Vælg en side

DIT BUSINESS BLUEPRINT

DINE BUSINESS OG PERSONLIGE TAL
Af Estel Ehvass

Af Estel Ehvass

Numerolog, uddannelsesleder og softwaredesigner

Estel er uddannelsesleder på danmarks største numerologi uddannelse, og er skaber af Numerologist PRO software programmet. Foruden at være numerolog og astrolog er hun også uddannet coach og psykoterapeut.

FORSTÅ DINE MEDFØDTE SUCCESKODER

Dit personlige business blueprint

Dit personlige business blueprint er en numerologisk aflæsning af dine medfødte tal, på karriere og business området af dit liv.

I din medfødte essens har du en række tal, som tilsammen viser dine talenter, styrker og udfordringer – og hvordan du bruger disse bedst muligt.

Disse tal er dine personlige koder til succes, glæde og inspiration i karriereøjemed, og derfor giver det god mening at få en aflæsning af disse, når du er selvstændig, eller gerne vil være det – fx i forbindelse med at du også får lagt et business numeroskop.

Bruger man ikke de energier man har til rådighed vil man typisk føle sig blokeret. Måske forsøger man at være noget andet end det tallet påvirker en til at være, fordi man altid har lært at det er bedst at være på en anden måde (fx via forældre, lærere eller kulturelle normer). I så fald kan det være en stor lettelse at finde ind til en måde der måske i virkeligheden er langt mere naturlig for dig at være på i verden både i det ydre og det indre.

Her er en oversigt over de vigtigste tal, som vi aflæser i en Business Blueprint.

GRUNDVIBRATIONENS POTENTIALER

Din personlighed, motivation for succes og livslektioner

Grundvibrationen er den energi der stråler ind og ud af personligheden og tiltrækker bestemte livsoplevelser mennesketyper, karrierevalg og talenter – men også udfordringer og ting der typisk skal læres, og ellers vil de skabe bøvl og ravage både privat og i ens forretning. Det er de livslektioner som skal mestres, men når de så bliver det, bliver de dine største styrkesider.

Grundvibrationen er dagen på måneden du er født, og derfor et grundtal mellem 1-9 og et specifikt tal mellem 1-31.

Dette tal handler meget om måden vi gør tingene på, og hvad vi er motiveret af, den måde vi ønsker succes på, men også den karma vi har med os, og de livslektioner der skal læres, før vi rigtigt kan få åbnet op for vores fulde potentiale.

Det er vidt forskelligt hvad der motiverer de forskellige grundvibrationer, og sådan lidt overfladisk kan man godt sige nogle helt grundlæggende ting udelukkende ud fra dagen på måneden man er født (grundtallet fra 1-9, som er tværsummen af dagen).

For en 1’er er succes at være den bedste i sit felt og at dette er synligt for andre.
2’eren vil kun føle succes hvis den er populær og elsket af sine kunder.
3’eren har behov for at vokse materielt og fylde i landskabet, mens den skaber en ”fold af sine egne”, som den beskytter.
4’eren har brug for at kunne være helt sig selv og unik for at føle sig succesfuld.
5’eren har behov for at være ude blandt andre, lave gode deals, og altid kommunikere og være i bevægelse.
For 6’eren er succes at hjælpe, nære, skabe velbehag og harmoni – fx gennem omsorg, at dens ydelser er smukke og indbydende, eller gennem en charmerende personlighed.
7’eren har behov for at gå i dybden og bidrage til verden gennem sit dybere livssyn og essentielle måde at se tingene på.
8’eren går efter succes på den lange bane, og ønsker at bidrage til menneskeheden med noget vigtigt, der ofte huskes.
Succes for 9’eren handler meget om at stå på et solidt fundament hvor det er ”mig selv” der bestemmer.

YDRE DIAMANT

Din handlekraft udadtil

Den måde man skrider til handling på udadtil. Det er vigtigt at følge dette tal i sin måde at handle på. Har man fx et meget blidt tal, betyder det ikke nødvendigvis at ens handlekraft er ”svag” – men at man faktisk er mest effektiv når man tager handling på en meget nænsom og blid måde og mærker sig frem.
Har man tal for stor popularitet og evne til at skabe gode forbindelser og aftaler med andre, så er det meningen man skal bruge denne vibe i sin måde at handle på, fx ved at samle andre og få dem til at handle sammen med sig.
Dette kan gælde for dig hvis du er født på en 5’er dag i juni.

Har man tal for stor individualitet og innovation, tager man bedst action på en meget selvstændig og unik måde. Her vil man kun kunne give sit ypperste, hvis man har frihed til at komme med sit helt eget unikke bidrag. Derimod kan ens flow og inspiration føles helt blokeret, hvis man skal følge bestemte regler, og udføre noget som andre dikterer præcist.
Dette kan gælde for dig hvis du er født på en 1’er dag i marts eller december.

Har man tallene for stor handlekraft og arbejdsomhed, så er det også vigtigt at man gør brug af denne energi. Bruger man ikke sin daglige portion af selvdisciplin til at få nået nogle mål, kan denne energi nemt vendes til vrede eller utilfredshed. Dette kan gælde for dig hvis du er født på en 8’er dag i januar eller oktober.

Vi skal nemlig bruge de energier vi har til rådighed, for ellers kommer de til at repræsentere en blokering i vores liv. Vores måde at være handlekraftige på er dybt individuel, og ved at finde ind til den måde der er mest naturlig for os at bruge den på, bliver vi allermest effektive. Den ydre diamant (handlekraften i det ydre) hænger også sammen med de tal man har i sin indre diamant (den indre følelse/indre måde at bearbejde tingene på både mentalt og intellektuelt).

INDRE DIAMANT

Nøglen til din indre genizone

Den indre diamant er den måde man processerer indre informationer på. Dette er også nøglerne til ens genizone, og ting såsom produktudvikling, fordybelse og indsigter samt måder at generere nye idéer, som sidder her.

Tallene her handler meget om den måde man processerer informationer på. Det er ens indre verden og måder at tænke, forestille sig, være og føle på.

I business er det også nøglerne til ens personlige geni zone, og dermed koden til at vække vores inspiration i alt fra produktudvikling til nye indsigter og forståelse af hvor vi skal hen.

Et meget kunstnerisk tal såsom 15/6 her kan indikere at man oplever sin indre verden som en slags livskunstner, og at man skal bruge denne del af sig selv i sit virke.

Eller man kan have tallet 84/3 som indikerer en ”forskerhjerne” hvor alt skal undersøges til bunds og forstås i dybden.

Et eksempel er Einstein som har tallet 57/3 i sin indre diamant, et tal der står for fantasi, viden og nye eventyr. Einstein tog netop ”på eventyr” i sin egen indre fantasiverden og forestillede sig hvad der skete, hvis man sendte en mand af sted ud i universet på en lysstråle.

At bruge sin fantasi til at tage på nye eventyr i sin indre verden og udforske sindets afkroge, var netop en af de nøgler der ledte ham til succes og nye opfindelser.

DHARMALINJE

Strategien der giver dig mest muligt succes

Dharmalinjen står for den ”metodik” eller strategi, som vi skal benytte for at få mest mulig succes med de alle de andre tal, som står i vores blueprint.

Hvis du fx har tallet verdenserobreren 58/4, som er en kraftig vækstkode, så får du først rigtig flow med dine tiltag, på når du tillader dig selv at tænke så stort som overhovedet muligt og tager nogle store chancer.

Omvendt har du måske tallet 11/2 for at mærke efter, at følge flowet og have nydelse med i processen, og så er det gennem blid og afventende adfærd at du kommer længst.

ESSENSTAL

Selve livsformålet

Essenstallene kaldes også for skæbnetallene, fordi i dem ligger der store og dybe livslektioner, såvel som potentialer og udfordringer som skal læres og løses.

Ofte er man sit skæbnetal så meget at man tænker ”jamen sådan er alle vel” når man hører hvad det står for.

Men andre kan godt være fundamentalt anderledes!

Det er vigtigt at forstå, at livsformålet dikterer ikke om du skal være forretnings m/k, sygeplejerske eller kunstmaler.
Det er meget dybere end det, og fortæller mere om en grundfarve, grundstemning, grund livssyn som er din egen dybeste indre sandhed.

Men man kan dog godt sige at folk med bestemte skæbnetal har tendens til at vælge bestemte erhverv og karriereveje. For selvom alle tal KAN bruges i alle former for karrierer eller fag, så er der nogle som er lidt mere oplagte end andre.

Det har vi bl.a. undersøgt i vores case studies på mere end 100.000 kendte personer og deres karriere op imod deres fødselsdatoer, hvor vi fandt mange spændende sammenhænge mellem de medfødte tal og karrierevalg. Fx er der klart overrepræsentation af visse tal hos jazzmusikere, ligesom klassiske komponister har andre tal tilfælles. Og på samme måde med alt fra milliardærer til modeller, skuespillere og videnskabsmænd. (Det kan du læse mere om i vores artikelserie om statistik, som du finder på bloggen.)

ET UNIVERS AF VIBRATION

Det fulde blueprint er som et kosmisk maleri …

Et blueprint er en kompleks analyse af alle dine medfødte energier og hvordan de spiller sammen.
Hver enkelte af os er som et stort, kosmisk maleri og indeholder en kompleks blanding af flere forskellige energier og arketyper repræsenteret af vores medfødte tal.

Her er nogle flere af de tal vi kigger på:

• Sigtetallet (hvad skal man sigte efter i livet)
• GV-ST diamanten (hvad er du helt naturligt uden at prøve, din naturlige tilstand)
• Branddiamanten (den ydre fremtoning og udstråling)
• Underbevidstheden
• Den emotionelle intelligens
• Den mentale strategi

Hvordan bruger du dit numerologiske business blueprint – i dit virke og i dit personlige brand?

I en business blueprint session kigger vi på alle delene af dit numerologiske potentiale.

Vi relaterer dem til din personlige karrirere og forretningsliv og dine unikke genizoner. Vi taler om dine indre og ydre koder til ekstra støtte fra kosmos, som du kan bruge i din karriere og forretning, og hvordan du fremover vender dine største udfordringer til at blive til dine største styrker.

Dine medfødte energier handler også om den måde du bedst kan udtrykke dit personlige brand. Når vi ER den vi er skabt til at være, forstår andre nemmere vores essens og budskab. I en Business Blueprint session kommer vi derfor også ind på hvordan du kan bruge disse energikoder helt bevidst, når du skaber dit personlige brand.

LAV ET KVANTESPRING

Business Blueprint sessionen

Business Blueprint som live session varer halvanden time, og inden da forbereder vi en grundig analyse af dine tal.

Sessionen optages på video så du kan gense den når du vil – hvis du fx trænger til et boost, eller at blive mindet om dine medfødte potentialer og de gaver du er sat her på jorden for at give videre. Eller hvis du har brug for at få genopfrisket nøglerne til at løse nogle af dine største udfordringer.

At kende dit Business Blueprint er en grundig analyse som du kan vende tilbage til igen og igen, og bruge som inspiration i dit virke mange år fremover.

Business numerologi session

MED ESTEL EHVASS
Bliv støttet af de optimale vibrationer gennem din virksomheds dato og navne. Til dig der allerede har en virksomhed, eller dig der skal starte ny virksomhed.

KONTAKT

Numerologerne
CVR 38875361
Lottenborgvej 24
2800 Kgs Lyngby

Ønsker du at booke en session, så skriv til os på sessioner@numerologerne.dk

Ønsker du at høre mere om uddannelsen, så skriv til os på kontakt@numerologerne.dk

BLIV doTERRA PARTNER MED OS

doTERRA er en virkelig god og unik mulighed for at støtte op om sit virke både økonomisk og spirituelt.

Se mere her

VI TILBYDER

  • Klub Numerologist PRO - spændende, månedlig medlemsklub
  • Numerologi uddannelsen
  • Numerologist PRO software system
  • Personlige sessioner
  • Business sessioner
  • Weekendkursus for begyndere
Alle rettigheder tilhører
Numerologerne © 2020

FØLG MED på facebook!  Og få updates om numerologi, superdatoer og forecasts!

GRATIS MINIKURSUS & NAVNE TOOL

Indtast navn og email i felterne og få vores gratis online numerologi kursus i numerologi.

Samt NAVNE/NUMEROSKOP TOOL hvor du kan se betydningen af dine navne og vibrationer på de forskellige livsområder.

SE DIT PERSONLIGE NUMEROSKOP

HVAD BETYDER DINE NAVNE FOR DIT KÆRLIGHEDSLIV, FAMILIELIV OG KARRIERE?

Få gratis numeroskop tool + online kursus med uddannelsesleder Estel Ehvass.

Du har tilmeldt dig! Hold øje med din indbakke