Vælg en side

DET NUMEROLOGISKE SOUL BLUEPRINT

Dine medfødte succeskoder

Af numerolog Estel Ehvass

Estel er uddannelsesleder på danmarks største numerologi uddannelse, og er skaber af Numerologist PRO software programmet. Foruden at være numerolog og astrolog er hun også uddannet coach og psykoterapeut.

Kend dine medfødte energier i din fødselsdato, og du skal…

 • Kende dine personlige koder til succes og harmoni
 • Heale dine karmiske livslektioner og blokeringer
 • Leve fra din dybeste essens og unikke livsformål

Vi har tema om numerologi og healing i anledning af at hold 6 på numerologiuddannelsen starter den 6. Oktober.

Derfor skal det nu handle om det numerologiske Soul Blueprint, som på mange måder er den mest healende metode i numerologi – da det er en dyb aflæsning af alt hvad man kan afkode om et menneske numerologisk set.

Soul Blueprint er en NUMEROLOGISK SESSION, men hvor der også inddrages anden esoterisk viden fra bl.a. astrologi og viden om krystaller.

I denne artikel kan du lære om alle de ingredienser, som et Soul Blueprint indeholder.

Den er for dig som er interesseret i numerologien som en dyb form for potentiale- og selvudvikling, og måske overvejer selv at få en Soul Blueprint session.

Den er også for dig der overvejer at starte på numerologiuddannelsen, hvor du selv lærer alle trinnene og de forskellige ingredienser i at lave denne type dybdegående session både på dig selv og dine kommende kunder.

Om at bruge sine
medfødte succeskoder

I din fulde fødselsdato har du en række tal, som tilsammen viser dine talenter, styrker og udfordringer – og hvordan du bruger disse bedst muligt.

Disse tal er dine personlige koder til succes, glæde og inspiration.

Du kan både bruge disse indsigter til at forstå hvordan du bedre kan bruge dine talenter og udleve din unikke mission gennem din karriere eller business.

Og du vil forstå hvordan du fungerer på et personligt, følelsesmæssigt og spirituelt plan, samt hvilke udfordringer og livslektioner du har ”signet op til”.

Dit Soul Blueprint fortæller om alle disse ting.

Bruger man ikke de energier man har til rådighed vil man typisk føle sig blokeret.

Måske forsøger man at være noget andet end det tallet påvirker en til at være, fordi man har lært at det er bedst at være på en anden måde (fx via forældre, lærere eller kulturelle normer). I så fald kan det være en stor lettelse at finde ind til en måde der måske i virkeligheden er langt mere naturlig for dig at være på i verden både i det ydre og det indre.

DET HØJERE SELV

I din fulde fødselsdato findes en del tal som spiller sammen om at påvirker dig på alle områder af livet.
I denne artikel kigger vi på de vigtigste af dem.

Her er nogle af de tal vi kigger på i

DET HØJERE SELV

 

 • Grundvibrationen (vores personlighed, udstråling, livsvej og karma, talenter og styrker)
 • Essenstallene, det store og det lille (den dybeste essens, unikke livsmission)
 • Ydre diamant (ydre handlekraft9
 • Indre diamant (indre behov)
 • Dharmalinjen (nøglen til at udleve vores livsformål med succes)
 • Sigtetallet (hvad skal man sigte efter i livet)
 • GV-ST diamanten (vores naturtalenter, kombinationen af grundvibration og essenstal)

Her er nogle af de tal vi kigger på i

DET PSYKISKE SELV

 

 • Tankediamanten (tankeformer)
 • Følelsesdiamanten (indre følelsesliv)
 • Underbevidstheden
 • Den emotionelle og sociale intelligens
 • Vores mentale strategier
 • Den offentlige udstråling
 • Hvor psyken hviler (den psykiske søjle og livstemaet)

Din personlighed og livsvej

GRUNDVIBRATIONENS POTENTIALER

Grundvibrationen er dagen på måneden du er født, og derfor et grundtal mellem 1-9. På den måde kan vi sige, at der er 9 forskellige grundvibrationer.

Udover det, er det en specifik dato på et tal fra 1-31. Dette tal tilføjer en ekstra dimension til grundtallet, så der er forskel på om du er en 4’er der er født den 4. Den 13. ,den 22. eller den 31. i måneden.

Grundvibrationen handler meget om måden vi gør tingene på, og hvad vi er motiveret af, den måde vi ønsker succes på, men også den karma og de livslektioner vi har med os. Det vil sige de livslektioner der skal læres, før vi rigtigt kan få åbnet op for vores fulde potentiale og udleve de positive ting ved vores grundvibration.

Grundvibrationen er den energi der stråler ind og ud af personligheden fra kosmos. Det er en aktiv energi, der driver dig hen imod bestemte typer af livslektioner og ”lektier” som du skal ”bestå” gennem livet.

Din grundvibration er den vigtigste vibration i numerologien (sammen med essenstallene) da den påvirker din personlighed, og hvilke livsoplevelser du tiltrækker, og også dine karrierevalg og medfødte talenter.

De negative sider af din grundvibration er de ting der kan skabe bøvl og ravage for dig både privat og karrieremæssigt.

Men det er i høj grad muligt at komme et sted hen, hvor du udlever de positive sider ved din grundvibration.

Når du lærer at mestre de livslektioner som skal mestres ifølge din grundvibration, så kan det der før var dine svagheder bliver dine største styrkesider.

Din dybeste natur og det
mest mystiske af dine tal

ESSENSTAL

Vores essenstal er et grundtal mellem 1-9, men derudover er det opdelt i det ”lille essenstal” og det ”store essenstal”.

Det lille essenstal er vores daglige bevidsthed, mens det store er vores største potentiale.

Essenstallet repræsenterer vores dybeste essens. Når vi kender det tal til bunds, ved vi, hvorfor vi er som vi er.

Essenstallet er med til at afkode vores livsformål, talenter og vores helt egen, unikke genizone – de ting vi er super gode til helt naturligt, men som ofte kan være ubevidste for os.

Essenstallene kaldes også for skæbnetallene, fordi i dem ligger der store og dybe livslektioner, såvel som potentialer og udfordringer, som skal læres og mestres.

Det er uden tvivl det mest dybe og mystiske af tallene vi har med os. Det fortæller både om vores største positive potentialer, og vores største ”fejlprogrammeringer”.

Når du kender betydningen af essenstallene i dybden kan du forstå andre menneskers dybeste intentioner, ønsker og indre sjælelige længsler på et meget dybt plan. En dyb forståelse af essenstallene er nøglen til at blive en rigtig dygtig numerolog, og til at forstå dig selv og dine nærmeste.

Når vi er tro mod de kvaliteter der ligger naturligt til vores essenstal bliver det meget lettere at mærke hvad vi skal og hvad vi ikke skal i livet.

Et andet vigtigt tal er hvordan vores grundvibration (ydre personlighed) taler samme med vores essenstal (vores essens eller indre personlighed).

Der er ofte en modsætning mellem energien af vores grundvibration og vores essenstal, og i så fald har man en særlig udfordring med at få de to energier til at “tale sammen”.

En modsætningsfyldt kombination er fx at have 4 og 8 i grundvibration og skæbnetal. Her skal de to tal lære at tale sammen, men når de lærer det kan man opleve en stor mental vækkelse af sin unikke genialitet, hvad enten det er som kunstner, forfatter, videnskabsmand, politiker etc. Når de to tal går i flow er man både i stand til at se tingene fra nye sider (4) og har forståelse for det evige, gamle og vigtigheden af traditionen (8).

Et godt eksempel er musikeren Miles Davis, som er 8’er med 4’er essens. Han fornyede jazztraditionen indtil flere gange i sin karriere, og er gået over i historien som en af de mest geniale og nytænkende indenfor sin tradition. Først med sit album ”Kind of Blue” der indledte cool jazzen, og senere var han den første til at indlede stilen jazz fusion. Hver gang han fornyede sin stil formående han at af danne helt nye ”retninger” indenfor traditionen, som skabte store bølger i samtiden og gik over i historien.

En anden kontrastfyldt kombination er 2 og 9 mellem grundvibration og essenstal. Her skal man lære at forene den blide og fællesskabsmindede 2’er energi med den stærke og super selvstændige 9’er energi. Indtil man har lært dette kan man svinge mellem at have for svage grænser (2), og blive enormt vred (9) over det. Når man vækker tallenes potentialer og mestrer balancen mellem de to energier, kan man være en af de bedste coaches, der både har indføling og empati (2) men også kan lede andre og hjælpe dem med at sætte mål (9).

Tony Robbins har en del af denne energi, eftersom han er født den 29. i en måned, som indeholder både 2 og 9. Han bruger denne energi helt “efter bogen” til at være en coach der leder andre til deres personlige mål.

Alle kombinationer af grundvibrationer og skæbnetal kan man lære at få de mest optimale energier ud af. Alle kombinationer er unikke og kæmpe potentialer, som vi kan lære at bruge og vække i os selv, når først vi har forstået deres positive potentialer og kan tune ind i dem, og styre udenom deres negative potentialer og tendenser.

Der er 54 forskellige essenstal og vi har hver især et eller to essenstal. De mest almindelige er tallene fra 10-40, men man kan i princippet have et essenstal der går helt op til 56.

Nøglen til at udleve dit livsformål med succes

DHARMALINJE

Dharmalinjen står for den ”kode”, som vi skal benytte for at få mest mulig succes med at udleve vores livsformål.

Dharmalinjen er en af vores 3 vigtigste nøgletal, sammen med vores grundvibration og essenstal.

Dharmalinjen er en vigtig nøgle til at vække vores livsformål og få succes med det– men er ikke selve livsformålet i sig selv.

Til højre ser du nogle ultrakorte eksempler på 9 forskellige dharmalinjer og deres koder, for folk født i januar eller oktober måned.

Der er dog i alt 99 forskellige dharmalinjer, og man kunne skrive en hel lille bog om hver af dem og deres unikke veje til succes.

 • Januar eller oktober i et 9’er år: Følge en kosmisk guidance og bruge en ”optimismekode”
 • Januar eller oktober et 1ér år: Tænke fællesskabsmindet og bruge en ”mærke-efter-kode”
 • Januar eller oktober i et 2’er år: Handle ud fra hvad der giver dig i mest mulig vækst og ekspansion, og bruge en ” videnkode”
 • Januar eller oktober i et 3’er år: Tænke innovativt og ud af boksen og bruge en ”transformationskode”
 • Januar eller oktober i et 4’er år: Kommunikere og intuere dig frem og bruge en ”spontanitetskode”
 • Januar eller oktober i et 5’er år: Vække din personlige magnetisme og bruge en ”karismakode”
 • Januar eller oktober i et 6’er år: Observere dybt, intuitivt og skarpt og bruge en ”intuition- og visdomskode”
 • Januar eller oktober i et 7’er år: Tænke i hvad der er mest universelt, eviggyldigt og arketypisk og bruge en ”balancekode”
 • Januar eller oktober i et 8’er år: Handle med styrke og overbevisning, og bruge en ”personlige principper kode”

Din nøgle til indre harmoni

INDRE DIAMANT

Den indre diamant er forholdet mellem din grundvibration og din årsvibration. Årsvibrationen handler meget om din indre verden og repræsenterer nogle underbevidste tendenser, som er fælles for alle født i et bestemt år. Den trækker de mere følsomme og indadvendte aspekter frem fra din grundvibration, og danner tallet der kaldes ’den indre diamant’.

Den indre diamant handler meget om den måde man processerer tingene følelsesmæssigt. Det er ens indre verden og måder at tænke, forestille sig, være og føle på.

På det personlige plan handler vores indre diamant om hvad der skal til for at vi får dækket vores inderste behov, hvad der er vigtigt for os i vores følelsesliv, familieliv og hvordan vi fungerer indadtil. Det er derfor ikke altid tydeligt for andre, hvad der står i den indre diamant, med mindre de kender os rigtig godt.

I karriere øjemed fortæller tallet om hvordan vi kan lide at arbejde, hvordan vi processerer viden og informationer på indeni os selv, samt vores kreativitet og hvad vi skal fokusere på for at skabe et godt inspirationsflow. Det viser også hvad der er vigtigt for os følelsesmæssigt i et arbejde eller på en arbejdsplads, for at føle os i balance.

Din handlekraft udadtil

YDRE DIAMANT

Den ydre diamant er en kode for, hvordan vi bedst bruger vores handlekraft. Vi skal bruge de energier vi har til rådighed, for ellers kommer de til at repræsentere en blokering i vores liv. Vores måde at være handlekraftige på er dybt individuel, og ved at finde ind til den måde der er mest naturlig for os at bruge den på, bliver vi allermest effektive. Den ydre diamant (handlekraften i det ydre) spiller også sammen med de tal man har i sin indre diamant (den indre følelse).

Du kan finde din ydre diamant ved at tage din grundvibrations tværsum, og sætte den forrest efterfulgt at din måneds tværsum.

Er du fx født på en 5’er dag i juni, danner du den ydre diamant “56/2”.

Vi har alle en form for medfødt kode til vores handlekraft, som er helt unik. Det er den måde vi er allermest effektive på, og som samtidigt er lettest for os at handle ud fra, og giver os mest nydelse, held, glæde og succes med vores tiltag.

Har man et meget blidt tal som sin handlekraft, betyder det ikke nødvendigvis at ens handlekraft er ”svag” – men at man faktisk er mest effektiv når man tager handling på en meget nænsom og blid måde og mærker sig frem. Dette kan gælde hvis du er født på en 1’er dag i januar eller oktober.

Har man tal for stor popularitet og evne til at skabe gode forbindelser og aftaler med andre, så er det meningen man skal bruge denne vibe i sin måde at handle på, fx ved at samle andre og få dem til at handle sammen med sig.Dette kan gælde for dig hvis du er født på en 5’er dag i juni, som i ovenstående eksempel.

Har man tal for stor individualitet og innovation, skrider man bedst til handling på en meget selvstændig og unik måde. Her vil man kun kunne give sit ypperste, hvis man har frihed til at komme med sin helt egen unikke version. Ens flow og inspiration føles helt blokeret, hvis man skal følge bestemte regler, og udføre noget som andre dikterer præcist. Dette kan gælde for dig hvis du er født på en 1’er dag i marts eller december.

Har man tallene for stor disciplin og arbejdsomhed, så er det også vigtigt at man gør brug af denne energi. Bruger man ikke sin daglige portion af selvdisciplin til at få nået nogle mål, kan denne energi nemt vendes til vrede eller utilfredshed med sig selv. Dette kan gælde for dig hvis du er født på en 8’er dag i januar eller oktober eller en 1’er dag i august.

Energierne i din psyke

DET PSYKISKE SELV

I det psykiske selv aflæser vi hvordan psyken fungerer. Dette chart deles ind i en ydre og en indre del, og en mental og en følelsesmæssig del. Dette giver os 4 hovedområder, som afspejler 4 dele af vores psyke. Disse 4 områder fortæller også hvordan vi havde det i løbet af vores udvikling i livet fra barn til voksen.

Underbevidstheden korresponderer med barndommen. Her lever vi i en tilstand hvor vi er meget åbne for at indoptage energierne omkring os, fra forældre og andre. I dette område af det Psykiske Selv kan vi se hvordan det følelsesmæssige klima har været inden i os i barndommen. Som voksne fortsætter denne energi med at påvirke vores underbevidsthed, og dermed også alle vores tætte relationer, familieliv, følelsesliv m.m.

Vores mentale tankeformer korresponderer med området for teenageårene, hvor de dannes som en reaktion på barndommens mange følelser, der nu bliver bearbejdet mentalt. Her kan vi både have lavet positive, mentale suggestioner, men også have lavet negative, mentale suggestioner (trossætninger) der hæmmer os. Al vores grundlæggende tro på og om os selv dannes i denne periode, og den vil påvirke os resten af livet, med mindre vi bevidst renser ud i den og ændrer på den.

Området for vores sociale intelligens korresponderer med de energier der påvirker os igennem 20’erne, hvor vi begynder at åbne op for den større verden på et følelsesmæssigt plan. Denne sociale intelligens, som vi dannede i ungdommen, påvirker os til stadighed resten af livet og viser hvordan vi bliver opfattet og interagerer socialt i vores nærmiljø.

Det fjerde område er vores ”bevidste jeg”, hvem vi gerne vil være og fremstå som. Denne energi dannes i området der korresponderer med voksenlivet, fra 27 års alderen og frem.
Denne energi er med til at danne vores personlige brand og udstråling, og den måde andre ser os på.

I det psykiske selv kan vi desuden se det “Psykiske Livstema” som står for den udviklingsvej vi dybest set ønsker at følge i livet for at kunne føle os lykkelige. Et 7 tal som psykisk livstema betyder fx, at vi ønsker at være på en spirituel vej, at følge vores intuition for at bevæge os fremad i livet, og at spirituel udvikling og selvindsigt er et vigtigt element i vores liv, for at vi kan føle os lykkelige og på rette vej. Et 5 tal som livstema betyder, at vi følger en vej af kommunikation, netværk og business, og har et ønske om at få nye oplevelser, ny viden og en stor nysgerrighed. En konstant udvikling på disse områder, er et vigtigt parameter for, om vi er lykkelige og føler os på rette vej i livet.

Vi kan også se den Psykiske Søjle, som er der hvor psyken hviler. Har vi tallet 17/8, hviler vi i at være synlige, få opmærksomhed og være på, samt i at skabe noget arketypisk og langvarigt/eviggyldigt af værdi. Har vi tallet 22/4, hviler vi i at bygge tingene op trin for trin gennem livet, så vi får et mere og mere solidt fundament at stå på. Vi hviler også i at bevare harmonien og undgå konflikter.

Harmoni mellem dine medfødte energier

Krystaller der afbalancerer dine tal

Numerologi og krystaller har altid haft en indbyrdes sammenhæng. I den indiske numerologi og astrologi, har man en beskrivelse af at hvert grundtal/planet, har en tilknyttet sten eller krystal.

Nogle krystaller er gode til at få bestemte tal til at ”tale sammen”. Man kan derfor afbalancere bestemte talkombinationer med særlige krystaller. Har man fx den nævnte modsætning mellem 4-8 er det stenen hæmatit, der kan gå ind og afbalancere denne ved at neutralisere den potentielt negative effekt mellem de to tal (såsom forvirring og indre kaos) og trække de positive sider frem (genialitet, fornyelse og tradition). Har man den anden stærke modsætning mellem 2-9 kan man bruge stenen ildopal, som hjælper med at afstemme den stærke Mars (9 tallet) med den blide Måne (2 tallet).

Dit personlige krystalsetup er et billede udprint af dit numeroskop, hvor der er lagt de krystaller og sten som afbalancerer netop de energier, som hos dig har behov for at ”tale bedre sammen”. Ethvert krystal setup er unikt, og er udformet præcist til den enkeltes tal.

Man kan bruge sit krystal setup under fx hele sin navneudrensningsfase, dvs. i perioden lige efter man har skiftet navn numerologisk og indtil man har haft sit karmiske slip. På den måde kan det lette udrensningsprocessen og få en lettere og hurtigere igennem den udrensning der sker, når man skifter sit navn.

Man kan også bruge det selvom man ikke længere i navneudrennsing. Jeg har altid selv mine personlige krystaller liggende på et billede af mit numeroskop. Krystallerne hjælper mig til at få det bedste ud af mine medfødte energier.

Hver fuldmåne bør man rense sine krystaller ved at lægge dem i vand, tørre dem, og lægge dem tilbage på numeroskopet igen. Krystal setuppet ligger bedst på et roligt sted i dit hjem. Enten på et lille ”alter” eller bare på en hylde i dit skab, hvor der er fred og ro. Krystal setuppet arbejder bedst når det ligger på et sted, hvor der er ro og harmoni, og man ikke flytter for meget rundt på det.

Hvad skal du lære og af hvem?

DINE KARMISKE FORBINDELSER

Vores vigtigste karmiske forbindelser er også
en del af en Soul Blueprint aflæsning.

En karmisk relation har ofte energi bundet, som skal løses og forstås, før relationen kan udfolde sig positivt. Herefter kan relationen enten slippes, og man går hver til sit med en følelse af forløsning, eller den kan transformeres til at blive en dybt givende og gensidigt støttende relation, hvor man får en relation der bliver dybere og dybere hele livet igennem.
Enhver karmisk relation har to vigtige hovedlektioner, som skal mestres, før forholdet kan begynde at fungere optimalt. En for personlighedernes samspil, og en for det indre og sjælelige samspil.

Hvis vi har en karmisk relation med et bestemt tema, som støjer for os, vil vi ikke helt kunne leve vores fulde potentiale før vi forstår denne relation til bunds. Det gælder fx hvis der sidder en karmisk livslektion i relationen med en af vores forældre. Her vil der ofte være karmisk energi bundet, som har godt at blive frigivet før vi kan give os selv den plads vi skal bruge til at finde vores eget, unikke kald.

Det er langt fra alle mennesker, der har intens energi bundet i en karmisk relation, men det er relativt ofte tilfældet. Mange vil mærke at tingene løfter sig på mange andre områder af livet, når først de har givet slip på, eller transformeret energien, i en bestemt karmisk relation.

Der behøver ikke at være karmiske relationer som er uløste for os, men hvis der gør, er det en vigtig del af at komme i balance, at man får kigget på dem og hjælp til at forstå dem, så man gradvist kan transformere den energi der er bundet i dem.

Hvis man ikke har nogle karmiske forbindelser i sine nærmeste relationer, kan det alligevel være interessant at kigge på forholdets fælles energier, og få en dybere forståelse ud af forholdets potentialer. Man kan fx høre hvordan man bedst støtter sit barn energetisk, følelsesmæssigt og mentalt. Man kan også se hvad de naturlige gaver i relationen, og hvad de potentielle problematikker er.

Energierne du bærer med dig fra tidligere liv

DINE TIDLIGERE LIV

De tidligere liv kan aflæses numerologisk via fødenavnet og årstalsrækken for det første leveår. Når man hører om de arketypiske temaer man bærer med sig fra tidligere liv, kan det godt give et sug i hjertet. Det er typisk nogle af de dybe følelser man kan føle man har haft med sig altid, uden helt at vide hvorfor.

Forleden havde jeg en kunde som bar energien 40/4 med sig ind fra tidligere liv. Tallet kaldes ”eneboeren” og bærer på en dyb følelse af isolation og ensomhed.
Hun fortalte, at ensomhedsfølelsen pludselig kunne overvælde hende, tilsyneladende uden grund.

Selv når hun var samme med andre, kunne ensomhedsfølelsen ind i mellem stikke hovedet frem, og den havde været der helt fra barnsben, men uden at der egentlig havde været nogen grund til det.

Energierne fra de tidligere liv har ofte ikke nogen konkret grund til at være der i dette liv. Modsat gælder det traumer, som normalt er opstået, pga. konkrete oplevelser, personer og begivenheder i ens liv. Men med følelserne fra tidligere liv er der ikke nødvendigvis nogle bestemte livsoplevelser, der har trigget dem frem. Man vil alligevel have tendens til at tiltrække dem igen og igen, og at genopleve disse arketypiske følelser/energier i løbet af sit liv, allerede fra barndommen.

Rækken af tal fra de tidligere liv, fortæller hvilke følelser vi bærer med os fra tidligere liv, fordi de ikke blev løst og forstået til fulde.

Intuitivt kan man gå ind os se efter hvad de kunne have handlet om, og forsøge at danne sig et sammenhængende billede af et eller flere tidligere liv. Men ofte er det lige så givende bare at forstå følelsen, uden nødvendigvis at sætte bestemte livsforhold, oplevelser eller andre konkrete facts på, om det tidligere liv.

På et af vores uddannelseshold havde en stor del af kursisterne den samme energi med sig fra tidligere liv, nemlig tallene 78/6 eller omvendingen 87/6 som hhv. kaldes okkultisten eller troldmanden.

Den hæfter meget tit på oplevelser af at være kommet galt af sted med sine intuitive, healende eller spirituelle evner. Det kan være man er blevet brændt på bålet, eller at man er blevet det i overført betydning. Dette kan genopleves selv i moderne tid ved at man fx føler sig bange for at stå frem og bruge sine spirituelle, healende eller clairvoyante evner, fordi man er bange for omgivelsernes reaktion, eller simpelthen føle sig usikker på den spirituelle verden.

Det vil være indenfor det samme tema, som mennesker med den samme energi fra deres tidligere liv oplever, men det kan have kommet meget forskelligt til udtryk, og kan være udtryk for et liv som heks, som spirituel i et ateistisk miljø, som en person med healende kræfter i et miljø hvor dette ikke var velanset, eller et liv hvor man undertrykte sine evner på anden måde pga. frygt for omgivelsernes fordømmelse.

Der er mange måder den samme energi kan have kommet til udtryk i et tidligere liv. Men den grundlæggende, ”arketypiske” følelse, der holder fast i en, vil være meget ens, for alle der bærer de samme tal fra deres tidligere liv, uanset hvem, hvor, eller hvad man har været forud for dette liv.

Andre esoteriske videnskaber i Soul Blueprint læsningen

Et supplerende blik på din karrierevej og psykologiske blokeringer

DINE ASTROLOGISKE IMPRINTS

Soul Blueprint er en numerologisk session, men det giver en ekstra dimension at se på hvordan dine astrologiske imprints spiller ind og påvirker udlevelsen af dine medfødte tal.

Der er nemlig nogle særligt vigtige astrologiske imprints, som med fordel kan inddrages, fordi netop disse aspekter af astrologien er perfekte til at supplere dit numerologiske Blueprint.

Et område hvor astrologien bidrager med ekstra informationer, er fx når man skal afkode karrierevejen.

Numerologien fortæller meget om hvor vores talenter ligger og hvad vi skal gøre, for at opleve mest muligt flow, held og glæde.
Astrologien fortæller samtidigt, karriereområder vi bedst høster succes og anerkendelse.

Men astrologen fortæller også om de blokeringer der ligger for at vi udlever vores potentiale – og kan fx afdække hvorfor vi er bange for at gå vejen. Mange har en idé om hvordan de gerne vil udleve deres livsformål, men bliver ved med ikke at handle. Hvis der er blokeringer på karrieren, er det ofte relateret til den ubevidste frygt vi kan have for hvordan andre modtager os og vores budskab.

Her er det interessant at se på de blokeringer og ubevidste frygt, der ligger astrologisk, fx i form af skyggeplaneterne, Chiron og Lilith.

Et andet sted det er virkelig effektivt at tage astrologien med ind i betragtning er mht. vores spirituelle vej.

Vores spirituelle vej kan numerologisk ses i vores grundvibration og skæbnetal, sammen med energierne i hele vores psykiske selv. Når vi supplerer med fx måneknuderne, og andre astrologiske beregninger, åbner der sig nye døre, der viser hvilken livslektion vi kommer fra, hvad vi har mestret, hvad vi skal mestre fremover og hvor vi er på vej hen på vores udviklingsvej som sjæle.

Din energi- og auratype

NUMEROLOGI OG HUMAN DESIGN SYSTEMET

Human design er et nyere, moderne system,
som beskriver folks aura og energitype.

Human Design har vundet stort indpas i de senere år, og mange af mine kunder som er interesseret i numerologi, kender også deres Human Design.

Mange af mine kunder spørger mig, hvordan deres HD/energitype spiller sammen med deres numerologiske blueprint. Derfor er jeg blevet vant til at inddrage det, når jeg har kunder, som allerede kender deres HD.

Human Design system fortæller om hvordan vores energisystem fungerer. Der er i alt 5 typer, med hver sin ”aura” som interagerer på en forskellig måde, energetisk set, med omverden.

Human Design er ikke en del af den numerologiske aflæsning, eller Soul Blueprint, og er et meget nyere system. Men det er interessant, at vide når man tolker personens tal, hvilken energimæssig type den er og det kan give dig et praj om i hvilken retning deres tal skal tolkes.

Alle vores medfødte tal har en fysisk, emotionel, mental og spirituel side. Derudover kan et tal bevæge sig mellem en maskulin og feminin pol, som viser hvor aktivt eller modtageligt man bruger sin energi.

Her er tendenserne til hvordan tallene skal tolkes for de 5 typer i Human Design:

MANIFESTOR

Har en høj fysisk energi, handlekraft, mod, power, styrke. Manifestoren er meget fysisk tilstede i sine numerologiske tal, og de skal altid tolkes lidt til den ”maskuline” side.

Er man en blid 2’er numerologisk, som er manifestor, er man lige det mere handlekraftig end en 2’er med en anden energitype ville have været. Ligesom en 3’er eller en 9’er manifestor, som i forvejen er de stærke typer, vil være ekstra frembusende som manifestor.

GENERATOR

Den energitype som har mest fysisk og emotionel energi til rådighed af alle energityperne, i løbet af en dag.

De er i kontakt med deres krop og deres følelser, og vil udleve både deres fysiske, emotionelle og spirituelle sider af deres tal.

De er hverken maskuline eller feminine men befinder sig omkring balancepunktet.

MANIFESTING GENERATOR

Har en unik evne til at smitte af med deres energi og karisma på andre.

De har ligesom generators mere fysisk og emotionel energi til rådighed end de andre typer De kan opleve at blive rollemodeller, men også at blive kopieret, fordi de er så karismatiske og stærke i deres energi.

De vil også udleve både deres fysiske, emotionelle og spirituelle sider af deres tal, og er hverken overvejende maskuline eller feminine, men har kontakt til begge dele.

PROJECTOR

Har en høj spirituel og mental energi, men har kun lidt fysisk og emotionel energi til rådighed på en dag, og har derfor ofte brug for meget fred og alenetid, fordi de downloader og bearbejder meget inde i sig selv.

Deres handlekraft er ofte stærk, men de har en begrænset mængde, og et begrænset tidsrum, hvor den kan bruges.

Her skal deres tal tolkes til den mere spirituelle og mentale side, og generelt udlever de mere de ”feminine” kvaliteter ved deres tal.

REFLECTOR

Har næsten udelukkende spirituel og mental energi til rådighed i løbet af en dag.

Deres energisystem er meget modtageligt og de skal vente tålmodigt og være i kontakt med de universelle cyklusser, hvilket giver dem relativt små tidsrum at handle i. Til gengæld kan de åbne sig mentalt og spirituelt, downloade idéer direkte fra kosmos og reflektere over livet på et meget dybt plan.

En reflector vil primært udleve de mentale og spirituelle sider af deres tal, ligesom projectoren. De er ”neutrale” dvs. hverken maskuline eller feminine i udlevelsen af deres tal.

ET UNIVERS AF VIBRATION

Som du kan se, er dit Soul Blueprint en ret kompleks analyse af alle dine medfødte energier, og hvordan de spiller sammen. Hver enkelte af os er som et stort, kosmisk maleri, som indeholder en kompleks blanding af forskellige energier og arketyper repræsenteret af vores medfødte tal.

Hver af os har vores eget unikke, blend af energier. Numerologisk Soul Blueprint er læren om hvordan du kan være endnu mere dig.

Hvor bruger du dine medfødte koder i din hverdag?

1) I din business og dit personlige brand

Når vi bruger vores medfødte energier, lader vi universet stråle den helt præcise og unikke, universelle energi ud igennem os, som vi er ment til at være en kanal for. Når vi tuner ind på de præcise strenge vi har fået med at spille på i vores liv, begynder vi at spille udsende ren og klar vibration. Det gør os uimodståeligt tiltrækkende, for dem der har brug for lige præcis vores energi.

Du kan derfor opleve at dine perfekte kunder finder dig så let som ingenting, fordi du viber på den præcise streng, du er skabt til at vibe på.

 

2) I dit personlige og spirituelle liv

Ved at kende dine tal kan du gradvist heale dine indre blokeringer og negative overbevisninger. Du kan guide dig selv til mere harmoni, når du ved hvad dine største faldgruber er, men også kender dine naturlige veje til harmoni og flow. Når vi får lys på os selv gennem de numerologiske energier, kan vi pludselig se, at der ikke kun er én måde at handle eller tænke på.

Vi får øjnene op for vores ubevidste tendenser og ubalancer, og vi bliver kærligt mindet om de områder hvor vi har vores unikke, gaver og potentialer, som vi nemt kan tune ind i og vække i os selv. For mange mennesker er deres største styrker og talenter relativt ubevidste. Det giver øget selvtillid at lære dem at kende.

3) Til at være i kontakt med din unikke livsmission og altid kunne mærke ind i hvad du skal gå med

Når du kender dine tal og begynder at lytte til hvad de hvisker i dit øre, kan du lettere omsætte dine idéer til noget der nærer dig, opløfter dig , gør dig glad og succesfuld. Du ved hvilke idéer der er ”mest dig” og hvilke der måske er gode idéer – men hvor højst sandsynligt ikke står dit navn på, fordi det ikke er helt 100% i trit med dine energier og din unikke mission.

Du lærer at mærke hvad der ”står skrevet” til dig og at lytte efter hvad universet vil med dig.

4) Til at få mere flow og succes med dine handlinger og tiltag

Når du handler på den måde du er skabt til, får du langt mere flow og succes, men bruger samtidigt langt mindre energi.
Du rammer ind i den ”streng” af resonans, hvor du er mest inspireret.
Du ved hvordan du bedst skaber harmoni når du handler, hvad du skal gå efter og hvad du skal sigte efter.

5) Til at få harmoni i dine relationer og forstå dine karmiske forbindelser

At kende livslesktionerne i dine karmiske forbindelser kan være en frigørelsesproces fra de ting der tynger dig i dine relationer, såvel gamle og afsluttede, som dem du stadig har i dit liv og måske lever sammen med.

I det hele taget kan det at forstå de grundlæggende hovedenergier mellem dig selv og dine nærmeste være en dyb healing, som du kan vende tilbage til igen og igen, for at hente indre visdom og inspiration til hvad du skal gøre i forskellige situationer.

spring med på hold 9
Numerologi- uddannelsen

OBS! Uddannelsen starter 27. januar 2024

Num PRO Uddannelsen er Danmarks største og mest dybdegående numerologiuddannelse, der tager dig med på en faglig, spirituel, og personlig udviklingsrejse over 10 måneder. Du kan deltage online eller live i vores smukke omgivelser med havudsigt i København.

Klik på knappen nedenunder for at se mere om uddannelsen.

SE MERE OM UDDANNELSEN HER

Bliv ekspert inden for de 6 hovedemner:

 • Essens Numerologi
 • Navneskifte Numerologi
 • Forecasting Numerologi
 • Business Numerologi
 • Relations Numerologi
 • Numerologisk Healing

KONTAKT

Numerologerne
CVR 38875361
Lottenborgvej 24
2800 Kgs Lyngby

Ønsker du at booke en session, så skriv til os på sessioner@numerologerne.dk

Ønsker du at høre mere om uddannelsen, så skriv til os på kontakt@numerologerne.dk

BLIV doTERRA PARTNER MED OS

doTERRA er en virkelig god og unik mulighed for at støtte op om sit virke både økonomisk og spirituelt.

Se mere her

VI TILBYDER

 • Klub Numerologist PRO - spændende, månedlig medlemsklub
 • Numerologi uddannelsen
 • Numerologist PRO software system
 • Personlige sessioner
 • Business sessioner
 • Weekendkursus for begyndere
Alle rettigheder tilhører
Numerologerne © 2020

FØLG MED på facebook!  Og få updates om numerologi, superdatoer og forecasts!

GRATIS MINIKURSUS & NAVNE TOOL

Indtast navn og email i felterne og få vores gratis online numerologi kursus i numerologi.

Samt NAVNE/NUMEROSKOP TOOL hvor du kan se betydningen af dine navne og vibrationer på de forskellige livsområder.

SE DIT PERSONLIGE NUMEROSKOP

HVAD BETYDER DINE NAVNE FOR DIT KÆRLIGHEDSLIV, FAMILIELIV OG KARRIERE?

Få gratis numeroskop tool + online kursus med uddannelsesleder Estel Ehvass.

Du har tilmeldt dig! Hold øje med din indbakke