Vælg en side

TEMA OM 6 TALLET

NAVNEUDRENSNING

Når man skifter navn, er det godt at vide lidt om hvad det egentlig er for en proces, der sker

Af Estel Ehvass

Numerolog og uddannelsesleder

Estel er uddannelsesleder på danmarks største numerologi uddannelse, og er skaber af Numerologist PRO software programmet. Foruden at være numerolog og astrolog er hun også uddannet coach og psykoterapeut.

I denne artikel kan du få et godt overblik over den healingsproces der sker efter et numerologisk navneskifte.

VIBRATIONSLÆRE

ET NUMEROSKOP ER ET STYKKE MUSIK

Når vi har et navn danner det et numeroskop, og som giver nogle bestemte klange af vibration, der påvirker os på de forskellige områder af livet.

Vi kan sige, at numeroskopet danner et stykke musik – men i stedet for hørbar musik er det en klang af vibrationer helt nede på kvanteplanet, som er det plan af virkeligheden, hvor numerologien virker fra.

Vibrationerne i et numeroskop kan være smukke, bløde og blide eller de kan være stærke og powerfulde, de kan være harmoniske eller kaotiske i deres sammenhæng – eller en blanding af det hele.

Du kan fx have nogle navne vibrationer der fungerer godt på karriere området af dit liv, men dårlige vibrationer på niveau med kærlighedslivet eller din selvtillid.

Det kan også være at undernumeroskoperne ikke er optimale, selv hvis man har fået et perfekt hovednumeroskop.
Det svarer til at musikstykket i princippet er perfekt og alle instrumenterne spiller de rigtige toner – men instrumenterne stemmer ikke sammen, og derfor lyder selv det skønneste stykke musik ikke helt så godt.

Her ses et tilfældigt numeroskop, hos en person der ikke har været hos numerolog. De røde tal repræsenterer uharmoniske tal og problemområder, mens de grønne tal repræsenterer energier, som er bedre for personen. Dog skal alle tallene være harmoniske (grønne eller sorte) for at hele numeroskopet er harmonisk.

NOGET DU MÅSKE IKKE VIDSTE

PASSER NUMEROSKOPET TIL DIG?

Hvad for et “orkester” der passer lige præcis til hver af os, handler om de energier vi har med os i fødselsdatoen, plus de ting vi gerne vil støttes i i vores liv.

Hvis en kunde kommer og fortæller at de er på vej mod et internationalt karrieregennembrud, vil man ikke give dem de samme vibrationer som en kunde der fortæller, at de ønsker at stå af karriereræset for at nyde tiden med familien og dyrke deres egen urtehave.

De vibrationer der er vil være helt optimalt støttende for den ene person, vil ikke nødvendigvis passe til en anden person.

Hovednumeroskopet består af nogle talværdier på navnelinjen, som danner en overordnet harmoni. Det er selve orkestret.

Men udover det er der også undernumeroskoperne. Og her har man endnu mere mulighed for at skrue op for den enkeltes unikke ønsker til at blive støtte i bestemte energier og processer.

Hovednumeroskopet beregnes forholdsvis let, og de fleste numerologer vælger det ud fra en række af valgmuligheder på alt fra 1 og helt op til 6 forskellige numeroskopmuligheder for hver grundvibration.
Nogle numeroskoper er kendte i forvejen, mens andre er helt nye muligheder, som specialdesignes efter fx et bestemt ønske til efternavn.

VORES ESSENS

DE MEDFØDTE TAL I FØDSELSDATOEN

Numerologien fortæller om hvordan fødselsdatoen (dato, måned og år) skaber en lang række af andre tal, som detaljeret fortæller hvilke energier der påvirker os på et dybt psykologisk plan gennem hele livet.

De kaldes “essenstal” og fortæller om de største styrker, udfordringer, talenter, karma, livslektioner, og veje til flow og lykke for den enkelte person.

Nogen gange matcher et navn perfekt til vores medfødte tal, mens det andre gange slet ikke støtter op om os i livet.

Gennem en numerologisk beregning af nye navne kan man derfor få nogle andre, og mere gavnlige vibrationer ind i sit liv.

Ved at justere navnene får man nogle nye vibrationer med sig, som kan skabe mere harmoni i ens energisystem, og dermed påvirke ens indre følelsesliv og

NYE VIBRATIONER

EN NY SANG AT DANSE TIL

Når du skifter navn får du en ny “sang” med dig. En ny række af vibrationer, som numerologen sørger for nu går op i en højere harmoni, så det bliver smukke klange på alle områder af livet, som passer til dig, og det du gerne vil i livet.

“Ved at justere navnene får man nogle nye vibrationer med sig, som kan skabe mere harmoni på alle områder af livet.”

Men det sker ikke fra en ene dag til den anden – det er en gradvis proces.

Det gamle numeroskop bliver lige så stille skruet ned, mens det nye lige så stille bliver skruet op.

På et bestemt tidspunkt er det gamle numeroskop helt skruet ned og stoppet med at spille, og det nye er skruet helt op.

I processen indtil da, kan du opleve en følelse af at der er to stykker musik der spiller samtidigt. Der er med andre ord lidt rod i vibrationerne.

Det er den proces, som kaldes navneudrensningsfasen, og den varer ca. 2 -3 år.

SAMKLANG

LÆR AT BRUGE DINE NYE VIBRATIONER

Udover at man renser ud i de gamle vibrationer, skal man også til at integrere de nye vibrationer. Denne proces kommer også gradvist, men den er oftest stærkest efter ca. 1 år, hvor man har renset så meget ud, at det med at lære nyt kommer mere i fokus.

Ligesom med alt andet der har med mennesker at gøre, kan det variere individuelt.

I begyndelsen kan man også opleve både de positive aspekter af de nye vibrationer, men også nogle af de negative sider.

Har man fået nogle 9 taller kan ens drive blive overaktivt, indtil det falder på plads. Eller har man fået nogle stærke karrierevibes, kan man opleve at ens drømme på den front lige får et boost, som måske ikke helt matcher ens sande essens, når vibrationerne lige er faldet på plads.

En kunde fortalte, at hun havde haft de helt store Oprah Winfrey-agtige drømme i de første 3-6 måneder af sit navneskift. Hun følte en form for storhedsvanvid i processen, hvor intet kunne blive stort nok. Hun ville mindst være på Oprah Winfreys niveau af succes, og hvis ikke det, så den næste statsminister. Det var en indre følelse, men hun vidste godt at det reelt ikke var hendes helt sande drøm.

Herefter faldt det på plads i hende, og Oprah drømmen om at indtage verden blev til en mere afdæmpet version. Så det kan være som om at vibrationerne lige skal indlæres. Vi er som et barn der får et nyt instrument i hånden, og vi kan blive meget begejstret og betaget af dem. Derefter falder det mere på plads i os, og bliver mere integreret.

Der er også mennesker som får 6 taller, som oplever at de bliver fuldt ud i stand til at nyde livet, men måske også får en tendens til lige at spise en ekstra kage – hvilket de måske ikke har haft tendens til før. Men ret hurtigt begynder 6 tallene i stedet at give ægte nydelse, ro, balance og harmoni.

For det meste forsvinder de her “begynderversioner” af vores nye vibes, når vi lige har lært vibrationerne at kende, i løbet af typisk de første 6 måneder.
Når man har lært at tune ind på dem vil de kun være tilstede i deres positive aspekt.

Det svarer til at vi skal lære at spille på nogle nye instrumenter. Det er super fine instrumenter, men vi skal lige lære at spille på dem.

Det er derfor vigtigt at vide hvad ens vibrationer står for, så man kan lære at bruge dem maksimalt.

Der findes flere øvelser der hjælper dig til at lære dine nye vibrationer at kende, så du hurtigere kan begynde at spille på dine nye instrumenter.

I starten kan det føles som om man skal jonglere en masse nye energier

Med tiden vender du dig til de nye gavnlige energier og du begynder at gå i flow med dem

TÅLMODIGHED

HVAD HAR INDFLYDELSE PÅ UDRENSINGSPROCESSENS VARIGHED?

Der er mange parametre, der gør om et numeroskop udrensenses hurtigt eller langsomt. Det er derfor en unik proces for hver enkelte af os.

Uharmoniske vibrationer har tendens til at sidde mere fast, hvis de har resulteret i traumer eller dybe sår på sjælen, end hvis vi har været nogenlunde i stand til at håndtere dem.

 • Hvor gode er vi til at lære vores nye vibrationer at kende?
 • Hvor meget har vi arbejdet med os selv i forvejen?
 • Gør vi forskellige ting for hele tiden at genfinde balancen i hverdagen (såsom meditationer og energiarbejde)?
 • Hvor meget livserfaring har vi?
 • Hvor fast sidder vores tanke- og følelsesmønstre og hvor villige er vi til at give slip på det gamle

FÅ OVERBLIK

OVERSIGT OVER NAVNEUDRENSNINGSPROCESSEN

Det nye numeroskop har nogle vibrationer der typisk har helt andre egenskaber end dem du er vant til.
Der sker derfor en masse nye ting i ens liv efter man har skiftet navn numerologisk, både i det indre og i det ydre liv.

Her ser du en graf over udrensningsprocessen:

DE FØRSTE 3-6 MÅNEDER

I de første 3-6 måneder vil man opleve en blanding af sit nye og gamle numeroskop, ligesom en radio der står og veksler mellem to kanaler. Dvs. man oplever grundlæggende 3 tilstande:

 • Der er to stykker music der spiller samtidigt og det gør at man kan være ekstra træt.
 • Navneudrensningen hvor følelserne der tilhører det gamle numeroskop kommer op til overfladen for at blive renset bort.
 • Men også at radioen til tider skifter rent ind på den nye frekvens og man vil her opleve super gode tilstande som svarer til ens nye (kommende) jeg med det nye numeroskop.

FRA 6-12 MÅNEDER

Her kan komme dybere temaer frem i perioder, sådan at man pludselig finder sig selv i en dal, hvor gamle og mere skjulte/dybere temaer fx fra barndommen kommer op til overfladen.

12-18 MÅNEDER og 18-24 MÅNEDER

Her kører man lidt mere stabilt.

OP TIL DET KAMISKE SLIP

Lige før det karmiske slip oplever mange at den dybeste følelsesmæssige udrensning kommer. Det tidspunkt er individuelt, men ligger ofte halvandet år efter navneskiftet og frem til de 2 år er gået. Det er typisk her nogle mennesker får lyst til at skifte tilbage til deres gamle navne, men det er også her det vil være rigtig dumt at skifte navn igen – det er nemlig lige før solopgang.

FRIGØRELSEN

KARMISK SLIP

“KARMISK SLIP ER DET PRÆCISE TIDSPUNKT, SOM KAN AFLÆSES I ÅRSTALSRÆKKEN, HVOR STYRKEN AF DET NYE NUMEROSKOP ER HELT SKRUET OP, OG DET TIDLIGERE NUMEROSKOP ER HELT SKRUET NED”

Der er et begreb i numerologi, som hedder ”karmisk slip”, som er det tidspunkt hvor det nye numeroskop er det der påvirker en 100% og det gamle numeroskop ikke længere er aktivt.

Man kan sige at volumen af det nye numeroskop er skruet helt op, og volumen af det gamle numeroskop er skruet helt i bund.

Derfor behøver vi ikke længere at danse til den gamle sang. Vi har fået rene og nye vibrationer.

Den tidspunkt kommer efter ca. 2-3 år, og den præcise dato kan ses i årstalsrækkerne.

Men hvad er det her med at slippe karma? Betyder det så at vi er helt fri for karma i livet fremover?

Vi er alle født med KARMA. Det er den bagage som vi tager med os, og ifølge numerologien og astrologien, stammer den helt tilbage fra tidligere liv.

RESONANSPROCESSEN

Som sjæle vælger vi 3 ting
inden vi kommer ned på jorden

De 3 ting er:

1. Vores fødselsdato
2. Vores forældre
3. Vores navne

Gennem en resonansproces bliver vi født på en dag, der afspejler de livstemaer vi ikke har bearbejdet i tidligere inkarnationer.

Samtidigt er de navne som vi får med os fra fødslen med til at skubbe den karma i en bestemt retning.

Gode navne rydder op i karmaen og HEALER den karma man kommer med.

Mindre gode navne og et kaotisk numeroskop er med til at forværre de negative aspekter af karmaen.

Så når man får et nyt numeroskop og nye navne så er TAVLEN HVISKET REN, hvilket tillader KARMAEN – de ubearbejdede følelser og traumer AT KOMME OP TIL OVERFLADEN.

Netop derfor kan navneskifteprocessen af nogle opleves som værende hård.
Men i virkeligheden skal man bare lade processerne udfolde sig, så vi kan give slip på de ting, der forhindrer os i at have et optimalt liv og velbefindende.

EN HEALING DER SKER PÅ KVANTEPLAN

DET NYE NUMEROSKOP STØTTER OS UNDER UDRENSNINGEN

Med støtten fra det nye numeroskop kan vi netop bearbejde tingene der kommer op KÆRLIGT og med HARMONI.
Så derfor er man BESKYTTET af det nye numeroskops energier.

Måske havde man før uharmoniske tal i numeroskopets centre, som er de steder der står for hvordan vores følelsesliv og vores tanker påvirkes. Eksempelvis har man måske tallene 12, 9 eller 18, 4 eller 8, som er hårde tal – som gør at man talte hård til sig selv og var meget selvkritisk.
Men i det nye numeroskop har man måske fået nogle blødere og mere støttende tal såsom 6,7 og 10/1 eller 2,3 og 5.

Det hjælper os at have harmoniske centre, fordi vi så kan bearbejde tingene med selvkærlighed og selvomsorg og på den måde hjælper det nye numeroskop os til at finde vores egen indre harmoni – selv mens vi står midt i navneudrensningen.

Så selv hvis tingene kan føles slemme i en periode, falder aldrig helt igennem fordi det nye HOVEDNUMEROSKOP er rent, og sørger for at man lander et godt sted. Hvis UNDERNUMEROSKOPERNE også er harmoniske, så bliver hele processen understøttet endnu mere.

RENE UNDERNUMEROSKOPER GØR UDRENSNINGEN LETTERE

 

Når man har rene undernumeroskoper bliver der støttet endnu mere op om processen.

Vi kan nemlig godt være uheldige at vælge navne der giver et rent numeroskop, men dårlige undernumeroskoper. Og så vil støtten fra navneskiftet alligevel ikke være helt optimalt.

Det samme gælder i navneudrensningssfasen, så hvis du synes udrensningen er særligt hård, kan det være fordi du stadig har nogle af de svære talvibrationer med inde i undernumeroskoperne, selv hvis dit hovednumeroskop er rent.

PÅ VEJEN TIL DIT NYE SELV

UDRENSNINGSFASEN ER SOM EN DETOX

“Under navneudrensningsfasen giver du slip på de mentale og emotionelle blokeringer der sidder i det gamle navn”

Udrensningen kan godt føles lidt hård i perioder, fordi de følelsesmæssige og mentale mønstre, som sidder i ens gamle navne, nu kommer op til ovefladen for at blive bevidstgjort og givet slip på.

De ting der kommer op i navneudrensningsfasen er ikke noget nyt. Det er egentlig bare de energier man hele tiden har båret rundt på, som nu kommer op for at blive bevidstgjort.

Fordi vi har et nyt numeroskop med renere energier, føles det pludselig helt skørt at gøre som vi plejer, hvis det ikke tjener vores eget bedste.

Men det vil altid være det værd at gå igennem en periode med udrensning, frem for at blive i et uharmonisk numeroskop.

Det svarer lidt til en detox. Man vil hellere af med skidtet end at gå rundt med det.

For at du kan give plads til de nye og mere positive mindsets og handlemåder, som det nye numeroskop vil påvirke dig til at få via loven om resonans – skal du også være parat til at give slip på de negative handlemåder, mindsets og følelsesmæssige mønstre, som ikke længere tjener dig.

HVAD KAN DU FORVENTE?

HVILKE FØLELSER KAN KOMME OP UNDER NAVNEUDRESNINGSFASEN?

Man vil typisk opleve at de problematikker der lå i ens gamle numeroskop kommer op til overfladen. Er man i forvejen påvirket med fx angst og nervøsitet, fordi man har haft 16/7 med sig i sit numeroskop, vil det være den der kommer allermest op til overfladen i løbet af navneskiftet.

Er det 11/2 og et tema om at have svært ved at sætte grænser, der har været en issue i ens tidligere navn, så vil det tema komme op for at blive renset ud. Vi vil måske tiltrække nogle situationer hvor vi netop bliver bevidste om at vi faktisk sagtens kan sætte grænser, og at det ikke er så svært endda. Samtidigt begynder de nye vibrationer i vores numeroskop at lukke for de ”huller” vi har haft i vores aura, som er den energetiske grund til at vi ikke har kunne sætte grænser.

En dygtig numerolog kan afkode de temaer der vil komme frem i en navneudrensning. De overordnede temaer i numeroskopet vil nemlig helt sikkert komme op til overfladen for at blive bevidstgjort, for derefter at slippe deres indflydelse på os.

Har man fx haft tallet 16/7 og dermed en tendens til angst på et bestemt område af livet i sit gamle numeroskop, så vil den samme angst komme op til overfladen for at vi kan se hvad den handler om, heale den via vores nye og højere resonans gennem vores nye vibrationer.

Her er nogle eksempler på nogle af de mest typiske temaer, som vores kunder har oplevet kommer op i en navneudrensning for at blive sluppet. Det er fx:

 

 • Madafhængighed og parforholdsproblemer såsom codependency (15/6 og 11/2)
 • Stress og udbrændthed (ved 9 og 11/2 sammen)
 • Forvirring og følelsen af at man ikke kan finde sin karrierevej (4 og 8 sammen)
 • Depression (16/7 evt. sammen med 12/3,13/4 m.m.)
 • Man kan ikke mærke sine behov (9 taller i centrene)
 • Man kan ikke connecte med andre og føler sig isoleret socialt (4,13/4, 16/7)
 • Man knokler hårdt i sin karriere eller forretning, men tingene vækster ikke (12/3, 18/9 m.fl.)
 • Tendens til altid at se efter hvad der er galt, eller hvad der mangler (4 og 13/4 i sine centre)
 • Offerfølelse og drama i relationer (12/3, 15/6)
 • Synlighedsallergi, frygt for at blive set og stå frem med det man kan (for meget 17/8 eller tæt op af ubalancerede tal i numeroskopet)

ARTIKEL SERIE

HVAD KOMMER I NÆSTE ARTIKEL?

I de næste artikler taler vi om DE SPECIFIKKE vibrationer og de emotionelle temaer de repræsenterer under udrensningsfasen.

Vi kigger på hvilke følelser du kan forvente kommer op til overfladen, hvis du har haft bestemte tal i dit numeroskop.

Jeg fortæller dig også om de forskellige måder du selv kan støtte op om din udrensning på med krystaller der afbalancerer talkombinationer og de følelser der typisk hægter sig på dem.

Vi kigger også på blandinger af æteriske olier, der skaber harmoni i de følelser der typisk kommer op i en navneudrensning.

Numerologist PRO Uddannelsen

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONEL NUMEROLOG

Som professionel numerolog får du et redskab til at skabe healing og harmoni på alle områder af livet for dig selv og andre.

Du kan bl.a. :

Aflæse livsformålet for dine kunder og andre mennesker, og guide dem til at udleve deres medfødte potentialer

Lave de mest dybdegående og virkningsfulde navneskifte sessioner, der skaber harmoni, overflod og succes på alle områder af livet.

Forstå andre og skabe succesfulde og harmoniske relationer – gennem DIN DYBE FORSTÅELSE af de 99 arketypiske menneskelige kvaliteter og deres unikke samspil i hvert enkelte menneske på planeten.

KONTAKT

Numerologerne
CVR 38875361
Lottenborgvej 24
2800 Kgs Lyngby

Ønsker du at booke en session, så skriv til os på sessioner@numerologerne.dk

Ønsker du at høre mere om uddannelsen, så skriv til os på kontakt@numerologerne.dk

BLIV doTERRA PARTNER MED OS

doTERRA er en virkelig god og unik mulighed for at støtte op om sit virke både økonomisk og spirituelt.

Se mere her

VI TILBYDER

 • Klub Numerologist PRO - spændende, månedlig medlemsklub
 • Numerologi uddannelsen
 • Numerologist PRO software system
 • Personlige sessioner
 • Business sessioner
 • Weekendkursus for begyndere
Alle rettigheder tilhører
Numerologerne © 2020

FØLG MED på facebook!  Og få updates om numerologi, superdatoer og forecasts!

GRATIS MINIKURSUS & NAVNE TOOL

Indtast navn og email i felterne og få vores gratis online numerologi kursus i numerologi.

Samt NAVNE/NUMEROSKOP TOOL hvor du kan se betydningen af dine navne og vibrationer på de forskellige livsområder.

SE DIT PERSONLIGE NUMEROSKOP

HVAD BETYDER DINE NAVNE FOR DIT KÆRLIGHEDSLIV, FAMILIELIV OG KARRIERE?

Få gratis numeroskop tool + online kursus med uddannelsesleder Estel Ehvass.

Du har tilmeldt dig! Hold øje med din indbakke