Vælg en side

BUSINESS NUMEROSKOP

HVORFOR TALLENE I ET BUSINESS NUMEROSKOP ER VIGTIGE
Af Estel Ehvass

Estel Ehvass

Numerolog, uddannelsesleder og softwaredesigner

Estel er uddannelsesleder på danmarks største numerologi uddannelse, og er skaber af Numerologist PRO software programmet. Foruden at være numerolog og astrolog er hun også uddannet coach og psykoterapeut.

I denne artikel kan du få et godt overblik over hvad business numerologi er, hvordan du kan bruge den i dit eget liv, hvilke numerologiske metoder den indeholder. Du kan høre hvad et business numeroskop er, hvad superdatoer er og hvad en business session går ud på.

NØGLEN TIL SUCCES

Et godt business numeroskop

Når datoen er fundet laver vi et numerologisk navn, som indeholder de vibrationer og energier som du kunne have gavn af i din virksomhed.
Det rette navn afgøres via et samspil mellem dine egne medfødte energier i din fødselsdato og dine ønsker til virksomheden fremadrettet. Så det er en vigtig vurdering, som jeg foretager med den enkelte person in mente.

Fx kan man overveje:

 • Hvad vil du gerne med virksomheden og hvad er dens formål?
 • Ønsker du hurtigt vækst, eller stabil vækst?
 • National eller lokal succes?
 • At have noget celebrity shine, karisma og synlighed i medierne – eller at være mere ”behind the scenes”?
 • Er der fokus på kunstnerisk inspiration og kreativitet?
 • Eller er det mere genialitet og teknologisk innovation?
 • Eller din strategiske sans du skal have sat i spil?

I live sessionen sker denne proces via en coaching, hvor vi vender dine forskellige muligheder. I mail sessionen fortæller du om dine ønsker og drømme om via vores spørgeskema, og jeg lavet et setup til dig som støtter dig i dette.

Business navnet er inklusiv de optimale undernumeroskoper, som giver mig mulighed for at booste præcise som du ønsker vibrationer i dit setup.

SUCCES, RIGDOM OG EKSPANSION

Hvilke tal er gode i et business numeroskop?

Der er forskellige talvibrationer der gør at firmaer nyder stor succes. Udover da klassiske “pengetal”, vil der også samtidigt være en indbygget harmoni, som gør at ansatte og ejere nyder at arbejde i virksomheden, og at virksomheden er innovativ og populær. Her har vi listet nogle af de talvibrationer i et firmas registreringsdato og navne, der bærer vibrationerne for SUCCES, EKSPANSION og OMTALE, og ikke mindst FLOW, INNOVATION og INSPIRATION.

I de klassiske numerologiske tekster finder man beskrivelser af alle talvibrationerne. Her er nogle af de allervigtigste tal, som en numerolog altid vil forsøge at få med ind i et business numeroskop:

Her er nogle af de tal, som kan være med til at skabe et stærkt og støttende business numeroskop.

TALLET 23: Flow og beskyttelse

Tallet 23 er et FANTASTISK tal at have i numeroskopet. 23 giver flow, held, succes og beskyttelse. En numerolog vil altid bestræbe sig på at tallet indgår på en eller anden måde i firmaets talkombinationer.

TALLET 32: Ekspansion og talegaver

Tallet 32 er storslået, ekspansiv og fuld af power. Det er kommunikation, talegaver og stor ekspansion på tværs af landegrænser.

TALLET 37: Kæmpe karisma

Tallet 37 kaldes for “Kleopatra tallet” og er med til at give en stærk karisma, shine, tiltrækningskraft og cashflow. Folk og firmaer der har dette tal i deres numeroskop nyder næsten altid STOR SUCCES. 

TALLET 14: Penge og vækst

Tallet 14 resonerer med planeten Merkur, og står for hjælp fra venner, netværksevner og hurtig business succes. Næsten alle de mest powerfulde business numeroskoper indeholder 14 tallet.

TALLET 17: Stjerne status

Tallet 17 kaldes for “stjernen” og er med til at give stjernestatus og evnen til at formidle de dybeste og mest arketypiske sandheder. Det står for kunstnerisk talent og at tiltrække spotlight til virksomhedens brand.

TALLET 36: Corporate leadership

Tallet 36 resonerer med store lederskabsevner og evnen til at løfte en hel gruppe mennesker i flok. Et af de stærkeste “corporate” tal der eksisterer.

VERDENSEROBREREN 5,8,13

5, 8 og 13 er en talkombination, som er del af FIBONACCI talsekvensen og signalerer en NATURLIG og KÆMPE VÆKST. Denne talkombination kaldes for VERDENSEROBREREN – og er man heldig nok til at have denne talkombination i sit firmas numeroskop er det pga. en helt særlig dato

TALLET 19: Held og vindermentalitet

19 er tallet kaldes Himlens Prins, og står for flow, vindermentalitet, luksus, optimisme og gåpåmod. Det beskrives i de klassiske tekster, som “alt hvad man rører ved bliver til GULD”.

Numerologi og naturens vækstkoder

I business numeroskopet kan man støtte denne proces af HARMONISK BUSINESS gennem de ‘numerologiske vækstkoder’.

De gamle numerologiske mestre hentede inspiration i den hellige geometri, og den iboende matematik som ses i naturen. Fx i de vækstkoder som styrer hvordan blomster og træer vokser på den mest harmoniske måde.

I den overleverede numerologiske viden findes mange koder, som også kan ses i naturens matematiske formler og i den hellige geometri.
Ligesom en dato kan indeholde ‘numerologiske vækstkoder’, så kan man også lægge disse koder ind via navnet.

Når man skaber et numeroskop der indeholder de naturlige vækstkoder både i sin startdato, men også i business navne numeroskopet, så har man et firma med et kæmpe vækstpotentiale.

BASERET PÅ FIBONACCI TALRÆKKEN

De to mest berømte vækstkoder

De to mest berømte numerologiske vækstkoder kaldes ‘pengetriaden’ og ‘verdenserobreren’,
og er baseret på Fibonacci talrækken og det gyldne snit.

PENGETRIADEN

Pengetriaden er den mest stabile, som sikrer en harmonisk vækst og indeholder tallene 3, 5 og 8.
3 tallet står for handling, at have praktisk sans, samt strategi og klogskab.
5 tallet står for netværk, handel, aftaler – at komme ud med sine ting og fortælle andre om dem, fx gennem markedsføring og kommunikation.
8 tallet er tallet for høst og karma – man høster frugterne af det man har sået med 3 og 5. Derfor en denne kombination særligt skattet i numerologien.
Den handler om at skabe og tilføre vækst og værdi på en stabil måde.
Pengetriaden repræsenterer stabil vækst og succes på den lange bane.

Et eksempel på et menneske med denne energi på 3 centrale pladser i sit numeroskop er investoren Warren Buffet, som har personlighedstal 3, hearts desire 5 og numeroskop livstema 8. Derudover har han søjle 35/8 i konskopet.

Jeff Bezos, ejeren af Amazon har på samme måde 3,5,8 energien på centrale steder. Han har 53/8 som personlighedstal, 35/8 som hearts desire, og 35/8 som numeroskopets søjletal.

For begge de to gælder at deres livsvej, det de tiltrækker og udsråler handler overordnet set om pengetriadens vækstkode – som de manifesterer ved at opbygge stor rigdom på det fysiske plan.

3 5 8
VERDENSEROBREREN

Verdenserobreren er egentlig den samme energi som pengetriaden, men den repræsenterer præcis de øjeblikke, når væksten ekspander vildt og går til næste niveau. Fx når vi går fra lokal til national succes, eller fra national til verdensomspændende succes.

Verdenserobrer kombinationen starter ved 5 tallet, går til 8 tallet, og derefter til tallet 13/4 der handler om innovation og nye ting. Det er MEGET powerfuldt at STARTE denne serie ved 5 TALLET, som verdenserobreren gør, fordi så bliver væksten endnu mere kraftig.

Nogle eksempler på virksomheder som har verdenserobrer vækstkoden kraftfuldt med sig er fx Facebook, som har den i sin hjemmeside (domænenavnet). Og i Coca Colas brand numeroskop har vi hele 4 x verdenserobrer kombinationer.

Vækstkoder findes alle mulige steder og man kan benytte dem på mange måder i både datoer, navne (og undernumeroskoper).

Eksempler på kendte mennesker med stærke verdenserobrer vækstkoder i deres fødselsdato er fx Madonna, Michael Jackson, Miles Davis, George Clooney, Ellen DeGeneres m.fl.

Ligesom i en virksomhed har mennesker med verdenserobrerenergien mest succes med deres tiltag, når de skalerer tingene op på et stort og verdensomspændende niveau og når tingene sker forholdsvis hurtigt. Der er ikke rigtig flow på noget for dem, hvis de bare gør tingene på et lille plan, lidt halvt, lidt langsomt, eller på nogen måde ikke griber de (ofte store) chancer, der som regel dropper meget pludseligt ned i deres turban helt “tilfældigt”.

Det samme gør sig gældende for en virksomhed med stærke vækstkoder.

Derfor er det heller ikke alle der matcher med en kraftig vækstkode i deres virksomheds dato eller navne. Det er helt individuelt, og andre energier kan også være helt lige så gode. Det hele kommer an på personens ønsker og virksomhedens formål.

Der er numerologiske vibrationer og koder for enhver type virksomhed og ejer. En tech upstart ville aldrig få det samme som et luksushotel, ligesom en influencer ville få noget andet end en hjerneforsker.

Derfor er det vigtigt at få en guidance i hvad du gerne vil, og hvad der er vigtigt for dig i processen, så det kan blive støttet op om på den bedst mulige måde gennem numerologiske vibrationer.

5 8 13

Følg energierne

Surf på bølgen af succes

At være numerolog er som at SURFE på livets energier. Når du springer op på surfbrættet på det PERFEKTE tidspunkt bliver du BÅRET frem af bølgen.

Firmaer der opnår succes er født på helt BESTEMTE datoer med særligt succesfulde talkombinationer, der kan ses i numeroskopet. At starte en virksomhed på den rigtige dato er som at springe op på surfbrættet på DET RIGTIGE tidspunkt når alle energierne liner op.

DET ULTIMATIVE BOOST

CASE Undernumeroskoper for en influencer

På billedet ser du det samme rene hovednumeroskop, i en version til venstre FØR KUNDEN HAVDE FÅET beregnet rene undernumeroskoper (de røde tal) – og i en version til højre HVOR ESTEL HAR SKABT HARMONISKE undernumeroskoper (grønne tal) TIL KUNDEN.

1A til 1B) Forvirring bliver til kærlighed og skønhed
2A til 2B) Sparsommelighed bliver til overflod
3A til 3B) Offerfølelse bliver til rigdom og beskyttelse
4A til 4B) Hårdhed bliver til karisma
5A til 5B) Klodset og grænseoverskridende energi bliver til pengeflow og netværk
6A til 6B) På tværshed, rebelskhed, oprørskhed og tendens til at miste penge bliver til super klar kommunikation og godt cashflow

På billedet ser du det samme rene hovednumeroskop, i en version til venstre hvor der ikke er beregnet rene undernumeroskoper– og i en version til højre med harmoniske undernumeroskoper.

Undernumeroskoperne her er beregnet til en influencer, og der er derfor lagt bl.a. vægt på et karismatisk brand (15/6 i brandcenteret).
Personligheds og hearts desiretallene er 5 taller som står for kommunikation og netværk.

Hovednumeroskopet er den store rudeformede figur i midten, og det skabes ud fra de 4 navne, der står på midterlinjen.

Men derudover er der også to undernumeroskoper, som er de små rudeformede figurerer på hver side af den store figur.

Undernumeroskopernerne dannes af vokaler og konsonanter i navnene. Det højre undernumeroskop dannes af vokalerne, og det venstre af konsonanterne i de samlede navne.

Hovednumeroskopet er hvordan det overordnet går for virksomheden, fx økonomisk, dens brand, hvordan ejere og ansatte har det med at arbejde i virksomheden, hvordan forholdet er til konkurrenterne og samarbejdspartnerne.

Men i undernumeroskoperne har man endnu mere mulighed for at booste virksomheden med præcis de energier man ønsker.

Man kan sige at både de overordnede farver og skitsen til maleriet dannes af hovednumeroskopet.
Mens skyggerne og alle de fine detaljer dannes af undernumeroskoperne.

Detaljerne betyder alt for om hovednumeroskopet fungerer optimalt. Er der alt for meget “grums”, så kan det blokere for at energierne i hovednumeroskopet virker, og gøre at man kommer til at opleve nogle af de ubalancerede aspekter af hovednumeroskopets talværdier.

I forbindelse med sessionen blev der optaget et tv-program med den pågældende influencer, som udkommer senere på året.

Business numerologi session

MED ESTEL EHVASS
Bliv støttet af de optimale vibrationer gennem din virksomheds dato og navne. Til dig der allerede har en virksomhed, eller dig der skal starte ny virksomhed.

KONTAKT

Numerologerne
CVR 38875361
Lottenborgvej 24
2800 Kgs Lyngby

Ønsker du at booke en session, så skriv til os på sessioner@numerologerne.dk

Ønsker du at høre mere om uddannelsen, så skriv til os på kontakt@numerologerne.dk

BLIV doTERRA PARTNER MED OS

doTERRA er en virkelig god og unik mulighed for at støtte op om sit virke både økonomisk og spirituelt.

Se mere her

VI TILBYDER

 • Klub Numerologist PRO - spændende, månedlig medlemsklub
 • Numerologi uddannelsen
 • Numerologist PRO software system
 • Personlige sessioner
 • Business sessioner
 • Weekendkursus for begyndere
Alle rettigheder tilhører
Numerologerne © 2020

FØLG MED på facebook!  Og få updates om numerologi, superdatoer og forecasts!

GRATIS MINIKURSUS & NAVNE TOOL

Indtast navn og email i felterne og få vores gratis online numerologi kursus i numerologi.

Samt NAVNE/NUMEROSKOP TOOL hvor du kan se betydningen af dine navne og vibrationer på de forskellige livsområder.

SE DIT PERSONLIGE NUMEROSKOP

HVAD BETYDER DINE NAVNE FOR DIT KÆRLIGHEDSLIV, FAMILIELIV OG KARRIERE?

Få gratis numeroskop tool + online kursus med uddannelsesleder Estel Ehvass.

Du har tilmeldt dig! Hold øje med din indbakke