Vælg en side

HVAD KAN DU BRUGE NUMEROLOGIEN TIL I DIT EGET LIV

Mange tror, at numerologi kun handler om navneskift.
Men der er så meget mere i det end det.

Numerologien er nemlig et utrolig dybt, unikt spirituelt system til at forstå sig selv og andre. Derfor er der også flere og flere, som vælger at tage en hel uddannelse til numerolog – blot for at kunne bruge den i deres eget liv.

I denne artikel vil du få et overblik over 8 spændende hovedemner i numerologien, som du kan bruge til at forbedre dit eget liv, forstå dig selv, dine relationer og booste dit held og succes.

Numerologien kan bl.a. lære dig at:

 

 • Forstå dine medfødte talenter, styrker, livslektioner, karma og potentialer og koder til flow
 • Bruge dine energiperioder til at vide hvornår du er støttet og heldig, og hvornår du skal være mere påpasselig
 • Forstå dine karmiske forbindelser og deres livslektion
 • Forstå andre og få mere harmoniske relationer
 • Vide hvordan du skal kommunikere med forskellige mennesketyper og hvilke energier I påvirker hinanden med
 • Kende dags, måneds- og års energierne så du ved hvornår dine forskellige aktiviteter eller events giver de bedste udfald.
 • Udvikle din intuition og ekspertise i menneskekundskab
 • Få en enorm ekspertise i de forskellige menneskeryper og deres dybeste motivationer
 • Booste dit eget held, glæde, flow og inspiration bl.a. gennem navneskift
 • Booste din virksomhed og forretning gennem business numerologiens metoder

8 MÅDER DU KAN BRUGE NUMEROLOGIEN I DIT EGET LIV

VORES MEDFØDTE TAL

I din fødselsdato kan man se dine største potentialer, livsmission og unikke veje til flow – men også dine faldgruber, svagheder og usikkerheder og hvordan du kan transformere dem til styrker.

ÅRSTALSRÆKKER

Årstalsrækkerne er vores personlige energiperioder der viser måned for måned, hvordan energierne støtter op om fx kærlighedsliv, forretning og karriere, rejser eller nye tiltag – og også hvilke ting vi evt. skal passe på med i en given periode.

DAGSVIBRATIONER

Vores energiperioder dag for dag, kaldes dagsvibrationer, og er gode at kende, hvis du skal holde et vigtigt møde, eller vil forstå hvordan dine energier flyder gennem en dag.

SKÆBNERYTMER

Den bagvedliggende cyklus af år og årtier i vores liv kaldes skæbnerytmer. De viser hvilke år i vores liv, hvor vi kan forvente, at livet tager en helt ny retning.

KARMISKE FORBINDELSER

Vores karmiske forbindelser viser, om vi deler vi vores liv her og nu med nogle, som vi allerede har aftalt at mødes med på sjæleplanet.

VORES RELATIONER

Relationsdiamanter fortæller hvordan energierne flyder mellem to mennesker, og kan fx give nøgler til god kommunikation, og hvordan man undgår de værste faldgruber. Godt at kende i forhold til dine børn, ægtefælle, venner og kollegaer.

GLOBALE ENERGIER

Dagenes, månedernes og årenes energi viser en global/kollektiv udviklingsproces. Når vi lever i harmoni med universets energier bliver vores liv mere harmonisk.

TIDLIGERE LIV

Vores tidligere liv og de imprints vi bringer med ind i dette liv, kan afkodes ud fra en kombination af vores fødselsdato og vores fødenavn.

8 AF NUMEROLOGIENS HOVEDEMNER

Disse 8 hovedemner repræsenterer nogle af de mest powerfulde måder du kan bruge numerologien i dit eget liv.

1. Din medfødte essens
dine unikke potentialer, styrker og udfordringer

I din fødselsdato kan man se dine største potentialer, livsmission og unikke veje til flow – men også dine faldgruber, svagheder og usikkerheder og hvordan du kan transformere dem til styrker.

De numerologiske energier fra 10-99 er energimæssige arketyper, der påvirker os. De fortæller om dine talenter, potentialer, styrker, livslektioner og din unikke livsmission.

Tallene i din fulde fødselsdatos beregning, gør dig bevidst om hvordan du bedst opnår succes, glæde og flow på alle områder af dit liv.
Det er også vigtigt at kende dine medfødte energier, når du skal beslutte dig for hvad du i virkeligheden gerne vil.
Det bliver nemmere at mærke hvilke idéer du skal gå med, når du kender dine medfødte tals natur, fordi du ved hvad der dybest set er mest dig.

Dine medfødte tal kan aflæses både på dit personlige liv og mht. din karriere.

I dine medfødte tal kan bl.a. aflæses:

 • Hvad er din mission og dit kald?
 • Hvad er dine koder til succes?
 • Hvordan følger du bedst livets flow?
 • Hvordan er din udadrettede handlekraft?
 • Hvordan bearbejder du tanker og følelser inden i dig selv?
 • Hvad skal du sigte efter i livet for at få mest mulig held, succes og flow med dig?
 • Hvad er nøglen til at få din livsmission ud i verden?

Aflæsningen af din medfødte essens er dyb, og der kan skrives en hel artikel om hvert eneste af ovenstående punkter.

Der er 99 numerologiske grundtypologier, eller arketyper, og det er ved at kende disse 99 vibrationers betydning i dybden, at du kan afkode ethvert menneskes livsformål, styrker og svagheder.

FORDELEN VED AT KENDE SIN MEDFØDTE ESSENS

De tal du har med dig, er vigtige nøgler til at lære dig selv at kende.
Når du bruger dine medfødte energier bliver du mere dig selv. Du bliver en kanal for de universelle energier, som du er skabt til at være og udleve i dette liv.

Når vi forsøger at være noget andet end det der er vores kerne eller essens, bliver vi mindre. Mindre lykkelige, har mindre flow, mindre succes og mindre glæde.

Når vi bruger de energier vi er skabt til bliver tingene ekstremt lette, glædesfyldte og vi rammer vores genizone og handler ud fra vores indre inspiration.

Vi gør de ting der føles rigtige, og på den halve tid. Vi er effektive, men ”effortless”, så tingene føles nemme og lette.

Når vi er ude af vores essens, og ikke bruge de energier vi er skabt til at bruge, er vi langsomme, træge, stressede, mangler inspiration, mangler handlekraft og vigtigst af alt mangler vi glæde og begejstring i det vi gør.

De vigtigste positioner

Her ser du de vigtigste af energierne i fødselsdatoen, som du lærer at aflæse på uddannelsen til numerolog.

Grundvibrationen
Tallet er vores hovedenergi, vores personlighed og det andre overvejende mærker.

Essenstallene
Tallet viser vores indre udvikling, livslektioner og karma, og hvordan man har det indeni. Det er de briller man ser livet igennem.

Ydre diamant
Tallet viser den energi vi går ud i verden med, og er en nøgle til hvordan vi bedst bruger vores handlekraft i det daglige liv.

Indre diamant
Tallet viser hvordan vi fungerer indadtil og hvordan vores tanker og følelser fungerer.

Dharma linje
Tallet er en vigtig nøgle, og et skill set vi skal vække og bruge, for at kunne udleve vores livsformål.

GVST diamanten
Tallet er sammensmeltningen af vores to vigtigste arketyper, som fortæller hvilke felter og områder af livet, vi kan have mest muligt succes med, vores talenter og læringspotentialer.

Sigtetallet
Hvad vi skal fokusere på for at vække vores højeste potentiale i dette liv.

På numerologiuddannelsen

 

Når vi forstår hvert tal i dybden, plus deres samspil, kan vi afkode vores eget og andres medfødte essens.

På uddannelsen går vi derfor højt op i at lære dig de 99 vibrationers betydning rigtig godt at kende. Du får bøger om tallene på over 350 sider, med masser af eksempler fra virkelighedens verden, kendte personer, samt bøger og film, som gør det let at lære og at huske.

Bøgerne er også er indtalt på lydfil, så du kan lytte til dem igen og igen.

2. Årstalsrækkerne
dine personlige energiperioder måned for måned

Årstalsrækkerne er vores personlige energiperioder, der fortæller hvornår universet støtter eller modarbejder dig i bestemte handlinger, begivenheder og udfald – både her og nu og langt ude i fremtiden.

Når du forstår årstalsrækkerne, forstår du energierne der ligger bagved dit livs begivenheder.

Ifølge numerologien er det årstalsrækkerne som styrer vores livsbegivenheder og skæbne.

De skabes af en kombination mellem vores fødselsdato og navne, og de ændrer sig derfor, når vi skifter navn.

Hvordan bruger du årstalsrækkerne i dit eget liv?

 

Årstalsrækkerne er en slags vejrudsigt over hvad energierne støtter dig i måned for måned.

At kende sine årstalsrækker er som at have en stemme fra universet, der hvisker i ens øre, hvornår de forskellige ting skal gøres og udføres.

Du kan bruge dem som et super effektivt redskab til planlægning af dit liv, når du ved hvad du bliver støttet i og hvornår.

 

Hvad kan du aflæse i din årstalsrække?

Der er 99 numerologiske hovedenergier, som spiller sammen i dine årstalsrækker.

Nogle årstalsrækkeperioder er super gode, og har en høj energi, mens andre perioder har en lav energi.

I årstalsrækkerne kan også ses om vi i en periode har tendens til at være super heldige, eller om vi er i en periode hvor vi skal passe på at tingene ikke går i fisk ved den mindste ting vi glemmer eller er uopmærksomme på.

Man kan også aflæse hvilke livsområder der er energi på lige her og nu.

 

Nogle af de mest almindelige perioder i årstalsrækkerne

 

Rejser og spiritualitet: Her kan du komme i kontakt med udlandet, men også sin intuition, spiritualitet og indre proces

Karriereskift: Her kan du være vågen efter ny uddannelse, nyt job, nye business muligheder

Kærlighedsenergier: Her er der størst mulighed for at blive forelsket, blive gift, blive gravid, og på alle områder ekspandere i kærlighedsliv- og familieliv.

Pengeenergier: Her er det fx godt at investere, købe hus, underskrive kontrakter m.m.

Innovation og kreativitet: Det er fx her du tager i sommerhus og får skrevet en bog, eller du får idéerne til et nyt produkt

Shine og kommunikation: Her har du en super kommunikation og får let opmærksomhed, så hvis du fx vil i medierne eller promovere din nye bog, er det her du skal ud med dine tiltag

Der er også nogle såkaldt svære eller hårde perioder, som vi alle sammen har ind imellem. Her er nogle af de mest almindelige:

Karmisk udrensning: I disse perioder kan du opleve at skulle ind og arbejde med gamle temaer omkring smerte eller frygt.
Brug perioden til at heale de ting der kommer op. Disse perioder er essentielle for at vi kan vokse som mennesker.

Stress og lav energi: Her kan du opleve det som om, at livet kræver mere energi af dig end du har at give. Du kan sørge for gode pauser til at lade op, planlægge weekender der er fri for aftaler, eller skab mulighed for at arbejde hjemmefra.

Misforståelser og tabstal: Her kan der være tab af penge, og risiko for misforståelser i din kommunikation. Her skal du undgå, at skrive de helt store kontrakter under eller købe nyt hus. Vær bevidst om at undgå uklarheder i din kommunikation, og hvis du er det, kan det være en super periode alligevel.

Alle tallene kan vendes til potentialer og styrker, når blot vi forstår hvordan energierne skal bruges.

Der er nogle energier som er lettere at navigere i end andre, men med øvelse og erfaring, kan du komme positivt igennem enhver periode i årstalsrækkerne.

På numerologiuddannelsen

 

Du lærer at se dine vigtigste livsbegivenheder i lyset af dine årstalsrækker i løbet af dit liv.

Du kommer også til at tolke dine egne rækker ude i fremtiden.

Du lærer at forudse globale events via årstalsrækker for personer, virksomheder, lande og meget mere. Vi kigger på aktuelle events fra virkelighedens verden såsom præsidentvalg, global økonomiske kriser, verdenskrige og meget mere.

Vi går højt op i årstalsrække undervisningen, og den fylder derfor også mere end hvad normalt er, på vores uddannelse.

Der er først 3 fulde online moduler om årstalsrækkerne med undervisningsvideo og manualer.

Derefter 3 fulde dages live undervisning i årstalsrækker, hvor du kommer i dybden med cases fra virkelighedens verden og fra dit eget liv.

3. Dagsvibrationerne
Hvordan påvirker energierne dig time for time?

I dagsvibrationerne kan du præcist følge energierne i løbet af din dag, og sågar i løbet af din nat, i form af dine drømme.

Når man skal noget vigtigt, kan man hurtigt tjekke sine dagsvibrationer for at se hvornår man har højest energi, og mest muligt held og støttende vibrationer fra universet.

Ligesom du kan undgå at planlægge vigtige møder på de perioder af dagen, hvor du kan se at der fx er risiko for konflikt eller misforståelser eller din energi er lav.

 

I Business og karriere

Dagsvibrationer kan også være med til at indikere vindere og tabere af konkurrencer. Eller hvem der trækker det længste strå, fx ved et forretningsmøde.

Du kan bevidst lægge dine vigtige aftaler når dine energier er gode, og ultimativt set selvfølgelig, når alle deltageres energier er høje, hvilket skaber den bedste grobund for en win-win situation.

4. Skæbnerytmerne
Forstå dine største livsbegivenheder

Når du kender dine skæbnerytmer kan du se de bagvedliggende mønstre i dit eget liv. Både tilbage i tiden, men også frem i tiden.

Skæbnerytmerne kører nemlig de store mønstre og livstransformationer i løbet af hele dit liv.

Hver gang man har skæbneår, opleves det som om, at et nyt livskapitel åbner sig. Ligesom du sikkert husker tilbage på din skoletid, din uddannelsestid, parforhold eller steder du har boet som bestemte perioder i dit liv.

Ting såsom at man bliver forelsket, gift, skilt, gravid eller får et barn, er helt typisk noget der sker, når man går ind i en ny skæbneperiode – det kalder vi at have ”skæbneår”.

Der er god chance for at dine allerstørste omvæltninger i livet følger dine særlige skæbneår.

Hvornår har du dine skæbneår?

Der er 5 forskellige skæbnerytmer, som fortæller os om vores livsmønstre og karma.

Er du født i en af de 3 Fordoblingsrytmer?

De fleste mennesker har en skæbnerytmer som kører i perioder på 1,2,4,8,7 og 5 år ad gangen. Den tager i alt 27 år at gå igennem, hvorefter man starter forfra.
Disse personer kan føle det som om de lever mange liv i ét enkelt liv, fordi hver enkelte periode repræsenterer et nyt livskapitel.
Du er født i denne rytme, hvis tværsummen af dit fødeår giver 1,2,4,5,7 eller 8. Dine skæbneår varierer så meget, at de er svære at regne ud uden forudgående viden. Men de kan ligge i år der giver 1,2,4,5,7 eller 8 i tværsum.

Er du født i 3-6 rytmen?

Andre følger en 3-6 rytme gennem hele deres liv. Disse mennesker kører efter en mere stabil rytme, hvor de samme to temaer gentager sig i deres liv. Disse personer skifter mellem en periode på 3 år, som primært om at udvikle deres karriere, viden og ståsted i livet (3 tallet). Efterfulgt af en periode på 6 år, som primært handler om og at finde og opbygge de relationer de er ment til at have i dette liv, fx ægtefælle, venner, kæreste, børn osv. (6 tallet).
Du har 3-6 rytmen, hvis tværsummen af dit fødeår giver 3 eller 6. Dine skæbneår ligger i de år der giver 3 eller 6 i tværsum, såsom 2019 og næste gang i 2022.

Er du født i 9er rytmen?

Disse mennesker har kun én periode på 9 år, som altid gentager sig hvert 9. år gennem hele livet.
De kan have nogle store karmiske livslektioner hvert 9. år, og opleve at hele deres liv bliver kastet og i luften og skal op til revurdering.
Du har 9’er rytmen, hvis tværsummen af dit fødeår giver 9 og du vil således have dine skæbneår i alle år der har 9 i tværsum, fx 2016 og næste gang i 2025.

På numerologiuddannelsen

 

På numerologiuddannelsen lærer du at kigge på dit eget liv gennem skæbnerytmerne, så du kan se de bagvedliggende mønstre i dit liv.

Det gør at du får en dyb indsigt i energierne, der styrer hele showet bag scenen.

Du kan også se hvornår de næste store omvæltninger i livet har størst mulighed for at ske, og hvad de kommer til at handle om.

MINI CASE
Aretha Franklins liv I skæbnerytmer

Vigtige personlige livsbegivenheder og store omvæltninger sker oftest i enten første eller sidste år af en ny skæbneperiode.

Aretha Franklin bliver gift 2 gange, bliver skilt 2 gange, får 4 børn, og har flere søskende som går bort før hende.
Som du vil se herunder, finder størstedelen af disse store livstransformerende begivenheder sted, præcis når hun har skæbneår.

Vi har inddelt hendes livsbegivenheder i flg. kategorier:

Giftemål og skilsmisse: Hun bliver gift 2 gange, separeret 2 gange og skilt 2 gange. Alle disse begivenheder foregår i et nyt skæbneår. Undtaget andet ægteskab, hvor hun dog mødte manden første gang i et skæbneår.

Børnefødsler: Hun får 4 børn, og de 3 fødes i et skæbneår.

Dødsfald/sygdom i nærmeste familie: Hun mister sine 2 søstre og en halvbroder til kræft, og sin far – alle går bort når hun har skæbneår.

BØRNEFØDSLER

1955 FØRSTE BARN – FØRSTE ÅR I EN 2 ÅRIG SKÆBNEPERIODE
Som 12 årig får hun sit første barn, sønnen Clarence Franklin 28. januar 1955.

1957 ANDET BARN – FØRSTE ÅR I EN 4 ÅRIG SKÆBNEPERIODE
Som 14 årig får hun sønnen Edward Franklin den 22. januar 1957

1964 – TREDJE BARN – MIDT I EN 8 ÅRIG SKÆBNEPERIODE
Som 22 årig får hun sønnen Teddy Richards i februar

1970 FJERDE BARN – ANDET ÅR I EN 7 ÅRIG SKÆBNEPRIODE – MEN BLIVER DOG GRAVID I 1969 SOM ER SKÆBNEÅR
Som 28 årig får hun sønnen Kecalf Cunningham. Denne gang ramler det ikke ind i et skæbneår, dog blev hun gravid sommeren 1969, som er nyt skæbneår.

HENDES ÆGTESKABER

FØRSTE ÆGTESKAB 1961- FØRSTE ÅR AF 8 ÅRIG OG SKÆNEPERIODE
Som 19 årig bliver hun gift med Theodore “Ted” White
Hun så ham første gang i 1954 – I EN 1 ÅRIG SKÆBNEPERIODE

SEPARATION FRA FØRSTE MAND I 1968 – SIDSTE ÅR AF 8 ÅRIG SKÆBNEPERIODE

SKILSMISSE FRA HAM I 1969 – FØRSTE ÅR AF 7 ÅRIG SKÆBNEPRIODE

ANDET ÆGTESKAB 1978 – MIDT I 5 ÅRIG SKÆBNEPERIODE
Som 36 årig bliver hun gift med sin anden ægtemand Glynn Turman. Denne gang ramler det ikke ind i en skæbneperiode.

SEPARATION FRA HAM I 1982 – FØRSTE ÅR AF 2 ÅRIG SKÆBNEPERIODE

OG SKILSMISSE FRA HAM I 1984 – FØRSTE ÅR AF 4 ÅRIG SKÆBNEPERIODE

DØDSFALD BLANDT NÆRE RELATIONER

SØSTER CAROLYN 1988 – FØRSTE ÅR I 8 ÅRIG SKÆBNEPERIODE
Mister sin yngre søster til brystkræft

SØSTER ERMA 2002 + HALVBRODER – SIDSTE ÅR AF 7 ÅRIG SKÆBNEPERIODE
Mister sin ældste søster og sin halvbroder i 2002.

ARETHA FLYTTER HJEM FOR AT TAGE SIG AF FADEREN 1982 – FØRSTE ÅR AF 2 ÅRIG SKÆBNEPERIODE

FADEREN DØR 1984 – FØRSTE ÅR AF EN 4 ÅRIG SKÆBNEPERIODE

ARETHA FRANKLINS SKÆBNERYTMER

5. Karmiske forbindelser
Hvem er du karmisk forbundet med?

At være karmisk forbundet vil sige, at man allerede på sjæleplanet har aftalt at mødes i dette liv for at lære en bestemt livslektion af hinanden.

Når vi som sjæle vælger at fødes her på jorden, er der en grund til det – nemlig at vi skal lære bestemte livslektioner som del af vores udvikling.

Nogle af disse livslektioner har vi brug for andre mennesker til at lære. Dine karmiske forbindelser findes primært blandt dine nærmeste relationer, såsom forældre, bedsteforældre, børn, kærester, men kan også være mellem tætte venner og veninder.

En karmisk relation har altid et bestemt tema og en række af livslektioner der skal læres. Indtil de er lært, kan relationen fæles som om der er mange ”knuder” der skal løses.

De fleste af os har mindst én karmisk forbindelse blandt vores nære relationer, men det sker også at en person ikke har nogen. I det tilfælde er det ikke noget negativt, det betyder blot at personen har valgt at komme hertil uden præcise forpligtelser i sine relationer, og man kan derfor opleve stor frihed i sine relationer og de valg man tager sammen.

Det sker også at hele familier næsten alle sammen er karmisk forbundet. Her har man typisk nemt ved at trigge på hinanden, på de områder af livet, hvor lektionen endnu ikke er lært.

STÆRKE KARMISKE FORBINDELSER

Du lærer også at finde de ”særligt stærke karmiske forbindelser”. Det er når to personer der, udover at være karmisk forbundet, også har nogle bestemte tal tilfælles, eller har bestemte mønstre mellem deres tal.

Dette ses ofte i familier og springer tit over i led mellem bedsteforældre og børnebørn eller oldebørn.

På numerologiuddannelsen

 

På uddannelsen lærer du at finde dine egne karmiske forbindelser og at afkode deres stærkeste temaer.

Når du ser mønstrene i din egen familie kan du få store aha-oplevelser.

Du lærer også at se forskel på de stærkeste karmiske forbindelser og dem som er mindre stærke.

6. Relationsdiamanten
Hvilke energier påvirker dine relationer?

Relationsdiamanten er et fantastisk værktøj, som gør at du kan se dybt ind i enhver relation, og afkode hvordan energierne spiller sammen på alle områder af deres liv.

I relationsdiamanten kan du fx se:

 • Hvordan er dynamikken mellem personerne i din familie?
 • Hvordan handler to personer bedst sammen for at have succes?
 • Hvordan er de indre energier, følelser og den spirituelle forbindelse mellem dem?
 • Hvilke tests og faldgruber er der for hver relation, og hvad skal man passe på med for at undgå misforståelser?
 • Hvad er nøglen til en ren, klar og kærlig kommunikation?
 • Hvad er nøglen til at finde ind til hinandens essens, hvis det er en tæt relation eller kærlighedsforhold?
 • Hvordan kan relationen kunne bruges bedst muligt, hvis det er en karrieremæssig relation?

Det er også via relationsdiamanten, at man kan aflæse hvad temaerne er i en karmisk relation.

 

FORSTÅ RELATIONER NUMEROLOGISK

Relationsdiamanten er noget du kan bruge til at styrke din kommunikation, skabe harmoniske relationer og blive en ekspert i menneskekundskab – uanset om du vil bruge det i din karriere eller i din egen familie eller personlige liv.

Der er 9 forskellige grundenergier, som er vores personlighed – og 9 forskellige essenstal, som viser vores inderste essens.

De 9 grundenergier og de 9 essental, giver alt 9 x 9 forskellige kombinationer af arketypiske energier, som vi hver især kan have.

Måske er du 1’er med 8’er essens.
Eller du er 4’er med 7’er essens.

Når to personer mødes og begynder at interagere, giver det i alt 9 x 9 x 9 x 9 forskellige potentielle kombinationer af grundenergier og essenstal.

Det giver dyb indsigt og harmoni at vide, hvordan du matcher med de forskellige numerologiske typer, som du vil møde i dit liv.

På numerologiuddannelsen

 

Med relationsdiamanten lærer du at tolke på alle slags relationer i dit liv.

Vi kigger på dit match med forskellige typer som kollegaer, chefer og forretningsforbindelser. Hvilke energier skal du fx gå efter når du vælger dine samarbejdspartnere?
Og hvad er nøglen til en harmonisk kærlighedsrelation?

Vi kigger på den samlede dynamik i din egen familie, og de vigtigste nøgler til at styrke kommunikation, kærlighed og forståelse.

7. Dagsenergierne
planlæg dine events for størst muligt held og flow

Når du kender en dagsenergi kan du udvælge de præcise dage, hvor energierne spiller bedst for bestemte events og begivenheder.

Du står måske og skal arrangere et vigtigt business møde, en spa og hyggedag med dine veninder, eller du skal finde en dato til bryllup eller barnedåb.

Her kan din unikke viden om dagenes energier gøre underværker for hvor positivt udfaldet bliver.

Hele jorden er samtidigt påvirket af dagenes, månedernes og årenes energi. Disse energier viser vores fælles udviklingstemaer som menneskehed.

At tolke dages, måneds og årsenergier er faktisk noget af det nemmeste at lære i numerologien, men samtidigt super fascinerende.

 

Hvad kan du bruge det til?

En dagsenergi giver dig rigtig godt overblik fra dag til dag og måned til måned omkring hvad du skal bruge din energi på.

Du ved hvilke dage der er fine, blide, spirituelle, inspirerede, kreative og nydelsesfulde, og hvilke der er fulde af handlekraft, drive, social aktivitet osv.

På den måde kan du lægge dine events og begivenheder så de matcher dagens overordnede formål.

Og du kan leve dit liv i harmoni med de kosmiske strømninger.

En dags energi kan tolkes på samme måde som et menneskes medfødte energier.

De vigtigste energier er:

 • Grundvibrationen, som symboliserer det dagen handler om.
 • Dagens skæbnetal, som er dagens indre præg eller følelse. Er det fx en stærk eller blid energi, udadvendt eller indadvendt, kreativ, sprudlende eller spirituel.
 • En ydre handlingsdiamant, der viser hvordan vi bedst handler – fx med blidhed, med disciplin, med styrke, med kærlighed osv.
 • En indre diamant, som viser den måde vi mærker dagens indtryk.
 • En dharmalinje, som symboliserer hele månedens energi i det pågældende år.

Enhver dag, måned eller år kan tolkes. Du kan fx læse vores tolkning af 2020.

Link: 2020 numerologisk betydning

Hver dag kan du gratis tjekke vores dagsenergi tool på hjemmesiden og få en energimæssig vejrudsigt, der fortæller hvordan du får mest ud af din dag.

Link: Dagens energi tool

På numerologiuddannelsen

 

Du lærer at tolke og forstå hvordan du får det bedste ud af hver eneste dags unikke potentiale.

Du lærer at finde gode datoer til alt fra bryllupper til store begivenheder indenfor business, festligheder, kulturelle events, huskøb, kontraktunderskrivelse m.m.

8. Tidligere liv
Hvilke dybe imprints har du med dig?

Hvilke energier har du med dig fra dine tidligere liv? Dette kommer vi til på masterdelen af uddannelsen.

Når vi som sjæle vælger at komme til jorden for at leve vores nuværende liv, vælger vi først 3 ting inden vi fødes her på jorden:

 • Vores fødselsdato, som er det unikke imprint af energier, potentialer og livslektioner, som vi fødes med
 • Vores forældre, hvis energier påvirker os i høj grad i hele barndommen og dermed farver vores underbevidsthed
 • Vores fødenavn, som afgiver nogle imprints vi altid vil have med os, selv hvis vi skifter navn senere

Derfor skal vi også kigge på samspillet mellem disse energier, hvis vi vil forstå hvad vi har med os på et essentielt plan.

De tidligere liv kan bl.a. aflæses i fødenumeroskopets årstalsrækker for det første år, hvor forældrene giver os vores fødenavn.

På numerologiuddannelsen

 

Du lærer at se din egen livshistorie i lyset af de dybe imprints du bærer med dig. Når vi fanger essensen af disse energier resulterer det i en stor ”aha” oplevelse. Vores imprints fra tidligere liv er noget der føles så gammelt, at det altid har været der.

EN SELVUDVIKLINGSVEJ
OM AT BLIVE NUMEROLOG

Det var 8 måder du kan bruge numerologien på i dit eget liv.

Alle disse emner, og mere til, kommer du igennem på det 12 måneder lange forløb på Numerologist PRO Uddannelsen.

Uddannelsen er struktureret som en dyb, spirituel udviklingsrejse, hvor du kommer i dybden med dine egne tal og energier på alle tænkelige måder, så du forstår dig selv ud fra alle numerologiens emner.

Jo bedre du kender dine egne medfødte energier og potentialer, jo bedre kan du også hjælpe dine kommende kunder.

Uddannelsen i numerologi er nemlig både for dig der gerne vil leve af numerolog – men er også til dig der vil lære at bruge numerologien i dit eget liv, så du kan skabe mere harmoni, succes og leve ud fra din unikke essens og med den højeste vibration på alle områder af dit liv.

Hvad kan du bruge numerologiuddannelsen til?

KARRIEREMÆSSIGT

 

 • Du kan være professionel numerolog og opbygge din helt egen niche og brand
 • Du kan booste dine kunders succes som business numerolog
 • Du kan bruge numerologien som et ekstra powerfuldt værktøj til at spotte menneskers styrker og svagheder både fysisk, emotionelt og mentalt
 • Du kan skrue op for din intuition og evne til at guide andre som clairvoyant, terapeut eller coach
 • Du kan bruge dine dybe numerologiske menneskekundskaber som ledelsesredskab, til konfliktløsning eller til karriereudvikling, hvis du fx er HR medarbejder, psykolog, coach eller terapeut

PERSONLIGT

 

 • Du vil kende dine medfødte potentialer, talenter, styrker, livslektioner, karma og potentialer i en grad som få mennesker kender sig selv
 • Du vil kende dine medfødte koder til flow og genvejene til at få mere lethed, succes og harmoni i dit liv
 • Du vil kende dine personlige energiperioder og kunne navigere efter dem i livet
 • Du kan planlægge dine events og livsbegivenheder, så de er støttet af dage med mest muligt held og flow
 • Du kan booste dit eget held, glæde, flow og inspiration gennem navneskift
 • Du vil udvikle din intuition i en grad du ikke troede var muligt
 • Du vil få exceptionelle menneskekundskaber og evnen til at aflæse andres dybeste motivationer
 • Du vil forstå dine personlige relationer meget dybere og blive bedre til at skabe harmoni
 • Du styrker din evne til at relatere harmonisk til enhver personlighedstype du møder på din vej

Live og online moduler

 

Vores numerologiuddannelse er specielt designet til at give dig det højeste, faglige niveau, samtidigt med at du kommer i dybden med dine egne tal og personlige proces.

Fordi du lærer en del af den grundlæggende viden gennem online moduler hjemmefra, kan vi starte hver live weekend fra et langt højere niveau i hvert emne.

Og på den måde har vi ekstra tid på at komme i dybden med spændende cases og med dine egne tal.

I ONLINE MODULERNE lærer du FUNDAMENTERNE, såsom:

 

 • Beregningsmetoderne
 • Teorien bag hvert numerologiske emne
 • Grundlæggende tolkning
 • Grundlæggende talbetydninger

Du kan selv teste dig selv i mange af tingene via vores online quizzes. På den måde kan du i ro og mag vide at du forstår og husker det du lærer.

I LIVE WEEKENDERNE kommer vi I DYBDEN GENNEM CASES, såsom:

 

 • Kursisterne kommer igennem deres egne tal, så alle emner forstås med udgangspunkt i din egen proces
 • Vi udvider forståelsen med spændende cases fra virkelighedens verden
 • Vi kigger på kunde cases, celebrity cases, kendte og aktuelle personligheder
 • Eksempler fra vores database på over 100.000 verdenskendte personer indenfor alle slags felter
 • Du får senere i forløbet ”kanin” cases, så du lærer hands on når du skal skifte navne og aflæse numeroskoper

I vores erfaring er samspillet mellem online og live undervisning den allermest effektive måde at indlære på.

spring med på hold 10
Numerologi- uddannelsen

OBS! Uddannelsen starter 10. januar 2025

Num PRO Uddannelsen er Danmarks største og mest dybdegående numerologiuddannelse, der tager dig med på en faglig, spirituel, og personlig udviklingsrejse over 10 måneder. Du kan deltage online eller live i vores smukke omgivelser med havudsigt i København.

Klik på knappen nedenunder for at se mere om uddannelsen.

SE MERE OM UDDANNELSEN HER

Bliv ekspert inden for de 6 hovedemner:

 • Essens Numerologi
 • Navneskifte Numerologi
 • Forecasting Numerologi
 • Business Numerologi
 • Relations Numerologi
 • Numerologisk Healing

KONTAKT

Numerologerne
CVR 38875361
Lottenborgvej 24
2800 Kgs Lyngby

Ønsker du at booke en session, så skriv til os på sessioner@numerologerne.dk

Ønsker du at høre mere om uddannelsen, så skriv til os på kontakt@numerologerne.dk

BLIV doTERRA PARTNER MED OS

doTERRA er en virkelig god og unik mulighed for at støtte op om sit virke både økonomisk og spirituelt.

Se mere her

VI TILBYDER

 • Klub Numerologist PRO - spændende, månedlig medlemsklub
 • Numerologi uddannelsen
 • Numerologist PRO software system
 • Personlige sessioner
 • Business sessioner
 • Weekendkursus for begyndere
Alle rettigheder tilhører
Numerologerne © 2020

FØLG MED på facebook!  Og få updates om numerologi, superdatoer og forecasts!

GRATIS MINIKURSUS & NAVNE TOOL

Indtast navn og email i felterne og få vores gratis online numerologi kursus i numerologi.

Samt NAVNE/NUMEROSKOP TOOL hvor du kan se betydningen af dine navne og vibrationer på de forskellige livsområder.

SE DIT PERSONLIGE NUMEROSKOP

HVAD BETYDER DINE NAVNE FOR DIT KÆRLIGHEDSLIV, FAMILIELIV OG KARRIERE?

Få gratis numeroskop tool + online kursus med uddannelsesleder Estel Ehvass.

Du har tilmeldt dig! Hold øje med din indbakke