Vælg en side

Af numerolog Estel Ehvass

Estel er uddannelsesleder på danmarks største numerologiuddannelse, og er skaber af Numerologist PRO software programmet. Foruden at være numerolog og astrolog er hun også uddannet coach og psykoterapeut.

HVORDAN ÆNDRER DIT LIV SIG NÅR DU LÆRER NUMEROLOGI?

“Livet bliver aldrig det samme efter numerologiuddannelsen”, er noget vi hører tit fra vores kursister.

Men hvad er det du kan få ud af at tage en numerologiuddannelse, som ændrer dit liv til det bedre?

Her er nogle af de ting, vi ofte hører fra vores tidligere kursister som de allerstørste og mest livstransformerende
forandringer i deres personlige liv, efter at have taget numerologiuddannelsen.

Personlig livsændring

Du vil forstå dig selv
og dit unikke livsformål

OG KENDE DINE MEDFØDTE POTENTIALER,
TALENTER OG UDFORDRINGER

Gennem dine medfødte tal kan du bl.a. forstå din dybeste ESSENS og LIVSMISSION, og de dybeste lag af din egen psyke.

Når du kender dine medfødte talenter og styrker, men også dine udfordringer og livslektioner, har du et fantastisk indre ‘kompas’ at navigere efter, som er guld værd i dit personlige liv.

Du er et unikt menneske, med dine egne unikke talkombinationer, som fortæller en historie om din livsmission, og hvad du er her på jorden for at udføre.

Karrieremæssigt kan du også bruge din viden om dine egne personlige tal, da de fortæller hvordan du bedst udlever dit unikke potentiale, og hvad du skal fokusere på, for virkelig at kunne udtrykke den du er – og dermed tiltrække de perfekte karrieremuligheder, samarbejdspartnere, og dine perfekte kunder gennem en resonansproces.

Numerologiuddannelsen er tilrettelagt sådan, at du kommer i dybden med dine egne tal og din personlige proces undervejs, hvilket er guld værd.

Jeg har fået en meget dybere indsigt i hvordan jeg selv fungerer, og mine bevæggrundlag for at føle og tænke de ting jeg gør, og mine handlemønstre.

Kursist på hold 3

Det har været en helt fantastisk rejse til at lære mig selv at kende.
Hvor man kan gå ind og se hvilket livsformål hver person har, hvor man kan gå ind og få sat nogen ord på det vi faktisk føler aller dybest inde. Når vi får sat ord på tingene bliver det lettere at blive klog på sig selv, og hvordan vi kan få opfyldt de mål vi føler inderst inde at vi gerne vil hen til.

Kursist på hold 3

Når vi kan se vores potentialer så kan vi bedre forstå vores livsformål, hvad er det vi gerne vil arbejde hen imod, og hvordan vi kan gøre det på den bedst mulige made, så det understøtter vores styrker, Og også kan give os et klart syn på hvad der måske er vores svagheder, og hvor vi har brug for hjælp og støtte.

Kursist på hold 5

Jeg har gået på Numerologist PRO Uddannelsen og den er fantastisk, fordi den giver en enorm indsigt i andre mennesker ud fra nogle helt basale gamle principper som jeg ikke anede eksisterede.

Kursist på hold 3

Når man lægger numeroskoper på sin omgangskreds, og venner og familie, er der så mange ting der åbenbarer sig. Man kan se deres inderste dybeste selv, og det er virkelig utroligt at opleve hvordan man kan analysere folk i dybden bare ved at se på deres fødselsdato.

… Jeg synes at det er fedt at opleve over for min egen familie, at de åbner op overfor numerologien. De var som udgangspunkt meget skeptiske, men så begyndte jeg at kunne tolke på dem, og sige nogle ting, hvor de tænker “det er godt nok utrolig at det kan være så nøjagtigt.”

Kursist på hold 5

Det som jeg synes er fantastisk ved denne uddannelse er, at vi virkelig grundlæggende er gået ind og lært om arketyper. Hvordan vi som mennesker er forskellige.

Uddannelsen har givet mig et konkret værktøj til at kigge på hvorfor folk gør som de gør, og det har givet mig en meget bedre forståelse for de helt tætte relationer som jeg har, men også en forståelse generelt for mennesker.

Kursist på hold 3

Numerologien giver en meget dybere forståelse af psykologien af ens medmennesker. Det kan både være ens familie, venner, en selv, men også dem som man hjælper i sit arbejde som selvstændig.

Kursist på hold 5

Det er virkelig interessant hvordan man kan lære at læse personen i dybden hos dem man har kære, og vide hvorfor de handler eller tænker eller agerer som de gør – og det er en kæmpe gave jeg har fået.

Kursist på hold 5

Personlig livsændring

En helt ny harmoni
i dine nære relationer

FORDI DU FORSTÅR MENNESKENE OMKRING DIG

I løbet af numerologiuddannelsen får du et enormt stort indblik i andre menneskers bevæggrunde, motivationer, ønsker, følelser, tankemønstre og aspirationer, gennem din aflæsning af menneskers medfødte tal, såvel som energierne i deres navne.

Det kan hjælpe dig enormt i dit personlige liv til fx at forstå dine nærmeste relationer. Ligesom det kan være en kæmpe karrierefordel, at vide hvordan de forskellige mennesketyper og deres energier spiller sammen, så kan det også forbedre dit eget familieliv, forholdet til din udkårne, dine børn, dine egne forældre og tætte venner.

Gennem viden om hvordan grundvibrationerne og skæbnetallene i de medfødte tal spiller sammen, kan du få en klar og præcis forståelse af hvordan din egen energi spiller sammen med en hvilken som helst anden person, hvis fødselsdato du kender.

Eksempelvis:

 • Hvorfor handler andre mennesker som de gør?
 • Hvorfor er der en bestemt person, der ofte føler sig udenfor eller misforstået? Hvad motiverer bossen eller kollegaen?
 • Hvorfor har din mand, kone eller børn de følelser og tankemønstre, de har?

Med numerologiens visdom bliver du enormt stærk i at forstå andre menneskers dybeste motivationer og handlemønstre.

 • Du kan forstå og se det smukke i enhver menneskelig egenskab
 • Du ved hvordan man vender en personligheds “flaw” til en styrke
 • Du kan skelne energierne fra hinanden og forstå hvordan de blender sammen mellem mennesker og situationer
 • Du kan aflæse andres dybeste potentialer og hjælpe dem til at udleve det
 • Du kan forstå dine nærmeste og deres motivationer
 • Du ved hvordan du selv spiller sammen med de andre energier, og hvad der er gaven i hver enkelte relation

Personlig livsændring

Du kan selv skrue op for din personlige succes og pengeflow

GENNEM NUMEROLOGIENS METODER

På numerologiuddannelsen lærer du mange forskellige metoder, som kan bruges til at booste din personlige succes, og det er noget de fleste af vores kursister begynder at benytte i deres liv.

Du kan fx bruge din viden om numerologi og energiernes cyklusser, til at vide hvornår du skal starte forskellige tiltag, for at få mest muligt held og flow med dig i processen.

Du ved hvornår du skal starte forretning, udgive din nye bog, eller hvornår du skal bede om lønforhøjelse – og ikke mindst hvornår du ikke skal gøre det.

Du ved hvilket husnummer du skal gå efter når du køber nyt hus, eller hvilken pris du skal sælge huset for på markedet – og hvornår.

Ikke mindst lærer du at bruge succeskoderne fra dine medfødte fødselsenergier til at handle på de måder, der skaber mest mulig flow, lethed, succes og held i dit liv.

Jeg har taget numerologiuddannelsen primært for at bruge den til at skrue op for min forretningssucces og karriere gennem bla. businessnumerologiens metoder. Jeg er vild med at man kan booste sin egen succes, og samtidigt hjælpe andre til det samme.

Kursist på hold 2

Efter jeg har oplevet hvor meget det betyder at vælge det gode tidspunkt, fx til et af mine forretningsmøder, gør jeg det nu hele tiden. Da jeg skulle have en lidt ubehagelig snak med en medarbejder valgte jeg også et tidspunkt hvor jeg kunne se energierne var bløde og hjertelige, og vi fik et rigtig godt resultat ud af samtalen. 

Kursist på hold 2

Personlig livsændring

Du ved hvornår energierne er optimale og hvornår du skal handle

OG UNDGÅ UNØDIG MODSTAND

Med numerologien kan du aflæse årets, månedernes og dagenes energier.

Det gør dig i stand til at leve i større harmoni med de globale vibrationer. Du vil kunne aflæse de vibrationer der ligger bag enhver hændelse i livet, og forstå de energier som lægger til grund for enhver årsag og virkning.

De universelle energicyklusser har konstant indflydelse på os alle sammen, men få mennesker kender hemmelighederne til dem.

Du kender sikkert både til følelsen af at være i modvind og i medvind i dit liv energimæssigt.

Når du kender numerologiens cyklusser ved du hvordan “vejret” er på forhånd.
Du kan så selv vælge om du vil bevæge dig ud på en cykeltur i regn og modvind, eller om du vil vente til det er stilnet af og solen skinner.
Du får derfor en unik FRIHED til at HANDLE på en måde, der skaber mere og mere harmoni i dit liv.

Personlig livsændring

Din universelle viden om tal og energier lader dig se nye sammenhænge og helheder

DU ÅBNER DIT SIND OG KAN TALE MED
ALT FRA ATOMFYSIKERE TIL HEALERE

Med din dybe numerologiske viden, som er funderet i en lang esoterisk tradition, kan du se nye og overraskende sammenhænge i verden omkring dig – både i det enkelte menneske, og på niveau med lande, verdensdele og i globale strømninger.

Numerologi viser os mange fascinerende sammenhænge mellem tal, vibration, geometri og universets opbygning. Nogle af disse opdagelser klinger med moderne forskning og ny opdagelser indenfor visse grene af videnskab, bl.a. kvantefysik og epigenetik, og du kan derfor få interessante samtaler med alt fra atomfysikere til healere.

Det gode ved numerologien er at det er en kombination at bruge den venstre hjernehalvdel, den logiske rationelle, og den højre hjernehalvdel, den intuitive. Det er også en måde hvor vi kan få fysisk konkrete beviser for hvad vi måske intuitivt har vidst.

Kursist på hold 5

Jo mere indsigt jeg får i tallene jo bedre bliver jeg til at læse andre, og får en intuitiv fornemmelse af tallene og de folk jeg sidder over for. Det intuitive kommer med erfaring, og jeg bliver bedre og bedre til at vide præcis hvad det er der ligger i tallene.

Efter numerologien er min intuition virkelig blevet skarp. Fordi tallene er kosmiske bevidstheder, kommer man selv i kontakt med disse energier.

Kursist på hold 5

Personlig livsændring

Din intuition og højere bevidsthed bliver vækket

OG DU KOMMER I KONTAKT MED DIN EGEN INDRE GUIDANCE

Når du beskæftiger dig med numerologi, sker der det at din bevidsthed bliver ekspanderet og højnet, fordi du forbinder dig med de rene energier i kosmos, som er symboliseret gennem tallene.
Numerologien og processen med at tolke tallene styrker din intuition enormt, så du begynder at se livet fra et nyt og dybere perspektiv.

De evner og kundskaber, er med til at vække den del af psyken, som er i kontakt med den universelle intelligens og skaberkraft.

Du styrker derfor din egen evne til at tune ind og downloade information direkte fra kosmos gennem din viden om tallene.

Personlig livsændring

Du brænder gradvist
din personlige karma

OG FÅR RENSET UD I DINE FØLELSESMÆSSIGE ISSUES
OG NEGATIVE IMPRINTS

Du kommer til at forstå og udleve de positive kvaliteter ved dine egne medfødte energier, frem for de mindre harmoniske.

At lære de universelle energier at kende er også en renselsesproces, hvor de lavere vibrationer i os selv gradvist bliver udrenset, og hvor vi lærer hvordan alle vibrationer i kosmos er en del af eksistensen.

Dermed kan vi bedre takle livets udfordringer, og forstå hvordan alt vi tiltrækker ind i vores liv gennem loven om resonans, bliver til en læreproces i at bruge vores egne, medfødte energier på den mest positive og gavnlige måde.

Jeg har givet slip på så mange, gamle og ubevidste handlemåder. Ved at forstå mine egne tal og både deres positive og negative sider, kan jeg langt bedre vælge at udleve de mest positive aspekter ved mig selv.

Kursist på hold 4

Numerologien er en virkelig vild og øjenåbnende viden, der har givet mig en masse åbenbaringer mht. hvordan livet og universet fungerer i et samspil. Det lyder måske lidt højtragende, men det er faktisk meget konkret.

Kursist på hold 5

Personlig livsændring

At være initieret i en oldgammel esoterisk visdomstradition

ET DYBT IMPRINT FRA OLDTIDENS ESOTERISKE VISDOMSTRADITION

Når du modtager den numerologiske viden, er det ikke ”kun” en viden, men også en slags indvielse. Med indvielse taler vi ikke om noget religiøst, men om den dybe ændring af din måde at se og opfatte verden på.

Numerologi er et fag der er flere tusinder år gammelt og har sine rødder i sumerisk-, babylonsk-, ægyptisk-, indisk,- hebraisk- og senere hen græsk og europæisk kultur. Det er selvfølgelig historisk spændende og super fascinerende, men det er meget mere end det.

Indvielse betyder at det der før var skjult, ubevidst eller usynligt for os, nu kommer til syne og bliver tydeligt. Det svarer til at få ører og øjne, modsat at man før ikke havde det.

Gennem numerologien får du nogle nye fakulteter at opfatte med, og de kan vise dig mange skjulte sammenhænge og helheder.

KARRIEREMULIGHEDERNE

Udover at numerologien kan skabe enorme positive forandringer i dit liv på et personligt plan,
kan du også vælge at bruge numerologien som del af din unikke karrierevej.

Efter endt uddannelse kan du skabe din helt egen niche, og opleve friheden som selvstændig numerolog.

Her er nogle af de måder, som vores tidligere kursister har valgt at bruge numerologiuddannelsen på.
Du kan bruge dem som inspiration til at mærke ind i hvordan
du selv ville bruge numerologiens visdom efter endt uddannelse.

Give navneskiftesessioner inklusiv undernumeroskoper

Med en numerologiuddannelse kan du være med til at udbrede de positive effekter af numerologisk navneskifte, såsom mere glæde, inspiration, succes og flow i livet.

Du kan hjælpe dine kommende kunder til at få et nyt navn, der klinger med deres grundvibration og sjælsessens, og støtter dem i at udleve deres unikke potentiale.

Når du er uddannet på Numerologist PRO Uddannelsen bliver du en eftertragtet numerolog, fordi du både kan give harmoniske hovednumeroskoper, og kan skabe harmoni i undernumeroskoperne.

Flere og flere mennesker ønsker at få et navn med harmoniske undernumeroskoper, og vil derfor vælge en numerolog der også er uddannet i denne viden.

Det giver dig også selvtillid og tryghed at vide, at du kan lave de allermest optimale og effektive navneskift for dine kunder, fordi du både har dyb viden om hovednumeroskoper og undernumeroskoper.

Numerologisk coaching og afkodning af livsformål

Du kan rådgive dine kunder gennem numerologisk coaching, og hjælpe dem til at bruge de energier de har fået med sig på den bedst mulige måde.

Du kan afkode dine kunders essens og livsformål og hjælpe dem til at forstå deres unikke styrker, svagheder, udfordringer og få øjnene op for nye muligheder i deres liv, som de ikke kunne se før.

Rådgiv virksomheder i businessnumerologi

På Numerologist PRO Uddannelsen får du en enorm viden om businessnumerologi, som du ikke finder andre steder i verden. Udover at du lærer metoderne til at skabe succes og flow for dine kunder gennem business numeroskoper, lærer du også at aflæse deres personlige energier på karriereområdet af deres liv.

Du kan også finde de bedste superdatoer på året både til virksomhedsoprettelse, men også til udgivelsesdatoer for fx film, musik, bøger eller produkter.

Du får en meget rig vifte af business tools, som du kan bruge i din rådgivning, lige fra hjemmesidenavne til telefonnumre, produktnavne, priser m.m.

Kombiner numerologien med dit virke, hvis du allerede er coach eller behandler

Hvis du allerede er behandler, terapeut eller coach kan du bruge numerologi til at få en endnu dybere indsigt i dine kunder, og kan tilbyde numerologisk vejledning og navneskift sammen med de øvrige metoder du benytter i dit arbejde.

Vi har fx uddannet folk, som bruger numerologien sammen med healing, coaching, astrologi, zoneterapi, clairvoyance, feng shui, lydhealing, essentielle olier (aroma terapi) og meget mere.

Alle disse felter er oplagte at kombinere med en numerologiuddannelse, da alle arbejder med at løfte menneskers vibration.

Oplev friheden som selvstændig og lev af din passion

Efter endt uddannelse kan du starte din egen numerologipraksis og give sessioner med din eftertragtede viden, og samtidigt opleve friheden ved at være selvstændig og arbejde når og hvor du vil.

Numerologien er et fag i enorm udvikling, fordi det er et super effektivt system til at forstå energierne i verden omkring os.

De seneste par år har enormt mange mennesker fået øjnene op for hvad numerologien kan, og det tegner til at numerologien bliver mere og mere populær i fremtiden.

Giv sessioner internationalt

Numerologi er et felt i rivende udvikling på vej mod et internationalt gennembrud.

Flere og flere vælger at skifte navn her i Danmark, og faktisk har vi herhjemme en af verdens mest avancerede former for numerologi. Det at folk nemt kan skifte navn pga. vores åbne lovgivning på området, gør at numerologien er blevet forfinet som fag – og vi er i Danmark førende indenfor effektivt navneskifte.

Som kursist på vores numerologiuddannelse får du også adgang til vores software program Numerologist PRO i en engelsk version – som kan støtte dig i at give sessioner på engelsk, udskrive tolkningsrapporter, årstalsrækker og meget mere.

Brug dine dybe menneskekundskaber i din karriere

Inde bag vores almindelige “hverdagsbevidsthed” har vi adgang til de dybere lag af fællesmenneskelig erfaring kaldet ARKETYPER. Med viden om numerologi kan man kigge dybt ind i en persons personlighed og essens. Det er en dybt fascinerende proces, hvor man har et konkret værktøj til at forstå sig selv og andre mennesker.

Numerologi går et skridt dybere end andre personlighedssystemer såsom enneagrammet eller Myers–Briggs type indicator, som ofte bruges i virksomhedsregi.

Efter vores numerologiuddannelsen har du en helt unik viden og menneskekundskab, som du kan bruge hvad enten du er leder og har medarbejdere under dig, arbejder indenfor HR, eller bare har brug for at kunne kommunikere og forstå menneskene i din virksomhed eller på din arbejdsplads på et dybere plan.

NUMEROLOGIST PRO UDDANNELSEN

NOGLE AF DE UNIKKE FORDELE DU HAR SOM KURSIST PÅ VORES UDDANNELSE OG SOM GØR AT VI ER LANDETS FØRENDE NUMEROLOGIUDDANNELSE

1. Uddannelsen indeholder verdens største samling af materialer om numerologi med timevis af video og e-bøger på flere tusinde sider, som ligger i vores online medlemssektion.

2. Live weekender og Zoom møder med tid til at gå i dybden med øvelser, spændende cases og at lære dine personlige tal at kende. Du kan deltage live i København eller hjemmefra via Zoom.

3. Alle Live weekenderne optages så du kan se eller gense dem i medlemssektionen.

4. Du får en session med Estel med en personlig tolkning af dine medfødte potentialer, og et navn der støtter dig i at udleve dem

5. Efter endt uddannelsen kan du blive del af Numerologist PRO Netværket hvor du kan møde alle dine kollegaer og få sparring, støtte, dele erfaringer og et uvurderligt netværk

6. Der medfølger gratis adgang til Numerologist Pro software system i 1 år – med avancerede tools som hjælper dig til at indlære tallene, blive skarp i tolkning, udføre beregninger og meget mere.

7. Vi har år efter år enormt tilfredse elever. Du kan møde nogle af dem til sidst i videoen (klik på linket nedenfor) og høre hvad de fortæller om at gå på uddannelsen.

spring med på hold 9
Numerologi- uddannelsen

OBS! Uddannelsen starter 27. januar 2024

Num PRO Uddannelsen er Danmarks største og mest dybdegående numerologiuddannelse, der tager dig med på en faglig, spirituel, og personlig udviklingsrejse over 10 måneder. Du kan deltage online eller live i vores smukke omgivelser med havudsigt i København.

Klik på knappen nedenunder for at se mere om uddannelsen.

SE MERE OM UDDANNELSEN HER

Bliv ekspert inden for de 6 hovedemner:

 • Essens Numerologi
 • Navneskifte Numerologi
 • Forecasting Numerologi
 • Business Numerologi
 • Relations Numerologi
 • Numerologisk Healing

KONTAKT

Numerologerne
CVR 38875361
Lottenborgvej 24
2800 Kgs Lyngby

Ønsker du at booke en session, så skriv til os på sessioner@numerologerne.dk

Ønsker du at høre mere om uddannelsen, så skriv til os på kontakt@numerologerne.dk

BLIV doTERRA PARTNER MED OS

doTERRA er en virkelig god og unik mulighed for at støtte op om sit virke både økonomisk og spirituelt.

Se mere her

VI TILBYDER

 • Klub Numerologist PRO - spændende, månedlig medlemsklub
 • Numerologi uddannelsen
 • Numerologist PRO software system
 • Personlige sessioner
 • Business sessioner
 • Weekendkursus for begyndere
Alle rettigheder tilhører
Numerologerne © 2020

FØLG MED på facebook!  Og få updates om numerologi, superdatoer og forecasts!

GRATIS MINIKURSUS & NAVNE TOOL

Indtast navn og email i felterne og få vores gratis online numerologi kursus i numerologi.

Samt NAVNE/NUMEROSKOP TOOL hvor du kan se betydningen af dine navne og vibrationer på de forskellige livsområder.

SE DIT PERSONLIGE NUMEROSKOP

HVAD BETYDER DINE NAVNE FOR DIT KÆRLIGHEDSLIV, FAMILIELIV OG KARRIERE?

Få gratis numeroskop tool + online kursus med uddannelsesleder Estel Ehvass.

Du har tilmeldt dig! Hold øje med din indbakke