Vælg en side

NP Det Psykiske Selv Tolkningsmetoden™

Det Psykiske Selv

Det Psykiske Selv er et kort over hvordan din psyke fungerer.

Det er det mest dybdegående og mystiske af de 5 numerologiske charts, fordi det fortæller hvordan et menneske tænker og føler indefra.

Vi har studeret det Psykiske Selv hos alt fra nulevende celebrities til kendte personer gennem historien og det tilfører en helt ny dimension til tolkningen. I denne artikel kan du læses hvordan det Psykiske selv tolkes, og se eksempler på hvordan 3 forskellige kendte personer udlever den samme energi i deres Psykiske Selv.

DE 5 CHARTS I NUMEROLOGI

Der findes 5 numerologiske charts:

Den medfødte essens, som viser vores talenter, styrker, karmiske livslektioner og unikke livsmission. Det udregnes via vores fulde fødselsdato.

Det Psykiske Selv viser vores psyke, underbevidstheden, hvordan vi tænker og føler. Det udregnes også via vores fulde fødselsdato.

Derudover har vi hovednumeroskopet, vokaskopet og konskopet, som udregnes af vores nuværende navne. De viser hvordan vi bliver påvirket af vores navne på alle områder af livet, lige fra kærlighedsliv til karriere m.m.

ALT DET KIGGER VI PÅ
OVERBLIK OVER DET PSYKISKE SELV

Her kan du se et overblik over alle de forskellige aspekter af det Psykiske Selv chart, og hvad det kan fortælle om en persons psyke.

1. PSYKEN GENNEM LIVET

 • Stadier af opvæksten Barndommen, teenageårene, tyverene, og det voksne potentiale
 • Livslektioner Hvilke livslektioner man møder i livet baseret på hvad man har gennemgået i de forskellige stadier af opvæksten. Konsekvenserne af at have bestået, eller IKKE at have bestået bestemte livslektioner
 • Kriser Om man gennemgik kriser i løbet af livet, fx i overgangen fra barndommen til teenageårene, eller fra 27 til 28 års alderen, og den dybere betydning bag disse kriser

2. PSYKENS ARKITEKTUR

 • Tankediamanten (tankeformer)
 • Følelsesdiamanten (indre følelsesliv)
 • Hvor psyken finder lykke og hviler (den psykiske livstema og søjle)

3. PSYKENS KVALITETER

 • Psykens farve – hvilke tal der optræder oftest og dermed farver psyken i en bestemt retning
 • Psykens balance – om tallene i det psykiske selv er balancerede i sig selv og skaber harmoniske forbindelser i mellem sig
 • Psykens polaritet – om psyken hovedsageligt er feminint, maskulint eller neutralt
 • Psykens helbred – om der er personlighedsforstyrrelser, psykiske sygdomme, neuroser og tvangstanker man potentielt kan lide af
 • Psyken i perspektiv – Hvordan sammenligner psyken sig op mod vores statistik udført på over 100.000 kendisser og berømte mennesker?

 

Energierne i din psyke
1. PSYKEN GENNEM LIVET

I det psykiske selv aflæser vi hvordan psyken fungerer. Dette chart deles ind i en ydre og en indre del, og en mental og en følelsesmæssig del. Dette giver os 4 hovedområder, som afspejler 4 dele af vores psyke. Disse 4 områder fortæller også hvordan vi havde det i løbet af vores udvikling i livet fra barn til voksen.

Underbevidstheden korresponderer med barndommen. Her lever vi i en tilstand hvor vi er meget åbne for at indoptage energierne omkring os, fra forældre og andre. I dette område af det Psykiske Selv kan vi se hvordan det følelsesmæssige klima har været inden i os i barndommen. Som voksne fortsætter denne energi med at påvirke vores underbevidsthed, og dermed også alle vores tætte relationer, familieliv, følelsesliv m.m.

Vores mentale tankeformer korresponderer med området for teenageårene, hvor de dannes som en reaktion på barndommens mange følelser, der nu bliver bearbejdet mentalt. Her kan vi både have lavet positive, mentale suggestioner, men også have lavet negative, mentale suggestioner (trossætninger) der hæmmer os. Al vores grundlæggende tro på og om os selv dannes i denne periode, og den vil påvirke os resten af livet, med mindre vi bevidst renser ud i den og ændrer på den.

Området for vores sociale intelligens korresponderer med de energier der påvirker os igennem 20’erne, hvor vi begynder at åbne op for den større verden på et følelsesmæssigt plan. Denne sociale intelligens, som vi dannede i ungdommen, påvirker os til stadighed resten af livet og viser hvordan vi bliver opfattet og interagerer socialt i vores nærmiljø.

Det fjerde område er vores ”bevidste jeg”, hvem vi gerne vil være og fremstå som. Denne energi dannes i området der korresponderer med voksenlivet, fra 27 års alderen og frem.
Denne energi er med til at danne vores personlige brand og udstråling, og den måde andre ser os på.

NUMEROLOGIST PRO CASES
EKSEMPLER MED TALKOMBINATIONEN 9 OG 16/7

I disse eksempler kigger vi på 9 og 16/7s påvirkning på personligheden hos tre forskellige berømtheder.

16/7 kan give en stor mængde angst og frygt, og gør at man ofte er ensom eller tilbagetrukket, men også at man har dybe tanker, og kan vække en stor, nærmest spirituel power i sig selv, som kan bruges som drivkraft til at ændre verden.

I hvilken aura tallet står, viser på hvilket tidspunkt i livet, man er under indflydelse af det. Dermed kan vi se, på hvilket tidspunkt i deres liv disse mennesker har haft en kraftig lektion med tallet 16/7 – om det er i deres barndom, teenageår, tyverne eller som voksne.

Tallet 16/7 er i alle de 3 cases skabt af tallene 16/7 + 9 = 16/7. Når 9 går sammen med 16/7 betyder det, at der er en kæmpe lektion omkring at overvinde den angst, frygt, ensomhed og smerte, som ligger i 16/7, gennem at udvise et stort mod, viljestyrke og selvdisciplin (9 tallet).

ELON MUSK: 16/7 I BARNDOMSAURAEN – ENSOMHED OG MOBNING

Elon Musk har 16/7 (dannet af 9 og 16/7) i sin ”underbevidstheds”/ barndoms aura, hvilket er et tegn på en ensom og svær barndom, hvor man bliver udsat for aggression.

Efter at hans forældre blev skilt i 1980, boede Musk hos sin far, som var ondskabsfuld og verbalt aggressiv overfor ham (9 og 16/7 påvirkning). , og han afskyer ham den dag i dag. Elon Musk var et akavet og indadvendt barn, der blev mobbet hele sin barndom. Han blev engang indlagt på hospitalet, efter at en gruppe drenge smed ham ned ad en trappe (9 og 16/7 påvirkning). Som barn var han fjern og transcendent i sin vibe (16/7 påvirkning), og lægerne havde på et tidspunkt mistanke om, at han var døv, men hans mor mente, han bare var “i en anden verden”.

Elon Musk bruger sin evne til at tænke dybt og til at transcendere virkeligheden (16/7) den dag i dag, hvor han er kendt for sine geniale evner inden for videnskab og teknik. En evne der har været med til at gøre ham til verdens rigeste mand – i kombination med at han har en masse stærke pengetal i sit numeroskop og undernumeroskoper fra sine navne.

Kombinationen af 9 og 16/7 gør også at man bliver ekstremt hårdtarbejdende. Med sit 18/9 årstal, 9 tallet i det psykiske hjertecenter og de mange 16/7, er han et klassisk eksempel på det, og er kendt for ofte at arbejde 80-100 timer om ugen.

MODER TERESA: 16/7 I UNGDOMMENS AURA – FIK SIT KALD OG GIK I KLOSTER

Moder Teresa har 16/7 (dannet af 9 og 16/7) i ”den sociale inteligens”/tyvernes auraen, som har dets største indflydelse over personligheden fra 18 til 27 års alderen.

Moder Teresa var som barn fascineret af historier om missionærers liv og deres tjeneste i Bengalen i Indien, og allerede da hun var 12 år gammel, var hun overbevist om, at hun skulle forpligte sig til at leve et religiøst liv. Hendes beslutsomhed blev styrket den 15. august 1928, da hun bad ved den Sorte Madonnas helligdom i Vitina-Letnice (Syd Serbien) hvor hun forstod sit kald i livet. Denne hændelse lå lige før hendes 18 års fødselsdag og sker grundet påvirkningen fra den kommende 16/7 energi i ungdommens/den sociale intelligens auraen.

Hun forlod sit hjem i 1928 som 18-årig for at slutte sig til Loretosøstrene på Loreto Abbey i Rathfarnham, Irland, med henblik på at blive missionær. Hun så hverken sin mor eller sin søster igen.

Hun ankom til Indien i 1929 og begyndte sit noviciat i Darjeeling i det nedre Himalaya, hvor hun underviste på St. Teresa’s School i nærheden af sit kloster. Hun aflagde sine første ordensløfter den 24. maj 1931, og sine æresløfter den 14. maj 1937 (i slutningen af 16/7 social intelligens auraen), og tog navnet “Moder” som en del af Loreto-skikken.

NELSON MANDELA: 16/7 I VOKSENAURAEN – FÆNGSEL I 27 ÅR

Nelson Mandela har 16/7 i “Det bevidste jeg” auraen (også kaldt voksen auraen).

Nelson Mandela tilbragte en stor del af sit voksne liv (27 år) i fængsel for at modsætte sig Sydafrikas apartheidssystem. Han blev her udsat for barske forhold, der skulle knække hans vilje (9 i kombination med 16/7), men nægtede at opgive sine idealer og sin indsats for at stoppe apartheid, og opnå lighed for alle mennesker.

Mandela har udtalt, at hvis han ikke havde siddet i fængsel, ville han aldrig være blevet Sydafrikas første sorte præsident. Fængselslivet tvang ham til at gøre én vigtig ting – nemlig at sætte sig ned og tænke dybt over tingene. I fængslet overvandt Nelson Mandela sit ego og sin vrede, og besluttede bevidst at tilgive sine bødler. Det er netop denne tilgivelsesakt, der gjorde, at han kunne fungere som en samlende kraft for både den sorte og hvide befolkning som præsident.

Energierne i din psyke
2. PSYKENS ARKITEKTUR

Tankediamanten

Her ser vi på de tal, der ligger i den øverste halvdel af det psykiske selv, nærmere bestemt den diamant, der skabes af tværsummen af den øverste venstre aura og tværsummen af den øverste højre aura. Dette tal viser en masse om, hvad du tænker på, og hvordan dine tanker er struktureret. Hvad emnerne er for dine tanker, og hvordan arkitekturen fungerer i dine tankeformer.

 • Hvordan tages information fra omverdenen og bearbejdes i det indre?
 • Hvordan tages information fra den indre verden og projiceres på den ydre verden?
 • Hvad er overlevelsesstrategierne?
 • Hvad er livssynet?
 • Hvilke mentale strategier anvendes til at balancere behovene i den ydre verden med behovene i den indre verden?

Følelsesdiamanten

Her ser vi på de tal, der ligger i den nederste halvdel af det psykiske selv, nærmere bestemt den diamant, der er skabt af summen af tallene i den nederste venstre aura og den nederste højre aura. Tallene viser dine dybeste behov i dit følelsesmæssige, kærlighedsmæssige og erotiske liv, og hvordan du kommunikerer disse behov til omverdenen.

Disse tal viser, hvordan du tager følelsesmæssig energi, der kommer udefra, og bearbejder den med dit inderste væsen. Det viser også, hvordan de indre behov og følelser omsættes til psykologiske strategier i den ydre verden.

Disse tal viser også, hvordan du balancerer og forener de følelsesmæssige energier fra det ydre med dem fra det indre.

 • Hvordan behandles og forstås følelser fra andre mennesker af din indre virkelighed?
 • Hvad er strategierne til at beskytte dit indre liv?
 • Hvordan stemmer de ydre forventninger overens med dine indre følelser?
 • Hvilke følelsesmæssige strategier bruger du til at balancere andres behov med dine egne behov?
 • Hvad er dine behov, hvad du kan lide og ikke kan lide i dit følelses- og kærlighedsliv?

Hvordan psyken finder lykke og hviler

I det psykiske selv kan vi desuden se det “Psykiske Livstema” som står for den udviklingsvej vi dybest set ønsker at følge i livet for at kunne føle os lykkelige. Et 7 tal som psykisk livstema betyder fx, at vi ønsker at være på en spirituel vej, at følge vores intuition for at bevæge os fremad i livet, og at spirituel udvikling og selvindsigt er et vigtigt element i vores liv, for at vi kan føle os lykkelige og på rette vej. Et 5 tal som livstema betyder, at vi følger en vej af kommunikation, netværk og business, og har et ønske om at få nye oplevelser, ny viden og en stor nysgerrighed. En konstant udvikling på disse områder, er et vigtigt parameter for, om vi er lykkelige og føler os på rette vej i livet.

Vi kan også se den Psykiske Søjle, som er der hvor psyken hviler. Har vi tallet 17/8, hviler vi i at være synlige, få opmærksomhed og være på, samt i at skabe noget arketypisk og langvarigt/eviggyldigt af værdi. Har vi tallet 22/4, hviler vi i at bygge tingene op trin for trin gennem livet, så vi får et mere og mere solidt fundament at stå på. Vi hviler også i at bevare harmonien og undgå konflikter.

Energierne i din psyke
3. PSYKENS KVALITETER

Psykens polaritet

Psyken er opbygget af maskuline, feminine og neutrale kræfter.

Hvis den mest består af maskuline tal, vil psyken have en tendens til det rationelle og logiske.

Hvis den hovedsageligt består af feminine tal, vil psyken have en tendens til det intuitive og følelsesmæssige.

Hvis den hovedsageligt består af neutrale tal, vil psyken have en tendens til at være neutral, idet den hverken er overrationel eller overdrevent følelsesmæssig.

Hvis der er en stor mængde maskuline OG feminine tal og ikke så mange neutrale, har man adgang til både maskuline og feminine måder at tænke, føle, opfatte og behandle information på.

Psykens farve

Hvilke tal der optræder oftest og dermed farver psyken i en bestemt retning. Hvis der f.eks. er mange 7 og 3 taller har vi tale om en ret mental person, eller hvis der f.eks. er mange 2 og 6 taller har vi tale om en meget emotionel person osv.

Psykens balance

Om tallene i det psykiske selv er balancerede i sig selv og skaber harmoniske forbindelser i mellem sig. Hvis der f.eks. er mange 16/7 kan der godt være en tendens til depression eller angst, eller hvis der f.eks. er mange 12/3, kan der være en tendens til en indre offerfølelse osv.

Psykens helbred

Forskellige kombinationer af tal i det psykiske selv kan fortælle os, om der er en disposition til forskellige former for psykiske sygdomme eller tendenser. For eksempel:

 

 • Paranoid personlighedsforstyrrelse
 • Skizoid personlighedsforstyrrelse
 • Skizotypal personlighedsforstyrrelse
 • Narcissistisk personlighedsforstyrrelse
 • Antisocial personlighedsforstyrrelse
 • Histrionisk personlighedsforstyrrelse
 • Borderline personlighedsforstyrrelse
 • Tvangspræget personlighedsforstyrrelse
 • Undvigende personlighedsforstyrrelse
 • Afhængig personlighedsforstyrrelse

Psyken i perspektiv

Hvordan sammenligner psyken sig op mod vores statistik udført på over 100.000 kendisser og berømte mennesker?

Hvilke kendisser og berømte mennesker har samme psykiske selv som man selv har, og hvordan kan man lære igennem deres eksempel og liv?

 

spring med på hold 10
Numerologi- uddannelsen

OBS! Uddannelsen starter 10. januar 2025

Num PRO Uddannelsen er Danmarks største og mest dybdegående numerologiuddannelse, der tager dig med på en faglig, spirituel, og personlig udviklingsrejse over 10 måneder. Du kan deltage online eller live i vores smukke omgivelser med havudsigt i København.

Klik på knappen nedenunder for at se mere om uddannelsen.

SE MERE OM UDDANNELSEN HER

Bliv ekspert inden for de 6 hovedemner:

 • Essens Numerologi
 • Navneskifte Numerologi
 • Forecasting Numerologi
 • Business Numerologi
 • Relations Numerologi
 • Numerologisk Healing

KONTAKT

Numerologerne
CVR 38875361
Lottenborgvej 24
2800 Kgs Lyngby

Ønsker du at booke en session, så skriv til os på sessioner@numerologerne.dk

Ønsker du at høre mere om uddannelsen, så skriv til os på kontakt@numerologerne.dk

BLIV doTERRA PARTNER MED OS

doTERRA er en virkelig god og unik mulighed for at støtte op om sit virke både økonomisk og spirituelt.

Se mere her

VI TILBYDER

 • Klub Numerologist PRO - spændende, månedlig medlemsklub
 • Numerologi uddannelsen
 • Numerologist PRO software system
 • Personlige sessioner
 • Business sessioner
 • Weekendkursus for begyndere
Alle rettigheder tilhører
Numerologerne © 2020

FØLG MED på facebook!  Og få updates om numerologi, superdatoer og forecasts!

GRATIS MINIKURSUS & NAVNE TOOL

Indtast navn og email i felterne og få vores gratis online numerologi kursus i numerologi.

Samt NAVNE/NUMEROSKOP TOOL hvor du kan se betydningen af dine navne og vibrationer på de forskellige livsområder.

SE DIT PERSONLIGE NUMEROSKOP

HVAD BETYDER DINE NAVNE FOR DIT KÆRLIGHEDSLIV, FAMILIELIV OG KARRIERE?

Få gratis numeroskop tool + online kursus med uddannelsesleder Estel Ehvass.

Du har tilmeldt dig! Hold øje med din indbakke