Vælg en side

Er Beethoven født den 16. eller 17. December?

NUMEROLOGISK ANALYSE

Eftertidens billede af Beethoven: Dybsindig, genial, kolerisk og temperamentsfuld.

Musikhistorikere har sådan lidt halvofficielt vedtaget, at Beethoven nok havde fødselsdag den 16. December 1770, og derfor er det her at den fejres over hele verden, på tv, i koncertsale m.m.

Men man ved det ikke med sikkerhed.

Vi ved at Beethoven blev døbt den 17. december og det var almindeligt dengang, at man blev døbt dagen efter fødslen.

Men hvis barnet virkede skrøbeligt, ville man ofte for en sikkerheds skyld døbe det samme dag. Altså kan han lige så vel være født den 17. December.

Der findes ingen breve eller dokumenter, som fortæller om det var en 16. eller den 17.

Numerologi kan afkode et menneskers karakteregenskaber ret så præcist, og derfor er det oplagt at kigge på de to mulige fødselsdatoer med numerologiske øjne – og give et bud på den rette fødselsdato.

Så her kommer et numerologisk bud på sagen.

Forskellen på numeroskopet den 16. og den 17.

Den største forskel på de to fødselsdage den 16 og den 17
er Beethovens essenstal og grundenergi. De tal står for hans dybeste personlighed og følelsesliv.

Men forskellen består ikke kun i selve datoen, men i numeroskoperne som helhed.
Specielt den måde han virker på andre i den ydre verden vil være meget forskellig.

Født den 16. er Beethoven en 7’er i grundvibration og styret af 7’er energien som står for menneskelig dybde, spiritualitet og i ubalance kan gøre ham frygtstyret eller nervøs. Født den 17. er Beethoven en 8’er i grundvibration og styret af 8’er energien som står for styrke, spiritualitet, og er noget skæbnesvanger, og i ubalance kan gøre ham meget temperamentsfuld.

Beethovens numeroskoper taget fra software systemet Numerologist PRO

Beethovens numeroskoper taget fra software systemet Numerologist PRO

Født den 17.

17/8

Udødelighedens tal

 

 

Beethoven var både universel, som tallet 17/8 står for, og hans musik bliver i den grad husket så han er blevet udødeliggjort. Beethovens værker bruges i alt fra Hollywood film og opføres stadig i koncertsale verden over – lige fra London til Tokyo, New York og tilbage i Wien, hvor hans symfonier blev uropført i 1800-1824.
Skæbnesvanger musikalsk og personligt – dobbelt 8’er

8 tallet er et skæbnetal, og han var også temmelig temperamentsfuld og skæbnesvanger i sit udtryk, både musikalsk og personligt.

I både hans Grundvibration og Skæbnetal har han 8’er energien i form af tallet 17/8, og i det lægger det at søge ind til essensen og formidle de arketypiske energier videre. Det er noget Beethoven mestrer.
Hans værker indeholder en stor vildskab, skæbnesvangre passager, men også en næsten arketypisk sørgmodighed (tjek fx andensatsens begravelsesmarch i Eroica symfonien).

Det er kontrastfyldt, universelt og skæbnesvangert og med fokus på at afbilde specifikke aketypiske tilstande.
Eroica symfonien handler om tilstanden af heltemod.

Den 9. Symfoni handler om det fællesmenneskelige og broderskab mellem mennesker, ”Alle Menschen werden Brüder”.

Den skønne måneskinssonate blev han inspireret til på en aftentur ved fuldmåne. Blid og smuk er den, ja, men alligevel sniger der sig dramatiske toner ind. I anden satsen skruers der helt op for det skæbnesvangre, præcis som de skjulte følelser fra underbevidstheden for alvor kommer op til overfladen ved fuldmånen.

15/6, 17/8 og 11/2

Følelserne sidder på ærmet

Disse tre tal er opskriften på kunstnerisk sans, kreativet og følsomhed.

Men i ubalanceret numeroskop, som Beethoven havde, gør det at følelserne sidder på ærmet og man kan have meget svært ved at styre sit temperament. 11/2 gør en hypersensitiv og trækker følelserne frem i tallene omkring sig, så de sparker til de dramatiske og dybe følelser i 15/6 og i 17/8.

Med den kombination vil Beethoven have tendens til at blive let irriteret og at fare op.

Den følsomme, sensitive 11/2 og den dramatiske 15/6 i hans årsvibration, prikker til hans stærke 8’er energi, og gør hans følelsesliv til et uregerligt hav, der på få sekunder kan gå fra stille til det vildeste uvejr.

Han får også et 7 tal i sit HC fra sine essenstal, og et ekstra 11/2 i navnenumeroskopet, som gør ham ekstra psykisk påvirket i hans kommunikation udadtil med andre.

8 tallet i ubalance er som en storm af Saturn energi, der hælder uvejr udover omgivelserne.
– Intet under at Beethoven ind imellem fremstod som en naturkatastrofe.

EN KOLERISK MAND

Breve der viser Beethovens temperament

Her ses et brev fra Beethovens kopist (en der renskriver hans værker), Wolanek, hvor han siger op med begrundelsen at han ikke ønsker at blive behandlet som ”en slave” af Beethoven.

Henover brevet har Beethoven i affekt skrevet med store bogstaver under det store kryds:

“Dumme selvoptagede, uhøflige bondetamp”

Og længere nede:

“Således vil jeg omtale en sådan slendrian der stjæler penge fra folk! I stedet vil jeg hive ham ved ørene.”

(Fra Theodore Albrecht bog: ”Letters to Beethoven”)

EN KOLERISK MAND

Rasende på Napoleon

Et andet eksempel på Beethovens temperament kan vi se i partituret til den 3. Symfoni.

Den var oprindeligt tilegnet Napoleon, men da det gik op for Beethoven, at han havde udråbt sig selv til kejser, kradsede han hans navn ud og lavede en flænge i partituret i raseri.

VERDENSEROBREREN

Indflydelsesrig og verdenskendt

Født den 17. vil Beethoven have kombinationen kaldet ”verdenserobreren” i sin ”karriere og brand” aura. Den kombination har mange indflydelsesrige mennesker som virkelig har haft et stort præg på verden og stadig huskes.

Udødelighedens tal er 17/8 og 13/4 står for genialitet og 5 tallet for ekspansion gennem netværk – sammen giver de vækstkoden som kan få en til at gå over i verdenshistorien.

Eksempelvis havde Mozart den også, ligesom Albert Einstein og Michael Jackson havde den.

Jeg har før skrevet om verdenserobrerkombinationen i blogindlægget om Coca Cola (se www.numerologerne.dk/fagblog/coca-cola) og den symboliserer naturens ultimative vækstkode.

VERDENSEROBREREN

Misforstået geni

Verdenserobreren er en enorm energi der er meget ekspansiv og vild, men som samtidigt – i ubalance – kan gøre at man nemt bliver nemt misforstået.

Med hans GV 17/8 som er spotlight tallet, bliver han virkelig lagt mærke til, på både godt og ondt, og det får hans særheder og ekspansive temperament til at stå frem som med en spotlight lampe der lyser på ham.
Ofte blev Beethovens værker heller ikke modtaget særligt godt. Da Eroica symfonien blev uropført lød det fra publikum: “jeg betaler gerne en kreutzer mere, hvis bare det her vil holde op”. Folk syntes det var alt for “langt, larmende og vildt”.

ENS FOR BEGGE NUMEROSKOPER

Frygt, ensomhed og meget selvkritisk

LIVSTEMA 16/7

Frygt og ensomhed

 

I begge numeroskoper har Beethoven 16/7 som livstema, der på denne plads i numeroskopet står for at miste, og føle ensomhed og frygt.

Han var flere gange dybt forelsket i en kvinde, men hver gang gik tingene galt eller blev ikke gengældt, og Beethovn forblev ugift til sin død. Han ønskede dybest set en kone, familie og børn men fik ingen af delene. Han skræmte mange mennesker fra sig med sit temperament, og derfor mistede han dem han havde, eller holdt folk fra sig.

Beetoven mistede også sin hørelse, og allerede som 28 årig satte de første tegn ind.

Men 16/7 har også givet ham noget dybsindighed og eksistentialistisk smerte som han kunne udtrykke gennem sin kunst.

12/3 OG 9 I NEDRE CENTER

Sin egen værste kritiker

 

Tallene i Beethovens solar plexus center viser at han talte hårdt til sig selv og andre, og var ekstremt kritisk overfor sig selv.

Det har han i begge numeroskoper, da det ikke ændres af fødselsdatoen men sidder i navnet. Vi ved at Beethoven var ubarmhjertig som arbejdsgiver, men han har også været det overfor sig selv.

Født den 16.

TAROTKORT TÅRNET

En mere indadvendt og dybsindig natur

Hvis Beethoven var født den 16. ville han have en endnu mere indadvendt natur, og nok være knap så ekspressiv og udtryksfuld.

Tallet 16/7 kaldes tårnet, og er Beethovens grundvibration og skæbnetal i numeroskopet fra den 16. Tallet 16/7 som essenstal er en af de dybeste lektier vi kan få i denne verden, nemlig lektien i transcendens, at alt er evigt og skal tilbage til enheden en dag. Det er en meget spirituel energi pga. 7 tallet som er styret af Neptun.

16/7 er også en energi Beethoven har med sig i begge numeroskoper. Den giver ham en stor dybde og spiritualitet og bidrager til at han kan udtrykke noget eksistentielt og smerteligt på en måde der skaber en slags katharsis for lytteren.

Men født den 16. ville han nok udvise en langt større selvbeherskelse følelsesmæssigt, og have en mere stille fremtoning plus et mere roligt, og måske intellektuelt udtryk, i sin personlighed.

Der er stor kunstnerisk sans også i 16/7 men man ville forvente noget mere stille og indadvendt musik. Noget der ikke var helt så skæbnesvangert som med den arketypiske 8 energi og det stormfulde følelsesregister, som vi netop kender fra Beethoven.

MED 16/7 GRUNDVIBRATION

Mindre indflydelsesrig, men “passer bedre ind”

 

En anden forskel med fødselsdatoen som den 16. er, at Beethoven umiddelbart bliver langt mindre indflydelsesrig, og der er heller ikke tegn på at være kendt for eftertiden. Ikke pga. tallet 16., men fordi han ikke længere hverken har udødelighedens tal eller verdenserobrer energien i sit numeroskop (5-8-13/4).

I begge datoer ligger at han kan blive opfattet som lidt uheldig og klovnet, pga. hans mange 12/3.
Men med numeroskopet fra den 17. vil han samtidigt have en mere ekspansiv energi, som indgyder respekt, men sikkert også noget frygt, med sin verdenserobrer og autoriteten som ligger i de dobbelte 8 taller.

Med numeroskopet fra den 16. vil Beethoven derimod have tendens til at ønske at ”passe ind” og “følge reglerne”.

FOBISK 7’ER ENERGI ELLER KONTRAFOBISK 8’ER ENERGI?

Forskellige reaktioner på frygten

 

Frygten og den eksistentielle smerte er central i begge numeroskoper, fordi livstemaet er 16/7. Men måden at håndtere det på ville være meget forskellig, hvis han er 7’er eller 8’er i grundvibration.

Den 16. giver et numeroskop med tendens til at være frygtstyret, og det viser en mere regelret natur med tendens til at projicere sin frygt ind i kontrollen over hvad omgivelserne skal og ikke skal. Måske en religiøs person der følger visse kodeks og har en vis selvkontrol, som han både føler sig som et offer for, og også gør andre til offer for. Vi ser her en mere fobisk (frygtsom) natur, lidt a la en præst med undertrykte og indestængte følelser.

Med numeroskopet fra den 17. ville han reagere på sin frygt ved at udleve den følelsesmæssigt. Med sin dobbelt 8’er energi fra grundvibration og skæbnetal, går han mere direkte i mod sin frygt med en ”who cares – jeg er Beethoven” attitude. Til gengæld føler han sig meget misforstået, og derfor som et offer, da han konstant risikerer at skræmme andre med sin stærke og vilde energi.

14/5 ELLER 15/6 SOM RYGSØJLETAL?

Løses problemer gennem “mådehold” eller “djævlen”?

 

I numeroskopet fra den 16. har Beethoven tallet 14/5 som hedder “mådehold” (Angel og Temperence) som sin rygsøjle. Rygsøjlen er måden vi går til livets problemer og løser fx konflikter, og der har mådehold og situationsfornemmelse nok ikke være hans mest brugte strategi

I numeroskopet fra den 17. får han derimod tallet 15/6 i sin rygsøjle. Et tal som kaldes “djævlen” og står for at man løser livets problemer gennem sin charme og karisma – i balanceret form – og i et ubalanceret numeroskop igennem dramatiske følelsesudbrud, hvilket forstærker denne tendens i Beethoven yderligere.

Beethovens temperamentsfuldhed, det skæbnesvangre musikalske udtryk, hans indflydelsesrighed, og det at han huskes for eftertiden så mange år efter sin død, passer bedst på numeroskopet fra den 17. December.

Hans symfonier spilles stadig i alt fra Tokyo til Wien og benyttes i alt fra Hollywood produktioner og som hovedværker ved koncerter.

Hvad siger du – fejrer vi ham den 16. eller 17. December?

Jeg fejrer ham i dag ☺

Estel Ehvass

FRIHED, LIGHED OG BRODERSKAB

Beethovens 9. symfoni

Beethoven var vild med den franske revolutions idealer. An die Freude (Schillers digt) fra den 9. Symfoni, handler om broderskab mellem mennesker og på tværs af landegrænser. Denne fascination af en ideel verden med fred og kærlighed mellem mennesker, er typisk både for 7’er energien og for 17/8 energien.

Musikken findes i et væld af variationer på youtube. Lige fra prominente koncertsale til flashmob’s og en version med 10.000 japanske korsangere.

An die Freude

Freude, schöner Götterfunken
Tochter aus Elysium,
Wir betreten feuertrunken,
Himmlische, dein Heiligtum!
Deine Zauber binden wieder
Was die Mode streng geteilt;
Alle Menschen werden Brüder,
Wo dein sanfter Flügel weilt

Til glæden

Glæde, smukke gnist fra Gud
Datter af Elysium
Vi møder, indhyllet i flammer
Dit himmelske rige
Din kraft binder igen sammen
Hvad vanens magt har strengt opdelt
Alle mennesker bliver brødre
Hvor dine blide vinger bredes ud

(egen fri oversættelse)

KLUB NUMEROLOGIST PRO

SPÆNDENDE NUMEROLOGIKLUB MED MÅNEDLIGE TEMAER

Månedlige video og celebrity cases.
Numerologi software tools der tolker dine personlige energier, dagsenergier og månedsenergier,
bedste dato tool, karmiske forbindelser, husnummer tool, pris tool og meget, meget mere!
Og til en pris hvor alle kan være med!

KONTAKT

Numerologerne
CVR 38875361
Lottenborgvej 24
2800 Kgs Lyngby

Ønsker du at booke en session, så skriv til os på sessioner@numerologerne.dk

Ønsker du at høre mere om uddannelsen, så skriv til os på kontakt@numerologerne.dk

BLIV doTERRA PARTNER MED OS

doTERRA er en virkelig god og unik mulighed for at støtte op om sit virke både økonomisk og spirituelt.

Se mere her

VI TILBYDER

  • Klub Numerologist PRO - spændende, månedlig medlemsklub
  • Numerologi uddannelsen
  • Numerologist PRO software system
  • Personlige sessioner
  • Business sessioner
  • Weekendkursus for begyndere
Alle rettigheder tilhører
Numerologerne © 2020

FØLG MED på facebook!  Og få updates om numerologi, superdatoer og forecasts!

GRATIS MINIKURSUS & NAVNE TOOL

Indtast navn og email i felterne og få vores gratis online numerologi kursus i numerologi.

Samt NAVNE/NUMEROSKOP TOOL hvor du kan se betydningen af dine navne og vibrationer på de forskellige livsområder.

SE DIT PERSONLIGE NUMEROSKOP

HVAD BETYDER DINE NAVNE FOR DIT KÆRLIGHEDSLIV, FAMILIELIV OG KARRIERE?

Få gratis numeroskop tool + online kursus med uddannelsesleder Estel Ehvass.

Du har tilmeldt dig! Hold øje med din indbakke