Vælg en side

HVAD ER NUMEROLOGI OG HVAD KAN MAN BRUGE DET TIL?

I denne artikel kan du få et overblik over:

Hvad er numerologi?

Hvor stammer det fra og hvad det kan bruges til?

Du vil også få et overblik over vores forskellige gratis tools, så du kan lære mere om numerologi.

EN DYB INDRE REJSE

HVAD ER NUMEROLOGI?

Ordet numerologi skabt af det latinske ord ”numerus” (nummer) og det græske ord “logia”, fra logos, (som betyder læren om, viden, tanke eller udtryk).

Numerologi er et stort og fascinerende fag, som handler om at afkode de skjulte energimæssige sammenhænge i livet.

Tallene fortæller numerologen om alt fra dagenes, månedernes og årets energier, til de individuelle energier hos den enkelte person.

Numerologiens sprog er tal, og tallene er her udtryk for energi og vibration.
Ved at kombinere vibrationerne fra bogstaverne i dine navne med datoen du er født, kan numerologien bl.a. aflæse vigtige psykologiske træk. 

I denne artikel får du et overblik over de mest almindelige emner i den rene, traditionelle numerologi, samt hvor den stammer fra.

VIDENSKAB OM TAL OG ARKETYPER

KAN ALLE LÆRE NUMEROLOGI?

Alle kan lære numerologiens kunst, hvis de har interessen og lysten til det.

Det kræver hverken clairvoyante eller profetiske evner. Det kræver heller ingen ”tro” på, eller overbevisning om, at numerologien virker.

Mange studerer blot numerologi pga. nysgerrighed. – Men mange har en oplevelse af at der var ”et eller andet” der føltes fascinerende og spændende, og derfor måtte undersøges nærmere.

Som numerolog lærer man først at læse tallene, enkeltvis som en slags ”alfabet” . Derefter lærer man at aflæse flere tal ad gangen i ”ord”.

Til sidst, at læse rækker af tal som hele ”sætninger”, der fortæller en historie om energierne på et bestemt område af livet.

EN OLDGAMMEL VIDENSKAB

HVOR STAMMER NUMEROLOGIEN FRA?

Numerologien er en mundtligt overleveret tradition, som er så gammel, at de helt oprindelige rødder er gået tabt. Dvs. at ingen ved præcis hvorfra numerologien stammer.

Der er masser af myter og historier om numerologiens oprindelse. Såsom at den stammer fra Atlantis, eller andre forestillinger, såsom at den er viderebragt til menneskeheden af rumvæsner. Det er naturligvis alt sammen et mix mellem spekulation, fantasi og et forsøg på at finde forklaringer.

– Men det som vi rent faktisk vi ved fra historiske kilder m.m., er, at numerologi har rødder flere steder i oldtiden og i nogle af de tidligste civilisationer. Blandt andet kan der findes numerologiske skrifter og beregninger fra oldtidens kulturer i Indien, Mesopotamien og det gamle Grækenland.

I sin oprindelige form er numerologien højst sandsynligt mange, mange tusinde år gammel. Selv i de ældste kendte skrifter, vedaerne, hvor nogle af dem er over 5000 år gamle, finder man numerologiske beregninger. Det samme finder man hos resterne af Maya kulturen i Sydamerika.

En af de mange veje som numerologien kunne have taget for at nå til os i dag

GAMLE MESTRE

CHEIRO OG PYTHAGORAS STUDEREDE NUMEROLOGI I INDIEN

Nogle af de største numerologer i vor tid, rejste til Indien for at modtage lærdom af numerologiske mestre. Det gjorde bl.a. Pythagoras fra oldtidens Grækenland, som stadig må anses for at være en af de “nyere” numerologer, set i forhold til numerologiens lange historie, selvom han levede i omkring 500 fkr. Det samme gjorde  numerologen Cheiro, som levede i USA i 1900 tallet. Den indiske numerologi benytter også det helt samme bogstav alfabet som den kaldæiske numerologi, hvorimod den pythagoræiske numerologi benytter et andet. Når man læser de indiske numerolgiske kilder, kan man se mange fællestræk med den kaldæiske numerologi, eksempelvis i talbeskrivelserne. I den kaldæiske numerolog, Cheiros, hovedværker kan man også ane den indiske indflydelse.

Cheiro er faktisk en af de fleste danske numerologers hovedkilde, og når du fx læser en kort beskrivelse af et tal, så er det oftest en omskrivning af de karakteristika som Cheiro brugte i sine bøger om numerologi.

Cheiro var altså kaldæisk numerolog, men har højst sandsynligt lært af indiske mestre under sit besøg i Maharashtra, Indien.

OLDTIDENS NUMEROLOGI

PYTHAGORÆISK OG KALDÆISK NUMEROLOGI

Numerologien har siden Pythagoras tid været opdelt i 2 hovedretninger; den pythagoræiske og den kaldæiske tradition (også kaldet oldtidens numerologi), og det er sidstnævnte som er mest udbredt i Danmark. Dog smelter de to retninger sammen på visse punkter, og de fleste danske numerologer bruger fx viden om essenstallene, dvs. de medfødte energier i fødselsdatoen, som egentlig stammer fra den Pythagoræiske tradition. De mange beregninger fra de to traditioner, har alle deres udspring i den hellige geometri, og taler derfor ”samme sprog”.

Et andet eksempel er viden om undervibrationerne i navnene, som også stammer fra den Pythagoræiske tradition, og som flere og flere numerologer benytter.

Der har muligvis været andre træk mellem pythagoræisk og kaldæisk numerologi, som har smeltet sammen gennem historien. Det er helt naturligt, da de to traditioner har samme ophav, og på mange måder er baseret på den samme matematik. Det var faktisk Pythagoras der fornyede den oldtidige kaldæiske tradition, bl.a. ved at ændre på det numerologiske alfabet. Men udover at selve alfabetet er forskelligt, findes mange af de samme beregninger i de to traditioner. Pythagoræerne har dog tendens til at fokusere på tallene i fødselsdatoen, mens kaldæerne fokuserer mere på navneskift. Ved både at se på fødselsdatoen og navnene kan man dog komme et spadestik dybere i forhold til finde det rette numeroskop til en person. Det er også noget de fleste numerologer bruger i dag.

DYB INDSIGT

HVAD KAN MAN BRUGE NUMEROLOGIEN TIL?

Numerologien er et kæmpe felt af viden. Her er nogle af de mest almindelige emner, som den kaldæiske numerologi (oldtidens numerologi) traditionelt set beskæftiger sig med. 

FORSTÅ DINE ENERGIER

1. Numeroskopet og navnene

Numerologien fortæller at vores navne indeholder vibrationer, som påvirker os på de forskellige
livsområder, fx kærlighed, karrriere, pengeflow, helbred, indre harmoni m.m.

Disse energier kan ses i det som kaldes et numeroskop. Numeroskopet er en geometrisk struktur som dannes af dine navne, og omkredser kroppen. På den måde kan man i numeroskopet aflæse de forskellige livsområder. Står der fx et ubalanceret tal i et bestemt livsområde, kan det fortælle om en ubalance man oplever der. Mens positive tal fortæller om de gode energier og det som fungerer godt i vores liv.

Det er en kunst at tolke et numeroskop, og kræver en erfaren numerolog. Men i dette tool kan du starte med at se og tune ind på dit eget numeroskop og få en idé om dine energier ved at kikke på tallene og læse om dem.

NUMEROSKOP TOOL Hvis du gerne vil se hvordan dit eget numeroskop ser ud, kan du få vores gratis numeroskop tool. Her indtaster du dine navne og fødselsdato, hvorefter tool’et udregner dit numeroskop. Ingen af dine informationer gemmes, og toolet er helt anonymt. Se mere her

AT FORBEDRE SINE ENERGIER

2. Navneskift

Gennem en beregning af nye navne kan man få nogle andre, og mere gavnlige vibrationer ind i sit liv.

Ved at justere navnene får man nogle nye vibrationer med sig, som kan skabe mere harmoni i ens energisystem, og dermed påvirke ens indre følelsesliv og tankemønstre, og derigennem skabe nye muligheder og handlemåder. Det har du måske hørt om i tv eller radio, da mange danskere efterhånden har skiftet navn numerologisk. Du kan bl.a. se et interview med Estel om numerologi og navneskift, i Tv2 News her:

Se interview med Estel om numerologi og navneskift

SJÆLEN OG DET MEDFØDTE POTENTIALE

3. Essenstallene

Numerologien fortæller også om hvordan fødselsdatoen (dato, måned og år) skaber en lang række andre tal, som detaljeret fortæller hvilke energier der påvirker os på et dybt psykologisk plan gennem hele livet. Disse ”essenstal” fortæller om de største styrker, udfordringer, talenter, karma, livslektioner, og veje til flow og lykke for den enkelte person.

I numeroskop toolet, som beskrevet ovenfor kan du også se og læse om dine medfødte essenstal. En professionel numerolog vil dog ved at kigge på alle tallene i din fødselsdato samtidigt, kunne give dig et mere præcist og nuanceret billede, af alle de medfødte styrker, potentialer, talenter og udfordringer du har med dig fra din fødselsdato.

LIVETS CYKLUSSER

4. Karmiske forbindelser og skæbnerytmer

Karmiske relationer er også et af de traditionelle emner inden for den kaldæiske numerologi. Men den har været lidt mere i glemmebogen, da relativt få numerologer beskæftiger sig med den. Den handler om at afkode hvem vi er karmisk forbundet med gennem det som kaldes vores skæbnerytmer. Samt hvordan disse relationer kan lære os nogle af de vigtigste livslektioner vi er kommet til jorden for at lære i dette liv.

Skæbnerytmerne er de overordnede energier og planetindflydelser, som vi påvirkes af gennem hele vores liv. Skæbnerytmerne er baseret på en oldgammel og fascinerende matematik.
Du kan læse mere om dette i vores blogindlæg:

Blog artikel om karmiske relationer

Under artiklen kan du også få adgang til KARMA TOOLET, som er et gratis tool, som kan beregne dine og dine nærmestes skæbnerytmer, og dermed fortælle hvem du er karmisk forbundet med i følge den numerologiske tradition.

SURF PÅ BØLGEN

5. Dagens og månedens energier

Numerologer har altid fortalt om energistrømme der påvirker naturen, samfundet og de fælles menneskelige strømninger, fra dag til dag, måned til måned og år til år.

Numerologien kan afkode dagens, månedens og årets globale energier –dvs. de energier som er fælles for alle mennesker, og derfor fortæller noget om de begivenheder der sker for hele verden.

I vores dagsessens tool, kan du hver dag se hvilke tal der gemmer sig i dagens og månedens energier. At tolke en dags energi er en kunst, fordi den består af flere forskellige energier, som kombinerer sig til en overordnet klang med mange facetter. Lidt ligesom flere toner kan kombinere sig i mange forskellige klange – nogle mere lette og spirituelle, andre mere tunge eller dramatiske.

DAGSESSENS TOOLET: Her kan du hver dag se dagens tal, og læse om de energier den indeholder.
Se mere her

DE INDIVIDUELLE ENERGIRYTMER

6. Årstalsrækker og dagsvibrationer

Numerologien kan også udregne energistrømmene for hver enkelte person, måned for måned, og faktisk helt ned til time for time.

Disse beregninger kan bruges til at se hvornår der er gode energimæssige vibes der støtter en i forskellige tiltag, og også hvornår der ikke er så støttende energier.

Man kan derfor bruge dem til at manøvrere lettere gennem livet og være mere i harmoni med de energistrømme der er aktuelle for en her og nu.

Årstalsrækkerne beregnes også når man vil skifte navn, sådan at man kan se, om et numeroskop vil resultatere i nogle gode energipåvirkninger mange år frem. Det er også fx vigtigt at skifte sit navn i en periode, hvor energierne er optimale. Skal man have foretaget en operation, skrive under på et huskøb, eller søsætte en business, er der også mange som vælger at få tjekket hvad årstalsrækkerne siger.

Årstalsrækkerne er en forholdsvis lang og tidskrævende udregning, hvis man skal være rigtig grundig. I vores software program til professionelle numerologer, kan selve udregningen dog foretages på få sekunder, og derfor kan numerologen i stedet bruge tiden på det væsentlige – nemlig selve tolkningen af årstalsrækkerne.

Igen kan årstalsrækkerne også bruges til en masse andre ting- eksempelvis til at tolke energierne for en virksomhed, eller se energierne for lande under vigtige politiske omvæltninger, for at kunne få et praj om resultatet. Dette er naturligvis nogle af de mere moderne ting, som man også benytte årstalsrækkerne til, men det er de samme numerologiske metoder og udregninger man bruger, som det altid har været.

DINE NAVNES BETYDNING

Vores gratis navne app analyserer din fødselsdato og dine navne.

Indsæt din fødselsdato og dine navne og systemet giver dig en analyse af dine nøgle tal. Samtidig får du også en gratis video serie hvor numerolog Estel Ehvass guider dig igennem nøgle tal i numeroskopet.

SE MERE HER

KONTAKT

Numerologerne
CVR 38875361
Lottenborgvej 24
2800 Kgs Lyngby

Ønsker du at booke en session, så skriv til os på sessioner@numerologerne.dk

Ønsker du at høre mere om uddannelsen, så skriv til os på kontakt@numerologerne.dk

BLIV doTERRA PARTNER MED OS

doTERRA er en virkelig god og unik mulighed for at støtte op om sit virke både økonomisk og spirituelt.

Se mere her

VI TILBYDER

  • Klub Numerologist PRO - spændende, månedlig medlemsklub
  • Numerologi uddannelsen
  • Numerologist PRO software system
  • Personlige sessioner
  • Business sessioner
  • Weekendkursus for begyndere
Alle rettigheder tilhører
Numerologerne © 2020

FØLG MED på facebook!  Og få updates om numerologi, superdatoer og forecasts!

GRATIS MINIKURSUS & NAVNE TOOL

Indtast navn og email i felterne og få vores gratis online numerologi kursus i numerologi.

Samt NAVNE/NUMEROSKOP TOOL hvor du kan se betydningen af dine navne og vibrationer på de forskellige livsområder.

SE DIT PERSONLIGE NUMEROSKOP

HVAD BETYDER DINE NAVNE FOR DIT KÆRLIGHEDSLIV, FAMILIELIV OG KARRIERE?

Få gratis numeroskop tool + online kursus med uddannelsesleder Estel Ehvass.

Du har tilmeldt dig! Hold øje med din indbakke