Vælg en side

UNDERVIBRATIONER OG UNDERNUMEROSKOPER - SÅDAN VIRKER DE!

En dyb viden der gør en kæmpe forskel i både navneskift og tolkning

EN FANTASTISK VIDEN

I denne artikel kan du lære mere om undervibrationer og undernumeroskopernes effekter og betydning.
Udover hovednumeroskopet, har vokalerne og konsonanterne i navnene også en betydning, og de danner hver især to underliggende numeroskoper – de såkaldte undernumeroskoper.

For at give dig en dybere forståelse af hvordan undernumeroskoperne virker, og hvilken betydning de har i menneskers liv, kommer vi i denne artikel ind på følgende:

 

1. KUNDE CASES


 

Vi kommer vi med forskellige eksempler på kunder som har henvendt sig til os, som havde ubalancerede undernumeroskoper, og dermed ikke oplevede den fulde effekt af deres navneskift. Vi viser hvordan vi har ændret på deres navne, og dermed kunne give dem undervibrationer og undernumeroskoper, som er rene og i harmoni, sådan at deres hovednumeroskop nu virker langt stærkere og oplevelsen af navneskiftet er blevet bedre.

 

2. VERDENSBERØMTE CELEBRITIES OG POLITIKERE


 

Vi giver dig nogle spændende eksempler fra verdensberømte, nulevende og historiske personer, der har powerfulde undernumeroskoper, som i den grad viser hvem de er, hvordan de bliver set, og deres unikke karisma. Disse eksempler giver dig indblik i hvad man kan aflæse undernumeroskoperne.

Der er også flere eksempler på numeroskoper, som numerologer aldrig rigtig har kunnet få til at give fuld mening. Eksempelvis kan man i Hitlers numeroskop ikke med 100% tydelighed se, at han var den karismatiske, men ondsindede, folkeforfører, som han var. At Hitler var som han var, bliver først tydeligt, når man tager undernumeroskoperne med i sin tolkning. Det samme gælder mange andre berømtheder, såsom Marilyn Monroe og Michael Jackson, hvis unikke personligheder – og flaws – udelukkende afslører sig i undernumeroskoperne.

 

3. HVAD VISER STATISTIKKEN?


 

Til brug for vores forskning har vi samlet en database med over 100.000 kendte personers fødselsdato og navne – og skabt et software program, som kan lave statistik på sammenhængen mellem tal og en hvilken som helst gruppe af mennesker. Dette giver os en unik mulighed for at korrelere tal med bestemte befolkningsgrupper, personlige egenskaber, interesser og talenter. Et værktøj der for første gør det muligt udforske sammenhænge omkring tal og fx medfødte talenter, sygdomme, personlighedsegenskaber m.m. på en mere videnskabelig måde.

UNDERVIBRATIONER OG UNDERNUMEROSKOPER

1.KUNDE CASES

Hvad siger resultaterne med undervibrationer og undernumeroskoper for vores kunder?

Vi ser i folks liv hvordan det giver en kæmpe forskel i kvaliteten af navneskiftet, om man har fået beregnet rene undernumeroskoper. Numerologer har i mange år stået uforstående overfor, hvorfor nogle mennesker oplevede store, positive effekter af deres navneskifte – mens andre synes det ikke havde den stor effekt, og en lille procentdel oveni købet følte at de fik det værre.

Det er interessant at se, at de af vores kunder som kommer og allerede har skiftet navn før, for eksempelvis 5 eller 10 år siden, og ikke synes at navneskiftet har været helt optimalt, i stort set alle tilfælde har haft meget ubalancerede undernumeroskoper. På trods af at de har haft et godt hovednumeroskop, har det ikke virket optimalt, hvis undernumeroskoperne har været ubalancerede.

Mens de kunder, som har oplevet store positive forbedringer, ser ud til at have rigtig gode undernumeroskoper.

CASE 1: SOPHIA

REN NUMEROSKOP MED URENE UNDERNUMEROSKOPER

Vi fik en henvendelse fra Sophia, som havde været til numerolog og fået et rent hovednumeroskop men uden at havet fået rene undervibrationer og undernumeroskoper.

Nedenunder ser du hendes nye numeroskop, men du ser også at 
undervibrationerne og undernumeroskoperne er urene – og det har en stor betydning.

1. UNDERVIBRATIONER 16/7, 12/3, 11/2, 22/4
Sophia har fået et rent numeroskop men under-vibrationerne er ikke rene. Vi ser 16/7, 12/3 og 11/2 som er tal der kan give angst, offerfølelse og pleaser tendenser.

3. AURAER 12/3 OG 11/2
Hvis undernumeroskoperne generelt var rene, ville disse tal i auraerne ikke have en stor indflydelse – men sammen med de andre ubalancerede tal forstærker de disharmonien. 12/3 i konskop auraen giver vrede og offerfølelse, og 11/2 sammen med 9, kan give stress og udbrændthed.

2. CENTRE 9 OG 12/3
I konskopets solar plexus center ser vi et 9 tal og to gange 12/3.

Dette gør at andre kan opfatte Sophia som vred og opfarende.

4. SØJLE 48/3
48/3 (et tal for misforståelser, uheld og provokation) som søjle under 17/8 (spotlight tallet), sammen med de mange 12/3 (offertallet), kan bidrage til at Sophia tiltrækker opmærksomhed til sin person på en negativ måde. Fx at sige eller gøre noget forkert, eller at få skylden for ting hun ikke har gjort.

CASE 2: MARLENE

VI RETTER MARLENAS NUMEROSKOP
Sommetider er det meget lidt der skal til.

Marlena kom til os og beklagede sig både over angst og vrede – noget hun ikke havde oplevet før sit navneskifte. Af hensyn til sine børn ønskede Marlene at bevare sit efternavn. Vi kiggede derfor på hendes setup for at beregne den mindst mulige ændring i navnet – og med mest mulig effekt. Vi ændrede derfor kun på fornavnets konsonant vokal distribution – men det var en ændring der gjorde en kæmpe forskel.

RENT NUMEROSKOP MED URENE UNDERNUMEROSKOPER

1A. OVERSENSITIV
2 x 11/2 og 4 kan give lidt naivitet, gør hende for sensitiv over for andres meninger og tendens til at være en people pleaser.

2A. INDRE ANGST
16/7 som både lille og store hearts desire kan give angst og tendens til at være meget frygtstyret og privat og at trække sig socialt.

3A. FREMSTÅR VRED
Fremstår vred og nedlukket pga 18/9 i centret og som lille personlighedstal i konskopet.
Man kan gøre sig uheldigt bemærket med sin vrede pga 17/8.
48/3 (forhindringer og modstand) i konskop søjlen kan give frustration sammen med 18/9 (vrede).

RENT NUMEROSKOP MED RENE UNDERNUMEROSKOPER

1B. LEDERSKAB OG NYSGERRIGHED
5,2 og 7 over vokaskopets hjertecenter giver en drive til at undersøge og researche samt at tage lederskab. Perfekt til Christl som er journalist.

2B. OPTIMISME, GLÆDE OG VINDERMENTALITET
10/1 som lille og store heartsdesire giver optisme, succes, glæde og at føle sig guidet af universet, samt en stor vindermentalitet og tro på at tingene lykkes.

3B. KARISMA OG SEXAPPEAL
Vreden bliver nu erstattet med en stor sexappeal (6,9 og 15/6) samt karisma og god kommunikation (14/5). 60/6 og 15/6 som store og lille personlighedstal giver en behagelig, kærlig, omsorgsfuld og fascinerende personlighed.

UNDERVIBRATIONER OG UNDERNUMEROSKOPER

2.VERDENSBERØMTE CELEBRITIES OG POLITIKERE

I denne sektion kigger vi på nogle verdensberømte celebrities og politikere, og ser hvordan deres undernumeroskoper har været med til at forme deres idéer, tanker og følelser. Vi kigger på hvordan konskopet har været med til at forme deres unikke karisma, og hvordan verden ser dem som person. Vi kigger på hvordan vokaskopet har været med til at kanalisere deres sjæls ønsker, og støttet dem i hvordan de har udlevet deres personlige ønsker og drømme.

VERDENSEROBREREN

GEORGE CLOONEY

George Clooney har enormt mange af talkombinationen “verdenserobreren” (5-8-13/4) i hele hans numeroskop – lige fra det højere selv, numeroskopet og ikke mindst i undernumeroskoperne. “Verdens erobreren” hjælper den der har disse tal til bogstaveligt talt at “erobre verden” ofte gennem et mix af politisk engagement (4 og 8) og kommunikation (5). George Clooney er både verdenskendt for sit skuespil og sin politiske engagement.

KONSKOPET

HVORDAN SER VERDEN GEORGE CLOONEY:

VERDENSEROBREREN

I øverste venstre aura har Clooney 14/5 der handler om business og kommunikation.
I øverste højre aura har Clooney 8 og i centreret har han 13/4. Tilsammen giver disse tal 5-8-13/4, den føromtalte verdenserobrer.

DEN RELIGIØSE LEDER

I nederste venstre aura har Clooney 17/8 (“Stjernen”/spotlight tallet) der gør at han nemt tiltrækker opmærksomhed og stråler på en scene. I nederste højre aura har han 11/2. Tilsammen danner disse en subtil 82/10/1, et tal der hedder “den religiøse leder” og handler om ledelse, moral og ansvarlighed.

KRIGEREN DER LØFTER I FLOK

18/9 og 36/9 giver en meget målrettet og fokuseret personlighed, der går direkte efter sine mål, og som kæmper for det man tror på. 40/4 søjlen giver en interesse i politik – noget som Clooney går højt op i. Han er bl.a. en “forenede nationers messenger of peace”. Han er også blevet arresteret uden for den Sudanesiske ambassade, hvor han var med i en protest imod Omar al-Bashir.

VOKASKOPET

HVAD ØNSKER OG TILTRÆKKER GEORGE CLOONEY:

VERDENS EROBRER (IGEN IGEN)

Vi ser igen verdenserobrer kombinationen 14/5, 8 og 13/4. George Clooney mener det – han vil gerne bogstaveligt talt vokse, ekspandere og “erobre verden”, da tallene i vokaskopet står for ens dybeste ønsker.

MANGE KASKETTER

Her ser vi tallene 9 og 12/3, som er meget maskuline tal, der tilsammen giver styrke, power og evnen til at tilegne sig mange færdigheder. Dobbelt 12/3 i vokaskopets solar plexus kan også betyde at Clooney dybt indeni føler sig som et offer, og det kan være denne indre offer følelse der motiverer ham i hans politiske aktiviteter.

VINDER MENTALITET

Som hearts desire tal ser vi 19/1 og 46/1. 19/1 tiltrækker succes og 46/1 tiltrækker hæder og pokaler. 30/3 søjlen betyder at succesen hviler på at gøre brug af en stærk strategisk sans.

RISIKOTAGENDE SURFERKONGE

SIR RICHARD BRANSON

Tallene i Richard Bransons hovednumeroskop ser udfordrende ud. Det viser en person præget af mental angst og vrede. Han har dog livstema 21/3 og søjle 51/6 – en super stærk kombination der giver succes – men er det nok til at forklare den store succes? Hvad er det der giver den store charme og magnetisk aura? Svaret ligger ikke overvejende i hovednumeroskopet – men derimod i undervibrationerne og undernumeroskoperne.

KONSKOPET

HVORDAN SER VERDEN RICHARD BRANSON:

DEN NERVØSE OKKULTIST

Hen over hjertecenteret har Branson tallene 16/7, 15/6 og 17/8. Sammen giver 7,8 og 6 diamanten 78/6 – en tal kombination der hedder “okkultisten”. Richard Branson har en stor “okkult” charme, der giver ham en aura af mystik og noget spirituelt. Samtidig har han mange 16/7 der vender udad på venstre side af konskopet, som gør at han godt kan virke lidt nervøs. 16/7 er et tal der giver en evne til at observere dybt. Branson er kendt for at observere mennesker og fænomener. Han har fx klædt sig på som gammel taxachauffør der hentede mennesker til jobinterview hos ham, blot for at iagttage hvordan de behandlede ham – og om de fx fik ham til at bære deres tunge kufferter for sig.

DEN SPIRITUELLE KONGE

Hen over den nederste del af konskopet har Branson en 12/3 i nederste venstre aura, en 13/4 i nederste højre aura og et 7 tal i solar plexus centret. Tilsammen giver dette en subtil 34/7 energi der hedder “Den spirituelle konge”. Det er en energi der meget handler om at omdanne spirituelle principper til noget verdsligt og brugbart.
I konskopets solar plexus har han gode tal: 7, 14/5 og 8 der giver en god cash flow og gode kommunikationsevner.

LIVSNYDEREN DER OGSÅ TAGER CHANCER

Som lille personlighedstal har vi 23/5 – et tal der bringer rigdom og overflod, og en evne til at engagere andre med sin kommunikation. 23/5 understøttes af tallet 59/5 i søjlen – et tal der handler om at være villig til at tage risici – noget som Branson er kendt for. 
78/6 i kombination med 23/5 giver en fantastisk evne til at fortælle historier.

VOKASKOPET

HVAD ØNSKER OG TILTRÆKKER RICHARD BRANSON:

DEN EMPATISKE MILLIARDÆR

Hen over hjertecentret har han tallene 11/2, 10/1 og 17/8 – hvilket overordnet giver en subtil 28/1 energi. Dette er “et milliardær tal” og giver Richard Branson en indre drive om at opnå rigdom, men også berømmelse (17/8). Han er derfor ikke en “skjult milliardær”, men en der står frem og er en slags “celebrity milliardær”. Vi ser også et 7 tal i hjertecenteret der giver et ønske om international succes. 10/1 i hjertecenteret er også med til at give en ukuelig optimisme, noget som Branson også er kendt for. 7 tallet i centeret og 11/2 i øverste venstre aura er med til at give Branson empati og indfølingsevne.

PLAYBOY

I solarplexus området ser vi en masse 15/6 og et 9 tal i nederste venstre aura, som giver hvad man kan kalde en “playboy” karisma. Branson har heller ikke noget imod ting og brands der er med til skabe noget “lækkerhed”, noget sexet eller appellerende omkring ham – og har måske også et ønske om at fremstå som “playboy” milliardæren. Han fremstår bl.a. på et af sine brandfotos, på et surfbræt med en kendt nøgenmodel på ryggen – og viser gerne sit afslappede “surfer beach life” frem som image.

AT LÆRE IGENNEM ERFARING

Lille og store hearts desire tal er 25/7 der handler om kreativitet, international succes og at lære igennem erfaring. Søjlen 55/1 handler om at være god til medier, og bygge noget stort op i livet gennem kommunikation og forretningssans.

DEN FOLKEFORFØRENDE BAD BOY

MADS MIKKELSEN

Mads Mikkelsen har en helt særlig karisma, som han bruger effektivt.
 Det er en karisma der blander en “bad boy”, revolutionær, oprørskhed (43/7 og 9 essens), mystik (67/13/4 og 78/6), en lidt loke-agtig, drillende, lurifaks personlighed (77/14/5 i numeroskopets hjertecenter) og en stor evne til at gøre sig populær hos folket (56/11/2).

KONSKOPET

HVORDAN SER VERDEN MADS MIKKELSEN:

POPULARITET

I øverste del af konskopet ser vi et 6 tal i øverste venstre aura og et 5 tal i øverste højre aura. Dette giver 11/2 i hjertet. Til sammen giver dette talkombinationen 65/11/2 – et tal der handler om at have en karisma, der giver en stor popularitet hos den brede befolkning.

KARISMATISK BADBOY

Hen over solar plexus centerert ser vi talkombinationen 43/7. Dette er en oprørsk energi, og sammen med tallet 15/6 i solar plexus giver det en karismatisk badboy vibe til Mads Mikkelsen. Vi ser i øvrigt denne talkombination mange andre steder i hans setup – så 43/7 energien forstærkes yderligere af, at vi finder den her i konskopet.

FOLKEFORFØRENDE

Store personlighedstal er 56/11/2, omvendingen af 65/11/2 som vi så henover hjertecenteret. Popularitets temaet gentages og forstærkes.

VOKASKOPET

HVAD ØNSKER OG TILTRÆKKER MADS MIKKELSEN:

FOLKEFORFØREREN

Hen over vokaskopets hjertecenter har Mads Mikkelsen tallene 56/11/2, en talkombination som vi også ser hele to gange i konskopet. Dette gør at Mads Mikkelsen dybest set ønsker at være folkekær og populær, dog er dette ønske meget dybt, og kan også være skjult eller ubevidst – men det vil stadig være noget man tiltrækker i livet gennem sine vibrationer.

TILBAGETRUKKET MYSTIK

Hen over vokaskopets solarplexus ser vi tallene 67/13/4 – “den tilbagetrukkede skønhed” – et tal der giver en indadvendt og mystisk klang. Det samme tal finder vi også hen over det psykiske selv hjertecenter, og derfor er det forstærket.

RIGDOM

Stor hearts desire tal er 14/5, som i denne position står for at tiltrække penge og rigdom, samt gode kommunikationsevner og forretningstalent.

APOLLONPOLITIKER OG STJERNE FIRST LADY

MICHELLE OBAMA

Michelle Obama har en meget stærk karisma med en verdenserobrer kombination (17/8,14/5,13/4), mange 17/8, en 17/8 solar plexus diamant, masser af tal der giver politisk ambition, og 1 taller som personligheds og hearts desire tal.

KONSKOPET

HVORDAN SER VERDEN MICHELLE OBAMA:

EN STJERNE APOLLON VERDENSREROBRER

Hen over hjertecenteret i konskopet har Michelle Obama tallene 17/8, 13/4 og 14/5 – verdenserobrer kombinationen, der gør at man har stor power i sin karisma og har et potentiale for virkelig at bryde igennem og gøre sig bemærket på en positiv måde. 17/8 står for spotlight, og er her placeret et sted der virkelig gør at Michelle bliver bemærket. 13/4 i hjertecenteret gør at hun udstråler at være person der gerne vil forandre ting.

STJERNEN

Temaet gentager sig subtilt over den nederste del af konskopet, hvor vi ser talkombinationen 10/1 i nederste venstre aura, 7 i nederste højre aura og et 8 tal i konskopets solar plexus. Tilsammen giver de en 17/8 diamant hvilket yderligere forstærker Michelle Obamas synlighed.

APOLLON POLITIKEREN

Lille personlighedstal er 19/1 og store personlighedstal er 46/1. 46/1 kaldes “Apollon politikeren”, og er også Kleopatras tal, som hun bar i sit efternavn – et stærkt, politisk og lysende tal der giver den der bærer det en stor shine og glans, og gør at man tiltrækker “priser, pokaler og hæder”.

VOKASKOPET

HVAD ØNSKER OG TILTRÆKKER MICHELLE OBAMA:

STJERNE RETFÆRDIGHEDSKRIGEREN

I øverste del af vokaskopet har Michelle Obama tallene 10/1 i øverste venstre aura, 17/8 i øverste højre aura, samt 9 og 17/8 i hjertecentret. 10/1 og 17/8 tilsammen danner en subtil 18/9, tallet Krigeren, som gør at Michelle Obama har en stor vilje og power til at gennemføre og arbejde igennem. De 2 x 17/8 i øverste del af vokaskopet gør at Michelle Obama ønsker at stå frem på scenen, være synlig i offentligheden, og formidle arketypiske sandheder. Alt i alt giver disse tal et drive til at stå op for og kæmpe for retfærdighed. Udover det giver 17/8 også en interesse i sundhed og hormonbalance. Michelle Obama går bl.a. højt op i folkesundhed og kampen mod overvægt.

POLITISK FORANDRING

I nederste del af vokaskopet ser vi tallene 3 i nederste venstre aura, 10/1 i nederste højre aura og 4 og 12/3 i solar plexus. 3 og 10/1 tilsammen danner en subtil 31/4, et tal der giver Michelle Obama et stort ønske om at forandre ting og tænke innovativt. Michelle Obama har en 12/3 dannet af 4 og 8 i både vokaskop, konskop og numeroskop solar plexus. Det viser en stor politisk tække og et ønske om at gå op imod gængse normer – men også at man kan føle sig som et offer for især politisk drama og for ikke at kunne få sine politiske ideer igennem.

ALT HVAD HUN RØRER VED BLIVER TIL GULD

Lille hearts desire tal er 19/1 og store hearts desire tal er 28/1. Hun har 19/1 både som lille personlighed og lille hearts desire. Dette giver en stærk 1 tals energi, og skaber synergi mellem hvordan hun har det indeni og hvordan hun opfattes af andre udefra. 1 tallet har et stort drive og ønsker at nå til tops i samfundet. Michelle Obamas konskop og vokaskop taler til hinanden med de stærke talkombinationer, og de ens personligheds og heartsdesire tal.

HEAL THE WORLD BOSSEN

OPRAH GAIL WINFREY

Oprah Winfrey har også en verdenserobrer kombination – i modsætning til George Clooney, som har 6 verdenserobrer kombinationer har Oprah kun én, men tilgængæld ligger den et essentielt sted – i konskopets øverste del, hjertecentret. Udover det ser vi 17/8 som både lille og store hearts desire tal, et tal der giver hende celebrity vibes, og tiltrækker det at være kendt.

KONSKOPET

HVORDAN SER VERDEN OPRAH WINFREY:

VERDENSEROBRER

Oprah har en verdenserobrer kombination over konskopets hjertecenter – vi har 8 i øverste venstre aura, 5 i øverste højre aura der til sammen giver 13/4 i hjertecenteret. Verdenserobreren er perfekt placeret her hen over konskopets hjertecenter, og har gjort at Oprah bogstaveligt talt har “erobret” verden med sin karisma.

POWER BOSS

Hen over konskopets solar plexus har vi tallene 12/3 i nederste venstre aura, 9 i nederste højre aura og 12/3 og 9 i konskopets solar plexus center. I denne position er de med til at give Oprah en enorm styrke, men også en “bossyness” overfor dem omkring hende.

HEAL THE WORLD

Oprah har store personlighedstal 42/6, der handler om at heale verden og gøre verden til et bedre sted. Store personlighedstallet er “konklusionen” eller “resultatet” af konskopet, og dermed af personens samlede karisma – så alt i alt anses Oprah for værende en person der ønsker at gøre verden til et bedre sted.

VOKASKOPET

HVAD ØNSKER OG TILTRÆKKER OPRAH WINFREY:

ALT HVAD HUN RØRER VED BLIVER TIL GULD

I Oprahs vokaskop hjertecenter ser vi tallene 10/1 og 3, en powerfuld kombination der giver et stærkt ønske om at vinde og nå til tops. 10/1 er dannet af 10/1 i øverste venstre aura og 9 i øverste højre aura – tilsammen har vi subtil 19/1 diamant, et tal der handler om at alt hvad man rører ved bliver til guld.

TÆNKSOM OG REFLEKTERENDE

I nederste venstre aura ser vi tallet 16/7, der viser at der er noget angst og lidelse i Oprahs underbevidsthed. Vi ser også tallet 13/4 i solar plexus centret. Sammen med 16/7 giver dette en evne til dyb selvrefleksion.

STJERNEN

Både som lille og stor hearts desire tal ser vi tallet 17/8 der handler om spotlight og at stå på scenen og formidle et stærkt, sandt og arketypisk budskab. Placeret her giver disse to 17/8 Oprah Winfrey en kæmpe power til at stå frem og blive set. 17/8 understøttes af søjlen 26/8, et tal der godt kan lide at bestemme og styre den sociale gruppe, og sørge for at alle har det godt – men bestemt også har sin egen dagsorden.

FRA SENSITIV KUNSTNER TIL PSYKOPATISK TROLDMAND

ADOLF HITLER

Adolf Hitlers personlighed og fremgang, kan ikke forklares ud fra hans numeroskop alene. Hovednumeroskopet viser at han var en sensitiv og misforstået kunstner, hvilket han også var i hans tidlige år. Men Hitler gør noget helt særligt – han vækker sin VOKATION og sin unikke KARISMA og når disse latente potentialer vækkes i hans vokaskop og konskop, så stormer han frem med en kraft verden sjældent har set.

KONSKOPET

HVORDAN SER VERDEN ADOLF HITLER:

STÆRK PSYKOPATI 8 OG 15/6

Hitlers konskop er vertikalt spejlvendt. På venstre side ser vi 8 taller i øverste og nederste venstre aura flankeret af 15/6 fornavn konsonant værdi og 15/6 i begge centre, som kan være en stærk indikation om en psykopatisk fremtoning.

TROLDMANDEN 8,7,15/6

Talkombinationerne 8,7 og 15/6 som vi ser både i den øverste og nederste del af konskopet er “troldmanden” – en vibration som giver en stærk okkult interesse. Hitler brugte okkulte metoder (fx er hagekorset et okkult symbol) til at få magten og til at hypnotisere folket.

COACHEN 29/2

Store personlighed er 29/2 “coachen”. Hitler følte det som sin pligt at være “coach” eller “leder” for sit folk, som han kunne vise vejen for – og han blev også anset som værende denne leder skikkelse. Søjlen 16/7 gør at Hitlers karisma og budskab er underbygget af en bagvedliggende energi af frygt, som han netop spillede på.

VOKASKOPET

HVAD ØNSKER OG TILTRÆKKER HITLER:

KRIG OG RETFÆRDIGHED 10/1,8,9

Hitler har et 9 tal i sit vokaskop center flakeret af 10/1 i øverste venstre aura og 8 i øverste højre aura – som giver en subtil 18/9, kaldet “Krigeren”. Denne stærke Mars energi placeret i Hitlers vokaskop hjertecenter, gjorde at Hitler anså krig som en nødvendighed, for at opnå tyskerens retfærdige sted i hierakiet som det førende folk.

FANATISK FÆDRELANDSKÆRLIGHED 13/4,11/2,6,18/9

I nederste del af vokaskopet ser vi talkombinationen 13/4, 11/2 og 6 hvilket giver en subtil 42/6. 6 tallet i centeret står bl.a. for nationalisme. 42/6 hedder heal the world, men når den øverste del af vokaskopet er en subtil 18/9 som også er essenstallet der ligger i 42/6, så bliver de fanatiske og krigeriske aspekter af 42/6 bragt frem, og man ønsker at “skabe en bedre verden” – men på sine egne betingelser og koste hvad det vil, om det så kræver krig. Hvor meget han end havde misforstået principperne om godt og ondt, så følte Hitler selv, at hans mission var at skabe en bedre verden.

TALEREN 14/5

14/5 som lille hearts desire giver talegaver og stor rigdom. Hitler havde begge.

DEN ENSOMME FOLKEKÆRE “ROCKSTAR” NARCISIST

PARIS HILTON

Paris Hilton har exceptionelt mange 17/8 (stjernen, celebrity, spotlight tallet) i hendes setup. Hun har også tal for narcisisme, naivitet, tiltrækning til det okkulte, tendens til at lave skandaler og drama, tal for ensomhed, og tal der giver en stor empati og et ønske om at hjælpe andre. En modsætningsfuld og kompleks personlighed, hvilket ses både i numeroskopet og undernumeroskoperne.

KONSKOPET

HVORDAN SER VERDEN PARIS HILTON:

SKANDALER 37/1,12/3

I øverste del af konskopet har Paris Hilton tallene 12/3, 10/1 og 16/7. Tilsammen former de en subtil 37/1 (rock star vibe), der handler om at føre sig frem med selvtillid og styrke – men i ubalance opfører man sig på en måde, så man nemt bliver skandaleramt – og fordi tallet her består af de ubalancerede værdier 12/3 og 16/7, vil der være tendens til at den trækker ud til den lidt negative side.

EMPATI 94/4,6 OG 29/2

I nederste del af konskopet ser vi tallene 9 og 13/4, som tilsammen hedder “healeren med indre prøvelser”. Paris Hilton har været igennem en del indre og ydre prøvelser. Sammen med hendes 11/2 og 29/2 skæbnetal, og forekomst af 11/2 og 22/4 i hovednumeroskopet, er Paris Hilton en person der oprigtigt ønsker det bedste for hendes fans, og ønsker også at heale andre ud fra det hun selv har været igennem.

EN SOCIALITE 50/5,14/5

Paris Hiltons personlighedstal 50/5 og 14/5 gør at hun er om sig, netværker, tjener penge og skaber forbindelser. Paris Hilton er en glimrende businesskvinde, der formår at skabe opmærksomhed omkring sin person og sine mange brands. 29/2 søjlen gør, at Hilton ønsker at lede og guide sit følge.

VOKASKOPET

HVAD ØNSKER OG TILTRÆKKER PARIS HILTON:

NARCISSISME OG OKKULTE INTERESSER 17/8,15/6,8

Paris Hilton har et vertikalt (lodret) symmetrisk vokaskop, hvilket giver hende en stor power. Vi ser kraftfulde talkombinationer såsom 10/1,7,8 og 87/15/6 og vi ser også 15/6 og 8 i centrene. Disse tal giver hende en stor power og interesse for okkulte emner, men 8 og 15/6 tilsammen kan også give psykopati. I dette tilfælde når kombinationen kobles sammen med den store forekomst af 17/8 har vi mere tale om en slags narcisisme.

ENSOMHED 16/7

De inderste auraer af vokaskopet, som handler om de tætte relationer, er begge 16/7. Paris Hilton føler sig ensom og har indtil videre ikke haft det store held i sine kærlighedsforhold.

CELEBRITY 17/8

Paris Hilton har lille og store hearts desire tal 17/8 der giver shine, spotlight og berømmelse. Det må man sige hun har. Hendes drive efter berømmelse understøttes af 51/6 søjlen – et tal der gør at man “avancerer” i graderne. Her på bekostning af hendes privatliv (16/7 i nederste højre aura).

UNDERVIBRATIONER OG UNDERNUMEROSKOPER

3. HVAD VISER STATISTIKKEN

I denne sektion kigger vi på et lille udvalg af vores statistiske cases på undervibrationer og undernumeroskoper.

I starten af 2017 begyndte vi at undersøge undervibrationer og undernumeroskopernes effekter til bunds gennem statistik på vores case bank af over 100.000 kendte personers fødselsdato, numeroskop og undernumeroskoper.

Gennem vores software program kan vi se sammenhænge mellem eksempelvis tal og profession, som vi har undersøgt hos alt fra milliardærer til fodboldspillere, klassiske komponister, jazzmusikere, politikere og meget mere. I dette afsnit deler vi et lille udpluk af de fascinerende indsigter som statistikken på undernumeroskoperne har vist.

1. FORBES MILLIARDÆRER

19/1 OG 14/5 – DE STØRSTE PENGETAL OG TOPSCORER I MILLIARDÆRERNES UNDERNUMEROSKOPER

Til venstre ser du det “generiske numeroskop” for verdens top rigeste 1062 mennesker i verden. Det generiske numeroskop viser de mest forekommende tal i deres respektive positioner.

Vi ser fx at de fleste af milliardærerne er født enten den 19. eller den 14. i måneden. Dette er højst signifikant, eftersom numerologien fortæller os at 14/5 og 19/1 er blandt de største pengetal der eksisterer. Vi ser også at det oftest fremkommende skæbnetal er 28/1 (også kaldt for succes- eller millionærtallet i numerologien).

Vi ser også at dette mønster med 19 og 14 gentager sig i undernumeroskoperne.
Det mest fremkommende store personlighedstal er fx 19/1, skarpt efterfulgt af 14/5.
 Det mest fremkommende lille hearts desire tal er 10/1, skarpt efterfulgt af 14/5. 
14/5 er fx blandt de 3 mest fremkommende lille personlighedstal.

I øverste del af vokaskopet ser vi i de grønne cirkler at den kombination der oftest fremkommer mellem øverste venstre aura, og øverste højre aura er hvor øverste venstre aura er et 5 tal og øverste højre aura er et 4 tal – som danner en subtil 54/9. Dette tal har en stor betydning, og fortæller om hvor ens vokation ligger. 54/9 hedder “kommunikationslederen” eller “koncernchefen” og de fleste milliardærer har denne talkombination hen over den øverste del af deres vokaskop. Vi ser i øvrigt at 54/9 også er den kombination der fremkommer oftest, henover den nederste del af vokaskopet.

2. KLASSISKE KOMPONISTER

HOS KOMPONISTERNE ER DET UDØDELIGHEDENS TAL, 17/8, FOR ARKETYPISK KUNST SAMT FØLSOMME VOKASKOP HJERTETAL (47/11/2)

Til venstre ser du det “generiske numeroskop” for verdens top 200 komponister gennem tiden. Det generiske numeroskop viser som sagt de top forekommende tal i deres respektive positioner.

I hovednumeroskopet ser vi at de fleste komponister er født den 8. i måneden, og at de har livstema 17/8. Dette er signifikant fordi numerologiens fortæller os at 17/8 handler om berømmelse, skønhed, kunst, arketyper og at være husket. Vi ser at 17/8 også fremkommer oftest som det lille hearts desire tal (sammen med 12/3) og deler en anden plads som mest fremkommende store hearts desire tal sammen med 15/6, som også er et tal der handler om kunst, æstetik og skønhed.

I øverste del af vokaskopet ser vi i de grønne cirkler, at den kombination der oftest fremkommer mellem øverste venstre aura og øverste højre aura, er når øverste venstre aura er et 4 tal og øverste højre aura er et 7 tal, dvs. en subtil 47/11/2. Denne position af tallet har en stor betydning og fortæller om hvor ens vokation ligger. 47/2 hedder “den følsomme healer” hvilket viser os at komponister har en meget receptiv og dybt indfølende vokation i livet. 47/2 er en yderst følsom energi, der mærker og lytter. I de grønne cirkler i den nederste del af vokaskopet ser vi tallene 3,3 og 6, en subtil 33/6. 33/6 hedder “master teacher” og er et meget stærkt tal der handler om at nå til tops med det man gør.

3. USAs PRÆSIDENTER

HVAD KENDETEGNER EN AMERIKANSK PRÆSIDENT I TALLENE?

Til venstre ser du det “generiske numeroskop” for alle USAs præsidenter gennem tiden fra George Washington og helt op til Donald Trump. Det generiske numeroskop viser som sagt de top forekommende tal i deres respektive positioner.

I hovednumeroskopet ser vi, at de fleste præsidenter er født den 29. i måneden. Dette er signifikant fordi 29 handler om at lede andre med selvopofrende empati. Vi ser også at præsidenter som gruppe har lille skæbnetal 11/2 og store skæbnetal 26/8. 11/2 handler om empati, at mærke gruppen, men også om humanitært lederskab. 26/8 er et tal der giver en vibe af at holde øje med, om andre gør tingene ordenligt eller har rent mel i posen, og er et tal der forekommer ofte hos efterretningsagenter. Vi ved også at præsidentembedet i USA er tæt forbundet med instanserne CIA og FBI.

I øverste del af vokaskopet ser vi i de grønne cirkler, at den kombination at begge auraer er et 7 tal – som giver et subtilt 77/14/5. Dette tal handler om tro og et håb om at ting skal lykkedes. Udover 14/5 i vokaskopets hjertecenter ser vi også tallet 6, som handler om traditioner, familie og patriotisme. 6 tallet gentages i vokaskopets søjle i form af 24/6, et tal der også er stærkt patriotisk.

I de grønne cirkler i den nederste del af vokaskopet ser vi tallene 6,6 og 12/3, en subtil 66/12/3. 66/12/3 hedder “matriarken” og er et meget stærkt tal der handler om næring, kærlighed og at samle folk om noget fælles.

Vi ser interessant nok også en stor forekomst af 6 taller i de amerikanske præsidenters vokaskoper, som kunne tyde på at 6 tallets patriotisme og fædrelandskærlighed også er en motivationsfaktor for at søge dette embede.

KONTAKT

Numerologerne
CVR 38875361
Lottenborgvej 24
2800 Kgs Lyngby

Ønsker du at booke en session, så skriv til os på sessioner@numerologerne.dk

Ønsker du at høre mere om uddannelsen, så skriv til os på kontakt@numerologerne.dk

BLIV doTERRA PARTNER MED OS

doTERRA er en virkelig god og unik mulighed for at støtte op om sit virke både økonomisk og spirituelt.

Se mere her

VI TILBYDER

  • Klub Numerologist PRO - spændende, månedlig medlemsklub
  • Numerologi uddannelsen
  • Numerologist PRO software system
  • Personlige sessioner
  • Business sessioner
  • Weekendkursus for begyndere
Alle rettigheder tilhører
Numerologerne © 2020

FØLG MED på facebook!  Og få updates om numerologi, superdatoer og forecasts!

GRATIS MINIKURSUS & NAVNE TOOL

Indtast navn og email i felterne og få vores gratis online numerologi kursus i numerologi.

Samt NAVNE/NUMEROSKOP TOOL hvor du kan se betydningen af dine navne og vibrationer på de forskellige livsområder.

SE DIT PERSONLIGE NUMEROSKOP

HVAD BETYDER DINE NAVNE FOR DIT KÆRLIGHEDSLIV, FAMILIELIV OG KARRIERE?

Få gratis numeroskop tool + online kursus med uddannelsesleder Estel Ehvass.

Du har tilmeldt dig! Hold øje med din indbakke