Vælg en side

OLIER DER AFBALANCERER DINE VIBRATIONER UNDER NAVNEUDRENSNINGSFASEN

I denne artikel taler vi om nogle af DE SPECIFIKKE vibrationer og de emotionelle temaer de repræsenterer under udrensningsfasen.

Vi kigger på hvilke følelser du kan forvente kommer op til overfladen, hvis du har haft bestemte tal i dit numeroskop.

Jeg fortæller dig også om de forskellige måder du selv kan støtte op om din udrensning på med æteriske olier der afbalancerer talkombinationer og de følelser der typisk hægter sig på dem.

VIBRATIONERNE I UDRENSNING

Estel Ehvass er numerolog og uddannelses leder
Estel Ehvass er numerolog, numerologisk software designer, og leder danmarks største numerologiuddannelse.

I min tid som numerolog har jeg set mange forskellige måder man kan rense ud i en vibration.

Ingen navneskifte udrensningsperioder er ens.

Det vigtige at forstå er flg.:

Når vi skifter navn får vi nye energier med os. Det nye navne begynder at virke med det samme, men det tager et par år fra vi får det nye numeroskop til vi er helt landet i de nye energier.

I den periode kan vi opleve at gamle temaer fra vores gamle navne kommer op til overfladen, for at vi kan få kigget på dem og givet slip på de uhensigtsmæssige handlemåder og tankemønstre, som ikke længere tjener os.

Der er masser du selv kan gøre under din navneudrensning for at lette processen.
Noget af det mest effektive er at benytte æteriske olier som støtte til at holde din vibration høj, og afbalancere de følelser der kommer frem, når du er er ved at rense ud på dine tidligere vibrationer.

SYNÆSTESI

ALT ER VIBRATION

”Tallenes vibrationer korresponderer med bestemte følelser. De kan afbalanceres gennem fx krystaller, og æteriske olier, såvel som specifikke healende frekvenser via lyd og forskellig farvet lys.”

Alt er resonans

Alt der eksisterer udsender vibration. En farve, en krystal, en duft, en numerologisk vibration, en tone eller frekvens, en bestemt farve lys osv. udsender alle en bestemt energi eller frekvens.

På samme måde vibrerer vores tanker og følelser. En bestemt farve eller duft kan derfor afbalancere en bestemt følelse, som igen korresponderer med en bestemt numerologisk vibration.

Det er allerede kendt indenfor videnskaben, at nogle mennesker evner at opfange det fælles sprog af resonans på tværs af forskellige medier, såsom lyd, frekvenser og toner, lys og farver, dufte og grundfølelser. Disse mennesker kan fx se musik som farver, mærke dufte som følelser, se en følelse som en farve, eller oversætte en tilstand til et stykke musik osv.

Denne særlige evne kaldes synæstesi, eller samsansning. Jeg har selv den evne, og en del af de mennesker jeg omgiver mig med har den også. Derfor var det faktisk nyt for mig, da jeg opdagede at ikke alle har den.

Alt der vibrerer, påvirker alt andet der vibrerer. Derfor man afbalancere bestemte talvibrationer med bestemte krystaller via en resonansproces. Ligesom bestemte æteriske olier kan afbalancere de følelser der typisk er forbundet med bestemte numerologiske vibrationer.

Der er flere modaliteter der kan heale bestemte grupper af følelser, der typisk kommer frem under en navneudrensning, og andre eksempler er fx farvet lys (chromotherapy) og lydhealing via bestemte frekvenser.

Både olier og krystaller, farvet lys og tonale frekvenser, kan derfor lette processen enormt, og hjælpe dig til at holde din vibration høj både under din navneudrensning og i det hele taget.

Med erfaringen kan vi se, at bestemte vibrationer i dit numeroskop typisk giver bestemte slags positive såvel som negative følelser under din navneudrensing – og de kan let afhjælpes let med krystaller og olier.

FORSKELLIGE METODER

HEALING VIA RESONANS

Alle vibrationer påvirker os på forskellige planer, ikke kun vis den fysiske krop.

Der er 5 kroppe eller ”energilag” som udgør vores aura, (som ind imellem lægges sammen til 3 eller 4), som omgiver vores sjæl.

 • Fysiske krop
 • Æteriske krop
 • Astrale krop (følelserne)
 • Mentale krop
 • Spirituelle krop

Når vi sender en vibration ind i et af de energilag eller ”kroppe”, kan de rejse ind og ud til de andre lag.

Eksempel: Vi modtager farvet lys i vores astrale krop (vores elektromagnetiske felt), og det rejser ned i gennem energilagene til den fysiske krop og healer skavanker dér.

Eller vi arbejder med aromaterapi og indsnuser en duft, hvor lugtsystemet i hjernen modtager molekyler på det fysiske plan – som igen påvirker hjernen og følelserne, og dermed det astrale plan. De harmoniske følelser kan derefter energisere vores mentale og spirituelle energikroppe, og skabe nye og mere harmoniske og spirituelle bevidsthedstilstande.

Musik virker på den fysiske krop gennem øret,  og rejser på samme måde op gennem de højere energilag og påvirker vores følelser, tanker og spirituelle bevidsthedstilstande.
Krystaller virker meget oppefra og ned, da deres frekvens hører til i den mentale og spirituelle verden. Vibrationen rejser herfra ned gennem energikroppene og påvirker alle lag af vores væsen.

Når vi ofte harmoniserer vores energikroppe med via positive resonanser fra fx olier, krystaller, farvet lys eller healende lydfrekvenser, jo mere oplever vi at have en permanent høje tilstand af fx at være opløftet og inspireret.

EFFEKTIV HEALING

HVORDAN VIRKER AROMATERAPI PÅ FØLELSERNE

Måden aromaterapi virker, er egentlig ganske videnskabelig og velbeskrevet. Det foregår via lugtesansen og molekyler, som er noget der kan måles og vejes, modsat flere af de andre metoder.

Indånding af æteriske olier stimulerer den del af hjernen, der er forbundet med lugt. Når molekylerne når hjernen, påvirker de det limbiske system, som er knyttet til vores følelser, hjerterytme, blodtryk, vejrtrækning, hukommelse, stress og hormonbalance.

Enhver olie eller blanding af olier har derfor specifikke effekter på vores følelsesliv, og kan hjælpe os med at komme i kontakt med og heale forskellige steder i os selv.
Mangler vi handlekraft er der en olie der sætter os i forbindelse med vores handlekraft.
Er vi frygtsomme, er der en olier der kan hjælpe os til at komme i kontakt med det sted i os selv hvor vi er modige og stærke, eller heale det sted i os hvor vores frygt sidder fast og har hæftet sig fast til os et eller andet sted i en af vores fysiske/energetiske kroppe.

Aromaterapi kan give velbehag. Men vi kan også opleve at finde en olie vi ikke kan lide, fordi det den står for er lukket eller blokeret i os selv. Med tiden kan vi åbne op for oliens duft og dermed komme i kontakt med de steder i os selv.

Det er lidt ligesom i yoga. Måske har du steder i din krop der er så spændte, og senerne så stramme, at du ikke kan lave bestemte yogaøvelser. De steder kan du tage ekstra fat i og gradvist opdage, at nye bevidsthedstilstande, evner og forståelser lander hos dig, via din yogapraksis.
Det er fordi de spændte steder i din fysiske krop også kan translateres til følelsesmæssige blokeringer eller blokeringer i sindet.

Rejsen mellem de 5 energikroppe sker hele tiden, og ved at løsne op for den fysiske krop, kan du fjerne følelsesmæssige blokeringer, og dermed finde ind til fastlåste eller negative tankemønstre, som igen repræsenterer en dyb karma eller livslektion, der kommer fra det spirituelle plan, som er tættest på sjælen.

På samme måde kan der være bestemte krystaller eller numerologiske vibrationer du bare elsker og tuner ind i på en legende let måde, mens der er andre du lige skal øve dig lidt i at fange.

Adgang til alle vibrationer

Universet er opbygget af vibration, som kan forstås som arketypiske energier eller byggesten. Når vi er hele bliver vores aura symbolsk ”regnbuefarvet”, fordi vi har vi tilgang til alle vibrationerne, de kosmiske universelle energier både i og udenfor os selv.

Når vi lever hæmmet af vores begrænsninger har vi bestemte vibrationer, følelser og tanker som dominerer os, mens andre ikke forstås af os.
Jo mere vi udvikler os, jo mere kan vi sætte dig ind i alle de universelle energier. Du kan bedre se dig selv, verden og andre, fordi du har downloadet alle vibrationerne i dine energetiske kroppe, og har tilgang til dem.

Det minder sådan set lidt om at integrere sine skygger, som det er kendt fra psykoterapien og skyggearbejde.

OLIER TIL DE NUMEROLOGISKE VIBRATIONER

Her er en oversigt over nogle af de vibrationer de fleste mennesker kommer til at rense ud på efter at have skiftet navn.

Der er op til 99 vibrationer vi kan udrense på, så her vil jeg give nogle eksempler på de mest almindelig vibrationer.

Tallene 11,12,15,16 og 18 er vibrationer som de fleste mennesker har en eller flere af i deres gamle navne.

Og de er nogle af de vibrationer som typisk kan komme op under en navneudrensning.

Selvom jeg også bruger andre healings modaliteter til at rense og styrke vibrationerne, så fokuserer jeg her på olier, som er nogle af de mest effektive, naturlige ”healere”.

Her er forslag til olier som letter de følelser der typisk kan opstå med de vibrationer. Det er egentlig både når man har dem i sine navne, men også når man har skiftet numeroskop og altså er i navneudrensing, og har haft dem i sine gamle navne.

HVEM KAN BRUGE OLIERNE?

 • Hvis du har haft nogle af disse vibrationer med i dit gamle numeroskop og stadig er i navneudrensning.
 • Olierne er også gavnlige for dig, hvis du har en eller flere af energierne medfødt, dvs. hvis de er del af din fødselsdato. Eksempelvis er du født den 11,12,15,16 eller 18, eller de er din månedsvibration, årsvibration eller skæbnetal.

Du kan tjekke hvilke tal du har med dig i din fødselsdato såvel som i dine navne her:

Herunder vil jeg give dig nogle forslag til olier til nogle af de vibrationer der typisk kan støje under en navneudrensning.

FRA SVAGE GRÆNSER TIL FLOW OG NYDELSE

Udrensning af 11/2 energien

Temaerne i 11/2 handler om manglende grænser og manglende energi.

Man oplever at kunne mærke andres energier, følelser, tanke, ønsker og behov meget tydeligt, og det kan derfor være svært at hvile i sin egen energi.
Man kommer også nemt til at tage andres energier ind, og kan derfor opleve at miste energi i samværet med andre mennesker.

Man får derfor ofte et ønske om at trække sig.
Nogle oplever at de ikke magter at være “på”, fordi de føler det som om at de konstant mister energi i selskab med andre mennesker.

Det kan føles som et “hul” man har i sin aura, hvor andre kan gå lige ind og tage ens energi. Som om at man er en købmandsbutik, hvor andre kan komme ind og fylde kurven og gå uden at betale eller give en noget igen. Det kan opleves i karrieren, i familielivet og i ens relationer generelt.

11/2 gør at man bliver følelsesmæssigt oversensitiv og tager alting meget nært. Den forstærker også ens sensitivitet overfor sanseindtryk, fx larm, lyd og lugte. For at dulme sit sarte nervesystem kan man ty til overspisning, blive sukkerafhængig eller dulme sine følelser på anden vis.

For at rense ud på 11/2 energien kan det være godt at blive opmærksom på dine energetiske grænser. Fx ved at blive bevidst om din aura. Vi kan selv styre størrelsen af vores aura, og lave den mindre når vi er i selskab med mange mennesker, og lade den ekspandere, når vi er ude at gå i fri natur.

Du kan meditere på at trække dit fokus og dine sanser tilbage og ind i dig selv, så du selv kan styre hvornår du vil have dine følehorn ude.

En rigtig god måde at lære om dit energisystem er gennem yoga.

Nøgleord til udrensningstemaerne:

Oversensitiv, overfølsom, afhængighed (mad, shopping, partner), medafhængighed, følelse af svaghed, bliver ikke respekteret, trækker sig, giver op, flygter, andre dræner en for energi.

I numeroskopet:

11/2 gives helst ikke i hovednumeroskoper, da det gør en meget sensitiv.
Men det kan godt gives i undernumeroskoperne, hvis alle andre tal er rene og balancerede.

Som medfødt energi – den positive side ved 11/2:

Som medfødt energi kan 11/2 altid bruges positivt.
Den positive side er livsnydelse, at følge sit eget flow, være i kontakt med kroppen og sanserne og at have en stor fællesskabsånd.

OLIER DER AFBALANCERER 11/2:

Disse olier afbalancerer de mest almindelige følelser der kan komme op hvis man har eller har haft 11/2 med sig sine navne, eller man har den med sig i sine medfødte energier (et sted i ens fulde fødselsdato).

Clove (nellike) – sunde grænser
Lærer os at sætte sunde grænser
Stopper med at tage offerrollen
Transformerer krænkelser, også dem vi laver på os selv

Citronella – sunde grænser
Modvirker følelsen af at blive invaderet energetisk
Virker både energetisk, fysisk, følelsesmæssigt, mentalt.

Grapefruit – positiv kontakt til kroppen
Positiv kontakt med kroppen og nydelse, en positiv kvalitet ved 11/2
Giver den indre glæde tilbage
Modvirker trang til dulmeri, fx sukkertrang

Basil – energiforladthed
Modvirker udmattelse, binyretræthed og vitaliserer krop og sind
Løfter vibrationen og inspirerer – som at være i en kirke med højt til loftet.

FRA OFFERFØLELSE TIL STYRKE OG SELVTILLID

Udrensning af 12/3 energien

De temaer man kan opleve med 12/3 i sit numeroskop, handler alt sammen om uhensigtsmæssige mentale mønstre i sindet – misforståelser i forhold til hvordan virkeligheden er og hvordan tingene forholder sig.

De fleste mennesker oplever ind imellem at blive ramt af 12/3 energiens forvirrende slør, men med 12/3 i vores numeroskop eller medfødte energier, kan man opleve at det bliver en mere eller mindre permanent tilstand. 12/3 påvirker os til at tage det ”omvendte” perspektiv af hvad sandheden er, hvilket er symboliseret i tarotkortet for tallet, som hedder ”Den hængte mand”. Han ser alting på hovedet, og vender samtidigt ansvaret for sin egen lykke over på andre.

Typiske tankeformer ved 12/3 er, at ”det er de andres skyld.” Man skyder skylden for sin egen lidelse videre på andre. Fx ved at man brokker sig over andre. På den måde undgår man ubevidst at tage ansvaret på egne skuldre, og gøre det der skal til for at blive tilfreds i livet. 12/3 energien er meget menneskelig, da det er nemmere at placere ansvaret udenfor en selv. Hvem har ikke skældt ud på stolen, som man kom til at gå ind i? Typiske tankeformer og indre sætninger er: ”Alle er imod mig – men nu skal jeg vise dem” , ”det er for dårligt”, eller ”andre er inkompetente idioter”.

I navneudrensningen kan det være rigtig svært at se sine egne 12/3 tendenser, fordi det er en meget projicerende energi, der presser energien udad og væk fra sig selv, fordi den gør ondt at mærke. Det kræver derfor et stort mod til at kigge på sig selv og sine egne mønstre, at rense ud på sin 12/3. Du kan øve dig i det ved at være åben for det modsatte synspunkt end dit eget. Vær åben for den andens perspektiv, samtidigt med at du ser personen i sit bedste lys og føler forståelse og sympati – selvom du måske er uenig. 

Hvis du føler det resonerer med dig, kan du også tage en ”anti-brok” kur, hvor du forpligter dig selv til ikke at brokke dig over livet, situationer eller andre mennesker i en periode.
En anden effektiv metode er at meditere på din pinealkirtel i midten af hjernen, der korresponderer med pandechakraet/det tredje øje. Det kan heale 12/3 energien langt hurtigere og transformere den til visdom og mental klarhed.

Nøgleord til udrensningstemaerne

Offerrolle, vrede, overfortolker, projicerer, andres fejl virker enorme, kan ikke se sine egne fejl, bebrejder andre, manglende selvansvar, mental forvirring, utålmodighed, misforståelser i kommunikation, brokker sig, tiltrækker rod og kaos i sit liv

I numeroskopet:

12/3 gives ikke i rene hovednumeroskoper (undtaget som rygsøjletal).
Der kan godt gives enkelte 12/3 i undernumeroskoperne, hvis alle andre tal omkring er super gode og harmoniske, og det gør at helheden bliver optimal.

Som medfødt energi – den positive side ved 12/3

Alle tal kan udleves positivt og balanceret, hvis vi har dem med et sted i vores fulde fødselsdato.
Når vi lærer livslektionen i 12/3 tager vi fuldt ansvar for vores eget liv og lykke.
Vi trækker projektionerne på at det ”er andres skyld” tilbage til os selv, og vi udvikler os hen imod indre mod, styrke og dyb visdom.

OLIER DER AFBALANCERER 12/3

Cardamom – stopper offerrollen
Afbalancerer solar plexus chakraet
God til at se objektivt på tingene
Tager selvansvar og stopper med at bebrejde andre
Stopper med at gå i offerrolle

Douglas Fir – slipper fortidens mentale mønstre
Modvirker offerfølelse og at sidde fast i fortiden
Hjælper med at bryde fri af generationers destruktive energimønstre
Bruge fortiden og barndomstraumerne som brændstof i sin spirituelle udvikling

Ginger – fjerner tendens til bebrejdelser og giver power
Få fat i vores styrke og power
Få følelsen tilbage af at have et frit valg, som kan formørkes af 12/3
Transformerer dybe offermønstre
Stopper bebrejdelser
Fjerner utilstrækkelighedsfølelse
Forstår eget vores bidrag til universet og lander i integritet

FRA EMOTIONELT DRAMA TIL SENSUALITET OG KÆRLIGHED

Udrensning af 15/6 energien

Der er meget godt at sige om 15/6 energien. Det er en stor healer vibe, der lyser ind i ens eget og andres mørke og healer det der skal heales. Den giver en smuk, vital,  karismatisk og feminin udstråling. Den giver et sundt flow på svadisthana chakra (andet chakra) som står for nydelse, karisma, sexappeal, vitalitet, tiltrækningskraft, social karisma, terapeutiske evner, og at være i kontakt med sine følelser. Så 15/6 er generelt et godt tal at have i et rent numeroskop, men har man haft det med sig i et uharmonisk numeroskop, har det det med at støje en del under ens navneudrensning.

15/6 energien får den æteriske energi i andet chakra (sakral centeret) til at stige, og dermed stiger også din seksuelle energi og din livslyst – og dine følelser opleves mere intense. Det er denne ekstra energi der med til at gøre mennesker med 15/6 mere karismatiske, sexede, fascinerende og smukke. Energierne bruges positivt som brændstof for eksempelvis kunstnerisk udtryk, fantasi og kreativitet. Man har en stærk magnetisme og kærlig udstråling, og bruger aktivt sin karisma og magnetisme til at skabe noget positivt.

Men den ekstra seksuelle energi kan også nemt ”sidde fast”, og bliver så til frustration, overspisning, følelsesmæssig ustabilitet og drama. Tendenserne i 15/6 i ubalance er relateret til at den seksuelle energi ”sidder fast”. Det kan afhjælpes gennem energiøvelser og yoga, hvor energien ledes rundt i hele kroppen, samt øvelser der cirkulerer den seksuelle energi, fx fra taoisme. Et sundt og harmonisk sexliv hjælper også med at harmonisere 15/6 energien. Du kan også harmonisere 15/6 ved at vække en interesse for kunst, skønhed, energiarbejde, terapi, healing, sundhed og madvaner.

Nøgleord til udrensningstemaerne:

Drama og problemer i relationer, føler sig i kærlighedsunderskud, afhængig af sine relationer, krævende adfærd i relationer, manipulerende, emotionel afpresning, tendens til mystiske sygdomme, hovedpiner, hormonelle ubalancer, afhængigheder (mad, sex, shopping), narcissistiske tilbøjeligheder, selvlede, drukner i sine følelser, depressive tendenser

I numeroskopet:

15/6 gives gerne i rene numeroskoper i centre og auraer.
Der kan også gives 15/6 i undernumeroskoperne, hvis det er et ønske at få skruet op for fx indre healing, sundhed, vitalitet, karisma, sensuel udstråling, et godt sexliv og kærlighedsliv m.m.

Som medfødt energi – den positive side ved 15/6

Har du 15/6 med dig i din fulde fødselsdato, skal du lære at bruge din ekstra følsomme, sensuelle, kreative og mystiske energi til noget der skaber glæde, skønhed, balance og harmoni for dig selv og andre. Du vil sikkert også få livslektioner der lærer dig at undgå at falde ind i de ubalancerede aspekter af energien, såsom drama i relationer, selvlede og afhængighed m.m.

OLIER DER AFBALANCERER 15/6

Copaiba – beroliger og healer underbevidstheden
Lyser i mørket
Løfter sløret for alt det ubevidste og gemte
Ro til nervesystemet
Smertelindrende

Cinnamon – afbalancerer den seksuelle energi
Afbalancerer den seksuelle energi og healer parforhold
Afbalancerer hormoner og det reproduktive system
Fjerner ubalancerede følelser og rutcheture i parforholdet
Hjælper med at hvile i sig selv og vise ærlighed og sårbarhed

FRA FRYGT, ANGST OG TRAUME TIL RO I SJÆLEN

Udrensning af 16/7 energien

Når vi udrenser på 16/7 energien fx som navn eller andre steder i vores gamle numeroskop handler det typisk om, at vi skal ind og heale vores indre frygt.

Når 16/7 er i spil i et numeroskop kan det påvirker en person på flere forskellige måder. Det kan påvirke personen til at være meget privat, så man har svært ved at connecte med andre – ud fra en indre følelse af angst over at miste og stå alene tilbage. Man kan være meget bange for at der skal ske ens nærmeste noget, eller være bange for ulykker, sygdomme m.m. Der kan meget vel have været chok, traumer og oplevelser i løbet af livet, som man ikke har fået healet og kigget på, men forsøgt at skubbe ind under gulvtæppet.

Man kan føle at man er nødt til at knokle i sit arbejdsliv, for at gemme disse traumer væk og tænke på noget andet. Eller at man skal knokle for at overleve, eller for ikke at miste det man har bygget op. I stedet for at dagdrømme om ferier på tropeøer eller at vinde i lotto, beskæftiger man sindet med skrækscenarier og gennemgår alt hvad der potentielt kunne gå galt.

Alt sammen bunder i en ubevidst følelse af frygt og stress.

Vi har skrevet en lang artikel om 16/7, inklusiv alle tallets positive kvaliteter og livslektioner, hvis man har tallet med sig i sin fulde fødselsdato. Den er en af vores mest populære artikler gennem tiden, og vi får stadig jævnligt kommentarer fra mennesker, der har følt sig genkendt dybt i hjertet i beskrivelsen af 16/7 som medfødt energi. Den kan du læse, hvis du vil have mere info.

Nøgleord til udrensningstemaerne:

Frygt, angst, eksistentiel frygt, nervøsitet, frygt for at miste, meget privat, svært ved at lukke andre ind, regelret (ud af frygt), skeptisk, mistroisk, knokler, amygdala hijacks, lukket hjerte, ensomhedsfølelse (selv når man er sammen med andre), økonomi styrtdykker, følelse af at stå uden fodfæste, frygt for at miste hus og hjem, frygt for at miste nære relationer, bekymrer sig, forestiller sig skrækscenarier

I numeroskopet:

16/7 gives aldrig i rene hovednumeroskoper, da den kan give angst og stress.
I undernumeroskoperne forsøger man at undgå 16/7, men der kan gøres undtagelser hvis man har et bestemt navneønske der skal bevares – men kun hvis det i helheden bliver super godt og harmonisk.

Som medfødt energi – den positive side ved 16/7

Som alle andre energier kan 16/7 opleves som positiv, når man lærer dens livslektioner. Har man den med i sine medfødte energier kan man vende den dybe angst til et enormt, næsten eksistentielt mod, hvor man forstår i sin grundvold at livet er skrøbeligt og midlertidigt, men at der er noget evigt, transcendent og smukt på den anden side. Mange spirituelle lærere der har en stor dybde og livsvisdom har netop 16/7 som deres grundenergi, eksempelvis Eckart Tolle (født den 16. i en måned) og Byron Katie (har både årsvibration og skæbnetal 16/7). Mange spirituelle mestre, munke, nonner, præster og andre der lever et afsondret spirituelt liv, har også 16/7 energien med sig.

OLIER DER AFBALANCERER 16/7

Der er mange gavnlige olier for følelserne relateret til 16/7.
Den øverste olie healer selve problemet, frygten, mens de andre hjælper med at tilføre de kvaliteter, som frygten ofte blokerer for.

Derudover kan jeg anbefale Bachs blomsterdråber ”Nødhjælpsremediet”, hvis man har en periode hvor 16/7 temaer er oppe og vende.

Black spruce (sort gran) – healer frygt
Healer angst, traumer og uforløste chok
Forløser den frygt der kan sidde i underbevidstheden.
Olien skaber den grounding man ofte kan mangle med 16/7.
Grounder og beroliger efter at have oplevet stress, eller fx højt blodtryk m.m.

Tangerine – fjerner fastlåshed og regelrethed
Giver spontanitet og glæde i livet
Fjerner tendens til at føle sig tynget af byrder og pligter

Arborvitae – modtager hjælp
Vi støttes i at åbne op for andre og modtage hjælp og kærlighed
Slipper kontrollen
Giver grounding
Frygt og uro erstattes af tillid

Til mareridt, også hos hos børn, kan i øvrigt anbefales Juniper berry.

FRA VREDE OG FRUSTRATION TIL FOKUS OG DRIVE

Udrensning af 18/9 energien

Temaer når vi udrenser på 18/9

Mange med 18/9 i deres gamle navne, eller i deres medfødte energier, oplever en kraftfuld vrede der dukker op til overfladen i deres navneudrensning.

Der er generelt to typer 18/9, en som er mere ekstrovert og har tendens til at eksplodere sin vrede udad i vulkanudbrud. Og en mere indadvendt type, der lukker ned og er indædt vred, ofte både på sig selv og andre, men uden nødvendigvis at udtrykke det, eller finder et mindre fysisk udtryk for sin vrede.

Der er mange måder at udleve sin vrede på. Man kan fx være mentalt angrebslysten, og angriber andre med ord, har vrede tanker, en giftig pen osv.

Eller man udlever måske sin vrede ved at køre vildt i trafikken, råbe ukvemsord bag rattet, eller i måden man spiser på.

Det er en god idé at blive mere opmærksom på, om man udlever vrede på forskellige områder af sit liv.

18/9 kan ofte virke meget indædt og insisterende på andre. Man kan komme til at overskride andres grænser, simpelthen fordi man kun ser hvad man selv vil og hvad man selv ønsker at få ud af en interaktion. Så man skal altid passe lidt på med egoisme, når man mærker at ens drive efter at få noget bestemt ud af en person eller situation er stærkt.

En anden måde 18/9 energien kan komme til udtryk er ved at man har mange principper, meninger og grænser, til en grad hvor man ikke tillader sig selv og andre at følge livets flow. Man tillader ikke sig selv eller andre frihed i tanke, tale og handling – og kan derfor gå i stå i sin udvikling spirituelt, mentalt og følelsesmæssigt.

Det kan være man kun ønsker at se tingene på én måde, der passer ind i ens eget verdensbillede. Man skal passe på med rethaveriskhed, og med at føle, at man har ”patent på sandheden” eller at ens synspunkt er det eneste rigtige – det er en alarmklokke til at ens 18/9 er ude af balance og er en af de største grunde til at man kan opleve splid og kamp, særligt i ens nære relationer. 18/9 er derfor også et tal der kan give familieproblemer samt stridigheder og ubehagelig konkurrence.

I numeroskopet:

18/9 gives normalt ikke i hovednumeroskoper.
I undernumeroskoperne forsøger man at undgå den, men hvis man har et navneønske, som gør at der vil stå en enkelt 18/9 et sted, kan man godt bruge den, hvis alle andre tal er rene og balancerede og helheden bliver super god.
Efternavnet Hansen indeholder fx 18/9 som konsonantværdi.

Som medfødt energi – den positive side ved 18/9

Som medfødt energi har 18/9 en masse gode kvaliteter.
18/9 lærer os alle sammen om vigtigheden af at have disciplin og selvdisciplin.
Energien er eminent god til at sætte sig mål og nå dem – en rigtig bjergbestiger energi der når toppen gennem sin viljestyrke.
En nøgle til at leve med 18/9 i balance er en stærk spirituel praksis, hvor mental vrede mod andre, vendes til at man plukker de negative tanker ud hos sig selv.
En anden nøgle er, at leve ud fra sine principper, men sørge for at de kan bøjes så man giver plads til udvikling, når livet viser en noget nyt.

OLIER DER AFBALANCER 18/9 

PastTense (doTERRA olieblanding) – slipper stress og kamp

Indeholder: Wintergreen, Laven- der, Peppermint, Frankincense, Cilantro, Marjoram, Roman Chamomile, Basil og Rosemary

Støtter os i at slippe stress, pres og kamp
Får kontakt til vores energisystem og forstår hvad der ligger bag trangen til at knokle
Lærer at det at overgive sig til livet, ikke betyder at give op
Egoet slapper af og giver slip på trangen til at ville alting selv

Niaouli – renser viljen

Determination
Åbn forbindelse til dine spirituelle guides og dine engle
Renser negativ karma
Klarer det tredje øje
Beroliger et overaktivt solar plexus chakra
Stopper med at presse andre til at få dem til at gøre som du ønsker
Modvirker tendens til at være dominerende
Modvirker perfektionisme og at være en workaholic

Thyme (Timian) – transformerer had, vrede og negativitet

Transformerer lavt vibrerende følelser
Hjælper med at give slip på vrede og had
Åbner hjertet igen efter det har været lukket
Giver tålmodighed og tolerance
Hjælper med at slippe gamle mønstre

Turmeric (Gurkemeje) – modvirker ”at se rødt”

Fjerne undertrykkelse og fordømmelse
Løfter os ud af ugerninger og uretfærdighed, selvretfærdighed
Lander i tro, styrke og mod
Fjerner frygt og tendensen til at se rødt og brænde op indefra

Vil du vide mere … ?

KOM MED PÅ UDDANNELSEN TIL NUMEROLOG

På Numerologist PRO Uddannelsen modtager du som del af det omfattende materiale, også en række af bøger om hvordan du får en harmonisk navneudrensningsperiode – og lander i det mest optimale flow i dit nye liv med dine nye vibrationer.

 

 • Bog om navneudrensningsfasens forløb med teknikker, metoder og øvelser
 • Bog om krystaller og æteriske olier, og hvordan de kan afbalancere bestemte følelser og tilstande
 • Daglig navneudrensnings meditation i 9 trin der inkluderer bl.a. tilgivelse, taknemlighed, lysbad og integration af dine nye vibrationer
 • Numerologiske coaching teknikker som hjælper dig til at integrere dine nye vibrationer, og bruge dem optimalt i dit liv

Se mere om mit arbejde med æteriske olier

Jeg arbejder med æteriske olier via firmaet doTERRA. Hvis du vil vide mere om det geniale ved æteriske olier til healing af dine følelser og vibrationer, kan du læse mere om det her.

spring med på hold 9
Numerologi- uddannelsen

OBS! Uddannelsen starter 27. januar 2024

Num PRO Uddannelsen er Danmarks største og mest dybdegående numerologiuddannelse, der tager dig med på en faglig, spirituel, og personlig udviklingsrejse over 10 måneder. Du kan deltage online eller live i vores smukke omgivelser med havudsigt i København.

Klik på knappen nedenunder for at se mere om uddannelsen.

SE MERE OM UDDANNELSEN HER

Bliv ekspert inden for de 6 hovedemner:

 • Essens Numerologi
 • Navneskifte Numerologi
 • Forecasting Numerologi
 • Business Numerologi
 • Relations Numerologi
 • Numerologisk Healing

KONTAKT

Numerologerne
CVR 38875361
Lottenborgvej 24
2800 Kgs Lyngby

Ønsker du at booke en session, så skriv til os på sessioner@numerologerne.dk

Ønsker du at høre mere om uddannelsen, så skriv til os på kontakt@numerologerne.dk

BLIV doTERRA PARTNER MED OS

doTERRA er en virkelig god og unik mulighed for at støtte op om sit virke både økonomisk og spirituelt.

Se mere her

VI TILBYDER

 • Klub Numerologist PRO - spændende, månedlig medlemsklub
 • Numerologi uddannelsen
 • Numerologist PRO software system
 • Personlige sessioner
 • Business sessioner
 • Weekendkursus for begyndere
Alle rettigheder tilhører
Numerologerne © 2020

FØLG MED på facebook!  Og få updates om numerologi, superdatoer og forecasts!

GRATIS MINIKURSUS & NAVNE TOOL

Indtast navn og email i felterne og få vores gratis online numerologi kursus i numerologi.

Samt NAVNE/NUMEROSKOP TOOL hvor du kan se betydningen af dine navne og vibrationer på de forskellige livsområder.

SE DIT PERSONLIGE NUMEROSKOP

HVAD BETYDER DINE NAVNE FOR DIT KÆRLIGHEDSLIV, FAMILIELIV OG KARRIERE?

Få gratis numeroskop tool + online kursus med uddannelsesleder Estel Ehvass.

Du har tilmeldt dig! Hold øje med din indbakke