Vælg en side

DE 7 SPIRITUELLE SØJLER I NUMEROLOGISK LIVSVISDOM

I de gamle numerologiske kilder kan man finde en del information om det livssyn og de spirituelle principper, som ligger til grund for numerologien.

Mange af de mest essentielle punkter deler numerologien med den alkymistiske tradition, som stammer tilbage fra oldtidens Ægypten og Grækenland, men også med livssynet der ligger gemt i yoga, og med enneagrammet som stammer fra sufismen.

Man kan også sige, at mange moderne spirituelle lærere der findes i dag, også underviser ud fra mange af de samme principper.

Vi har valgt 7 af de vigtigste spirituelle livsvisdoms principper fra numerologien ud, som du kan læse om her i artiklen.

1. Du har et livsformål

Numerologien fortæller, at alle mennesker har et livsformål, en særlig kontrakt på sjæleplanet, som gennem hele livet vil være en ledesnor der fører os hen i mod et bestemt formål.

Mange mennesker ved godt, at de har et bestemt livsformål, men mange er ikke i kontakt med det, mens atter andre slet ikke anerkender at de har et livsformål.

Hvordan fungerer det så i praksis? Vores dybe underbevidsthed og højere selv kontakter os og sender os beskeder gennem vores drømme, intuitioner og inderste længsler. Vores unikke livsmission hvisker til os, som vores drivkraft hen mod de ting vi er interesserede i og ønsker os, samt de evner vi er født med og tilegner os igennem vores liv.

Det er altså kombinationen af det vi elsker, og vores unikke talenter – alt det vi på en eller anden måde er gode til.

Når vi ikke kender, eller ikke lever i overensstemmelse med vores livsformål, føles livet tilfældigt og kaotisk.

Vi har måske en fornemmelse af, at der er mere i livet, end det vi har, men vi kan ikke sætte ord på eller billeder, og det forbliver som en mavefornemmelse, at der mangler noget.

Dette er faktisk ganske naturligt og en af livets grundbetingelser. En af de store grunde til, at vi inkarnerer på dette fysiske plan, er netop at afsløre det store mysterium om, hvem vi er, hvorfor vi er her, og hvad det er, vi er her for at gøre – og indtil vi aktivt begynder at stille de rigtige spørgsmål og forbinde os til vores sjæl – vil følelsen af, at der er noget der mangler, altid være der.

Man kan sige at selve livet handler om at tage hul på det store mysterium om hvem vi er, hvorfor vi er her og hvad vi skal.

Indtil vi tager hul på det, kan vi føle at vi rejser gennem livet i blinde.

Når først du kender dine tal er de en rettesnor til at du finder ud af hvordan du vil bruge dem specifikt. Tallene er en rettesnor, et kort, en guidance du kan bruge.

2. Du har en essens

I århundreder har man søgt fællesnævnere for bedre at forstå de kræfter, der former den menneskelige personlighed. Talrige redskaber til indsigt fra både psykologiske og mystiske traditioner, er dukket op på forskellige tidspunkter og i forskellige kulturer. Numerologien er et af de mest powerfulde systemer til at beskrive menneskers personlighed via arketyper.

Alle disse metoder og kortlægninger over den menneskelige bevidsthed repræsenterer vores forsøg på at demonstrere, at vores univers og vores psyker ikke er tilfældige eller kaotiske, men har en vis struktur og orden.

Numerologi viser en klar, objektiv metode til at forstå vores psyke i forhold til universet og bringe os klarhed over vores livsformål.

Alle tallene vi har med os er som toner i en symfoni og hver især udlever vi disse energier på vores unikke måde.

Vi kan sagtens have den samme fødselsdato og det samme navn som en anden person på jorden, men måden vi udlever disse energier er vores unikke måde.

Et andet personlighedssystem fra oldtiden som kan nævnes, er enneagrammet, som stammer fra den esoteriske, sufisme tradition.

Her deles mennesker ind efter 9 grundtyper, hvor hvert tal på mange måder overlapper med de ´numerologiske grundenergier (dagen på måneden man er født).

På samme måde er der mange som er 1’er, eller 8’ere i følge enneagrammet, men de personer vil ikke være helt ens – de vil dele en arketypisk grundlæggende energi i deres personlighedsstruktur og dele visse fællestræk.

Numerologi (og astrologi) er de mest komplekse personlighedssystemer, da de viser et ”mix” mellem flere forskellige arketyper. I stedet for at vi kun er et enkelt tal, viser de hvordan vi hver især blender de 9 grundfarver til vores helt eget, unikke kosmiske maleri, med masser af forskellige farvenuancer.

Tallene 1-9 er et holografisk billede af universet hvor hvert tal fra 1-9 afspejler et bestemt bevidsthedsudvikling i processen. Denne idé om  tallene som arketypiske energier, stammer helt tilbage fra oldtidens Ægypten hvor tallene blev brugt til at beskrive universets skabelsesprocesser, og samtidigt stod for en arketypisk grundenergi, beskrevet i form af en gud eller gudinde med hver deres særlige kvaliteter og evner.

Universet er holografisk i sin natur, hvor hver del afspejler og indeholder helheden, og hvor den enkelte psyke passer ind i et større ordensmønster.

Vores talsystem er det perfekte mikrokosmos, der fungerer som spejlbillede af makrokosmos – universet.

Talsystemet fortsætter opad i en uendelighed, men uanset hvor stort tallet er så er tværsummen af alle tal altid 1-9, hvilket viser at universet er både cyklisk – men vokser som et spiral på samme tid. Tallene og den forunderlige tværsumsmatematik viser hvordan vores univers kan være stabil og cyklisk, men spiralformet, dynamisk og udviklende på et og samme tid.

3. Du har en sjæl

Sjælen er den dybeste visdomskerne, og den samlede hukommelse af alle dine inkarnationer. Stort set alle spirituelle visdomssystemer arbejder med begrebet ”sjæl”, i form af noget evigt og transcendent der ligger dybt i os, selvom det selvfølgelig kaldes forskellige ting.

Din sjæl er tidløs og har adgang til alle dine inkarnationer. Hvad du gjorde for flere hundreder af år siden i en tidligere inkarnation, og hvad du gør i en inkarnation om flere hundrede år, påvirker dig her og nu. I dag er videnskaben sågar begyndt at fortælle os at fortid og fremtid er illusioner, set fra vores begrænsede perspektiv, og at både fortid og fremtid eksisterer simultant og påvirker os i det der i fysikken kaldes for feedback loops. I følge den dybeste spirituelle visdom er vores sjæle alle derfor forbundet til det samme guddommelige netværk. At vi er del af et kosmisk netværk, og på denne måde er èt på sjæleplanet, er noget man finder i stort set alle spirituelle visdomssystemer.

Mange spirituelle visdomskilder beskriver sjælens rejse på denne måde:

I starten var det guddommelige, eller den højeste bevidsthed, alt der eksisterede. Men med tiden begynder den guddommelige bevidsthed at længes efter selvindsigt. Derfor bliver det ene til de mange, enheden bliver til mangfoldigheden. Evigheden uden tid, bliver til tiden der udfolder sig. For at lære sig selv at kende deler den guddommelige bevidsthed sig op i uendelig mange sjæle. Sjælene sendes ud i universet så det guddommelige kan finde hjem til sig selv igen, ved at lære igennem de individuelle sjæles læringsprocessen. Derfor inkarnerer du igen og igen, og ved hver inkarnation lærer du vigtige livslektioner.

4. Du er på vejen til toppen af dit bjerg

Vores vej i livet kan symboliseres som en bjergsti, der fører til et toppen af et bjerg. Når vi når toppen indtræffer et nyt niveau af indre frihed, som i mange traditioner kaldes transcendens eller frigørelse, fx moksha, samadhi m.m.

At se vores livs rejse som en bjergsti er en værdifuld sammenligning, fordi den fortæller os, at rejsen ikke altid er let!

Nogle dele af stien er stejle, så man må holde tungen lige i munden, nogle er lette og behagelige, og nogle er særligt smukke. At stå over for udfordringer er indgroet i vores eksistens, og for at klare de vanskelige dele af stien har vi brug for mod, beslutsomhed og visdom.

Men en ting står klart – ligger det i kortene at vi opdager numerologien og opdager meningen bag vores tal OG vælger bevidst og fuld af kærlighed og power at følge vores højeste livsformåls kald, så vil universet hjælpe os på alle mulige måder gennem tegn og synkroniciteter. De rette muligheder, mennesker og situationer vil præsentere sig for os – og vejen op til toppen af bjerget vil blive til en magisk rejse.

Når vi så en dag endelig når til toppen finder vi ud af at vi kan fortsætte – vi kan transcendere – fordi det dybeste formål med livet er vejen OPAD. Sjælen søger altid opad, søger altid tilbage til enhed, eller hvad de fleste spirituelle traditioner kalder for en slags guddommelig frigørelsesproces. I numerologien er dette repræsenteret ved det niveau, hvor vi er helt frie, og med vores bevidstheds kraft kan tune ind i hvert eneste tal, som en universel arketypisk energi.

Dette niveau er gået tabt i alle nyere numerologiske kilder, men kan findes i kabbalah traditionen, som numeroskopet har fælles ophav med, nemlig via den hellige geometri der ligger til grund for livets træ.

“Read the signs!” – som man siger på engelsk

5. Du har både skæbne og fri vilje

Ifølge numerologien, er det at opnå vores livsformål repræsenteret ved at nå toppen af bjerget, mens tallene i vores fødselsdato viser selve vejen. Vi har alle en skæbne – et bjerg som vi skal besejre. Men vi har også en FRI VILJE der gør at vi kan bestemme TEMPOET.

Vi kan nogle gange stoppe op for at hvile os, inden vi går videre.

Mange giver op undervejs og affinder sig med at blive der hvor de er for en tid.

Vi har FRI VILJE, så hvordan du vælger at bestige din vej er helt op til dig.

Men bjerget vil ikke gå væk, fordi du ikke har lyst til at bestige det. Du kan udsætte det, vælge at ignorere det eller vælge at tilbringe dine dage i dalen. Men i sidste ende bliver du nødt til at bestige det, fordi bjerget er din skæbne og livet vil blive ved med at udfordre dig til at bestige det.

Numerologisk set kan vi sige, at hvis det ikke lykkes os at klatre til toppen af bjerget i dette liv, inkarnerer vi igen med de samme tal og livsudfordringer, som vi så skal gå igennem igen.

6. Du har en bestemt karma

Karma er den bagage vi bringer med os fra vores tidligere handlinger og tidligere liv. Numerologisk ses vores karma primært i vores skæbnetal og grundvibration, men også i vores fødenavn. Derudover har vi noget karma som ligger bundet i VORES KARMISKE FORBINDELSER, som er de mennesker i vores liv som vi har aftalt at mødes med i dette liv på sjæleplanet, for at få løst en særlig udfordring. Dette er alt sammen del af vores medfødte karma.

Har man positiv karma, har man dermed ikke meget bagage og kan nemmere løbe op ad bjergstien. Det svarer til at have en let rygsæk på. Har man negativ karma svarer det til at man starter rejsen med stor og tung bagage, som man slæber og hiver med sig op ad bjergstien.

I en af vores kommende artikler kommer vi mere ind på karma – om de 4 slags karma og hvordan du skal tænke på det.

Men en ting står klart – karma er i sin essens noget positivt, en universel kraft symboliseret ved 8 tallets energi, som sørger for at vi altid udvikler os. Så universet, som grundlæggende er godt, vil altid hjælpe os på alle mulige måder gennem tegn og synkroniciteter. De rette muligheder, mennesker og situationer vil præsentere sig for os, så vi kan få lært vores lektier, og brændt eller høstet vores karma.

7. Dine tal viser din rejse og udviklingsvej

Tallene i vores fødselsdato fortæller om den specifikke rejse, vi står overfor. Af særlig betydning er din grundvibration (dagen på måneden, du er født), der repræsenterer din ydre personlighedsarketype. Samt skæbnetallene (som er alle cifrene i din fulde fødselsdato lagt sammen) som viser den dybeste lektie du skal lære i denne inkarnation. Det er de to vigtigste tal, men samlet  fortæller alle dine tal dig om det bjerg, som du blev født til at bestige.

Energierne for hvert af de primære tal er:

1) Vindermentalitet, kreativitet og selvtillid
2) Følsomhed, samarbejde og balance
3) Ekspansion og selvudtryk
4) Stabilitet, originalitet og proces
5) Frihed og disciplin
6) Kærlighed og accept
7) Tillid og åbenhed
8) Overflod, ansvar og styrke
9) Integritet og visdom

0) Indre gaver og forbindelse til kosmos

Der er 4 udviklingstrin til at komme i kontakt med dit livsformål

1
Vi anerkender ikke at vi har et livsformål og tænker måske heller ikke videre over det.
2
Vi ved teoretisk set, at vi har et livsformål, men kan ikke komme i kontakt med det og det kan føles som en stor smerte og længsel.
3
Vi begynder at lytte til vores livsformål fra vores sjæls kalden, og finder gradvist vejen til det, måske gennem numerologi eller andre spirituelle visdomssystemer.
4
Vi udlever fuldt ud vores livsformål, og forstår i processen, at selve livsformålet ikke er en konkret ”ting” men mere noget der er dynamisk, og som endda kan skifte på det ydre plan – men som er del af en ”essens” vi bærer med os.

spring med på hold 10
Numerologi- uddannelsen

OBS! Uddannelsen starter 10. januar 2025

Num PRO Uddannelsen er Danmarks største og mest dybdegående numerologiuddannelse, der tager dig med på en faglig, spirituel, og personlig udviklingsrejse over 10 måneder. Du kan deltage online eller live i vores smukke omgivelser med havudsigt i København.

Klik på knappen nedenunder for at se mere om uddannelsen.

SE MERE OM UDDANNELSEN HER

Bliv ekspert inden for de 6 hovedemner:

 • Essens Numerologi
 • Navneskifte Numerologi
 • Forecasting Numerologi
 • Business Numerologi
 • Relations Numerologi
 • Numerologisk Healing

KONTAKT

Numerologerne
CVR 38875361
Lottenborgvej 24
2800 Kgs Lyngby

Ønsker du at booke en session, så skriv til os på sessioner@numerologerne.dk

Ønsker du at høre mere om uddannelsen, så skriv til os på kontakt@numerologerne.dk

BLIV doTERRA PARTNER MED OS

doTERRA er en virkelig god og unik mulighed for at støtte op om sit virke både økonomisk og spirituelt.

Se mere her

VI TILBYDER

 • Klub Numerologist PRO - spændende, månedlig medlemsklub
 • Numerologi uddannelsen
 • Numerologist PRO software system
 • Personlige sessioner
 • Business sessioner
 • Weekendkursus for begyndere
Alle rettigheder tilhører
Numerologerne © 2020

FØLG MED på facebook!  Og få updates om numerologi, superdatoer og forecasts!

GRATIS MINIKURSUS & NAVNE TOOL

Indtast navn og email i felterne og få vores gratis online numerologi kursus i numerologi.

Samt NAVNE/NUMEROSKOP TOOL hvor du kan se betydningen af dine navne og vibrationer på de forskellige livsområder.

SE DIT PERSONLIGE NUMEROSKOP

HVAD BETYDER DINE NAVNE FOR DIT KÆRLIGHEDSLIV, FAMILIELIV OG KARRIERE?

Få gratis numeroskop tool + online kursus med uddannelsesleder Estel Ehvass.

Du har tilmeldt dig! Hold øje med din indbakke