Vælg en side

SÅDAN FOREGÅR ET NUMEROLOGISK NAVNESKIFTE!

Hvordan numerologen tolker dine navne og fødselsdato,
og finder det navn, som støtter op om dig på alle områder af livet

NUMEROLOGISK SESSION OG NAVNESKIFTE

CASE Katrine Ditte Pilmark

Som case bruger vi en af vores kunder “Katrine Ditte Pilmark” født den 19. august 1984. Vi har lavet om på hendes navn, men bevaret navnenes tal og undervibrationsværdier, sådan at tallene og energierne er de samme som i Katrines rigtige navn.

Katrine kom til os med en dyb følelse af indre tristhed. Hun havde svært ved at tage beslutninger, og havde problemer i kærlighedslivet. Mest af alt var hun træt af ikke at kunne se nogen vej ud af hendes liv som føltes som en slags fængsel, hvor de samme situationer og omstændigheder altid gentog sig. Noget som kørte godt var hendes karriere og økonomi, men hun savnede et dybere kald i livet. 

DE 5 TRIN I EN NUMEROLOGISK NAVNESKIFTE SESSION

TRIN 1. INDEN SESSIONEN
TRIN 2A. ANALYSE AF DET HØJERE SELV
TRIN 2B. ANALYSE AF DET PSYKISKE SELV
TRIN 2C. ANALYSE AF NUMEROSKOPET OG UNDERNUMEROSKOPERNE
TRIN 3A. NYT NUMEROSKOP
TRIN 3B. ÅRSTALSRÆKKER
TRIN 3C. UNDERVIBRATIONER OG UNDERNUMEROSKOPER
TRIN 3D. FINJUSTERING: NAVNESKOPER OG TALPYRAMIDER OG SKAB DIT NYE NAVN FRA BUNDEN
TRIN 4. ANSØGNING OG GODKENDELSE AF DET NYE NAVN
TRIN 5. DIT NYE LIV

Disse 5 trin gennemgås i korte træk nedenunder

VIGTIGE OVERVEJELSER

TRIN 1. Inden Sessionen

Før du går til numerolog er det vigtigt at du gør dig nogle indledende tanker omkring hvad det er du ønsker fra dit numerologiske navneskifte.

Hvad ønsker du at ændre i dit liv? Inden din session kan du modtage et spørgeskema, der hjælper til at sætte lys på de vigtigste emner. Fx ønsker man en bedre karriere, mere succes og selvtillid – eller mere harmoni i relationer og parforhold?

Det er også det værd at gøre dig nogle overvejelser om hvor meget du har behov for at holde fast i dine nuværende navne. Er du villig til at give slip på både fornavn, mellemnavn(e), efternavn? Eller er nogle navne et must for dig at beholde?

Du skal også vide at et navneskifte ikke er noget “quick fix” der løser alle dine problemer på en dag. Navneskiftet giver dig nogle nye og støttende vibrationer med dig, og kickstarter dermed en spirituel og personlig udviklingsproces. De mest spektakulære ændringer kommer, når du  åbner op for, hvordan dine nye vibrationer lader dig  tiltrække nye muligheder og oplevelser i livet.

KARMA OG POTENTIALE

TRIN 2A. Analyse af Katrines Højere Selv

 

 

En numerologisk session starter med en analyse af kundens højere selv, som beregnes ud fra fødselsdatoen.
Vores medfødte tal fortæller om vores karmapotentiale, styrker, talenter og udfordringer, som vi kommer til livet med. Gennem en kompleks resonansproces vælger vores sjæle en bestemt dato at inkarnere, som indeholder de energetiske vibrationer, som vi har behov for a have med os i dette liv, for at vores sjæl kan udvikle sig optimalt. Derfor kan vores personlige energier og livslektioner aflæses i vores fødselsdato.

Katrine er født den 19. august 1984.

Numerologen starter nu med at sætte Katrines fødselsdato ind i det trekantede skema som kaldes “Det højere selv”, som du ser til venstre. Vi placerer tallene i trekanten følgende rækkefølge:

1.FØDSELSDAG: Vi placerer datoen, den 19., i trekantens nederste spids og skriver det som 19/1. (I numerologi placeres tværsummen af tallet altid efter en skråstreg).
2.FØDSELSMÅNEDEN: Vi placerer 8 tallet for august måned, i trekantens venstre spids.
3.FØDSELSÅRET: Vi placerer årstalleti trekantens højre spids, reduceret til tværsummen: 1 + 9 + 8 + 4 = 22/4 
4.LILLE SKÆBNETAL: Vi udregner lille skæbnetal ved at plusse tværsum af dagen + tværsum af måneden + tværsum af året – dvs. 1 + 8 + 4 = 13/4.
5.STORE SKÆBNETAL: Vi udregner store skæbnetal ved at plusse alle tal i datoen uden at finde tværsummer undervejs. Dvs. 1 + 9 + 8 + 1 + 9 + 8 + 4 = 40/4.

GENNEMGANG AF TALLENE I KATRINES HØJERE SELV

I videoen til venstre gennemgår vi Katrines tal i det højere selv.

DHARMALINIE: Dharmalinien fortæller om vores livsmission og mødet mellem vores bevidste sind (månedsvibrationen) og ubevidste sind (årsvibrationen), der til sammen skaber vores dharma.

I Katrines tilfælde består det af månedens tal 8 sammen med årstalstværsum 4, som tilsammen skaber tallet 12/3 – mere overordnet har vi 84/3, et tal der handler om intelligens og innovation, men også om styrkeprøvelser.

LILLE OG STORE SKÆBNETAL: Katrine har lille skæbnetal 13/4 der handler om at tænke ud af boksen, få kreative idéer og at skabe nytænkende forandringer. Katrine har store skæbnetal 40/4 der handler om talnørderi, intelligens,politisk talent og healing – men også indadvendthed, og evt. at isolere sig socialt.

PSYKENS UDVIKLING GENNEM LIVET

TRIN 2B. Analyse af Katrines Psykiske Selv

 

 

Det psykiske selv er tallene fra det højere selv, der er blevet spejlet ned i et numeroskop. Det psykiske selv viser den psykiske udvikling fra barn til voksen, og hvordan vi kan slippe gamle mønstre og vække vores dybeste potentialer.

GENNEMGANG AF KATRINES HØJERE SELV TAL

I videoen til venstre gennemgår vi Katrines tal i det psykiske selv, som viser de energier der har påvirket hendes udvikling fra barn til voksen.

BARNDOM 44/8: En hård barndom. Offer følelse og sundhedsproblemer

TEENAGE ÅRENE 14/5, 6 I HJERTET: Popularitet og stærk karisma

UNDERSTEL 94/4: Healeren der har været igennem indre prøvelser og nu kan hjælpe andre

MØDET MED DEN FYSISKE VERDEN

TRIN 2C. Analyse af Katrines Numeroskop og Undernumeroskoper

 

 

Katrines fulde navn “Katrine Ditte Pilmark” gav hende en del problemer i livet – altsammen noget hun kunne genkende da vi gennemgik hendes numeroskop i detaljer. Nedenunder ser du Katrines numeroskop (i midten) og undernumeroskoper (til højre og venstre for umeroskopet).  Problemområderne er markeret med tallene i de røde cirkler.

DET POSITIVE: Der vil normalt altid både være noget positivt og negativt i et numeroskop. De positive ting aflæses omkring de grønne tal. Bla. har Katrine en god karriere, og har nemt ved at blive forfremmet, samt en rigtig god økonomi, hvilket ses af tallene 14/5 og 41/5 som er tal for penge og karriere. Hun har også nogle positive effekter af tallene 15/6 i den nederste cirkel, som står for en stærk karisma og at virke tiltrækkende på andre. Dog skaber de også noget drama i hendes kærlighedsforhold, og en tendens til at føle sig deprimeret.

KATRINES UNDERNUMEROSKOPER
I figuren til venstre ser du Katrine Pilmarks problemområder i numeroskop og undernumeroskoper. I videoen nedenunder figuren gennemgår vi Katrines undernumeroskoper, som skabes af hhv. konsonanterne og vokalerne i Katrines navne.

VOKASKOPET – DEN INDRE FØLELSESPALET KATRINE LEVER I
Vokaskopet (til højre i figuren) skabes af vokalerne i hendes navne, og står for vores vokation eller kald i livet. Vokalerne fungerer som en slags energetisk princip der hjælper os til at tiltrække det vi ønsker ind i vores liv, og kaldes også “hearts desire” – hjertets dybeste begær eller ønsker.

Problemområde 1: 8,3 og 11/2 kan give tendens til at tage overansvar og føle at man altid skal administrere andres tid og energi, uden egentlig at have lyst til det.

Problemområde 2: 13/4,8,12/3 kan gøre at det er svært at beslutte sig og give stor indre tvivl på sig selv – “gør jeg nu det rette?”. 35/8 i nederste trekant sammen med 15/6, kan give en slags “territoriel jalousi” i parforhold, som Katrine har følt sig meget plaget af.

KONSKOPET – KATRINES YDRE FREMTONING OG KARISMA
Konskopet dannes af konsonanterne og er ens ydre fremtoning og karisma – de som andre ser og lægger mærke til – ligesom konsonanterne i et ord, er det som definerer ordets retning og betydning.

Problemområde 3: Kombinationen af 5,2,7 sammen med 12/3 kan gøre at man virker diskussionslysten, og alt bliver vendt og drejet mentalt.

Problemområde 4: 12/3 og 9 kan gøre at man fremstår vred og bossy, og som en der ofte er et offer for ydre omstændigheder.

Problemområde 5: 44/8 kan tiltrække sundhedsissues, når de som her, står sammen med andre ubalancerede tal.

KATRINES NUMEROSKOP
I videoen til venstre gennemgår vi Katrines numeroskop.

Problemområde 6: Kombinationen af 7 og 16/7 i hjertecentret (den øverste cirkel) kan give mental angst, en følelse af at miste og en indre tilstand af tristhed.

Problemområde 7: Dobbelt 15/6 i solar plexus, 18/9 på navnelinjen og 8 i nederste højre aura. 15/6 står for følelsesmæssig drama, og 18/9 er en lidt krigerisk energi, der gør at man kan lukke ned for sine følelser. 15/6 og 8 er også en potentielt svær kombination. Katrine kunne pludselig skifte humør og være spydig overfor sine kærester – og så fortryde det bagefter.

På baggrund af denne analyse af Katrines højere selv, psykiske selv, undernumeroskoper og numeroskop er vi nu klar til at give Katrine et nyt numeroskop og undernumeroskoper – noget der ændrer de energipåvirkninger som Katrine oplever i sit daglige liv og ændrer hendes liv til det bedre.

NYE MULIGHEDER

TRIN 3A. Vi giver Katrine et nyt numeroskop

 

 

I denne video kigger vi på de navneværdier som vi har givet til Katrine,
som vil støtte positivt op omkring de ting hun ønsker at opnå i sit liv.

KATRINES NYE TAL

I videoen til venstre gennemgår vi Katrines nye navnetal.

FORNAVN 25/7: En legende, international og kreativ vibration.

MELLEMNAVN 24/6: En varm, feminin, kærlig, familie vibe, som tiltrækker positiv hjælp fra andre.

MELLEMAVN 23/5: Beskyttelse, indre healing, selvtillid indefra. Kaldes også “en engel på hver skulder”. Gode talegaver og indre tilfredshedstilstand.

EFTERNAVN 37/1: Stærk karriere vibration. Optimisme, drive og selvtillid. Afbalancerer tallene 4 og 8 i Katrines højere- og psykiske selv.

RENE VIBRATIONER

TRIN 3B. Gode årstalsrækker

 

 

Med i vores valg af numeroskop kigges der på numeroskopets årstalsrækker!

For at vælge det rette numeroskop kigger man også på det som kaldes årstalsrækkerne. Det er nogle energiperioder, som fortæller hvordan vi påvirkes måned for måned gennem hele livet – og der kan være stor forskel på hvor gode årstalsrækkerne er fra numeroskop til numeroskop.

Vores numerologer er trænet til at kigge samtlige numeroskop muligheder igennem for op til 27 år, som er en fuld livscyklus, for at bestemme hvilket numeroskop, der giver de allerbedste årstalsrækker til den enkelte – hele livet igennem.

Med Numerologist Pro softwaret kan vores numerologer beregne dette hurtigt og grundigt, mens det kan være en tidskrævende og mere uoverskuelig proces, hvis man skal beregne det i hånden.

RENE VIBRATIONER

TRIN 3C. Rene undervibrationer og undernumeroskoper

 

 

Undernumeroskoper er en tidskrævende proces at beregne i hånden, og det kræver et kæmpe numerologisk overblik at finde de helt rette. Med hjælp fra vores software Numerologist PRO, kan numerologen beregne alle de mest optimale undervibrations og
undernumeroskop setups. Derefter finder man frem til netop det setup som støtter bedst op om Katrine gennem samtale og numerologisk intuition.

KATRINES NYE TAL

I billedet til venstre ser du Katrines nye numeroskop, med både rene undervibrationer og rene undernumeroskoper, som ses af de mange  grønne tal, og ved fraværet af røde tal.

De tal og talkombinationer der før gav hende problemer er nu erstattet af nye, stærke og harmoniske tal og talkombinationer. Tal der var med til at give hende karisma, styrke og businesssans såsom fx 15/6,14/5 og 41/5 er stadigvæk i numeroskopet og undernumeroskoperne – dog nu placeret i bedre positioner, så der er en overordnet harmoni.

LILLE HEARTS DESIRE 23/5: Beskyttelse, indre healing, selvtillid indefra. En engel på hver skulder. Gode talegaver og indre tilfredshedstilstand.

STOR HEARTS DESIRE 32/5: Storhed, talegaver, vision, ekspansion

LILLE PERSONLIGHED 14/5: Cashflow og netværk

STOR PERSONLIGHED 77/5: International vibe, spiritualitet, tro

PERFEKTION

TRIN 3D. Finjustering af Katrines navnevalg

KIG ENDNU DYBERE IND I NAVNENE

NAVNESKOPER OG TALPYRAMIDER

Når man som kunde har fundet nogle navne man kan lide, kan numerologen give en ekstra feedback på hvor gode disse navne er, ved at kigge videre ind i det enkelte navns navneskop og talpyramide.

Navneskoper
Ligesom man kan lave numeroskoper af navne, konsonanter, vokaler og tallene i det højere selv, kan man også lave numeroskoper på selve navnene, hvor hvert enkelte bogstav fungerer som et navn. Dette niveau af vibration, afslører nogle meget dybe og interessante sammenhænge, og viser hvorfor fx nogle mennesker har det godt med et bestemt navn, mens andre mistrives med navnet.

Talpyramider
Talpyramider viser et navns energetiske forløb over tid, dvs. de udfordringer man skal igennem før man træder helt ind i det nye navn. Nogle navne har færre spændinger i deres talpyramide end andre navne, og dermed er det lettere at trække det positive potentiale ud.

VI HAR GJORT DET NEMT FOR DIG AT SKABE NAVNE

Når du har været til session hos en af vores numerologer, får du tilsendt en link med et display der viser dit numeroskop og undernumeroskoper. På displayet kan du se navnelister, der matcher de talværdier og undervibrationer, som er beregnet til dig. Udover det får du adgang til vores navnetool, der gør det nemt for dig at skabe dit eget navn fra bunden.

Det bedste efternavn til Katrine blev beregnet til at have talværdi 37/1, og konsonantværdi 20 og vokalværdi 17. Og det eneste efternavn med disse værdier, som er til fri afbenyttelse, er Mogensen. Katrine følte ikke helt at det var hendes navn, og valgte derfor at skabe sit eget unikke efternavn i stedet. Ved at bruge vores navnetool skabe Katrine sit eget unikke, og mere internationalt klingende efternavn, “Treeford” – med samme talværdi, konsonant- og vokalværdi, som Mogensen. Vores navne tool gør det legende let at skabe sine egne unikke fornavne eller efternavne, eller at finde frem til nye stavemåder.

Nu hvor vi har givet Katrine det bedste nye numeroskop og undernumeroskoper, og forsikret os om at de navne hun har valgt har gode navneskoper og talpyramider, og evt skabt nye navne og/eller efternavn fra bunden – så er Katrine omsider klar til at ansøge officielt om det nye navn.

SNART KLAR!

TRIN 4. Ansøgningsprocessen af det nye navn

Numerologen beregner altid et tidspunkt du skal skifte dit navn på. Det skyldes at forskellige tidspunkter i løbet af året vil være mere favorable at skifte på – i relation til dine årstalsrækker.

Når du er klar til at skifte, og numerologen har godkendt dit endelige navnevalg, kan du ansøge om navneskift inde på borger.dk. Du skal bruge dit nem id og dankort og det koster 500 kr. Skifter man sammen flere personer som familie kan man nøjes med at betale et enkelt gebyr.
Når din ansøgning er sendt, vil dit eget kirkesogn modtage den, og normalt godkende den i løbet af 1-3 hverdage. Men har du ansøgt om et navn der ikke allerede er godkendt, ligesom Katrine selv har skabt efternavnet Treeford – så skal du være indstillet på, at det kan tage op til 9 måneder at få godkendt.

MIDLERTIDIGE NAVNE – INDEN DIT NYDANNEDE NAVN GODKENDES
For at undgå at skulle vente 9 mdr på at få sit nye navn, anbefaler vi normal at ansøge om et midlertidigt navn, som udelukkende består af navne der allerede er godkendte. Når det navn er gået igennem efter 1-3 hverdage, så sender man en ny ansøgning afsted med de nydannede navne – hvilket man så kan forvente at få godkendt indenfor 9 mdr.
Denne lille manøvre koster et ekstra gebyr for navneskifte, og kan også være for besværligt for nogle menneskers smag – men det sikrer at du kan få dine helt egne, unikke navne som du ønsker dem.

HVOR SKAL DU ÆNDRE NAVNET?
Du får automatisk tilsendt nyt gult sygesikringsbevis.
Du skal selv ændre pas, kørekort, dankort m.m.

HVIS DU SKAL UD AT REJSE PÅ ET GAMMELT PAS
Du behøver ikke at ændre navnet i dit pas med det samme. Men hvis du skal ud at rejse med fly skal du være opmærksom på, at der skal stå samme navn på pas og flybillet. Du kan godt rejse på dit gamle pas.

Du kan dog opleve at dine gamle vibrationer sætter ind midlertidigt, når du rejser ind i et nyt land på dit gamle pas. For nogle kan det føles lidt ubehageligt, mens andre ikke mærker noget særligt.

Hvis du skal skifte til et midlertidigt navn først, behøver du ikke at ændre kørekort og pas før det endelige navn er gået igennem.

HVAD SKAL JEG KALDE MIG I DET DAGLIGE?
Det er numerologisk set det vigtigste at du ændrer det officielle navn i folkeregistret. Du kan dog godt vælge at kalde dig noget helt andet i det daglige, end det du hedder på papiret. Mange vælger den løsning, hvis de allerede er kendte under deres navn som fx coach eller forfatter. Du kan også vælge blot at kalde dig 2-3 af dine navne fx på din hjemmeside eller på facebook. Så længe at du er registreret korrekt i folkeregistret – det er det vigtigste.

KATRINES NYE LIV

TRIN 5. EFTER NUMEROLOGISK NAVNESKIFTE

 

 

Med sit nye numeroskop er vi kommet et væsentlig stykke hen ad vejen med at hjælpe Katrine på vej mod et nyt liv med nye muligheder og nye energier.

I en kommende artikelserie kommer vi mere ind på hvordan man håndterer navneskiftet, så man assimilerer de nye energier på en harmonisk måde, samtidig med at man slipper de gamle vaner og tankemønstre.

I næste blogindlæg kommer vi mere ind på undervibrationer og undernumeroskoper og hvordan disse bruges til at bakke op omkring tallene fra din MEDFØDTE essens, så du har den maksimale støtte til at udleve det liv du altid har drømt om.

KONTAKT

Numerologerne
CVR 38875361
Lottenborgvej 24
2800 Kgs Lyngby

Ønsker du at booke en session, så skriv til os på sessioner@numerologerne.dk

Ønsker du at høre mere om uddannelsen, så skriv til os på kontakt@numerologerne.dk

BLIV doTERRA PARTNER MED OS

doTERRA er en virkelig god og unik mulighed for at støtte op om sit virke både økonomisk og spirituelt.

Se mere her

VI TILBYDER

  • Klub Numerologist PRO - spændende, månedlig medlemsklub
  • Numerologi uddannelsen
  • Numerologist PRO software system
  • Personlige sessioner
  • Business sessioner
  • Weekendkursus for begyndere
Alle rettigheder tilhører
Numerologerne © 2020

FØLG MED på facebook!  Og få updates om numerologi, superdatoer og forecasts!

GRATIS MINIKURSUS & NAVNE TOOL

Indtast navn og email i felterne og få vores gratis online numerologi kursus i numerologi.

Samt NAVNE/NUMEROSKOP TOOL hvor du kan se betydningen af dine navne og vibrationer på de forskellige livsområder.

SE DIT PERSONLIGE NUMEROSKOP

HVAD BETYDER DINE NAVNE FOR DIT KÆRLIGHEDSLIV, FAMILIELIV OG KARRIERE?

Få gratis numeroskop tool + online kursus med uddannelsesleder Estel Ehvass.

Du har tilmeldt dig! Hold øje med din indbakke