Vælg en side

FRA FRYGT, DESPERATION OG VIRKELIGHEDSFLUGT TIL DET GUDDOMMELIGE MØDE MED DIN EGEN SJÆL
LIVSLEKTIONEN I 16/7

I denne artikel vil du få en beskrivelse af de dybeste livslektioner der ligger i tallet 16/7 som eksempelvis fødselsdato, skæbnetal, årsvibration eller andet steds i din medfødte essens.

Udover det vil alle mennesker på et eller flere tidspunkter i deres liv møde livslektionerne i tallet 16/7, enten gennem sine årstalsrækker eller via ens navnenumeroskop.

Men har du tallet i din essens, vil du oftere og dybere opleve den specielle energi fra 16/7 enten i positiv eller negativ form.

DYB VISDOM
ETHVERT TAL HAR BALANCEREDE OG UBALANCEREDE SIDER

I numerologi har tallet 16/7 fået et lidt negativt ry, fordi det associeres med at miste de ting man har bygget op i livet, samt at føle angst og frygt. Står der eksempelvis 16/7 i årstalsrækkerne eller i et numeroskop, har mange tendens til at tænke “åh nej, hvad kommer der nu af skæbnesvangre ting min vej?”

Men alle tal har balancerede og ubalancerede sider. Ethvert tal kan opleves i harmoni, eller disharmoni.
Derudover symboliserer hvert tal bestemte arketypiske livslektioner, som vi alle som mennesker kommer igennem.
Det er denne arketypiske menneskelige livslektion i tallet 16/7 som er i fokus i dette blogindlæg.

Tallet 16/7 symboliserer måske menneskets allerdybeste, men også sværeste livslektion. Den er en slags “ph.d grad” i menneskelivet.

Livslektionen i 16/7 handler om bevidst at slippe alle tilknytninger, og at vide at vi alle en dag skal bort, men dybest set er forenet i ånden. Det er Neptuns universelle visdom, 7 tallet som tværsum, men i sin allermest transcendente form – og derfor kan denne livslektion være skrækindjagende (for egoet).

Du kender måske til følelsen af, at egoet siger ”neeeej!” men at sjælen jubler? At når noget “dårligt” eller uønsket sker, så er der noget indeni, som også samtidigt ser den positive lektie, og som føler at noget letter fra hjertet, når vi går livet i møde fuld af accept. Uanset hvad der sker.

Nogen gange føres vi i livet til at give slip på ting, personer, væremåder eller ejendom. Ved første øjekast kan det virke tragisk, men senere viser det sig at det var en vigtig lektie, som var alt hvad man mistede værd i “guld”.

Diagrammet “Den store diamant” foroven viser udpakningerne af alle vibrationerne indeholdt i 16/7 – og dermed de energier som 16/7 tiltrækker. Udover talkombinationer der skaber en del smerte (fx 13/4 tæt på 7 og 12/3 i grunddiamanten) ser vi også mange magiske, smukke, dybe og kunstneriske aspekter.

LIVSLEKTIONEN I TALLET 16/7
16/7’S UNIKKE POTENTIALER

Det er også et tal der rummer en stor visdom og evnen til at se en overjordisk skønhed, i selv de mest simple ting, som er usynlige for det overfladiske øje.

Derudover kan det give forstærkede clairvoyante evner, en dybsindig og intuitiv intelligens, og et stærkt blik for både detaljen og helheden.

Mange mennesker med tallet 16/7 i deres essens er exceptionelle tænkere, filosoffer, clairvoyante og kunstnere med en særligt rammende dybde i deres udtryk. De kan viderebringe deres dybe indsigter til andre gennem kunst, musik, poesi, skrift, undervisning, formidling eller på et væld af andre måder, hvor de er som omvandrende “kanaler” for den spirituelle visdom.

LIVSLEKTIONEN I TALLET 16/7
TRANSCENDENS – DEN DYBESTE MENNESKELIGE LIVSLEKTION

Men tallet 16/7 kommer også med en stærk og særligt udfordrende livslektion, en slags menneskelivets ph.d grad, fordi den handler om det, som vi allesammen er allermest bange for, og som skræmmer egoet fra vid og sans.

Det er nemlig en lektion som handler om at intet varer evigt og at vi i sidste ende kommer alene hertil, og går alene herfra.
Samtidigt giver det muligheden for at indse, at på et vist plan er vi ét med alt, og derfor er der absolut intet at frygte. Men før vi opdager denne skjulte sandhed, og virkelig mærker det, er det dybt skræmmende.

Kommer man med 16/7 som et af de stærke tal i sit numeroskop – dvs. som skæbntetal eller fødselsdato eller andre steder i sin essens – så er det en lektie man har skrevet sig op til på sjæleplanet.

Lektien i 16/7 er, at sjælen ønsker at se ind bag virkeligheden og finde en dybere sandhed.

Lektien i transcendens vil sige, at man i dette liv skal lære at alt der er af denne verden i sidste ende vil forgå, blive opslugt af eksistensen og blive til intet.

Det er en lektie som er svær, fordi vi som mennesker kommer med en indbygget programmering om, at holde fast i vores begær, følelser og drive for overlevelse her på det fysiske plan.

Når sjælens lektion så er helt modsat, nemlig at lære at give slip og lære utilknytningens kunst, og i sidste ende at overvinde sin egen frygt og dødsangst, så gør det tallet 16/7 til den måske sværeste lektion for mennesker.

LIVSLEKTIONEN I TALLET 16/7
16/7 I SJÆLENS LIVSCYKLUSSER

Alle de numerologiske tal symboliserer arketypiske livslektioner, som alle sjæle på et eller andet tidspunkt kommer igennem.

I mange liv vil vi alle gå igennem lektioner i 16/7 på forskellige måder.

Jo ældre sjælen er, og jo flere gange den har erfaret lektionen i 16/7, jo bedre er den i stand til at lære lektionen og trække det positive ud af den.

I de tidlige inkarnationer har sjælen en tendens til at ønske at blokere for denne dybe lektie, ved at holde fast i livet, i sine følelser og begær.

For at sikre at vi lærer lektionen kan livet derfor slå tilbage ved at give meget hårde lektier i form af tab, frygt eller sorg.

LIVSLEKTIONEN I TALLET 16/7
NÅR VI MODTAGER 16/7 LIVSLEKTIONEN POSITIVT

Traditionelt beskrives 16/7 derfor som noget der kan indikere tab af relationer, allerede i en tidlig alder, at miste kontakten til sig selv, tab af ejendom, eller tabet af sit eget helbred i form af langvarig sygdom eller på andre måder have døden tæt på.

En måde at reagere på 16/7 kan være at flygte ud af virkeligheden, fordi den eksistentielle realitet simpelthen bliver for overvældende og skræmmende. Når nogle narkomaner, stofmisbrugere eller andre går helt i hundene, er det ofte under kraftig påvirkningen af tallet 16/7 i ubalanceret form.

Den slags livslektioner repræsenterer, at sjælen har valgt at lade sig synke helt ned i de mest smertefulde planer, hvor kærligheden gradvist bliver suget ud af hjertet, og man mister det eneste og mest dyrebare man i virkeligheden har, nemlig forbindelsen til sin egen sjæl.

Set fra sjælens perspektiv er selv dét en erfaring, som kan bidrage til sjælens udvikling. Set fra det enkelte liv, er det blot et ærgerligt spild af liv, men fra det større sjælelige perspektiv, som ser på udviklingen gennem mange liv, kan selv et fejlslagent menneskeliv være en værdifuld lektie på længere sigt.

LIVSLEKTIONEN I TALLET 16/7
NÅR VI MODTAGER 16/7 LIVSLEKTIONEN POSITIVT

Alle disse “uønskede” lektier, er altid til for at gøre sjælen dybere og lade os forstå den endnu dybere glæde, der kommer af at have oplevet dyb lidelse. Med tab og lidelse tvinges man til at se dybere ind i sig selv og finde det sted, hvor alting er ét (7 tallet). Hvor man gennem at transcendere smerten finder sammensmeltning med det kosmiske, og herigennem finder en endnu dybere glæde og lyksalighed, end alt hvad der findes i denne verden.

Derfor er 16/7  et meget spirituelt tal at have med sig i sin essens, hvor man lærer nogle af de dybeste spirituelle
lektioner.
Nogen gang sker det over ét liv, og andre gange over en proces af flere liv.

Når sjælen begynder at åbne sig op for bevidst at modtage lektien i transcendens, vil tendensen til at miste, gennem tab i den fysiske verden, ikke længere være nødvendig. Nu kan man vælge frivilligt at udforske evigheden. Hvis man udfører spirituel praksis hvor man direkte søger det transcendente eller hinsides, kan man konfrontere og gå igennem den eksistentielle smerte inde i sig selv.

Derfor vil der ikke være den samme tendens til tab og til at miste.
Men i de tidligere faser af 16/7 skæbnetal lektioner, hvor man modsætter sig lektionerne, vil man mere direkte tvinges af livsomstændighederne til at se dybt indad i forbindelse med tab og hårde livslektioner.

LIVSLEKTIONEN I TALLET 16/7
HVORDAN HÅNDTERER VI FRYGTEN?

Nogen gange kommer livslektionen i 16/7 som et chok, med det formål at “ryste os nok” til at se indad.
Derfor er tarotkortet for 16/7 kaldet “Tårnet” – som er et kort der viser et par, der bliver ramt af lynet og falder ud af et tårn med hovedet nedad. Dette skrækindjagende kort har dog en dybere esoterisk mening, hvor alle elementer i kortet har en særlig betydning.
Det at lynet slår ned viser at døden kan ske på et splitsekund, og uden forberedelse. Med hovedet nedad, vil sige at der intet er at gøre, og at man ikke kan tænke sig ud af situationen. Isbjergene viser at hjertet lukker og tendensen til isolation, som er naturlig, når man har en indre baggrundstilstand af frygt, enten bevidst eller ubevidst.

Eksempler på situationer hvor man “falder ud af tårnet”:

Man kan blive så opslugt af ulykkelig forelskelse, at man helt mister sig selv.
Man kan opleve perioder med dyb depression og eksistentiel krise hvor man mister kontakten til sig selv.
Man kan opleve at miste mennesker tæt på og føle den dybe sorg på sjælen, som disse tab giver.
Man kan med eller uden en tilsyneladende grund blive opslugt af en dyb følelse af tomhed.

LIVSLEKTIONEN I TALLET 16/7
HVORDAN HÅNDTERER VI FRYGTEN?

Frygten for intetheden er nok den største frygt vi har som mennesker. Det at miste, hvad som helst, er frygt for intetheden, isolationen og tomheden.

Tallet 16/7 er et tal der handler om at gå igennem netop denne frygt og komme ud igen på den anden side, hvor man får kontakt til sjælen, som er evig, og derfor kan slippe en stor del af den frygt vi ofte går rundt med i livet. At gå igennem frygt, at se frygten i øjnene, og konfrontere den frygt man måske har søgt at undgå igennem mange liv, er den lektie man har valgt at indgå i på sjæleplanet.
Og på et eller andet tidspunkt i sjælens cyklus, kommer vi alle igennem livslektionen for 16/7.

I 16/7 vibrationen vil livet altid reflektere den frygt man har indeni, uanset hvad den handler om, og sådan sikres det at vi kommer igennem lektionerne.

Derfor:
Hvis man ignorerer frygten, vil tendensen til tab øges.
Hvis man konfronterer frygten, vil den mindskes.

LIVSLEKTIONEN I TALLET 16/7
VIRKELIGHEDSFLUGT

Med 16/7 kan man opleve en indre programmering til at lade sig styre af sin frygt, som man skal lære at overvinde bevidst.

Den kan bl.a. komme til udtryk ved:

 • Man har tendenser til at blive paralyseret af sine følelser, så man ingenting kan mærke.
 • Man er programmeret til at gå i frygtresponsen og være frygtstyret
 • Man kan have skizoide tendenser
 • Man kan have tendens til eskapisme
 • Man kan have tendens til at flygte ud af kroppen, eller ikke kunne nærke den
 • Man kan have tendens til at negligere kroppens behov
 • Man kan have tendens til virkelighedsflugt gennem rusmidler
 • Man kan have meget svært ved at lade andre komme tæt på sig
 • Man kan have tendens til at foretrække isolation, fordi mødet med andre kan være smertfuldt eller fremprovokere angst for at miste
 • Man føler sig hævet som over andre, som forsvarsmekanisme, og kan virke arrogant
 • Man kan ikke skabe dyb og nærende forbindelse med andre

LIVSLEKTIONEN I TALLET 16/7
VIRKELIGHEDSFLUGT

I 16/7 ligger tendensen til at flygte fra virkeligheden, som en respons eller forsvarsmekanisme.
Det kan være gennem stofmisbrug, eller at flygte ind i en mental verden af computerspil, litteratur eller overdrevent nørderi inden for et bestemt område. Dette bruges som en måde at trække sig tilbage fra verden, fordi man ikke kan overskue at være tilstede i den.

Man kan være virkelighedsfjern, lukket ned eller uden for følelsesmæssig rækkevidde, og dermed isoleret og ensom.

Der er også en tendens til at ens følelser kan sløre ens intelligens, fordi de skygger for den logiske evne til at tænke når man er indfanget i deres vold.

Det er ikke højlydte passionerede følelser, som vi ser hos andre mere passionerede tal. Det er mere en stille indre desperation, som gør at man ikke tænker klart. 16/7 lider ofte i stilhed, og andre ser ikke deres lidelse.

LIVSLEKTIONEN I TALLET 16/7
RELIGIONERNES LØSNING PÅ 16/7 LIVSLEKTIONEN

I verdens religioner er der fyldt med beskrivelser og forsøg på forklaringer og løsninger på 16/7 livslektionen.
I kristendommen er der eksempelvis meget 16/7 visdom i de mange smukke salmer, og i påskens tema om død og genopstandelse.

Lige præcis genopstandelsen handler om, at sjælen er evig. Dvs. at selv om vi mister, dør, trampes på, og oplever de utallige måder man nu kan “falde ned af tårnet” – så rejser vi os også igen som en Phøniks, i dette liv eller det næste.
Fordi sjælen er evig, er disse oplevelser for sjælen blot nødvendige “læreprocesser” mens de for egoet, er den visse død.

Man kan sige, at 16/7 energien også rummer den forklaring og trøst, som mennesket har søgt på de mere grusomme sider af livet, gennem religion. De giver en forklaring af de eksistentielle vilkår vi alle lever under, og derfor rummer religionerne alle både døden og genopstandelsen/frelse i en eller anden form.

Religioner er på mange måder forsøg på at besvare menneskets behov for at genetablere troen på noget evigt og meningsgivende bag den brutale virkelighed vi alle lever under: At dit næste åndedræt kan være dit sidste, og at dine nærmeste kan blive udslettet i næste sekund.

I en “lav “ form, er 16/7 løsningen, som religionerne giver; dogmer, regler for opførsel, firkantede rutiner etc. Fordi selve frygten ikke sublimeres til at se de dybere aspekter af virkeligheden, men blot flyttes rundt i den samme virkelighed, nemlig den fysiske.

Eksempelvis gennem religiøse forpligtelser eller regler man skal følge, der til gengæld lover at frelse, men dybest set blot skaber mere frygt. Vi tror at vi bliver frelst, hvis vi blot gør, x, x, og x. Og hvis ikke vi gør det, er vi fordømte. Dermed er frygten håndteret og flyttet ned på et konkret plan, så vi slipper for at tage stilling til den med hjertet og sjælen.

Det er en livsstrategi man kan opleve med 16/7 i sin lave form.
Ikke kun som religiøs dogmatiker, selvom den bliver ekstra tydelig her. Men som en person der lever efter dogmer i livet og lader sig styre af regler grundet frygt.

Mange mennesker med stærk 16/7 som endnu ikke er i balance, bliver bange hvis ikke tingene forløber på en regelret eller præcis måde i deres liv.

Men frygten er der stadig. Den er blot projiceret ind i bestemte regler, rutiner og faste overbevisninger. Med 16/7 ubalanceret i numeroskopet kan man derfor leve som en regelrytter, ud af frygt for at gøre noget forkert, eller frygt for at blive “straffet” af livet. Det er noget som mange med 16/7 genkender i sig selv, eller genkender at have arbejdet med, og derefter sluppet.

På en “høj” måde kan det at vække sine religiøse følelser føre til en frihed og accept af, hvordan tingene nu engang er her på det fysiske plan. Når vi kigger på religioner har de begge tendenser iboende. Der er i de fleste religioner både en en “frygtstyret” religion og en frihedsgivende, accepterende religion som sætter sjælen fri. Ofte eksisterer de side om side, og kan være til stede i samme religion, endda i samme kirke, eller sågar i den samme præst eller i den enkelte person. De er to sider af samme mønt – en frygtstyret og begrænsende, og en hvor man transcenderer frygten og får et helt nyt og større blik på hele eksistensen.

LIVSLEKTIONEN I TALLET 16/7
LÆNGSEL OG SØGEN – HINSIDES SMERTEN ER FRIHED

Da 16/7 er et Neptun tal, kan mennesker styret af 16/7 ofte godt lide at gå igennem de omskiftelige, til tider svære, følelser. Uden dette ville man med 16/7 måske føle at livet var lidt overfladisk.

Det er lidt ligesom når man har set en god film, der kom hele vejen rundt i følelsesregisteret, og på et tidspunkt var så forfærdelig og skæbnesvanger, men det hele så blev godt til sidst. Dette elsker 16/7 fordi det er en lektie rundt i livets dybe følelser, som forløses til sidst. Lige præcis som det kan være livsvejen for 16/7 at gå igennem en græsk tragedie.

På den måde kan man med en stærkt 16/7 vibration i sig, godt holde af at have en lille smule sørgelige stunder i sit liv, fordi det giver livet dybde.
Der er en vis skønhed i smerten, fordi smerten i sin ultimative eller mest opløftede form, altid er en form for længsel efter enhed og sammensmeltning med det guddommelige.
16/7 vil gennem sin spirituelle udvikling erfare, at længsel efter forening med sin egen sjæl, eller, forening med det guddommelige, er den største længsel, og dybest set det eneste de altid har længtes mod.
I processen mod at finde denne enhed, som noget der er inde i dem selv, vil de ofte lede efter tusindvis af andre ting udenfor sig selv.

Kunsten er, at de kan lede efter disse ting både i det indre og det ydre. – Men uden at forstå at det de søger allerede er inde i dem selv, vil det være en desperat og smertefuld søgen, frem for en nydelsesfuld søgen.

LIVSLEKTIONEN I TALLET 16/7
16/7’S UNIKKE GAVE

Når 16/7 møder sine udfordringer, kan man få de store gaver som 16/7 vibrationen har at tilbyde en. 

Man er en fugl Phønix – som rejser sig fra asken, går ind og konfronterer sin frygt, ser dybt ind i sig selv, åbner hjertet hvor man ved at man er ét med alt. Dermed kommer den rene, ubetingede kærlighed frem, som er så dyb, fordi den kommer fra et sted, hvor man samtidigt har den dybeste spirituelle visdom, som kommer fra lektionen i transcendens.

Det vigtige er at forstå, at 16/7 vibrationen i sin grundessens er en positiv udvikling for sjælen, da den gennem dette vil gå herfra meget renere end den kom, fordi der er så meget dyb spirituel vækst i dette tal.

16/7 har stort anlæg for meditation, et stærkt fokus og den nok største villighed af alle tallene, til at praktisere spirituelle discipliner. En munk, som forsager verden og sidder i en hule og mediterer hele sit liv, kunne godt vælge som han gør, under påvirkning af 16/7.

Det kan faktisk være appellerende for 16/7 helt at forsage verden, hvor det for andre virker som et KÆMPE offer. Men det bedste for 16/7 at finde en balance mellem indre spirituel praksis, og at leve et liv hvor man udvikler sine egenskaber i relation til andre mennesker. Når kærlighed, fællesskab, parforhold og næstekærlighed kan gå hånd i hånd med tilbagetrukket praksis, dybde, kunst, selvudvikling og alenetid, kan 16/7 energien bedst udfolde sig i balance.

På den måde kan man med sin 16/7 energi bidrage til verden og give sin gave, som er at vise andre sjælens dybder.

LIVSLEKTIONEN I TALLET 16/7
VEJEN TIL BALANCE FOR 16/7

 • Balance mellem spirituel tilbagetrukket praksis og at give til fællesskabet
 • At kommunikere sine dybeste følelser til sine nærmeste
 • Give sig tid til at kontemplere og fordybe sig, men uden at det bliver til eskapisme
 • Vær opmærksom på sin trang til virkelighedsflugt gennem afhængioghedsskabende adfærd
 • Være opmærksom på en tendens til at søge svar uden for sig selv (fx gennem overdriven brug af systemer såsom numerologi, astrologi, clairvoyance eller andre spirituelle systemer)
 • At konfrontere sin frygt og byde den velkommen som en gave
 • At møde sine dybeste følelser med oprejst pande
 • At lære at stole på andre
 • Praktisere åbenhed, ydmyghed og næstekærlighed
 • Være åben overfor samarbejde og fællesskab
 • Være opmærksom på ikke at lukke ned overfor det spirituelle pga. frygt

LIVSLEKTIONEN I TALLET 16/7
16/7 OG DEN DYBE SKØNHED BAGVED VIRKELIGHEDEN

I den numerologiske tradition anses tallet 16/7 primært som Tårnet, dvs. de frygtindgudende aspekter af tallet. I den pythagoræiske numerologi er talbeskrivelserne ofte mere nuancerede, eftersom tallene i det hele taget beskrives mere i dybden, da de kaldæiske kilder primært er mundtlige.

I den vediske lære, som også har indoptaget numerologien siden oldtiden, er tallet 16 et symbol for skønhed og harmoni, som ligger hinsides denne verden. Tallet 16 er eksempelvis personificeret i gudinden Tripura Sundari, som betyder “Skønheden i de tre verdener” (den fysiske, astrale og hinsides virkelighed).

Skønhed er her et udtryk for den ultimative universelle harmoni, som kun kommer tilsyne for den opmærksomme og vækkede sjæl. Skønheden ses i de mindste, og mest simple ting, som det utrænede øje eller den sovende sjæl, ikke ville opdage. Fx i et blad der flyver i vinden, eller i den dybe sjælsvibration der omgiver et sovende menneske. Når øjet ser ind bag virkeligheden, ind igennem de 3 verdener, dvs. videre ind bag det fysiske univers, afslører sig en enorm dyb skønhed, som ikke er synlig for det overfladiske øje.

Dette er også en af grundende til, at man finder 16/7 vibrationen hos mange kunstnere. 16/7 tilfører en dybde til deres kunst, ofte i form af en smerte eller længsel efter det perfekte, det uopnåelige eller hinsides som ligger bag virkeligheden, og derfor ikke kan nås eller “indfanges”.

Yantra for Tripura Sundari. I den vediske lære, som også har indoptaget numerologien, symboliserer tallet 16 et tal for skønhed og harmoni, som ligger hinsides denne verden, personificeret i gudinden Tripura Sundari, som betyder “Skønheden i de tre verdener” (den fysiske, astrale og hinsides virkelighed).

LIVSLEKTIONEN I TALLET 16/7
HARMONISK 16/7 OG OPLEVELSEN AF SYNKRONICITET

Begrebet synkronicitet stammer fra Carl Jung. Det betyder at man i sit liv oplever en slags magiske sammentræf, som perler på en snor. Det sker når man er integreret i den guddommelige harmoni.

De fleste af os kender til at opleve synkronicitet i visse perioder af vores liv, hvor dét som vi tænker sker, den vi tænker på dukker op, dét vi skal bruge viser sig for os – og altid med et stærkt symbolsk element koblet til oplevelsen.

Synkronicitet opstår af en særlig harmoni mellem energierne mellem den individuelle person og helheden. Det opstår når vi er forbundet til noget større. Når 16/7 vibrationen har inspireret os til at se dybt i os selv og forbinde os til omgivelserne, ikke kun på et fysisk plan, men fra et energimæssigt og sjæleligt plan, så oplever vi en langt højere grad af synkronicitet.

I bogen ”Alkymisten” af Paulo Coelho, findes nogle af de smukkeste eksempler på synkronicitet. Her aflæser hovedpersonen universets tegn i omgivelserne, og lader sig føre mod sin destination og livsbane ved at være super opmærksom på sin egen indre stemme og intuition, som afspejles i naturens tegn.
Når vi er forbundet til det plan, hvor synkronicitet opstår, vil der være langt kortere fra ønske, til intention, handling og manifestation. Vi har et ønske og en intention, og de manifesterer sig næsten spontant på det fysiske plan.

Det sker, fordi 16/7 vibrationen i balance, er super-connected til et højere plan.

LIVSLEKTIONEN I TALLET 16/7
FRIHED OG MOD TIL AT VÆRE SIG SELV

I den vediske livsfilosofi er et begreb, som kaldes ”Leela” (eller Lila) som oversættes til guddommelig leg, og handler om at universet altid er i en form for leg eller ”dans”, og derfra udgår hele skabelsen. Når vi dybdt inde ved, at skabelsen blot er en “leg”, behersker vi utilknytningens kunst. Vi ser livet gennem et par briller, som gør at vi kan se med røntgen ind bag virkeligheden. Vi opnår da en langt større grad af frihed, end hvis man befinder sig i verden uden at kunne se gennem illusionens slør (også kaldet Maya i samme filosofi) og som klistrer os fast til frygten fordi vi er blinde for den bagvedliggende virkelighed.

Når man overvinder 16/7 energiens frygt, bliver man så fri, at man kan manifestere sine ønsker på en utilknyttet måde, hvor man er i harmoni med den guddommelige vilje. Når lektionen i transcendens er forstået, slipper frygten for hvad andre tænker, hvad der er fornuftigt i verdens øjne, samt tendensen til at ”følge reglerne” for at undgå at blive ”straffet”.

Mange mennesker lever hele livet under et snærende bånd af 16/7 hvor det føles som om, at man har en enormt lille frihed, og konstant skal gå på en strengt optrukken linje, for ikke at falde ned fra ”Tårnet”.
Leela, er det komplet modsatte, hvor man forstår at alting alligevel, på et højere niveau af eksistensen, er total frihed og guddommelig skaberkraft.

I filmen “American Beauty” fra 1999, ser vi et eksempel på en utilknyttet tilgang til livet hvor den unge mand, Ricky Fitts, spontant kvitter sit job, fordi en overordnet skælder ham ud over at holde pause.
Fra et frygtsomt sted, ville vi være bange, og skynde os at rette ind overfor en overordnet. Men i filmens scene mærker vi tydeligt, at Ricky følger en dyb intuition, som giver ham et mod der er langt større, og transcenderer alt hvad vi har lært om hvordan man ”skal og bør” handle i livet for at klare sig godt.
Vi fornemmer også, at det ikke er en overfladisk beslutning, baseret på ungdomsoprør eller dovenskab. Men at han er i dyb kontakt med, hvad der betyder mest for ham i livet, og at det er dét, som er baggrunden for hans valg.

Med 16/7 i balance følger man med største naturlighed sin egen dybe intuition, og lader sig guide indefra til at tage de rigtige beslutninger. Uden at tænke på hvad andre tænker, hvad man skal eller bør.

LIVSLEKTIONEN I TALLET 16/7
KUNST OG FILM MED STÆRK 16/7 ENERGI

Her er nogle eksempler på 16/7 energiens dybsindighed, transcendens og skønhed. Du kan bruge disse filmklip til at kontemplere 16/7 som en arketypisk energi. Det er en energi som vi alle kender til og har adgang til i større eller mindre grad, alt efter vores medfødte tal, navne og hvilken periode vi befinder os i, i livet.

DEN LEGENDARISKE PLASTIC POSE SCENE
American Beauty

ER DU KLAR TIL AT DØ OG GENOPSTÅ PÅNY?
DET STØRRE PERSPEKTIV

EN UNIK KUNSTFILM MED TRANSCENDENT 16/7 SKØNHED
From Ashes to Snow

NUMEROLOGIEN ER ET “KORT”
OVER ARKETYPISKE ENERGIER OG LIVSLEKTIONER

For alle tal, inklusiv 16/7, er der stor forskel på, om tallet står som grundvibration eller skæbnetal, dvs. i de medfødte tal, eller om tallet står som navn i et numeroskop. Ved at aflæse tallet forskellige betydninger i de forskellige positioner, kan man lære at afkode, om tallet primært vil manifestere dets positive eller negative kvaliteter. Og hvordan den enkelte person kan lære at trække de positive kvaliteter ud af tallet, så de lærer dets lektioner PÅ DEN MEST POSITIVE MÅDE, og som en vej til at nå deres egen sande essens.

Ethvert tal er i numerologien forstået som en vigtig og arketypisk livslektion. Ethvert tal kan derfor opleves af alle mennesker, på alle områder af livet. Men særligt af dem som bærer tallet i deres medfødte essens, i deres fulde fødselsdato.

På uddannelsen til professionel numerolog vil du lære om alle tallene helt op til 99, som er de mest rene essenser og baseret på talrækken 1-9. På den måde kan du praktisk og intuitivt forstå sjælens lektioner på alle planer, samt forstå forskellen på de forskellige betydninger af tallet alt efter hvor det står.

DANMARKS STØRSTE NUMEROLOGI UDDANNELSE
UDDANNELSEN TIL PROFESSIONEL NUMEROLOG

Danmarks mest dybdegående og professionelle numerologiuddannelse er igen åben for tilmeldinger.

En faglig, spirituel og personlig udviklingsrejse over 12 måneder, hvor du lærer den oprindelige, numerologi tradition, og bliver indført i særligt dybdegående beregningsmetoder.

Vi giver dig alle de numerologiske værktøjer, du skal bruge som professionel numerolog. Men det er meget mere end det.

Numerologi er noget man kan bruge hele livet, om man så kigger på fødselsdage, navne, husnumre, telefonnumre, forudsigelser for personer eller virksomheder, produkt titler m.m. Det er en unik skill som giver psykologisk indsigt og både er praktisk og spirituelt.

Obs. Denne gang har du mulighed for at tage uddannelsen 100% online, eller som en kombination af live og online.

KONTAKT

Numerologerne
CVR 38875361
Lottenborgvej 24
2800 Kgs Lyngby

Ønsker du at booke en session, så skriv til os på sessioner@numerologerne.dk

Ønsker du at høre mere om uddannelsen, så skriv til os på kontakt@numerologerne.dk

BLIV doTERRA PARTNER MED OS

doTERRA er en virkelig god og unik mulighed for at støtte op om sit virke både økonomisk og spirituelt.

Se mere her

VI TILBYDER

 • Klub Numerologist PRO - spændende, månedlig medlemsklub
 • Numerologi uddannelsen
 • Numerologist PRO software system
 • Personlige sessioner
 • Business sessioner
 • Weekendkursus for begyndere
Alle rettigheder tilhører
Numerologerne © 2020

FØLG MED på facebook!  Og få updates om numerologi, superdatoer og forecasts!

GRATIS MINIKURSUS & NAVNE TOOL

Indtast navn og email i felterne og få vores gratis online numerologi kursus i numerologi.

Samt NAVNE/NUMEROSKOP TOOL hvor du kan se betydningen af dine navne og vibrationer på de forskellige livsområder.

SE DIT PERSONLIGE NUMEROSKOP

HVAD BETYDER DINE NAVNE FOR DIT KÆRLIGHEDSLIV, FAMILIELIV OG KARRIERE?

Få gratis numeroskop tool + online kursus med uddannelsesleder Estel Ehvass.

Du har tilmeldt dig! Hold øje med din indbakke