlenes Gerninger 1:3)
• Moses liv var opdelt i tre 40-årige perioder, perioden fra barn til voksen, flugten fra Egypten, og hans tilbagevenden for at føre sit folk ud af Ægypten (Apostlenes gerninger 7:23,30,36).
• I kristen trospraksis er der en 40 dage lang faste forud for påsken.
• I Russisk ortodoks tro bliver sjælene på jorden i 40 dage før de går videre. Efter 40 dage udfører man flere bønner ved gravstedet for endeligt at eskortere sjælen til himlen.
• Mange kristne filippinere sørger i 40 dage fordi sjælen forbliver i det jordiske rige i 40 dage før den går videre.
• Regnen faldt 40 dage og 40 nætter i syndfloden
• Goliat udfordrede israelitterne i 40 dage førend David vandt over ham
• Moses brugte over 40 dage i Sinai ørkenen før Gud gav ham de 10 bud
• Profeten Elijah måtte gå i 40 dage og 40 nætter før han ankom til Horeb bjerget.
• Man skal være 40 år gammel før man kan studere kabbalah.
• I oldtidens hedenske soldyrkelse siger legenden at guden Tammuz blev dræbt af et vildsvin da han var 40 år gammel, og der blev derefter sat 40 dage af til at sørge over ham gennem faste og selvransagelse.
•Traditionen med 40 dages faste og selvransagelse blev både brugt i Babylon, såvel som hos fønikerne og ægypterne.
• I hinduistisk tradition betyder ordet chalis “40” – og chalisa er en bøn på 40 vers, som skal hjælpe til at meditere på retfærdige og ædle kvaliteter. 

Som du ser er 40/4 et tal der handler om at man skal igennem en masse spirituelle tests og prøvelser for at komme videre til næste niveau. Netop derfor kan 2020, og hele årtiet i 20’erne, godt føles som et årti med prøvelser for os mennesker, hvor vi bliver nødt til at gennemgå nogle strabadser, for at få en dybere forståelse og komme videre til næste niveau.

HEAL THE WORLD

42/6 ET TEMA OM AT HEALE VERDEN

Vi ser her at 2020’s ydre diamant er tallet 42/6.

Diamanten er opbygget af 2020’s tværsum, som er et 4 tal, og af 2020s første tal – 2 tallet.
Tilsammen giver det tallet 42/6 som står for årets ydre diamant – dvs de energier som vi skal forstå og formidle og handle på igennem året, for at opleve det størst mulige flow med årets ydre energier.

42/6 er et positivt tal, der handler om healing, kærlighed (6 tallet) og at skabe positive forandringer i verden (4 tallet). Det handler om idealisme, kærlighed og power til at ændre og heale verden på en unik måde.

42/6 kaldes også for “Heal the world” tallet, og som vi sommetider for sjov også kalder for “Greenpeace” tallet – fordi ordet “Greenpeace” netop giver 42/6 i talværdi. 42/6 handler om at gå ud og “redde verden”, men tallet indeholder også et potentielt fanatisk element i sig, når man oplever det i ubalance. Så i 2020 og i det kommende årti handler det om at gå ud og “redde” verden – og ikke passivt, men faktisk ret pro-aktivt som netop Greenpeace gør det. Dette er “dommens årti” (20/2) og vi kan derfor ikke længere sidde passivt tilbage, fordi gør vi ikke det der skal til vil det have store konsekvenser – og her referer jeg til det indre tal 40/4 – konsekvenser og prøvelser, ikke alene for os, men for alle de kommende årtier.

Fx siger mange forskerer at når først CO2 niveauet når op over et vist niveau og den globale opvarmning sættes i gang, vil alt lagret CO2 i polerne og Siberien frigives, og så har vi potentielt en klima domino-effekt der spinder ud af kontrol. Vi ved nu også, at når først vores tropiske skove forsvinder, så kommer de ikke igen, fordi de blev skabt i en periode af jordens historie hvor der herskede en helt bestemt slags klima. Når først regnskoven er forsvundet, så forsvinder jordens lunger – og ligesom et menneske ikke fungerer uden lunger, så fungerer planeten heller ikke.

Her har vi, som vi var inde på før, et essentielt aspekt. 2020 giver 4 i tværsum der som sagt handler om innovation og forandringer. I hele 2020 årtiet gælder det derfor i allerhøjeste grad at udvikle nye teknologier, der kan harmonisere og bringe os mennesker og natur i balance igen.

Aktivisten Gretha Thunberg er et godt eksempel på energien i tallet 42/6 og et symbol på sin tid. Hun vil gerne heale verden, men kan samtidigt virke fanatisk i sit approach. 42/6 har en 18/9 essens diamant og Gretha Thunberg går direkte i flæsket på de “voksne”. Der lægges ikke fingre imellem, og det er “nu eller aldrig”. De voksne skal handle og det skal gøres nu. I Danmark er vi et rigt og udviklet europæisk land, og burde måske nok være forgangsland – og det er vi også på nogle områder såsom vindmøller og teknologi, som er en stor eksportvare på ca. 35 milliarder om året. Men vi har samtidig en svinekødsproduktion der tjener landet ca. 32 milliarder kroner om året, hvor millioner af grise, som er intelligente og følende væsner, lider hver dag, og som er en stor belastning for miljøet og vores drikkevand. – Så vi skaber gode, innovative løsninger og god karma med den ene hånd, men lidelse for dyr, forurening, og dermed dårlig karma med den anden.

BORGMESTEREN

64/1 PERFEKTIONISME OG ANSVARLIGHED

Som essensdiamant ser vi tallet 64/1.

Essensdiamanten er faktisk en slags syntese mellem den ydre energi, som her er et 6 tal, og den indre energi som er et 4 tal. For at se hvordan de to energier samarbejder med hinanden, så laver vi et sammensat tal af 6 og 4, som giver tallet 64/1.

Tallet 64/1 viser os hvordan vi får det bedste ud af året, ved at den ydre energi 6 samarbejder med den indre energi 4.

Der ligger en stor grad af perfektionisme i tallet 64/1. 6 tallet ønsker skønhed og harmoni i omgivelser og har en vis perfektionisme i sig. 4 tallet ønsker både at fjerne det der ikke længere fungerer, men også at skabe noget nyt, og at bygge det systematisk op fra bunden.

10/1 som er resulatet af mødet mellem 6 og 4, er et tal med en stærk vindermentalitet i sig fra 1 tallet, og ønsket om at skabe noget der er perfekt og som “skinner” i sin perfektion ligesom solen. Det man laver skal være så godt, perfekt og have “glans”, at det får en “pris” og bliver set og anerkendt.

Så 64/1 er et tal der giver en stor grad af perfektionisme fra 6 og 10/1 men også en stor grad af ansvarlighed og derfor ofte både er politisk bevidst, idealistiske, og værner om universel skønhed og harmoni.

Nogle af verdens førende kunstnere bærer tallet 64/1 i deres højere selv eller numeroskoper – fx Leonardo da Vinci, Michelangelo og Rafael. Deres kunstneriske idealer er baseret på universel skønhed, harmoni og perfektion.

64/1 er også et tal som vi sommetider kalder for “borgmester” tallet, fordi det ønsker et smukt “idealsamfund”, hvor alle opfører sig ifølge de højeste idealer. 64/1 er en energi hvor disharmoni i omgivelserne gør ondt helt ind i sjælen. 64/1 tåler ikke synet af skrald, rod og grimhed, og vil selv i visse tilfælde samle skraldet op efter andre på gaden, fordi behovet for skønhed, universel orden og harmoni i omgivelserne er så stort.

Og det er essensen af 2020 – ansvarlighed og perfektion går hånd i hånd med behovet for at skabe harmoni, skønhed og balance. 64/1 energien tåler ikke at se verdenshavene forurenet med store øer af plastik på størrelse med hele lande, fordi det er et brud på harmoni. Med 64/1 gør det ondt ind i sjælen at se billeder af døde koralræv, og på sigt døde verdenshave, hvor der måske ikke kan leve andet end vandmænd og gopler. 64/1 er en energi der støtter os i at tage ansvar for at genskabe skønhed, orden og harmoni, og at vi hver især opfører os som “ansvarlige borgmestre”, der værner om vores unikke ansvarsområde i livet – med den dybe indre viden om at det er det der skal til for at skabe den perfekte verden.

Kombinationen af tallene 40/4 og 64/1 er også en indikation om, at løsninger der skal redde verden både skal være universelle, harmoniskabende og “politiske” – dvs. at politikere skal have store visioner og universelle planer, der strækker sig langt udover deres egne embedsperioder og deres egne egoer.

HVAD SKAL DU TAGE MED

OPSUMMERING

Som du ser byder et nyt år på flere energier, som smelter sammen, og på samme måde som farver i et maleri, danner de et unikt udtryk.

De vigtigste energier er:

  • 20/2 spiller en ekstra stor rolle fordi 2020 er en slags mestertal, hvor tallet 20 gentages to gange. 20/2 handler om at følge sin passion, men også at følge sin passion på en sådan måde, at det er til gavn for hele menneskeheden.
  • Indre auratal er tallet 40/4, “spirituelle tests og prøvelser”, som er et tegn om potentielle og skæbnesvangre situationer i fremtiden, og en følelse af “urgency” da det er et kraftigt skæbnetal der symboliserer en indre oprydning – et karmatal.
  • Ydre aura er tallet 42/6 – “heal the world”, en energi som ønsker at heale gennem aktiv handling, og at vi skal til at agere pro-aktivt (ligesom Greenpeace) udadtil – dvs. virkelig kæmpe for miljøet, men ud fra en indre følelse af kærlighed.
  • Essenstallet 64/1 “universalitet og idealer” også kaldet “borgmesteren” som fortæller os, at den bedste indre indstilling vi kan have, er at stræbe efter indre og ydre harmoni og perfektion, at kontakte vores indre “idealer”, og udleve dem, så vi bliver gode eksempler på netop vores unikke ansvarsområder i livet.

DANMARKS STØRSTE NUMEROLOGI UDDANNELSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONEL NUMEROLOG

Danmarks mest dybdegående og professionelle numerologiuddannelse er igen åben for tilmeldinger.

En faglig, spirituel og personlig udviklingsrejse over 12 måneder, hvor du lærer den oprindelige, numerologi tradition, og bliver indført i særligt dybdegående beregningsmetoder.

Vi giver dig alle de numerologiske værktøjer, du skal bruge som professionel numerolog. Men det er meget mere end det.

Numerologi er noget man kan bruge hele livet, om man så kigger på fødselsdage, navne, husnumre, telefonnumre, forudsigelser for personer eller virksomheder, produkt titler m.m. Det er en unik skill som giver psykologisk indsigt og både er praktisk og spirituelt.

Obs. Denne gang har du mulighed for at tage uddannelsen 100% online, eller som en kombination af live og online.

KONTAKT

Numerologerne
CVR 38875361
Lottenborgvej 24
2800 Kgs Lyngby

Ønsker du at booke en session, så skriv til os på sessioner@numerologerne.dk

Ønsker du at høre mere om uddannelsen, så skriv til os på kontakt@numerologerne.dk

BLIV doTERRA PARTNER MED OS

doTERRA er en virkelig god og unik mulighed for at støtte op om sit virke både økonomisk og spirituelt.

Se mere her

VI TILBYDER

  • Klub Numerologist PRO - spændende, månedlig medlemsklub
  • Numerologi uddannelsen
  • Numerologist PRO software system
  • Personlige sessioner
  • Business sessioner
  • Weekendkursus for begyndere
Alle rettigheder tilhører
Numerologerne © 2020

FØLG MED på facebook!  Og få updates om numerologi, superdatoer og forecasts!

GRATIS MINIKURSUS & NAVNE TOOL

Indtast navn og email i felterne og få vores gratis online numerologi kursus i numerologi.

Samt NAVNE/NUMEROSKOP TOOL hvor du kan se betydningen af dine navne og vibrationer på de forskellige livsområder.

SE DIT PERSONLIGE NUMEROSKOP

HVAD BETYDER DINE NAVNE FOR DIT KÆRLIGHEDSLIV, FAMILIELIV OG KARRIERE?

Få gratis numeroskop tool + online kursus med uddannelsesleder Estel Ehvass.

Du har tilmeldt dig! Hold øje med din indbakke