Vælg en side

NUMEROLOGI OG KARMISKE FORBINDELSER

HVAD ER DINE KARMISKE FORBINDELSER TIL DINE NÆRMESTE?

EN AF DANMARKS FØRENDE NUMEROLOGERE

Af Estel Ehvass

Estel er uddannelsesleder på danmarks største numerologi uddannelse, og er skaber af Numerologist PRO software programmet. Foruden at være numerolog og astrolog er hun også uddannet coach og psykoterapeut.

I denne artikel kan du læse om:

– De 6 forskellige typer af karmiske forbindelser (fra generelle til stærke og til tvillingesjælsniveau)

– Hvad er karmiske forbindelser og hvordan opleves de?

– Hvordan får du mere harmoni i dine karmiske relationer?

Hvad kan fordelene være, hvis man ikke er karmisk forbundet?

KARMA TOOLET!

Er du karmisk forbundet med venner eller familie? Find ud af det her, ved blot at indtaste jeres fødeår.

Karmiske forbindelser og skæbnerytmer

 

Skæbnerytmerne er kosmiske cyklusser af energier, som vi som mennesker fødes ind i, og som påvirker os gennem hele livet.

Gennem skæbnerytmerne fødes vi alle ind i livet i kuld af sjæle, som vi har en vibrationsmæssig resonans med, og nogen gange en særlig karmisk forbindelse med.

Skæbnerytmerne sikrer at vi kan mødes med andre sjæle, som vi skal lære bestemte lektier af, som vi måske ikke fik afsluttet i en tidligere inkarnation.

Nogle af de karmiske relationer vil opleves positive og inspirerende, mens andre vil opleves negative og smertefulde.

Men alle rummer et enormt potentiale for vækst på et meget dybt personligt og sjælemæssigt plan.

Dine karmiske forbindelser, kan derfor være en portal til at lære dine vigtigste livslektioner og opnå større harmoni i dit liv hele vejen rundt.

Hvad er en karmisk forbindelse?

Når vi er karmisk forbundet betyder det at vi har en AFTALE med en anden sjæl, om at mødes i dette liv, med et bestemt formål.

De karmiske forbindelser er aftaler vi har indgået på sjæleplanet, dvs. inden vi inkarnerer og tager fysisk form. Det at vi møder hinanden er aftalt på forhånd, for at vi kan lære de livslektioner som vi har brug for i dette liv. Der er tale om en slags gensidig sjælskontrakt.

Det kan fx være:

 • Uafsluttet energi der skal balanceres.
 • Aftaler om at dele livsformål og bidrage til en bestemt ”mission” sammen.
 • Særlige oplevelser man skal udleve sammen for at skabe balance og læring.
 • Positiv karma hvor en sjæl ønsker at støtte en anden sjæl.
 • Roller som er byttet rundt i denne inkarnation og var modsat i sidste inkarnation, fx mor-barn, mand-kvinde, som nu er med modsat fortegn.

FORHOLDET ER ENTEN MEGET KOMPLICERET ELLER GIVENDE

Hvad skal jeg lære af mine karmiske forbindelser?

I en karmisk relation er det forudbestemt hvilke livslektioner de to i relationen vil arbejde med, og hvilken energi det handler om at opleve eller forløse.

Men det er ikke fastlagt præcis hvordan I vælger at håndtere dette eller hvordan det kommer til udtryk.

De overordnede valg er dog altid dikteret af energier, så derfor vil man kunne se i hvilken retning relationen vil udfolde sig, og hvad de vigtigste temaer er.

Man kan bl.a. se de karmiske temaer, ved at kigge på de to menneskers medfødte essenstal, som viser hvordan deres inderste væsen kombinerer sig i energier og skaber en ny samlet energi, som vil rumme relationens aller vigtigste lektier. Dette overordnede tema ses i det som kaldes parforholdsdiamanten, som viser forholdets vigtigste livslektioner, muligheder og karmiske lektier. Disse karmiske temaer kan man løse på en positiv og glædesfyldt måde, men det kræver en stor bevidsthed, da de også repræsenterer en stor udfordring, og evt. kan føre en masse støj, drama og følelsesmæssig smerte med sig i relationen.

Man kan også se hvordan parterne potentielt set kan støtte hinanden gennem tallene i deres medfødte Essens, og hvordan de supplerer hinandens positive egenskaber.

Man kan sagtens have en karmisk relation til fx et familiemedlem, et kærlighedsforhold eller en nær ven, hvor det altid har været en meget positiv relation.
Disse relationer er ofte skabt til at tilføre hinanden en meget specifik energi, som man hver især har brug for og har signet op til at give hinanden. Den ene kan fx tilføre den anden “jordforbindelse” mens den anden kvitterer med at tilføre en mere “spirituel” energi til forholdet. Jo mere balancerede begge parter er i sig selv, jo mere lykkelig er relationen.

De 6 typer af karmiske forbindelser

Der er 6 “grader” af karmiske forbindelser, hvor nogle er mere generelle mellem grupper af mennesker, fx fra den samme årgang, og andre er mere specifikke og stærke, og også indeholder andre parametre udover skæbnerytmerne.

I det flg. beskriver jeg dem nærmere, og her har du først et kort overblik:

1) SJÆLEKULD FRA SAMME ÅRGANG
Har visse fælles generations imprints gennem årsvibrationen og skæbnerytmerne
2) SJÆLEKULD PÅ SAMME MISSION: fx forfattere, filosoffer, kunstnere m.m. kan være karmisk forbundet gennem skæbnerytmerne, men evt. på tværs af tidsaldre, i og med at de fører hinandens arbejde videre
3) KARMISKE FORBINDELSER I NÆRE RELATIONER:
A. Korte, intense karmiske forbindelser (fx kolleger, konkurrenter, intense forbindelser og kærlighedsaffærer)
B. Langvarige karmiske forbindelser (fx familierelationer, langvarige kæresteforhold, venner for livet)
4) KARMISK DNA
Familierelationer i fremtiden eller fortiden
5) POSITIVE KARMISKE FORBINDELSER
(Karmaen er udlevet, man støtter blot hinanden) – kan ses hos mennesker med rene numeroskoper og ofte komplementære essenstal
6) TVILLINGESJÆLE
Ud over skæbnerytmerne er de forbundet gennem ens essenstal

1) SJÆLEKULD fra samme årgang

Man deler skæbnerytmer med alle fra sin årgang, og følger derfor den samme livsrytme og kan opleve at mange af livets større begivenheder sker indenfor de samme skæbneprioder. Det er naturligt at man følger sin egen årgang tæt, og selv en årgang før eller efter, vil allerede have afgørende forskelle pga. forskellen i årsvibrationen.

Det er dog ikke alle sjæle fra samme årgang, man har en lige stærk forbindelse med. Det er kun dem vi kender personligt, gennem en nær relation, vi kan have en decideret karmisk ”kontrakt” sammen med. Men vi har et fælles vibrationsmæssigt imprint med alle i vores årgang. Fx. alle vi har gået i skole med.

Vi har derudover en slags ”psyko-genetisk” imprint med fra den fælles årsvibration (fødeåret), som gør at man er på den samme vibe. Ofte vil du opleve, at du svinger rigtig godt sammen med mennesker født i samme år, og at der er nogle helt grundlæggende ting I har tilfælles i måden i opfatter livet på, selvom I kan være nok så forskellige i jeres ydre liv.

Dog kan man også opleve at der kan være en ekstra energi i disse relationer på en negativ måde. En person som er blevet moppet i skolen, af folk fra sin egen årgang, har typisk et negativt udestående med disse mennesker fra en tidligere inkarnation, som repræsenterer en karmisk lektie for alle parter. Derfor er det også meget vigtigt som forælder at hjælpe sine børn til at forstå den spænding der kan være mellem dem, og fx nogle af deres klassekammerater, for at det karmiske kan blive brændt og sluppet på den bedst mulige måde.

2) SJÆLEKULD på samme mission

Det er interessant at se at mange forfattere, filosoffer, komponister, eller andre der er forbundet gennem deres bidrag til verden, ofte deler skæbnerytmer, på trods af at de kan være født med mange års mellemrum. Det er fordi de grundlæggende tilhører det samme sjælekuld, og er påvirket på en synkron måde af skæbnerytmerne.

Et eksempel er Hay House forfatterne hvor kun 1 ud af en liste på deres 10 største forfattere, ikke er karmisk forbundet.

Et andet eksempel er en karmisk forbindelse mellem H.C. Andersen, Grundtvig og Kierkegaard, som betragtes som nogle af de mest indlydelsesrige personer i 1800-tallets Danmark. De kendte hinanden og var påvirket af hinandens tankegange og arbejde, mens de levede. Og i eftertidens opfattelse sammenholdes de ofte.

Der kan også være tale om karmiske forbindelser mellem fx komponister eller videnskabsmænd, som ikke lever på samme tid, men som fortsætter hinandens arbejde og bidrager til en fælles overordnet vision. Husk, at i numerologiens livssyn er tiden en illusion, som kun opleves på visse planer, men ikke på andre planer.

Du kan selv eksperimentere med at tjekke hvem der er karmisk forbundet indenfor bestemte faglige områder som du interesserer dig for. Måske deler du selv skæbnerytme med berømte personer fra fortiden, som du er særligt fascineret af. En videnskabsmand som vier hele sit liv til at analysere en afdød forfatters værker, vil typisk være karmisk forbundet med forfatteren, selvom han eller hun levede i et helt andet århundrede. Der er her ikke tale om en karmisk forbindelse i traditionel forstand, hvor der er en fælles læringskontrakt. Men der er en karmisk tilknytning til den samme globale vision, som man kan bidrage med at videreføre ind i fremtiden, selvom dem som startede den, måske allerede er gået bort.

Sjælenes udvikling bygger på hinandens erfaring. Uden vores forfædres læring, arbejde og de karmiske processer de gik igennem, ville vi der lever i dag, stadig være på stenalder niveau.

Ofte vil du dele skæbnerytme med mennesker fra både nutiden og fortiden, hvis arbejde eller personlighed, du er særligt fascineret af.

3) KARMISK FORBINDELSER I NÆRE RELATIONER

Når man deler skæbnerytmer og har en nær relation i dette liv, der kan være kort eller langvarig, er man karmisk forbundet, og har indgået en kontrakt om at mødes i denne inkarnation for at løse noget udestående eller lære en bestemt lektie sammen. Jo tættere relationen er, jo mere karmisk energi er der bundet i den.

Det kan være ekstra smertefuldt, men også ekstra lykkeskabende at være i en nær relation med en man er karmisk forbundet til, og der vil være skruet op for både energien, projektionerne, skyggerne og for vækstpotentialet.

KÆRLIGHEDSAFFÆRER …

3a) Kortvarige karmiske forbindelser

I en tæt og kortvarig karmisk forbindelse, vil der være en stor tiltrækningskraft, eller frastødning, eller sågar begge dele, og man vil ofte tænke på den anden person.

Uanset om relationen er positiv eller negativ, bliver man styret af nogle gamle, ofte ubevidste mønstre, og der kan være mange projektioner. Det kan være alt fra at denne person ”føles som ens redning og svarene på alle ens problemer” til at ”denne person er ens livs værste mareridt” og nogle gange begge dele på skift. Med andre ord er det tit et meget ambivalent forhold.

Man er både draget og frastødt, men alligevel helt afklaret med at man “skal et eller andet” med denne person. Når relationen slipper, kan man nogen gange føle sig lettet, og at noget dybt i en endelig er frigjort.

Er det fx en kærlighedsaffære kan man tænke “nu forstår jeg endelig denne type mand eller kvinde, og behøver aldrig mere at gå ind i sådan et forhold”.

Men det kan også være en positiv karmisk relation, hvor en kort og intens relation lærer en en dyb lektie, som man vil føle sig taknemmelig for resten af livet, selvom forholdet måske varede meget kort tid. Eksempelvis at den anden person åbner en for den spirituelle verden, eller at man lærer en vigtig livslektion, som kun denne person kunne lære en. Det kan være en kvinde der åbner en mand, som ellers havde opgivet kvinder, men hun formår at åbne ham op igen. Eller omvendt.

Man kan også have en karmisk relation, hvor man ikke har et særligt nært forhold, fx en chef, kollega eller bekendt, men hvor personen alligevel påvirker en på et meget dybt plan. Forholdet  har en enormt stor psykisk indvirkning på en, selvom relationen ikke næres bevidst.

De korte karmiske relationer behøver ikke at vare længe, men vil altid være meget intense og lærerige, og man vil huske dem resten af livet, og ofte tænke på dem. Disse relationer lærer en en slags “arketypisk” lektion om livet, som man tager med sig videre.

FAMILIERELATIONER

3b) Langvarige karmiske forbindelser

En langvarig karmisk relation er fx den vi har til forældre eller søskende, men kan også være langvarige kæresteforhold eller barndomsvenner som man kender hele livet igennem.

De karmiske forbindelser vi har i dette liv, er aftaler vi har indgået på sjæleplanet, dvs. inden vi inkarnerer og tager fysisk form. Det at vi møder hinanden er aftalt på forhånd, for at vi kan lære de livslektioner, som vi har brug for i dette liv. Der er her tale om en slags sjælskontrakt.

Det kan fx være:

Uafsluttede energier imellem os der skal rensens ud
Aftaler om at dele livsformål så man sammen har en ”mission”
Særlige roller man skal udleve i forhold til hinanden, som evt. er byttet rundt i denne inkarnation og var modsat i sidste inkarnation (fx mor-barn, mand-kvinde).

NÅR EN KARMISK RELATION “SLIPPER”

På et tidspunkt kan der alligevel komme en tid hvor man føler at man ”slipper” og den særlige karmiske energi på relationen er opløst.

Er det en bandomsven, glider man måske fra hinanden, når det karmiske slipper. Er det ens mor, hvor den karmiske lektie slipper, vil man måske opleve at man får et nyt og mere frit forhold, som ikke er så begrænset i sine roller.

Det er meget vigtigt at arbejde med at skabe harmoni i sine karmiske relationer, da det kan forbedre ens liv på mange planer. Det er fordi de karmiske relationer repræsenterer vigtige karmiske lektioner som er “nøgler” til at bevæge os videre til næste udviklingsniveau.

Det er aldrig et smart valg at “gå” fra uløst karma i sine karmiske relationer, for så vil lektionerne blot blive udskudt og skulle læres senere.

Er nogle af ens karmiske relationer gået bort, uden at karmaen blve løst, kan man gå igennem en indre ceremoni, hvor man opløser karmaen til personen. Dette vil både hjælpe en selv OG personen som er gået bort.

Igen, husk at i numerologiens filosofi, er tiden en illusion, og alle sjæle eksisterer samtidigt på visse planer af eksistensen.

4) KARMISK DNA – karmiske familieforbindelser i fortid og fremtid

Du kan være forbundet gennem skæbnerytmerne til flere af dine forfædre, også dem som du ikke har mødt, fordi de forlod jorden før du ankom.

Du kan også være karmisk forbundet med andre i dit familietræ langt ude i fremtiden, dvs. dine kommende tip-tip-tip oldebørn.

Med disse sjæle som du ikke møder her i en fysisk form, er den karmiske forbindelse dog af en anden natur.

Du møder dem ikke fysisk, men du deler noget genetisk materiale med dem. Vores gener skaber også psykiske imprints som vi alle er under påvirkning af.

Ligesom vi nu ved fra videnskaben (epigenetik) at den mad din farmor spiste, påvirker dig, lige så vel som hendes følelsesmæssige tilstande. Så er det også sådan at din farmors grundlæggende vibrationer i hendes psykiske og spirituelle felt, påvirker dig.

Når du laver spirituelt arbejde, såsom at du healer gamle negative følelsesmønstre i dig selv, eller at du skifter navn til et rent numeroskop, så påvirker du både dine forfædre som du er karmisk forbundet med, og dine fremtidige slægtninge.

Da tiden ikke er en konstant, men er relativ, så gør dine bevidsthedsmæssige valg her og nu sig gældende både med fremadvirkende og tilbagevirkende kraft. Nu’et er det styrkepunkt vi har, og vores valg ligger derfor i hvert eneste nu.

Forfatteren og healeren Louise Hay, sagde ved flere lejligheder: ”Styrkepunktet er altid i dette nu”.

Det er også meget sandt i forhold til numerologien. Vi kan i hvert nu vælge en høj vibration, og dette påvirker både nutiden, fremtiden og fortiden.

Det kan synes lidt ”out there”, men i relation til moderne kvantefysik giver det mening, så hvis du har brug for at vide mere om tiden som en lang varighed, fra en mere videnskabelige synsvinkel, kan du google ”feedback loops” og læse mere om nyeste forskning i tid og rum.

5) POSITIVE KARMISKE FORBINDELSER

Positive karmiske forbindelser, er noget enhver karmisk forbindelse potentielt kan udvikle sig til. Så det er mere et stadie, end en kategori.

Når du skifter numeroskop påvirker du dine relationer og alle omkring dig, men særligt dine karmiske forbindelser. Dette er også en af grundene til at mange omkring en kan reagere meget stærkt, når man vælger at skifte navn. Når du bliver mere harmonisk gennem nye vibrationer i dit navn, vil dine nye energier også påvirke alle dine karmiske forbindelser – både dem i fremtiden og tilbage i fortiden.

Der er en regel om, at den som har et rent numeroskop vil støtte og opløfte den, som ikke har et rent numeroskop i en karmisk forbindelse.

Har ingen af parterne ene numeroskoper, vil det være den med det stærkeste numeroskop – og stærkeste Højere Selv, som vil støtte den mindre stærke i dens spirituelle udvikling.

Har begge et rent numeroskop kan de have en meget fin relation, som handler om helt at slippe de karmiske tilknytninger, sådan at man muligvis har den sidste nødvendige relation sammen. Denne relation vil være meget opløftende og kærlig, og ofte vil man også have en fælles mission, og noget større som man føler man skal udføre sammen.

Har man en karmisk relation til en eller flere af sine nære relationer, kan det være meget vigtigt at få rene numeroskoper. Det kan være smertefuldt hvis man som en der har skiftet navn, ikke kan få sine nærmeste til også at skifte navn. Det skyldes ofte at du har karmiske forbindelser til dem, og du kan på et ubevidst plan mærke, at de relationer påvirker dig og dit numeroskop. Hvis dine nærmeste skifter til rene numeroskoper vil I alle støtte hinanden mere og mere efterhånden som de nye vibrationer bliver stabile i jeres psykiske og spirituelle felt.

Det samme gælder i tætte vennerelationer. Når du skifter navn, og det begynder at kunne mærkes, vil personerne i din omgangskreds også få lyst til at få nye, rene vibrationer.

Positive Karmiske forbindelser når den ene part er død

Den karmiske forbindelse slutter ikke nødvendigvis når forholdet slutter eller når den ene person dør. Specielt ikke hvis det er en positiv relation. Din karmiske forbindelse med fx din bedstefar kan godt vare ved på et subtilt plan hele livet, selvom han ikke er her i fysisk form længere.

Mange mennesker har stadig en tæt relation til deres bedsteforældre, som de har en følelse af kigger med i deres liv, og måske ind imellem blander sig lidt i form af en inspiration eller et råd, som man hører eller ser for sit indre blik.

Dette er helt normalt for mange mennesker, og ofte er der her tale om en karmisk forbindelse.

SÆRLIGT STÆRKE KARMISKE FORBINDELSER

6a) POLÆRE HØJERE SELV, fx hos kærester/ægtepar

Nogen gange har par/ægtepar m.m. som er karmisk forbundet, også en slags polære Højere Selv, hvor man kan se at de vil kunne støtte hinanden exceptionelt meget, gennem deres komplementære egenskaber.

Numerologisk set vil det sige, at de har en blanding af ens, og komplementære tal i deres medfødte essenstal.

De kan ofte huske liv hvor de har haft andre, modsatte roller, og disse roller vil man altid kunne mærke en lille smule. Så selvom rollen i dette liv er den stærkeste så vil den være farvet af roller i tidligere liv. Men de vil ofte være i stand til at trække de maksimalt bedste styrker ud af de forskellige roller, så de netop kan komplementere hinanden endnu mere, og bruge dem aktivt og bevidst. I en “almindelig karmisk relation” ofte vil føles begrænsende med de “gamle” roller der lurer som skygger under overfladen og ikke er helt bevidstgjorte.

Disse komplementære roller kan også ses i et pars essenstal, hvor man kigger på de tal der står i essensauraen for den nære relation. Har den ene fx et 9 tal tyder det på en forældrerolle med en mere patriarkalsk klang, og den anden har et 2-tal som tyder på en mere barnlig og feminin energi, så vil der være noget far-barn/datter rolle i relationen – også selvom det måske er kvinden der har 9 tallet og manden der har 2 tallet.

Den stærkeste ”rollefordeling” er den man har i dette liv, fx mellem mand og kvinde, eller forældrer-barn, men man vil ofte kunne genkende de tidligere ”karmiske roller” i sin relation, og her gælder det så om at få det mest positive aspekt ud af det, sådan at karmaen bliver en styrke og ikke en konflikt.

SYNKRONE ESSENSTAL OG HØJERE SELV

6b) TVILLINGESJÆLE

”Tvillingesjæle” er her udtryk for at man har stort set identiske essenstal. Det viser at man er meget stærkt karmisk forbundet. Tvillingesjæle er del af den samme ”mission” på jorden, uanset om man er født med mange års mellemrum eller i samme år.

Alle sjæle kommer dybest set det samme sted fra, men en gruppe af sjæle kan dele sig op for at udføre bestemte, vigtige livsopgaver i fællesskab. Nogle af disse kan være så tætte at de er tvillingesjæle, hvor man kan tale om at en sjæl har spaltet sig ud i flere, for at udleve et bestemt formål.

Fysiske tvillinger, trillinger osv. er altid meget tæt, karmisk forbundne, da de vælger at inkarnere med det præcis samme Højere Selv, som er givet af deres fælles fødselsdato.

Mange tvillinger oplever det også som meget smertefuldt ikke at kende deres tvilling, hvis de er blevet adskilt som børn. Selv hvis de ikke ved at de har en tvilling, kan det følels som om at “noget mangler”.

Tvillingesjæle inkarnerer ofte sammen i en familie gennem blodets bånd, som kærlighedspartnere eller meget tætte venner – typisk barndomsvenner, der nærmest fungerer som en ekstra ”søskende”. Der findes også eksempler på tvillingesjæle mellem en spirituel mester og hans aller hendes næreste disciple.

Uanset hvilken type relation der er, vil der stort set altid være meget store synkroniciteter omkring disse mennesker og den måde de mødes på.

Det er forholdsvis sjældent at man finder mennesker der både deler skæbnerytmer og det samme Højere Selv.

Så hvis du finder nogle, er det værd at lægge mærke til dem og meditere over deres betydning og hvordan de har påvirket din/jeres eller de pågældende personers liv og opvækst.

På billedet ses to tvillingesjæle, som har en langvarig kærlighedsrelation. Der er meget tæt karmisk forbundet, på trods af stor aldersforskel, hvor kvinden er over 20 år ældre end manden. Som du ser på billedet er deres Højere Selv stort set identiske, men spejlvendte.

Som sagt er tvillingesjæle er også altid omgivet af synkroniciteter, eller “mystiske sammentræf”, som der også er mellem disse to mennesker.

Disse to mennesker har spejlvendte psykiske selv og er tvillingesjæle i et langvarigt kærlighedsforhold (kvinden til højre, og manden til venstre).

Sådan får du balance i dine karmiske forbindelser

Du kan selv balancere en karmisk energi

og det vil påvirke den anden enormt

At få harmoni i sine karmiske forbindelser kan forbedre ens liv, fordi de vigtigste karmiske forbindelser også kan aflæses i ens numeroskop, og fortæller en historie om hvilke energier man blev påvirket af i sine tidlige år, hvor personligheden formes. Så ikke kun vil man få en nemmere og mere behagelig relation, man kan også heale de energier som skabte ens tidlige følelses og tankemønstre, på et meget dybt plan. 

Mange oplever at når de selv får sluppet den karmiske energi på en relation, så løsner forholdet op, også for den anden part. Dette er egentlig altid tilfældet i forholdet mellem mennesker, men det gælder i særlig grad når man er karmisk forbundet. Derfor er styrkepunktet i karmiske relationer altid I DIG SELV. Ved at du udfører spirituelt arbejde for at løsne karmaen op i en karmisk relation, så “brænder” du karmaen på vegne af jer begge to.

Når man skifter numeroskop påvirker man også i særlig grad sine karmiske relationer, og hvis begge er i balance og har et harmonisk numeroskop, kan forholdet være meget givende.

Der er masser af numerologiske teknikker man kan lave for at opløfte en karmisk relation, så den bliver exceptionelt givende og støttende, i stedet for at være konfliktfyldt og drænende.

De vigtigste er:

At anerkende at relationen er en karmisk lektie og acceptere den

At forstå de specifikke karmiske lektier i relationen og arbejde med dem bevidst (med udgangspunkt i sig selv)

Rene numeroskoper, for dig selv eller jer begge

Bevidst tilgivelse (der er stort set altid noget at tilgive i en karmisk relation) og meditation hvor du sender lys på forholdet

Har du ingen karmiske forbindelser i din familie?

Mange tjekker om de er karmisk forbundet med manden, konen, kæresten eller deres børn, og håber lidt på at være karmisk forbundet med i hvert fald nogen af dem. Det er klart, for vi vil jo gerne have en tæt forbindelse med dem som er tæt på os. Men husk, at det at være karmisk forbundet er ikke det eneste der afgør om en relation er ”tæt”.

Man skal derfor ikke være ked af hvis man ikke er karmisk forbundet med dem man elsker, for man kan sagtens have en tæt relation alligevel, og endda også have mødtes i tidligere liv. Der er blot ikke en karmisk ”kontrakt”, som man har aftalt på forhånd, og som dikterer forholdets indhold og udvikling i en bestemt retning.

Det er helt normalt at der slet ikke er nogen karmiske forbindelser i ens familie. Betyder det så at man ikke er tætte? Nej, det betyder snarere at man ikke er lige så påvirket af de underliggende fælles-karmiske mønstre og at relationerne er mere åbne og frie. For børnenes vedkommende kan det være meget nemmere at gå sine egne veje, og ikke lægge ikke under for et lige så højt forventningspres, som der almindeligvis er i familier med stærke karmiske forbindelser.

Mange som ikke har karmiske forbindelser i deres familie, oplever at de finder en særlig tiltrækning til et bestemt fagligt felt, en organisation eller spirituelt fællesskab. I så fald vil mange af disse mennesker ofte være karmiske forbindelser, og der kan også her være både stor intensitet, stor lykkefølelse – men også store gnidninger.

Vi er alle forbundet på en eller anden vis med alle vi møder på vores vej. Hvis ikke vi har mødtes før, så mødes vi NU – og i hvert eneste nu skabes der nye forbindelser, og dermed karma mellem mennesker.

Karmiske forbindelser er hverken noget godt eller dårligt – det er neutralt. Der er positive og negative ting ved begge hele. Så hvis du ikke – endnu – har fundet nogen karmiske forbindelser blandt dine nære relationer, så husk det positive ved IKKE at være karmisk forbundet.

Det positive ved ikke at være karmisk forbundet er:

– Ofte er det en nemmere relation, hvis man ikke er karmisk forbundet.
– Her er relationen fri for fastlagte karmiske aftaler og derfor nemmere og mere fire

– Man vil ofte opleve de ikke-karmiske relationer er lettere at håndtere

Man skal huske at der kan være massiv modstand på en karmisk relation, indtil den er “opløst” og karmaen er “brændt”. Vores sjæl ønsker altid at harmonisere en karmisk relation, men ofte ønsker vores ego det ikke – og derfor oplever vi tit en stærk ambivalens i forholdet.

Når I har en tæt relation, men ikke er karmisk forbundet, betyder det blot at relationen er fri fra starten, og at der ikke er indgået en præcis kontrakt på forhånd. I starter fra “scratch”.

Tænk på det lidt som nye venner og gamle venner.

Du har sikkert nye venner du lige har mødt, og I er næsten “forelskede” i det nye venneforhold og alle de muligheder der ligger for jeres fødder.

En karmisk forbindelse er mere som en gammel barndomsven, som “kender dig” og dine “særheder” men måske også har lige lovlig mange fordomme om, hvem du er, hvad du kan, bør og kan tillade dig.

Begge relationer repræsenterer hver sine udfordringer, styrker og potentialer.

Opsummering: Hvilke typer karmiske forbindelser har du?

Familie, kæreste/ægtefælle og tætte venner – de stærkeste karmiske forbindelser

Når du har samme skæbnerytme som nulevende relationer i din familie og tætte vennekreds vil der altid være en karmisk forbindelse/aftale. Du kan også opleve det samme med kortvarige relationer såsom kollegaer, romancer etc. men som er af intens karakter, det være sig positivt eller negativt.

Dem i samme fødselsår – din årgang

Alle dem som du er født i samme år deler du skæbnerytme med, og I har en slags ”psyko-genetisk” imprint med fra jeres fælles Årsvibration (fødepåret), som gør at I er på den samme vibe. Derudover kan der være store spændinger, drama, konflikter, mobning etc. som er ekstra ubehageligt hvis relationerne indeholder mange karmiske lektier. Du kan have decideret karmiske kontrakter med mange af dem, såfremt I har en tæt relation med energi på.

Man deler skæbnerytmer og følger derfor nogen af de samme livslektier sammen. Dette gælder for alle dem der deler skæbnerytmer uanset om man kender hinanden eller ej. Her er der tale om at man deler sjælekuld og har visse ting til fælles, men der er ikke en decideret karmisk forbindelse som er aftalt på forhånd. Vi kalder de grupper af mennesker som deler skæbne.

Afdøde og fremtidige familiemedlemmer

De mennesker i din familie, i fortiden og fremtiden, som du deler skæbnerytme med har du en vis karmisk forbindelse til. Det gælder både afdøde medlemmer af dit familietræ, samt fremtidige medlemmer af dit familietræ.

Mennesker fra fortiden du føler dig draget af

Du kan have en særlig fascination af mennesker fra fortiden som har samme skæbnerytmer som dig.
Et eksempel er videnskabsmanden der ihærdigt studerer Søren Kierkegaard hele livet, pianisten der ivrigt fortolker Bach, eller forfattere der baserer deres forfatterskab på tidligere forfattere og derigennem indoptager denne persons energetiske imprints i dem selv.

KLUB NUMEROLOGIST PRO

SPÆNDENDE NUMEROLOGIKLUB MED MÅNEDLIGE TEMAER

Månedlige video og celebrity cases.
Numerologi software tools der tolker dine personlige energier, dagsenergier og månedsenergier,
bedste dato tool, karmiske forbindelser, husnummer tool, pris tool og meget, meget mere!
Og til en pris hvor alle kan være med!

KONTAKT

Numerologerne
CVR 38875361
Lottenborgvej 24
2800 Kgs Lyngby

Ønsker du at booke en session, så skriv til os på sessioner@numerologerne.dk

Ønsker du at høre mere om uddannelsen, så skriv til os på kontakt@numerologerne.dk

BLIV doTERRA PARTNER MED OS

doTERRA er en virkelig god og unik mulighed for at støtte op om sit virke både økonomisk og spirituelt.

Se mere her

VI TILBYDER

 • Klub Numerologist PRO - spændende, månedlig medlemsklub
 • Numerologi uddannelsen
 • Numerologist PRO software system
 • Personlige sessioner
 • Business sessioner
 • Weekendkursus for begyndere
Alle rettigheder tilhører
Numerologerne © 2020

FØLG MED på facebook!  Og få updates om numerologi, superdatoer og forecasts!

GRATIS MINIKURSUS & NAVNE TOOL

Indtast navn og email i felterne og få vores gratis online numerologi kursus i numerologi.

Samt NAVNE/NUMEROSKOP TOOL hvor du kan se betydningen af dine navne og vibrationer på de forskellige livsområder.

SE DIT PERSONLIGE NUMEROSKOP

HVAD BETYDER DINE NAVNE FOR DIT KÆRLIGHEDSLIV, FAMILIELIV OG KARRIERE?

Få gratis numeroskop tool + online kursus med uddannelsesleder Estel Ehvass.

Du har tilmeldt dig! Hold øje med din indbakke