Vælg en side

CORONA KRISEN NUMEROLOGISK SET

ÅRSTALSRÆKKERNE FOR DANMARK, USA OG UDVALGTE EUROPÆISKE LANDE

UDDANNELSESLEDERE PÅ NUMEROLOGIST PRO UDDANNELSEN

Af Johannes og Estel Ehvass

Estel og Johannes er uddannelseslederer på danmarks største numerologi uddannelse, og er skabere af Numerologist PRO software programmet.

I denne artikel kan du se hvordan de forskellige landes årstalsrækker udfolder sig, og hvordan de påvirker Coronakrisens udvikling i de enkelte lande.

Helt ekstraordinært deler vi tolkning af årstalsrækkerne for Europa og USA under Coronakrisen.
Det stammer fra vore seneste live weekend på uddannelsen, hvor vi gennemgik det med eleverne.
Men da det lige nu kan have relevans for os alle får du lov til at kigge med.

DYBE MØNSTE

Hvilke tal ser vi under coronakrisen

Årets indledende tema for samtlige lande i verden er tallene: 
4-6-2 som står for “Sundhed, healing og miljø”.

Dette ses i den første vandrette række med tallene 4-6-2. Denne talkombination vil alle lande og mennesker i hele verden have i deres årstalsrækker i år, og ingen kan derfor undgå at beskæftige sig med dette tema i året.

De lande som er “født” på en 4’er eller 8’er dag er hårdest ramt af krisen helt fra starten af året. Det sker fordi de har tallene 4 og 8 helt fra starten af året, som i årstalsrækkerne er tal for sygdom, kriser, katastrofer og ulykker.

Hårdest ramt fra starten af året, er Italien – som er et 8’er land – og får de værst tænkelige tal i sine rækker. Ligesom Norge, et 8’er land, er hårdt ramt pr indbygger allerede fra starten af året. I Frankrig og USA (som er 4’er lande), ses kriserne også helt først på året, og kan potentielt udvikle sig eksponentielt med deres verdenserobrer vibe, som starter i midt april.

ÅRSTALSRÆKKERNE –
UNIVERSELLE ENERGICYKLUSSER DER KAN BRUGES POSITIVT NÅR VI LØFTER PLANETENS BEVIDSTHED

Årstalsrækkerne er cyklusser af energier, som vi som personer og lande kan bruge bevidst og positivt – eller ubevidst lade os påvirke af dem på en negativ måde.
Lige nu hvor vi er, er der tendens til at vi som globalt samfund og i de enkelte lande oplever mange af de negative aspekter af vores årstalsrækker.

Men jo mere planetens frekvens højnes, og bevidstheden løftes, jo renere og mere positivt vil vi som menneskehed “trække energien positivt ud” af årstalsrække cyklusserne.

Alle årstalsrækker kommer med en livslektion og en “kode” til at få det bedste ud af situationen. Nøglen til at heale alle situationer, er at fokusere på de positive aspekter bevidst.

HVORDAN TRÆKKER VI DET GODE UD AF TALLENE I 2020?

4-4-8: Skal bruges til at skabe ny verdensorden og positiv forandring.

9-7-16/7: Kan bruges til at kontemplere de eksistentielle aspekter af livet. Fx at forstå på et dybt plan, at alt i verden er forgængelig, og dermed komme i kontakt med det der virkelig er vigtigt og sandt.

9-2-11/2: Kommer med en lektion om fællesskab, omsorg og støtte for alles fælles bedste.

At hele årets tema på verdensplan handler om healing, sundhed og miljø ses i den første vandrette række med tallene 4-6-2. Denne kombination af tal vil alle lande i hele verden og alle mennesker, have i deres årstalsrækker i år. Ingen kan derfor undgå at beskæftige sig med dette tema i året.

STRESS OG TRÆTHED – MEN OGSÅ FÆLLESSKAB

Danmark

Kongeriget Danmark – grundlagt 5. Juni 1849

For Danmarks vedkommende er der ikke så meget gang i de tal som står for sygdom og ulykker før vi rammer den 15. April. Det kunne tyde på at krisen topper her, og at det først rigtigt rammer os som ”lyn fra en klar himmel” i midten af april.

Der er ofte et overraskelsesmoment ved tallet 16/7, og på tarotkortet for tallet, afbildes det som et lyn der rammer pludseligt.

Først i april måned kommer de hårde tal for Danmark, som handler om ”frygt”: 9-16/7-7

Herefter ses vandret 6-12/3-6 som kan indikere tab af relationer.

Nedenunder ser vi tallene 2-4-2 eller tallet 22/4 som kaldes “narren” og står for at man kan være naiv. Dvs. der er en kombination af naivitet of frygt – noget man har “overset” fordi man ikke ønsker at se realiteterne i øjnene (som 22/4 står for).

Måske er, eller har vi været for naive, i relation til noget omkring coronakrisens udbredelse. Eller noget helt andet har været under opsejling, som vi har “nægtet at se i øjnene”.

Danmarks årstalsrækker 2020 – En del “frygt og tab” samt “stress og udmattelse”

Resten af året for Danmark

I perioden fra 15. april og resten af året, ser vi den lodrette række af tal der nu kun består af 2,11/2 og 9. Denne kombination kaldes ” træthed og udmattelse”, kombineret med stress. Skal vi trække den positive energi ud af disse tal, hvilket man godt kan, så skal vi fokusere på tallets positive aspekt, som handler om fællesskab. Den positive side af 92/2 kaldes ”den omsorgsfulde fællesskabsstøtte”. Hvis vi bruger denne energi som samfund til virkelig at skabe fællesskab, kan vi godt få noget positivt ud af perioden.

I perioden fra 18. September får vi en vandret 9 18/9 9, som kan være en periode der føles ekstra hård og knoklende, eller at noget ”krigerisk” rammer en. (Tallet 9-9-18/9 kaldes krigeren eller fuldbyrdelsen).Det er hele splittelsen mellem 9 og 11/2, at 9 knokler, kæmper og planlægger stramt, men så meget at man næsten ikke kan følge trop og mister energi (11/2).

Hvor længe varer det i Danmark?

Med 9-2-11/2 hele resten af året kunne det godt se ud som om at krisen fortsætter langt ind i efteråret, og at der først kommer en ny og frisk energi efter jul/nytår.

9-2-11/2 handler om at være helt udtæret til sidst, og at noget bare fortsætter i det uendelige, selvom man ikke længere har mere energi at give. Det kunne derfor også godt være tegn på at både samfundet, erhvervslivet , sundhedsvæsnet og den enkelte families energi simpelthen er lav og udmagret/udtæret, og at man bliver rigtig, rigtig træt og stresset over hele situationen – og at det varer hele resten af året ud.

Hiver vi energien op i sin positive version handler det om at planlægge og lede sig (9 tallet) ud af krisen, og sørge for at alt bliver ligeligt fordelt og med empati og støtte for hinanden (11/2).

Vi ser at den lodrette række af tal kun består af 2,11/2 og 9. Denne kombination kaldes “træthed og udmattelse”, kombineret med stress.

I perioden fra 18. September får vi en vandret 9-18/9-9, som kan være en periode der føles ekstra hård og knoklende, eller at noget ”krigerisk” rammer en. (Tallet 9-9-18/9 kaldes krigeren eller fuldbyrdelsen).

Tallene for manipulation: 9-6-15/6

I de indre rækker ser vi tallene fra 15. april består af 9-6 og 15/6 hele året ud. Det er en talkombination der hedder ”playeren” eller ”manipulation og magt”, og signalerer at nogle bliver spillet ud mod hinanden, at nogen bliver ”played” eller manipuleret, bedraget og at der kan foregå magtmisbrug.

Det er disse samme tal for manipulation, som vi fandt under finanskrisen som startede i USA i 2007-08, hvor bankerne på sin vis havde “played” og manipuleret befolkningen gennem uhensigtsmæssige og oppustede boliglån.

9-6-15/6 referer hos lande normalt altid til en økonomisk ulighed, snyd, splid eller manipulation og splittelse mellem forskellige økonomiske interesser. Det vil sikkert være et tema i landets indre liv og noget man diskuterer meget.

FINANSERNE FOR DANMARK I 2021 – BEDRE RUSTET END ANDRE LANDE

Når vi kigger på 2021 har vi forholdsvis gode tal med os i rækkerne. Dermed ikke sagt at der ikke kommer en generel finanskrise i verden, i Europa og USA – for disse tal er i høj grad tilstede for både EU, USA og mange enkelte lande i EU.

Men ud fra tallene ser det ud til at vi i Danmark klarer os over middel igennem krisen.

På samme måde så vi, at Sverige havde ret gode årstalsrækker indover finanskrisen i 2007-08 og frem, og de var en af de nationer der klarede sig bedst igennem den.

Til gengæld havde Sverige nogle rigtig dårlige tal for finanser i op igennem 1990’erne, hvor de flere år i træk landede på nogle af de værste tabstal i flere år i træk gennem 1990’erne, hvor de havde en slem økonomisk krise.

Danmarks årstalsrækker 2021

DÅRLIGE RÅD OG “HER GÅR DET FINT”

Sverige

Konungariket Sverige – grundlagt 6. Juni 1809

Sverige er et 6’er land, og det giver dem en årstalsrække i 2020, som er fuld af optimisme.

Optimisme, men følger ”dårlige råd”– 4-6-10/1 (plus 2-6-8)

4-6-10/1 tallet ”Apollon politikeren” – et tal for at gå sine egne veje (4), at være fulde af optimisme, lys og tro på sig selv (10/1) vi ved bedst i vores eget land (6).

Men også tallet ”dårlige råd” (lodret 2-6-8 i den indre række) – så Sverige har et tal for at ”tage fejl” og stole på råd der er velmente og måske er fra eksperter, men ikke er gode. At man har modtaget ”dårlige råd” vil dog først vise sig langt senere, fra midten og indtil slutningen af året, hvor tallene for sundhedskrise 4-4-8 først bryder frem.

Fra midten af april går det løs

Her er tallene 1-5-6 som er støttet op om af verdenserobreren i de indre rækker (8-5-13/4) og ender i en 4-4-8, tallene for sundhedskrise.

Tallene for noget “skjult” 1-5-6 der svinger ud af kurs via “verdenserobreren”

Sveriges kurve kan svinge helt op med verdenserobrer energien fra 15. April., men muligvis uden at de helt opdager det. pga. tallene 15/6 i lodrette rækker der står for noget der er skjult.
Af den grund ses effekten af verdenserobreren muligvis først i 4-4-8 perioden fra den 28. Juli.

Sygdoms- og sundhedsvæsen tallene kommer først i sensommeren

Fra 28. Juli starter deres første deciderede sygdomstal, nemlig først 4-4-8, og denne kombi findes nu hele 3 gange, dvs. at den er på tripple speed – plus at den er resultatet af en verdenserobrer, som står for powerfuld vækst.

Det ser med andre ord ikke så godt ud, og kurven kan være overordentlig meget større end forventet. Sverige ser dog ud til at forblive meget mere optimistiske mentalt end danskerne under hele krisen.

De har mindre tal for frygt end Danmark, og de har heller ingen økonomiske tabstal, hvilket tyder på at de klarer sig bedre økonomisk i år end mange andre lande, hvilket jo giver mening i relation til at de ikke har haft lukket landet ned.

De har til gengæld en skjult kurve (1-5-6) der vækster enormt (verdenserobreren) og tallene for sundhedskrise der først viser sig i slutningen af året (med 4-8-8). Og de har en form for super positiv indstilling fra starten af året (4-6-10/1), som dog er baseret på talkombinationen “dårlige råd” (2-6-8).

POTENTIEL MEGAKRISE

USA

United States of America – grundlagt 4.7.1776

USA’S CORONA KRISE

Starten af året: 4-4-8 sundhedskrise + 5-8-13/4 verdenserobrer

USA som 4’er land starter året med tallene for sundhedskrise, 4-4-8.

Straks derefter allerede i midt april kommer en kraftfuld verdenserobrer, som signalerer at krisen vækster ukontrollabelt. Samtidigt ser vi tallet 6-5-11/2, som star for at vække andres sympati – og et muligt bud er, at USA kan bede om hjælp og vække andre lands sympati. Tallene 6-5-11/2 handler om at være populær, men ofte skrøbelig, og appellere til andres beskytterinstinkt.
Verdenserobreren 5-8-13/4 tyder på at det som foregår i USA også breder sig internationalt.

Årstalsrækker for USA 2020 starten af året

Slutningen af året

En tolkning til den positive side er, at USA verdenserobrer gennem noget der vækker popularitet, fx en vaccine.

Fordi USA lander på 4-1-5, som hedder “innovativ business” og en vandret “pengetriade” som står for økonomisk vækst, og en lodret 2-1-3, som står for langsigtede løsninger.

Problemet er, at årets start med 4-4-8 står og sender et signal om at det der sker omkring “verdenserobrer”, “sympati/hjælp” kommer fra et “negativt afsæt”. Derfor er der omkring 80% risiko for at det fortsætter som en negativ spiral, og altså spinder ud af kontrol for USA. Og kun max 10% chance for at det er noget positivt, der vokser helt ud på et international plan, og vækker landets popularitet.

Årstalsrækker for USA 2020 starten af året

DONALD TRUMPS ÅRSTALSRÆKKER

For at finde ud af mere om USA kan vi også kigge på præsidentens personlige rækker.
Det kunne tyde på at Trump fra sensommeren/efteråret sætter hårdt ind med en kombination af praktiske, langsigtede løsninger.

Han starter året i en slags “fantasi døs” (tallene 7-4-11/2 kaldet “den drømmende/følsomme kunstner” sammen med tallene for en dyb indre krise der handler om mangel på ansvar, hvor han er ude af stand til at handle, og er lammet af frygt – og hvor alle muligheder virker som ”pest eller kolera” løsninger (tallet 8-16/8 “karmabrænderen”)

Han fremstår udadtil klovnet og som “bossen der falder til jorden” (9-3-12/3) – mere end normalt.

Han vågner først op omkring sensommeren med en 1-7-8 som står for noget der huskes og går over i historien. Det vækker ham. På en eller anden måde foregår der en “magisk/guddommelig indgriben” som gør at han er heldig med nogle tiltag (8-7-15/6 også kaldet “troldmanden”). Og det er disse positive tal hos Trump, der gør, at der kunne være en lille chance for at en vaccine kommer i hus fra USA’s side her.

Landets rækker koblet med præsidentens kan give denne mulighed. Landets rækker alene, giver det en meget lille sandsynlighed.

I slutningen af året tager han rollen af “den religiøse leder” med tallene 8-2-10/1 og ender faktisk året med at fremstå mere stærk og kompetent and han kom ind i det. Dog kan der være problemer i form af “retssagsenergien”, som er den negative side af tallene 8-2-10/1.

HVORDAN SER DET UD FOR USA’S FINANSER I 2020 OG FREM?

Desværre har USA i 2020 en næsten identisk række med 1930 – det år hvor depressionen bredte sig til hele verden fra USA. (Kun med små forandringer i den række der kaldes ”skyggen”).

USA I DEPRESSIONEN (1930) OG I 2020

Revolution og optøjer (1930) < > Sundhed og miljø (2020)

I 1930 var årets start tema “revolution og optøjer” som skaber kaos i samfundet, (tallene 4-3-7). I 2020 er det som sagt “sundhed og miljø” (tallene 4-2-6). Det giver en afgørende forskel på temaet, men måden energierne i året forløber og udvikler sig på, er ellers de samme.

Tallet for katastrofe og krise 4-4-8

I starten af både 2020 og 1930 har vi tallene for katastrofe og krise.

Verdenserobrer

Denne “krise” fortsætter direkte i en verdenserobrer kombination med tallene 8-5-13/4 fra 15. april og frem til 28. juli. Det er her det hele tager voldsom fart, og det der sker i USA kan på samme måde som i 1930 brede sig til hele verden med stor hastighed.

USA i 1930

USA i 2020

HÅRDT RAMT

Italien

Repubblica Italiana – grundlagt 17. Marts 1861

I Italien som er et 8’er land starter krisen som det tidligste land i Europa, og med mest power.

Her ser vi 4-8-12/3 tallene for sundhedskrise kombineret med karmatallene 8-16/7-8 hallerede helt fra starten af året – som er de stærkeste tal der vedrører kriser. De indre rækker bærer præg af stort kaos og mental tumult og en masse handling der ikke skaber de ønskede resultater – alt hvad man gør tabes på jorden igen (tallet 3-9-12/3 “bossen der falder til jorden”).

Udover det er landet handlingslammet (med tallet 8-16/-8 ”karmabrænderen”) som står for at uanset hvad man gør vil det være ”pest eller kolera”.

Krisens hårde tal fortsætter helt til juli måned. Herefter stilner det af i de ydre rækker, men i de indre rækker fortsætter krisen, hvilket indikerer en dyb indre sorg – selv når den faktiske krise er stilnet af lider landet stadig meget dybt. Den indre række slutter også af med tallene 9-7-16/7 og indikerer dyb sorg.

Italien har de absolut dårligste årstalsrækker i starten af 2020 af alle lande.
På det indre plan er det også dem der ser ud til at lide allermest sorg i løbet af hele året.

SVÆRE TAL

Frankrig

République Française – grundlagt 22.9.1792

Frankrigs række minder om USA’s række, og det der sker her, kan på samme måde have bølger der spreder sig internationalt.

Dobbelt 4-8-4 tal for sundhedskrise

Frankrig er et 4’er land og derfor rammer krisen hårdt i starten af året med dobbelt 4-8-4, tallene for sygdom, ulykker og kriser.

Verdenserobreren spinder det ud af kontrol

Igen ser det hele ud til at spinder ud af kontrol med verdenserobreren 8-5-13/4 fra 15. April.

Tallet 4-3-7 med 13/4 – revolution og optøjer

Året lander i tallet 4-3-7 “revolution og optøjer” som kunne tyde på gadeopstandelse, civil ulydighed, eller enorm politisk utilfredshed. En international bølge med dette tema kunne godt brede sig internationalt fra Frankrig, både pga. Verdenserobreren, men også fordi årets sidste række lander på tallet 7, som er tallet for internationale forbindelser.

FRANKRIG OG FINANSERNE I 2021 – TABSTAL OG NEGATIV PENGETRIADE

Vi går ikke alle lande igennem mht. finanser her, men det skal lige nævnes at Frankrig er at af de lande der kunne blive ramt hårdest på sine finanser i 2021.

Tabstallene 9-7-16/7 ses på årets sidste linje – og kombineret med kombinationen “pengetriaden, men med hurtige tab” (14/5-8-12/3).

Der er også mulighed for en ny sundhedskrise fra starten af året med tallene 4-8-4 og efterfulgt af 9-7-16/7 til omkring midt april.

DET STØRRE BILLEDE

EU og finanser

European Union – grundlagt 1. november 1993

Vi deler ikke her alle landenes specifikke finanstal for 2021 – men for at få et generelt billede af Europas lande, kan man kigge på energierne for EU, som opsummerer medlemslandenes energier som helhed.

Vi har flg. Tal i EU’s årstalsrækker

I de ydre rækker:

Tallet “avancement” – 51/6
Dvs. at man får mere magt i sit netværk, har stærke ambitioner. Det står også for at man kan blande sig i andres anliggende på godt og ondt.

Tallet “Manipulation og magt” – 6-9-15/6
Folk kan føle sig snydt og taget ved næsen, eller udsat for unfair brug af magt.
Det kan ske gennem manipulation af alt fra magt til finanser.

“Gandhi tallet” – 61/7
Står for nedskæring, sparsommelighed, cut i livsstilen
EU kan være med til at lave nedskæringer der bevirker at levestandarden falder.

I de indre rækker:

Tallet “Matriarken” – 6-6-12/3
Et tal for at fylde meget, være bestemmende og formynderisk, overhjælpe, og at der opstår drama i relationer. Fx kan det handle om at medlemslande føler deres grænser overtrådt.

31/4 “Det misforståede geni”
Rækken slutter med tallet for at stå meget alene. Muligvis kan man have mistet medlemslandes opbakning i løbet af året.

HVOR SLEM ER FINANSKRISE TALLENE FOR EU?

Under finanskrisen i 2008-10, var de mere traditionelle tal for tab af finanser tilstede.

Mere magt og manipulation end økonomiske tabstal

I 2021 er det mere fokus på et tema om magt og manipulation – men det fører dog til et cut i levestandarden ud fra nogle højere ”principper” (61/7 ”Gandhi tallet”) men kan opleves som formynderisk og magthaverisk af befolkningerne.

I finanskrisen 2008-10 så vi de traditionelle tal for økonomisk tab hos EU, såsom:

  • Katastrofe vibes (4-8) der fører tab (12/3)
  • Økonomisk tab: 12/3
  • Udmattelse og energitab: 9-2-11/2

Disse tal går også igen i 2020.

I 2021 ser det ud til at der et anderledes “magtmæssigt styrkegreb” om tingene, og tallene taler for at der vil blive foretaget en række af meget gennemtænkte (31/4), magtudøvelser (51/6), der kan foregå skjult eller via manipulation (15/6) og kan være overformynderiske/overhjælpende (66/3) og at det vil føre til nedskæringer eller cut i levestandarden internationalt (61/7)

DET OVERORDNEDE BILLEDE

De mest fremherskende talkombinationer i 2020

Det er usædvanligt at så mange lande har de samme tal, og at der er så mange kombinationer der relaterer til kriser.

De mest gentagende kombinationer, for alle landene i 2020:

9-16/7-7: Tal for frygt, tab, frihedsindskrænkelse, karmisk oprydning, blive ramt af lynet (pludseligt og hårdt), ensomhed og dyb sorg.

6-12/3-6: I forbindelse med tal for tab kan dette indikere tab (12/3) af relationer (6)

4-8-4 og 4-12/3-8: Talkombinationer for sygdom, kriser, katastrofer, ulykker

5-13/4-8: Verdenserobrerenergien indikerer enorm vækst af de energier som kommer lige før og efter. Dvs. at og når den står lige efter tallene for sygdom, krise og ulykker (4-4-8 eller 4-8-12/3) indikerer det at coronakrisen vækster ud af kontrol, og ses bl.a. hos USA

Det bevirker normalt, at man tager den energi der kommer før (som her er sygdom, ulykker 4-4-8 eller 4-8-12/3), og gennem verdenserobrerens vækstkode blæser den op på et stort, internationalt niveau, og at der generelt er er risiko for at det spinder ud af kontrol.

USA, Frankrig og Sverige har verdenserobreren lige efter sundhedskrise tallene. Det samme har Sverige, men her rammer krisetallene først langt senere på året.

KONTAKT

Numerologerne
CVR 38875361
Lottenborgvej 24
2800 Kgs Lyngby

Ønsker du at booke en session, så skriv til os på sessioner@numerologerne.dk

Ønsker du at høre mere om uddannelsen, så skriv til os på kontakt@numerologerne.dk

BLIV doTERRA PARTNER MED OS

doTERRA er en virkelig god og unik mulighed for at støtte op om sit virke både økonomisk og spirituelt.

Se mere her

VI TILBYDER

  • Klub Numerologist PRO - spændende, månedlig medlemsklub
  • Numerologi uddannelsen
  • Numerologist PRO software system
  • Personlige sessioner
  • Business sessioner
  • Weekendkursus for begyndere
Alle rettigheder tilhører
Numerologerne © 2020

FØLG MED på facebook!  Og få updates om numerologi, superdatoer og forecasts!

GRATIS MINIKURSUS & NAVNE TOOL

Indtast navn og email i felterne og få vores gratis online numerologi kursus i numerologi.

Samt NAVNE/NUMEROSKOP TOOL hvor du kan se betydningen af dine navne og vibrationer på de forskellige livsområder.

SE DIT PERSONLIGE NUMEROSKOP

HVAD BETYDER DINE NAVNE FOR DIT KÆRLIGHEDSLIV, FAMILIELIV OG KARRIERE?

Få gratis numeroskop tool + online kursus med uddannelsesleder Estel Ehvass.

Du har tilmeldt dig! Hold øje med din indbakke