Vælg en side

NUMEROLOGI OG ASTROLOGI

Numerologi og astrologi er esoteriske visdomssystemer, som begge handler om at afkode menneskers medfødte potentialer, svagheder, styrker og karma. Astrologi arbejder med planeter og numerologi med tal. Men de numerologiske tal har også et himmelsk legeme tilknyttet til dem. Derfor taler de to systemer på mange måder samme sprog.

 • Solen er 1 tallet
 • Månen er 2 tallet
 • Jupiter er 3 tallet
 • Uranus er 4 tallet
 • Merkur er 5 tallet
 • Venus er 6 tallet
 • Neptun er 7 tallet
 • Saturn er 8 tallet
 • Mars er 9 tallet

 

MERE END 4500 ÅR UNDERVEJS

De første horoskoper og tallene 1-9

Tallene 1-9 og de første horoskoper

I oldtidens Ægypten havde tallene arketypiske egenskaber og var knyttet til en guddom eller gudinde. De lige tal var feminine, gudinder og de ulige, maskuline guddomme.

Både viden om Phi og Fibonacci rækken fandtes også allerede i Ægypten. Den blev beskrevet som at Isis (2 tallet) + Osiris (3 tallet) = fik sønnen Horus (5 tallet). Dermed var fibonacci sekvensen sat i gang. I vore dage tillægger vi fibonacci den italienske matematiker med samme navn, men den var allerede brugt i oldtidens Ægypten.
Tallene 1-9 viste samtidigt universets skabelse og var samtidigt grundlæggende arketyper med hver sin “power” – noget som den dag i dag er bevaret i numerologien.

1 står for starten, men også egoet
2 for at se ”duet”, at der er andre end mig
3 for at vækste, i det 1+2 giver et nyt og større resultat
4 for at stille spørgsmål til det man har skabt og måske lave noget om
5 for at forbinde alle andre tal som hele talrækkens centrum
6 for kærligheden som den “lim” der binder alt sammen
7 for det spirituelle eller åndelige aspekt bag materien
8 for at forene det spirituelle med det materielle
9 for afslutningen, fuldendelsen af målet, og at se helheden i alle tallenes vej så cirklen sluttes

Det er interessant at denne forståelse af tallene 1-9 er bevaret så præcis den dag i dag, når man tænker på at den har været så længe som mindst 4.500 år undervejs. Det er også i Ægypten at vi finder nogle af de første fødselshoroskoper, og det er herfra at konceptet om de 12 huse stammer fra.

I Mesopotamien ved vi også at der fandtes horoskoper, og blev brugt mange andre divinationsteknikker. Man tillægger også det oldtidige alfabet CUNEIFORM, at have fået vibrationer eller talværdier tillagt til sig, og på den måde var det noget af den første numerologi.

I Indien findes også både astrologi og numerologi, og den indiske astrologi, jyotish, stammer fra vedaerne som er over 7000 år gamle.

TALMYSTIK

Leiden Papyrus

Værket Leiden Papyrus bekræfter at talmystik blev brugt i Ægypten, i det mindste helt til bage til 2.500 fvt, og sikkert endnu længere tilbage i historien.

Personlighed og skæbne i numerologi og astrologi

Det som de to systemer har tilfælles er at de kan hjælpe og til at forstå os selv, og til at aflæse både egen og andres skæbne, livsvej, talenter, styrker og medfødte karma.

Lad os starte med et af de vigtigste koncepter i begge systemer – hvordan man aflæser personligheden.

SOLTEGNET – PERSONLIGHEDEN ASTROLOGISK

I astrologi beskrives personens grundlæggende personlighed via det stjernetegn, som solen står i når personen fødes. Man kan som bekendt være ”vædder”, være ”vægt” eller ”fisk” osv. Dette hentyder udelukkende til hvor ens sol står. Derudover betyder det også noget om man er født i starten af stjernetegnets periode, eller i slutningen.
Og ikke mindst er der er mange andre planeter i en persons horoskop. Så når vi læser et ugeblads horoskop er det ikke særlig målrettet til den enkelte person.

ASCENDANTEN – DEN YDRE PERSONLIGHED

I astrologi spiller ascendanten ligesom soltegnet en væsentlig rolle for personligheden. Man siger at ascendanten er det andre oftest kan se, og det kan påvirke dit udseende, din attitude og den måde, du interagerer og virker på andre.

Ascendanten er det tegn som findes i horisonten når vi fødes. Derfor ændrer det sig ret hurtigt, så hvis vi er født bare få minutter før eller senere, kan det give os en helt anden ascendant. Ascendanten er også det der afgør hvordan vores huse står (de er en slags livsområder, som horoskopet deles ind i), så hele billedet af vores liv, egenskaber og energier kan ændre sig markant, hvis vores fødselstidspunkt rykkes blot en lille smule.

GRUNDVIBRATIONEN – PERSONLIGHEDEN NUMEROLOGISK

I numerologi beskrives en persons grundlæggende personlighed primært via dagen på måneden, hvor man er født. Man kan være 1’er, 2’er, 3’er, 4’er, 5’er, 6’er, 7’er, 8’er eller 9’er. Men derudover er der også det hele tal, og der er stor forskel på at være født som 1’er den 2., den 10., den 19 eller den 28. 

SKÆBNETALLET – VORES MEDFØDTE TALENTER, KARMA OG LIVSVEJ

På samme måde som vi i astrologi har en ascendant, der komplementerer vores soltegn, så har vi numerologisk et skæbnetal, der fortæller endnu mere om os end vores grundvibration ville gøre alene. Det regnes ud fra vores fulde fødselsdato.

Eksempelvis: 15.11.1984 bliver til 1+5+1+1+1+9+8+4=30/3
Personen her har 30/3 som sit skæbnetal.

Skæbnetallet har at gøre med vores livsvej, og viser også vores karma, talenter, udfordringer og styrker.

ASTROLOGI: PLANETER, HUSE OG TEGN

I astrologi har vi planeter, som befinder sig i bestemte huse og stjernetegn. Planeterne er lige som “skuespillerne” i vores livs film, der hver har en forskellig rolle. Men nogle af dem kan være svækkede, mens andre kan være stærke. Måske er vores Venus, som står for kærlighedslivet, stærk, fordi den står godt i et stjernetegn hvor den føler sig godt tilpas. Den står måske sammen med nogle af de planeter den er “venner” med. Eller omvendt. Den kunne stå i et stjernetegn hvor den ikke føler sig hjemme, og tæt på nogle planeter som den ikke trives så godt med.

På den måde kan alle planeterne og deres indbyrdes relationer, fortælle om hvordan en person er påvirket i alle de forskellige livsområder. Måske har man gode energier på familieområdet, men en del problemer i karrieren, eller omvendt.

NUMEROLOGI: TAL, LIVSOMRÅDER OG DIAMANTER

Tallene fra fødselsdatoen viser de medfødte talenter, styrker og vores medfødte karma. Igen har vi tal som elsker hinanden, nogle som er neutrale over for hinanden, mens andre tal er hvad man kalder “fjender”. Dette betyder blot at man har nogle energier, som først skal lære at tale sammen, men når man lærer det, har man forstået den livslektion, som planeterne repræsenterer. 

NUMEROLOGI OG NAVNESKIFTE

Det specielle ved numerologi er, at vi også har energier der kommer fra navnene – og ikke kun fra vores fødselstidspunkt.

Tallene som dannes af navnene påvirker os også på de forskellige områder af livet, såsom kærlighedsliv, familieliv, karriere, kommunikation, helbred og meget andet.

Men ved at skifte navnet kan vi få nogle nye og bedre energier ind, som skaber harmoni på alle områder af livet, og som hjælper os med at harmonisere de “svære” energier vi har med os fra vores fødselsdato – både astrologisk (fra planeterne som de stod da vi blev født) og numerologisk (tallene i fødselsdatoen). På den måde bliver vi støttet i at udleve alle de tal vi har med os fra vores fødselsdato – vores essens og dybeste potentialer – på den bedst tænkelige måde.

Man kan sige, at numerologien giver os en ny mulighed for at blive styrket, som astrologien ikke har til rådighed. For vi kan jo aldrig ændre på vores fødselsdato og tidspunkt, som vi kan ændre på vores navn, det siger sig selv. Men til gengæld hjælper astrologien os på andre måder, så de to systemer supplerer hinanden rigtig godt.

Som astrolog kan du skabe langt større værdi for dig selv og andre ved også at lære numerologiens kunst. Du bliver omvendt også en langt bedre numerolog, når du kender lidt til astrologi, og både kan aflæse en persons horoskop, og deres numerologiske essens og potentialer.

KODEN TIL AT KOMBINERE NUMEROLOGI OG ASTROLOGI

Når man taler om sammenhængen mellem numerologi og astrologi, må man også sige navnet ”Cheiro”.

Cheiro var en af vor tids største kaldæiske numerologer, men han var også astrolog. Han var nemlig uddannet af mestre i Indien, hvor disse ting hører sammen i systemet der kaldes ”jyotish”, som er et komplekst system af indisk astrologi, vedisk livsvisdom, kaldæisk numerologi, samt viden om krystaller, og det tager mange år at mestre det fulde system.

Koden til at kombinere numerologi og astrologi

CHEIROS SKJULTE VÆRKER

Der findes mange bøger om numerologi skrevet af Cheiro, som man kan finde på biblioteker, boghandlere og på nettet, og de er alle sammen læsbare for begyndere.

Men hvad de fleste ikke ved, er at han også har lavet nogle skjulte værker, som var tilegnet hans elever og folk med særlig interesse i at mestre hans system. Disse værker er ikke tilgængelige for offentligheden, og findes kun i ganske få eksemplarer på verdensplan.

Et af Cheiros skjulte værker handler bl.a. om hvordan man kombinerer den numerologiske og astrologiske læsning. Cheiro underviste denne dybe viden udelukkende til en lille skare af indviede, som det ofte er tilfældet når vi taler om den helt dybe numerologi.

Som nogle af de eneste i verden har vi fået fat i dette sjældne værk. Vi måtte rejse til den anden side af jorden, da ejeren hverken ville kopiere værket, sælge det, eller på anden måde videregive det, så vi var nødt til at troppe op fysisk i hans private bibliotek. Til gengæld kunne vi så få lov at føle os som Indiana Jones på eventyr. I hans bibliotek var enormt mange spændende værker indenfor numerologi, okkultisme og andre spirituelle retninger.

Cheiros skjulte værk forklarer i dybden hvordan man kombinerer viden om astrologi med viden om numerologi, på en måde som han aldrig før har videregivet i sine alment kendte bøger. Det er for komplekst til at vi kan komme ind på det her, men det er noget man bliver introduceret til på uddannelsen til professionel numerolog.

Numerologiens månedsenergi versus det astrologiske stjernetegn

Noget der har skabt forvirring for de fleste numerologer, er hvordan man tolker månedsenergien numerologisk, i kombination med stjernetegnet astrologisk. Det forklarer Cheiro, blandt andre interessante emner, i de skjulte værker.

DYBDE HEALING

KRYSTAL TOOLET I NUMEROLOGIST PRO

Dine personlige krystaller skaber balance i dine medfødte energier fra din fødselsdato. Hvert tal i din fødselsdato symboliserer også en planet, og er energier du har med dig, som påvirker din personlighed, relationer, din karriere og meget mere. Krystallerne kan støtte og heale dine medfødte energier – dine tal og planeter – så de taler bedre sammen. Dermed får du mere harmoni, glæde, grounding, flow og succes i dit liv.

SE DYBERE

ASTRO VIEW I NUMEROLOGIST PRO

Som noget relativt nyt har vi lavet et astro view i software programmet Numerologist PRO.

Her kan du se dit astrologiske setup ud for dit numeroskop. På uddannelsen lærer vores elever, fra hold 7 og frem, at inddrage de vigtige astrologiske komponenter som det oprindeligt er tiltænkt i numerologien.

Denne viden er gået tabt, og de fleste numerologer benytter sig kun af numerologi – ligesom de fleste astrologer kun benytter sig af astrologi. På samme måde var visdommen om krystaller oprindeligt en del af den numerologiske praksis, noget som du også lærer på uddannelsen til professionel numerolog.

VIL DU LÆRE MERE?

Det fulde scope af numerologiens og astrologiens sammenhæng får du på uddannelsen til professionel numerolog.

På masterdelen af numerologiuddannelsen lærer du at bruge de vigtigste astrologiske indflydelser til at se dybere ind i personens numerologiske setup. 

EKSEMPLER PÅ HVORDAN MAN KAN KOMBINERE EN NUMEROLOGISK OG ASTROLOGISK AFLÆSNING

Denne viden er dog primært for dig der allerede kender en smule til astrologi og numerologi, og de vigtigste begreber indenfor begge systemer.

Følgende aflæsninger kan supplere hinanden numerologisk og astrologisk:

 

 • Personligheden: Soltegnet og ascendanten, som kan ses i relation til grundvibrationen og skæbnetallet numerologisk
 • Karrierevejen: MC-IC og ascendanten, som kan ses i relation til dharmalinjen numerologisk
 • Den spirituelle udviklingsvej: Måneknuderne som skal ses i relation til det Psykiske Selvs livstema og søjle numerologisk
 • Karmaen: Lilith og Chiron astrologisk, som skal ses i relation til den numerologiske karma (den aflæses flere steder i det numerologiske setup)

spring med på hold 9
Numerologi- uddannelsen

OBS! Uddannelsen starter 27. januar 2024

Num PRO Uddannelsen er Danmarks største og mest dybdegående numerologiuddannelse, der tager dig med på en faglig, spirituel, og personlig udviklingsrejse over 10 måneder. Du kan deltage online eller live i vores smukke omgivelser med havudsigt i København.

Klik på knappen nedenunder for at se mere om uddannelsen.

SE MERE OM UDDANNELSEN HER

Bliv ekspert inden for de 6 hovedemner:

 • Essens Numerologi
 • Navneskifte Numerologi
 • Forecasting Numerologi
 • Business Numerologi
 • Relations Numerologi
 • Numerologisk Healing

KONTAKT

Numerologerne
CVR 38875361
Lottenborgvej 24
2800 Kgs Lyngby

Ønsker du at booke en session, så skriv til os på sessioner@numerologerne.dk

Ønsker du at høre mere om uddannelsen, så skriv til os på kontakt@numerologerne.dk

BLIV doTERRA PARTNER MED OS

doTERRA er en virkelig god og unik mulighed for at støtte op om sit virke både økonomisk og spirituelt.

Se mere her

VI TILBYDER

 • Klub Numerologist PRO - spændende, månedlig medlemsklub
 • Numerologi uddannelsen
 • Numerologist PRO software system
 • Personlige sessioner
 • Business sessioner
 • Weekendkursus for begyndere
Alle rettigheder tilhører
Numerologerne © 2020

FØLG MED på facebook!  Og få updates om numerologi, superdatoer og forecasts!

GRATIS MINIKURSUS & NAVNE TOOL

Indtast navn og email i felterne og få vores gratis online numerologi kursus i numerologi.

Samt NAVNE/NUMEROSKOP TOOL hvor du kan se betydningen af dine navne og vibrationer på de forskellige livsområder.

SE DIT PERSONLIGE NUMEROSKOP

HVAD BETYDER DINE NAVNE FOR DIT KÆRLIGHEDSLIV, FAMILIELIV OG KARRIERE?

Få gratis numeroskop tool + online kursus med uddannelsesleder Estel Ehvass.

Du har tilmeldt dig! Hold øje med din indbakke