Vælg en side

DE 99 ARKETYPISKE NUMEROLOGISKE ENERGIER™

NP 99 ARKETYPISKE NUMEROLOGISKE ENERGIER™ er vores dybdegående talbeskrivelser, der kortlægger de menneskelige egenskaber på tallene 1-99, hvilket giver os 99 numerologiske, arketypiske energier.

I den kaldæiske numerologi stopper talbeskrivelserne normalt ved 52, men ved at inkludere dybdegående beskrivelser af de resterende tal kan vi tage numerologien til nye højder både indenfor tolkning, navneskifte og meget mere.

Hvad du kan bruge denne viden om de 99 tal til, samt hvordan vi har afkodet deres betydning gennem dybdegående research, kan du læse mere om i artiklen her.

Hvordan man bliver en mester til at tolke
DYBERE TOLKNING MED 99 TAL, FREM FOR 18 TAL

I den traditionelle, kaldæiske numerologi kigger man på ét tal ad gangen i numeroskopets auraer og centre, hvilket giver 18 forskellige tal at aflæse på.

Men der er kæmpe forskel på et tals energi, ud fra hvilke to andre tal det er skabt af.

Tallet 10/1 kan fx fremkomme i numeroskopet gennem alle flg. kombinationer:

1 og 9, 9 og 1
2 og 8, 8 og 2
3 og 7, 7 og 3
4 og 6, 6 og 4
5 og 5

I arketypesystemet med de 99 tal, kan disse subtile nuanceforskelle i energierne i numeroskopet let og hurtigt aflæses.

Så i stedet for blot at aflæse tallet 10/1, som et enkeltstående tal – så kan man i stedet aflæse flg. diamanter/tal alt efter hvordan tallet 10/1 er fremkommet:

19/1 Himlens Prins
91/1 Storhed
28/1 Millionærtallet
82/1 Den religiøse leder
37/1 Tyrens kongelige stjerne
73/1 Den hemmelige millionær
46/1 Apollon politikeren
64/1 Borgmesteren
55/1 Mediekongen

Man kan sige, at i den traditionelle kaldæiske metode læser man ét bogstav ad gangen, hvor man med de 99 arketypiske energier nemt kan læse hele ord og sætninger.

Når man tolker numeroskopet med de 99 arketypiske energier, er det ligesom at have en kæmpe stor æske farveblyanter til rådighed, frem for en æske med nogle få farver.

De 99 numerologiske talbeskrivelser styrker evnen til at se alle energierne i deres samspil, hvor man lærer at se de forskellige nuancer af hver tal. Ligesom med farver er blå er ikke bare blå. Der er fx
lyseblå, mørkeblå, marineblå, petroleumsblå, turkisblå, støvet blå, azurblå, cyanblå og koboltblå osv.

Gennem vores 1-99 arketypesystem lærer man at se alle nuancerne af tallene. Vi har også erfaret at vores elever lærer at tolke numeroskoper dobbelt så hurtigt efter vi introducerede metoden, og endnu vigtigere – at de bliver langt mere præcise i deres tolkninger. Det giver igen en meget større selvtillid og tro på sig selv, når man skal ud og virke som numerolog, og en masse gode tilbagemeldinger fra kunderne.

Med en dybdegående talforståelse hvor du har tjek på alle nuancerne af de forskellige grundfarver, kan du tolke langt mere dybt og præcist, og virkelige ramme plet i dine tolkninger.

Ovenover ser du Beethovens numeroskop. Her ser vi, at den øverste venstre aura er 13/4, hvilket betyder, at han anses af omverden for at være genial og original. Men fordi 13/4 er lavet af 8-tallet fra 17/8 grundvibrationen og 5-tallet fra 23/5 fornavnet, danner det en subtil 85/4-diamant, et tal, der er en variant af “verdenserobreren”. At vi har denne information tilføjer et dybere lag til fortolkningen, fordi det fortæller os, at Beethoven havde en energi med sig, der hjalp ham til at blive “verdens erobrer” – dvs. verdensberømt.

Desuden kan vi også se, at hjertecentertallet er 11/2. Når vi ved, hvad numerologien fortæller os om 11/2, ved vi, at Beethoven var følsom og modtagelig. Men vi kan også se, at 11/2 er skabt af 13/4 i den øverste venstre aura og 16/7 i den øverste højre aura, så det er en 11/2 skabt af 4 og 7, hvilket svarer til tallet 47/2. Tallet 47/2 er et meget genialt aspekt af 11/2 og er båret af mange genier, der har downloadet store nye og geniale kreative værker til eksistens. 47/2 er også kendt for at være lidt af en enspænder, der lever på kanten af samfundet og kan have meget udtalte meninger om, hvorfor andre mennesker ikke er gode eller talentfulde nok. Beethoven er kendt for at have været både excentrisk, følsom, gnaven og ofte have haft en lav mening om andre.

AT FØLGE I MESTRENES FODSPOR
DE GAMLE NUMEROLOGISKE KILDER

I kaldæisk numerologi findes der kun talbeskrivelser op til 52. Det skyldes formentlig numerologen Cheiro, som er den traditionelle/klassiske kaldæiske numerologis hovedkilde.

Cheiro levede i 1900 tallet, og lærte selv numerologi i Indien. I de værker han udgav, som er kendte for offentligheden, har han af uvisse årsager kun beskrevet tallene op til 52 – måske af dovenskab, måske ud fra et ønske om at bevare den helt dybe numerologiske viden for de indviede få.

Men i Cheiros ”skjulte værker”, som er nogle værker der kun findes i få eksemplarer på verdensplan, er der mange eksempler på at han kender til tallene over 52. Han lavede disse værker for de få indviede, som tog private lektioner i numerologi og astrologi hos ham.

På flere af vores rejser har vi fået adgang til Cheiros skjulte værker, samt andre sjældne bøger. Ud fra vores research i dem, er det vores fulde overbevisning, at de oprindelige, kaldæiske talbeskrivelser har gået helt op til 99 – men er gået tabt i løbet af numerologiens udvikling.

I den oprindelige indiske numerologi, som Cheiro selv var uddannet i, brugte man også 99 tal, og det giver derfor heller ikke mening, hvis Cheiro selv skulle have ment, at tallene stoppede ved 52.

I den oldindiske numerologi havde man derudover en særlig beskrivelse af tallene helt op til 108, som anses for det mest hellige tal. De er dybest set ikke nødvendige i numeroskoptolkning, da man kun bruger tocifrede tal, dvs. 99, som den højest mulige talkombination.

Viden om ”De himmelske tal 100-108” og hvad de kan bruges til, får man adgang til på masteruddannelsen.

I DYBDEN MED ESSENSTOLKNING
KEND DIN UNIKKE ESSENS, TALENTER OG LIVSMISSION VIA DE 99 TAL

De 99 arketypiske, numerologiske energier hjælper dig også til at realisere dig selv, og vise dig den præcise vej du skal gå. I afkodningen af hvert tal er indbygget et fysisk, emotionelt og spirituelt niveau, med hver deres nøgler til hvordan du bedst kan balancere dine personlige tal og få mest ud af dem.

Essenstolkningen bliver dybere og mere præcis, fordi den også viser forholdet mellem alle tallene i din essens, så du kan forstå deres samspil.

En person der er 5’er i grundvibration, får farvet sin “5’er hed” af alle de tal der står omkring 5 tallet på en helt præcis måde, og dette samspil mellem tallene viser hvilke unikke kvaliteter, talenter, styrker og medfødte karma du har med dig.

Få de tal der støtter op om netop dig og dit livsformål
DESIGN DIN PERSONLIGHED – VIA DE 99 TAL

De præcise talbeskrivelser gør også at numerologien forvandler sig til det mest præcise arketype system der findes, og gør at man i den grad kan ”designe sin personlighed” – eller sine kunders personlighed – ved at finde de præcise energier i deres numeroskop og undernumeroskoper, der både støtter op om deres medfødte energier og støtter dem i at udleve deres unikke livsmission, ønsker og drømme.

Når man skal have nyt navn er det guld værd, både for numerologen og for kunden, at man ved hvilke af arketyperne man vil fremelske i sit nye setup, som kommer til at påvirke en meget fremover.

Et setup består af flere forskellige energier i samspil, men nogle få positioner i numeroskopet er meget styrende for ens vibe som helhed, og dermed hvad man både udstråler og tiltrækker ind i sit liv.

Man vælger måske tallet ”den hemmelige millionær” for at styrke sin karriere og forretning, eller et tal der vækker ens kunstneriske inspiration og mystik, såsom ”den tilbagetrukkede skønhed”. Eller man går efter noget der booster ens udadvendthed og veltalenhed såsom ”mediekongen” eller en ”verdenserobreren” hvis man ønsker at komme stort ud til mange mennesker.

NP 99 ARKETYPISKE NUMEROLOGISKE ENERGIER™
SÅDAN HAR VI AFKODET TALLENE 1-99

Arketypesystemet af de 99 tal bliver løbende udviklet, opdateret og forfinet i takt med vores research.

Den research vi udfører for at afkode de 99 arketypiske numerologiske energier består af følgende:

1) Forskning i forskellige numerologiske traditioner

2) Forskning i okkulte traditioner, der ligger tæt på numerologi

3) Empirisk research: Erfaring, afprøvning og validering

4) Dybdegående analyse af TALVIBRATIONS diagrammer

5) NP Statistik™ projektet

Du kan se resultaterne af dette arbejde i Klub Numerologist PRO, hvor vi introducerer dig til tallene i dybden, så du kan begynde at bruge denne viden i dit eget liv: https://www.numerologist-pro.com
Nu vil vi gå mere i dybden med, hvordan vi laver vores forskning.

Tusindvis af år tilbage i tiden
1) Forskning i forskellige numerologiske traditioner

Vi undersøger alle de traditionelle numerologiske systemer i verden, både de mundtligt og skriftligt overleverede. Vores primære fokus er på kaldæisk numerologi, pythagoræisk numerologi, samt oldtidens vediske og ægyptiske numerologi, som alle har ydet værdifulde bidrag til forståelsen af den arketypiske betydning af hvert tal. Men mange andre former for numerologi giver også værdifuld indsigt i talarketyperne, og hvordan man kan tænke over dem.

Vi finder også værdifuld inspiration ved at udforske hebraisk numerologi, gematria, bibelkoder, kinesisk numerologi og mayaernes talsystem. Vi ser mange fællestræk bag disse forskellige systemer, som beriger vores forståelse. Vi er dybt passionerede omkring disse ting, og rejser ofte til fjerne steder for at studere de oprindelige kilder, opdrive sjældne bøger eller interviewe forskellige kapaciteter, som har en særlig viden på området lige fra arkæologer og historikere, til okkultister og eksperter indenfor de forskellige divinationssystemer såsom  numerologi, tidlig astrologi m.m.

Numerologien er så kraftfuld, fordi alle de forskellige numerologiske systemer arbejder ud fra den grundlæggende forståelse, at universet er cyklisk, og det samme er talsystemet – hvilket gør det muligt for dem at kortlægge alle de store cyklusser i makrokosmos direkte ned i mikrokosmos i det talsystem, som de bruger.

Fundamentale påvirkninger
2) Forskning i esoteriske traditioner tæt på numerologi

Vi forsker også i beslægtede systemer tæt på numerologi, såsom hermetisme, tarot, qabalah, astrologi og personlighedssystemer med rod i oldtidens visdom såsom enneagrammet.

Disse systemer har alle påvirket de numerologiske systemer på forskellige tidspunkter i historien,  og er kommet med værdifulde bidrag, og når man dykkere dybere ned i det, kan man se at de reelt ikke kan adskilles fra numerologien. Numerologiske talarketyper bør derfor studeres i lyset af disse dybe, esoteriske og okkulte systemer. Hermetismen skaber et spirituelt fundament. Et eksempel er det kendte ordsprog:  “Som foroven, så forneden” – at makrokosmos kan kortlægges ned til et mikrokosmos. Det er denne filosofi, som ligger til grund for de fleste esoteriske visdomssystemer, og som vi også anvender, når vi analyserer numerologiske diagrammer.

Tallene 1-22 er alle tæt forbundet med tarotkortene 1-22. Ved at studere disse kort får vi også en meget dybere forståelse af den symbolik, der er indlejret i tallene 1-22. I qabalah ser vi livets træ, som viser arkitekturen af den menneskelige bevidsthed. Her svarer tarotkortene til de veje, der forbinder de forskellige bevidsthedscentre (sephirot) i livstræet, hvilket igen giver en dybtgående indsigt i, hvordan man kan tænke over tallene 1-22.

Tallene 1-9 svarer hver til et specifikt himmellegeme i solsystemet. Mens numerologien arbejder med de planetariske korrespondancer i talform, udforsker astrologien disse relationer i en rumlig kontekst gennem deres aspekter: Oppositioner, trigoner, kvadrater, sextiler osv. Fra astrologien kan vi trække på en dyb og rig tradition, der udforsker de forskellige planetariske arketyper, og hvordan deres komplekse relationer påvirker mennesket. Enneagrammet har også linjer til numerologien, og arbejder med 9 store arketyper, som i høj grad ligner de numerologiske grundarketyper 1-9.

Håndgribelige erfaringer
3) Empirisk research: Erfaring, afprøvning og validering

En ting er at vide noget om tallene fra et teoretisk synspunkt ved at læse tekster – noget andet er at opleve tallene ved at læse folks numeroskoper og interagere med mennesker én til én, og være vidne til hvordan de oplever deres navneskifte både på den korte og den lange bane. Gennem mange års erfaring med navneskifte sessioner, er vi direkte vidne til virkningerne af navneskifte og hvordan forskellige talværdier påvirker folk.

Vores empiriske research tæller mange tusinde mennesker og inkluderer også sessioner der laves af det voksende netværk af de numerologer vi har uddannet. Vi udvikler løbende feedbackmekanismer, hvor vi trækker på vores netværks erfaringer, og hvor vi får løbende feedback fra klienterne i mange år efter deres navneskifte. Det er let at skifte navn i hele Skandinavien, så numerologi er eksploderet i popularitet her. Det giver os en utrolig stærk og hurtig feedback på alt, hvad vi laver.

Vibrationsvidenskaben
4) Afkodning af tal via vibrationsdiagrammer

Numerologi er en vibrationsvidenskab. Når man ser på et tal med mange cifre, repræsenterer hvert ciffer en arketype, men cifrene blander sig også med de andre cifre for at skabe en større og mere kompleks vibration.

Vi kan sammenligne et tal med mange cifre med at spille en akkord på et klaver. Man hører ikke kun de enkelte toner i sig selv; man hører også de interferensmønstre, som de to vibrationer skaber sammen. Disse interferensmønstre smelter sammen og blandes til en rig symfoni af overtoner, hvilket giver den karakteristiske rige lyd af en akkord spillet på et klaver. Det samme gælder for tal. Når to eller flere tal mødes, skaber deres vibrationer mange “overtoner/vibrationer”, hvilket giver hvert tal et unikt energifelt.

Vi kan udforske disse vibrationer gennem NP STORE DIAMANT™ og NP VIBRATIONSPYRAMIDEN™. Disse diagrammer viser, hvordan vi kan udforske hvert tal i dybtgående detaljer for at uddrage værdifuld information om psykologien, de skjulte motiver og det højeste potentiale, der ligger i hvert tals psyke. Vi studerer løbende disse komplekse diagrammer for tallene 1-99 for at uddybe vores forståelse af, hvordan hvert tal fungerer.

Til højre kan du f.eks. se NP STORE DIAMANT og NP VIBRATIONSPYRAMIDEN for tallet 67.

At bekræfte, udforske og afdække tallenes virkning
5) NP Statistik™ projektet

NP Statistik™ projektet undersøger tallene i fødselsdatoer, numeroskoper og undernumeroskoper  for over 100.000 berømtheder og kendte personer. Dette banebrydende nye forskningsprojekt undersøger, om der er en statistisk sammenhæng mellem specifikke menneskelige egenskaber og fødsels- og navne numerologi.

Med hjælp af statistiksoftware er det nu muligt at undersøge store grupper af mennesker, der deler et kald eller erhverv, og se om de har de samme tal i deres numeroskoper. Denne forskning er med til at hjælpe os til at bekræfte eller revurdere de 99 numerologiske tal arketyper.

I mange tilfælde er der fuldstændig overensstemmelse mellem resultaterne af vores statistiske research og hvad man kunne forvente sig, når man kender til de numerologiske energier. Eksempelvis de to penge- og businessvibrationer, 14/5 og 19/1. Tallet 14/5 er beskrevet i numerologien, som en energi der fører til forretningssans, vækst, netværk, handel og social intelligens, og tallet 19/1 står for vindermentalitet, lethed, flow og økonomisk held. Netop disse to tal er ekstremt fremherskende i undernumeroskoperne (som personlighedstal eller hearts desire tal) hos verdens 2000 rigeste personer, jfr. vores statistiske research.

Andre eksempler er, at de fleste jazzmusikere har 13/4 som en af de mest fremherskende vibrationer, hvilket er et tal der traditionelt beskrives som innovativt, unikt og eksperimenterende. Mens de to mest fremherskende træk ved berømte skuespillere er, at de har tallet 17/8 som fødselsdato og 15/6 som hearts desire tal i undernumeroskoperne – hvilket også er helt ”efter bogen”, da tallet 17/8 kaldes ”stjernen” og handler om at stå på scenen og tiltrække rampelyset, mens 15/6 er et tal for karisma og sexappeal, som ønsker at blive elsket og beundret. Derfor er disse resultater indenfor hvad man kunne forvente, hvis man kender til de numerologiske talbeskrivelser.

Men der er også overraskelser, som dog stadig giver stor mening, men som ikke er så velbeskrevet i numerologien. Eksempelvis at meget karismatiske politikere har energien 20/2 med sig, mens præsidenter ofte har meget 4 og 8, ligesom vi kan se at tallet 17/8 i visse positioner giver sceneskræk, men i en passende mængde giver ”stjernevibes” og styrker sandsynligheden for at blive en kendt person.

Det var et overblik over hvordan vi kontinuerligt arbejder os videre ind i numerologiens dybder gennem at afkode virkningerne af tallene 1-99.

Det fulde scope får du på uddannelsen til professionel numerolog.

Her modtager du ebøger på over 1000 sider med dybdegående beskrivelser af de 99 tal, resultaterne af den statistiske research, samt eksempler fra det virkelige liv på folk der udlever tallene via deres navne, numeroskoper, undernumeroskoper og essens.

spring med på hold 10
Numerologi- uddannelsen

OBS! Uddannelsen starter 10. januar 2025

Num PRO Uddannelsen er Danmarks største og mest dybdegående numerologiuddannelse, der tager dig med på en faglig, spirituel, og personlig udviklingsrejse over 10 måneder. Du kan deltage online eller live i vores smukke omgivelser med havudsigt i København.

Klik på knappen nedenunder for at se mere om uddannelsen.

SE MERE OM UDDANNELSEN HER

Bliv ekspert inden for de 6 hovedemner:

 • Essens Numerologi
 • Navneskifte Numerologi
 • Forecasting Numerologi
 • Business Numerologi
 • Relations Numerologi
 • Numerologisk Healing

KONTAKT

Numerologerne
CVR 38875361
Lottenborgvej 24
2800 Kgs Lyngby

Ønsker du at booke en session, så skriv til os på sessioner@numerologerne.dk

Ønsker du at høre mere om uddannelsen, så skriv til os på kontakt@numerologerne.dk

BLIV doTERRA PARTNER MED OS

doTERRA er en virkelig god og unik mulighed for at støtte op om sit virke både økonomisk og spirituelt.

Se mere her

VI TILBYDER

 • Klub Numerologist PRO - spændende, månedlig medlemsklub
 • Numerologi uddannelsen
 • Numerologist PRO software system
 • Personlige sessioner
 • Business sessioner
 • Weekendkursus for begyndere
Alle rettigheder tilhører
Numerologerne © 2020

FØLG MED på facebook!  Og få updates om numerologi, superdatoer og forecasts!

GRATIS MINIKURSUS & NAVNE TOOL

Indtast navn og email i felterne og få vores gratis online numerologi kursus i numerologi.

Samt NAVNE/NUMEROSKOP TOOL hvor du kan se betydningen af dine navne og vibrationer på de forskellige livsområder.

SE DIT PERSONLIGE NUMEROSKOP

HVAD BETYDER DINE NAVNE FOR DIT KÆRLIGHEDSLIV, FAMILIELIV OG KARRIERE?

Få gratis numeroskop tool + online kursus med uddannelsesleder Estel Ehvass.

Du har tilmeldt dig! Hold øje med din indbakke