Vælg en side

8TALLET

KARMA - OG UENDELIGHEDSSYMBOLET

8 TALLETS ARKETYPISKE ENERGI

8 tallet er en kompleks energi, som mange føler at de ikke helt forstår, selv hvis de har studeret numerologien længe. Og netop dét er en del af 8’er vibrationen, som indeholder en stor mystik, og er meget modsætningfuld.

8 tallet giver på den ene side styrke og centrering, og på den anden side balance og spiritualitet.
8 tallet er uendelighedssymbolet, som består af to cirkler, og anses for det mest heldige tal i østens tradition. Den øverste cirkel er luftelementet, og den nederste er jordelementet. Det symboliserer vores spirituelle natur og vores materielle natur, ånden og egoet.

8 tallet i balance har adgang til både den spirituelle og den materielle verden og siges derfor at kunne ”skabe himlen på jorden”. I praksis vil det sige at man kan forene grounding, business sans og arbejdsomhed med sine spirituelle evner, kunstneriske/æstetiske sans samt en særlig sans for balance og retfærdighed.

Når 8 tallet er i ubalance flyder energien ikke mellem de to cirkler, og man bliver ”stuck” i den ene verden. Derfor er der to slags 8’ere i ubalance. Dem der er meget spirituelle, men også for flyvske og ikke kan finde deres ståsted i verden. Og dem der er overdrevent materialistiske, egoistiske eller magtsyge, fordi de sidder fast i den nedre, materielle del af 8-tallet.

8 TALLET

Khhyithi Sangkhyaa

Alle tal har nogle indbyggede matematiske love, som er naturgivne, og som symboliserer tallets kræfter.

Matematikken der illustrerer 8 tallet fortæller en historie om hvorfor 8 tallet netop er et symbol på karmaloven.

I den vediske numerologi, som muligvis er den aller ældste form for numerologi, og stadig kan spores i vores nutidige, moderne numerologi kaldes 8 tallets symbolik for Khhyithi Sangkhyaa på sanskrit.

Dette kan oversættes til karmaloven eller loven om tiden – som er to sider af samme sag.

Læg mærke til at når man ganger 8 med et af de andre tal, så vil resultatet forøges, men tværsummerne formindskes.

Dette kaldes “Khhyithi Sangkhyaa” – 8 tallets indbyggede lov om tiden/karma

• 8 x 1 = 8
• 8 x 2 = 16/7
• 8 x 3 = 24/6
• 8 x 4 = 32/5
• 8 x 5 = 40/4
• 8 x 6 = 48/3
• 8 x 7 = 56/2
• 8 x 8 = 64/1

Dette symboliserer TIDEN og KARMALOVEN.

Jo højere et tal vi ganger 8 med, jo lavere bliver resultatets tværsum. Analogien er, at i livet tror vi at vi har mere, jo mere vi får – men glemmer at livet også løber ud netop pga. tiden. 
Vi ”får” flere materielle ting og succes, men vi ”tager” fra noget andet – nemlig vores leveår. Tidsfaktoren kan også forstås som selve karmaloven; at vi er bundet til tiden og ikke har evigt liv.

8 TALLET SOM SYMBOL

8 tallet har som alle andre tal en unik symbolik, som går igen i forskellige kulturer.

Kristendom: 8 tallet symboliserer genfødsel og derfor er døbefonten ottekantet

Kinesisk kultur: 8 symboliserer held og fuldendelsen. Udtalelsen af tallet 8 på kinesisk er ”baat”, mens rigdom udtales ”faat”, og de to ord er tæt forbundet i den kinesiske forståelse af tallet.
I “I CHING” har vi de 8 trigrammer.
I Taoismen er 8 symbol på uendelige muligheder.

GRATIS MINIKURSUS

Indtast navn og email i felterne og få vores gratis online numerologi kursus i numerologi.

Samt NAVNE/NUMEROSKOP TOOL hvor du kan se betydningen af dine navne og vibrationer på de forskellige livsområder.

LÆR NUMEROLOGI!


Trin for trin undervisning med månedlige video og cases og adgang til verdens mest avancerede numerologi software til en pris hvor alle kan være med

SE MERE HER

 

NUMEROLOGI UDDANNELSEN


Danmarks største og mest dybdegående numerologi uddannelse. En faglig, spirituel og personlig udviklingsrejse over 10 måneder, hvor du lærer den oprindelige, numerologi tradition, og bliver indført i særligt dybdegående beregningsmetoder.

SE MERE HER

8 TALLET = UENDELIGHEDSSYMBOLET

8 tallet er også uendelighedssymbolet som, går igen i mange sammenhænge.

Som 8’er person, fx født den 8. i en måned eller på anden måde har man en kraftfuld 8’er energi, og er altid i gang med at bearbejde noget gennem 8 tallets energiform, uendelighedssymbolet – DER ALDRIG STOPPER og kører i en uendelighed. Hvor andre tal har en begyndelse og en slutning, så fortsætter 8 tallet og stopper aldrig.

Uendelighedssymbolet og 8 tallets psykologiske kvaliteter

 • 8 er også det mest arbejdsomme tal, som aldrig giver op, og er kendt for sin styrke og udholdenhed
 • 8 flytter altid energien derhen hvor den skal bruges (kan gå hvor som helst hen, op eller ned, indre eller ydre)
 • 8’eren i balance tænker meget langsigtet samtidigt med hvad er bedst her og nu, og er dermed en god strateg
 • Fysiologisk set så krydser nervebanerne i nakken, ligesom 8 tallet også krydser mellem øvre og nedre cirkel
 • Ida og Pingala: I den vediske filosofi, er Ida og pingala de to slanger, som krydser i nakken og mødes i det tredje øje, som man kender det fra billeder i kundalini yoga
 • Cadusseus: Lægevidenskabens symbol, der bruger samme symbolik med to slanger der mødes

TAL OG PLANETER
8 tallet og Saturn

Alle tal fra 1-9 resonerer med en bestemt planet i vores solsystem.

Derfor er numerologi også nært beslægtet med astrologien. 8 tallet resonerer med planeten Saturn, som også kaldes for ”Skæbneplaneten”.

• Saturn kan ses med alm. kikkert
• Et uforklarligt hexagon, en perfekt geometrisk 6-kant, kan ses på Saturns nordpol
• Saturn består af hydrogen
• Har solsystemets største ringe
• Saturn har 150 måner

8 TALLET HAR ET 6 TAL I SIN MIDTE

Alle tal består faktisk af flere andre tal, da alle tal medvirker i hinandens processer. Når man kigger dybere ind i 8 tallet, fremkommer derfor 6 tallet, som er 8 tallets essens. 6 tallet står for kærlighed.

Hvor mystisk og excentrisk – som 8’eren – er det lige, at der findes et hexagon på planetens nordpol?

RÆKKEN AF TAL FRA 1-9

8 TALLETS SPECIELLE ROLLE

I numerologi er alle tallene fra 1-9 en helhed eller cyklus, som afspejles i alle livets processer. Hvert tal har sin egen rolle og er en del af den samlede cyklus. Uden 1 tallet ville ingenting have en begyndelse, og uden 9 tallet ville der ingen afslutning være.

8 tallets rolle er at skabe balance i den kosmiske harmoni, og skride til handling, efter 7 tallet har tilføjet sin dybe erfaring og indsigt.

8 tallet tilgodeser det øvre og det nedre ligeligt, og på den måde skabes den ultimative BALANCE, inden en cirkel fuldendes med 9 tallet.

Efter 9 tallet vil en cyklus igen starte forfra med 1 tallet, men nu i en ny ”oktav”.
8 står derfor for at opretholde harmonien mellem himmel og jord (ånd og materie) gennem de universelle love.

8 tallets rolle:

 • Regulerer forholdet mellem ånd og materie, det indre og det ydre, og sørger for at der altid er balance
 • Energien flyder konstant mellem 8 tallets to cirkler og skaber balance mellem himmel og jord
 • Står for tiden og karmaloven
 • 8 tallet sørger for at alt i harmoni med de universelle love

OPRYDNING PÅ ALLE PLANER

8 TALLET OG KARMALOVEN

8 tallet er kendt for at være et ”karmatal” – hvad betyder det?

Det er et karmatal fordi at i 8 udligner vi alle de sjælelige lektier fra de tidligere stadier i tallene 1-7. Dette er nødvendigt inden perfektionen nås i 9 – og derfor har 8 tallet mere karma (livslektier som skal nå at blive forstået) med sig i posen end andre tal. Med andre ord er 8 tallet ”generalprøven” inden hele projektet fuldendes med 9 tallet. 

Mennesker født den 8., den 17. eller den 26. i en måned, eller med 8 som skæbnetal, kan derfor opleve at de kommer med en ekstra bagage af dybe livslektier, som skal læres og integreres dybt i deres sjæl. Jo mindre modstand man har på disse lektier, og jo mere villig til altid at tage alt hvad der sker i livet som lektier og styrketests– ikke som en ”straf” – jo nemmere går denne proces.

Jo lettere og hurtigere vil denne læring af sjælelige lektier ske, og 8’eren kan bruge sin erfaring og sjælelige dybde til at skabe noget som har en universel appeal, og en arketypisk effekt på mange mennesker.

UDØDELIGHEDSTALLET

Mennesker med stærk 8’er energi bliver husket

8 tallet kaldes også for UDØDELIGHEDSTALLET. 8 tallets energi skaber et stærkt imprint, som bliver husket af mange – selv efter personen eller projektet, som bærer 8’er energien er borte.

Dette skyldes at 8 tallet skaber i harmoni med de kosmiske love.

Når man tuner ind på 8 tallet og kommer i balance med de kosmiske love som tallet står for, så kan man med 8’er energien skabe noget arketypisk eller UNIVERSELT.
Derfor er mange historiske personer, kendte eller betydningsfulde kunstværker, idéer, lanceringer, organisationer etc. grundlagt på 8’er dage, eller bærer 8 tallet kraftigt i deres navne.

Mit råd til dig i dag er at tune ind på 8 tallet gennem en meditation, så du kan finde 8’er energiens styrke og universelle energi i dig selv.

Vi bærer alle sammen samtlige tal fra 1-9 i os, da tallene er universets byggesten, og står for alle de menneskelige arketyper, livslektioner, egenskaber og livsområder. Hvert tal kan forstærkes og harmoniseres blandt andet gennem meditation, og på den måde kan vi få adgang til de grundlæggende universelle energier i vores eget væsten – uanset hvilken energi vi selv er født under.

MEDITATION PÅ 8 TALLET

energiens flow gennem uendelighedssymbolet

Meditation på 8 tallet. Der ligger en unik visdom og power i de to cirkler, som sammen er uendelighedssymbolet.

Prøv at stille ind på det flow der eksisterer i 8 tallet, hvor energien flyder konstant mellem de to cirkler og mødes på midten.

8 tallets midte kan du projicere visuelt i dit halschakra (vishudda chakra).

Mærk nu hvordan energien flyder som et 8-tal, ned og omkranser dine fødder, og videre op og kranser om dit hoved, sådan at du sætter 8 tallets energi i gang i din egen energetiske krop.

Dette er en måde at få din grounding og styrke i balance med din spiritualitet og ånd, så du kan gå ud og skabe ”himlen på jorden”.

MUSIK FOR AT KOMME I RESONANS MED 8 TALLET

Musikstykket her til venstre er komponeret af den tyske komponist Deuter. Musikken er utroligt smuk, og skaber en effekt, så man nemt kan komme i kontakt med uendelighedssymbolets cirkulære energikredsløb. 

Læg også mærke til de mange cirkulære former i videoen, rent visuelt, som afspejler musikkens bevægelser.

Du kan lytte til det samtidigt med din meditation på uendelighedssymbolets energiflow i kroppen. 


RESONANS PROCES

HVAD FÅR DU UD AF AT TUNE IND PÅ 8’ER ENERGIEN?

Vi kan altid, i et hvilket som helst øjeblik, vælge at tune vores bevidsthed ind på bestemte universelle vibrationer. På den måde optager vi vibrationerne i os.

Evnen til at ”resonere” med vibrationer er noget vi kan træne gennem meditation. Jo mere vi kender en vibration, jo mere kan vi bruge den bevidst, og jo kraftigere bliver signalet som går igennem os.
Vi bliver en fintunet radio, som kan opfange det universelle signal så kraftfuldt, at det kun tager et øjeblik at tune ind på eksempelvis 8’er energien. På den måde kan vi altid – præcis som 8 tallet – gå derhen i vores bevidsthedstilstand, hvor det ud fra øjeblikket er mest harmonisk at være.

Vi er alle “resonatorer”, som går i resonans med energierne i vores omgivelser. Dette sker konstant, men kan være en mere eller mindre bevidst proces.

Vi kan gå i resonans med 8’er energien bevidst, når vi ønsker at styrke:

 • Kunstnerisk eller anden skabelse
 • At kontakte en universel inspiration
 • At handle med styrke, selvtillid og en ustoppelig kraft
 • Guddommeligt integrerede handlinger hvor vi er bevidst om og følger de kosmiske og universelle love
 • Kontakt til vores ambitioner og power på en sund måde til gavn for alle
 • En stærk, spirituel guidance, der kanaliseres ind i den materielle verden og skaber himlen på jorden

KLUB NUMEROLOGIST PRO

SPÆNDENDE NUMEROLOGIKLUB MED MÅNEDLIGE TEMAER

Månedlige video og celebrity cases.
Numerologi software tools der tolker dine personlige energier, dagsenergier og månedsenergier,
bedste dato tool, karmiske forbindelser, husnummer tool, pris tool og meget, meget mere!
Og til en pris hvor alle kan være med!

KONTAKT

Numerologerne
CVR 38875361
Lottenborgvej 24
2800 Kgs Lyngby

Ønsker du at booke en session, så skriv til os på sessioner@numerologerne.dk

Ønsker du at høre mere om uddannelsen, så skriv til os på kontakt@numerologerne.dk

BLIV doTERRA PARTNER MED OS

doTERRA er en virkelig god og unik mulighed for at støtte op om sit virke både økonomisk og spirituelt.

Se mere her

VI TILBYDER

 • Klub Numerologist PRO - spændende, månedlig medlemsklub
 • Numerologi uddannelsen
 • Numerologist PRO software system
 • Personlige sessioner
 • Business sessioner
 • Weekendkursus for begyndere
Alle rettigheder tilhører
Numerologerne © 2020

FØLG MED på facebook!  Og få updates om numerologi, superdatoer og forecasts!

GRATIS MINIKURSUS & NAVNE TOOL

Indtast navn og email i felterne og få vores gratis online numerologi kursus i numerologi.

Samt NAVNE/NUMEROSKOP TOOL hvor du kan se betydningen af dine navne og vibrationer på de forskellige livsområder.

SE DIT PERSONLIGE NUMEROSKOP

HVAD BETYDER DINE NAVNE FOR DIT KÆRLIGHEDSLIV, FAMILIELIV OG KARRIERE?

Få gratis numeroskop tool + online kursus med uddannelsesleder Estel Ehvass.

Du har tilmeldt dig! Hold øje med din indbakke