Vælg en side

2024 – ET NUMEROLOGISK 8’ER ÅR

8-tallet bærer løfter om enorm succes og “den ultimative høst” af frugterne fra alt det, vi hidtil har sået – for dem, der gør det indre og ydre arbejde, der kræves. Året styret af 8 inspirerer os til at rydde op i vores vores karma og retter vores opmærksomhed mod opbygningen af personlig indflydelse, indre autoritet og styrkelse af selvtilliden. Tap ind i 8-tallets power og få et fantastisk år.

8 TING DU SKAL GØRE I 2024
FOR AT TAPPE IND I 8-TALLETS ENERGI OG OPTIMERE DIN SUCCES

Numerolog Estel Ehvass er uddannelsesleder på danmarks største numerologi uddannelse, og er skaber af Numerologist PRO software programmet.
2024 vibrerer med den kraftfulde energi fra 8-tallet, der giver et fokus på vækst, succes og ligevægt. Det er en tid til at omfavne vores iboende styrke, bruge vores indre selvdisciplin, tænke langsigtet hen imod at realisere vores ambitioner, mål og drømme, samt heale gamle traumer og brænde vores karma. Lad os se på hvordan vi bevidst kan tappe ind i energien fra 8’er året og få det meste ud af 2024.

1. SATURNS INDFLYDELSE:
Langsigtet tænkning og disciplin

Saturn, med sine smukke ringe, symboliserer struktur og disciplin, langsigtede mål og vedholdenhed. Saturn resonerer med jordelementet og giver os indre stabilitet, modstandskraft, robusthed og udholdenhed, så vi kan arbejde stabilt og vedholdende hen i mod at blive den version af os selv, vi er skabt til at være, og bringe vores fulde livsmission ind i verden til gavn for alle.

Handlingstrin til at vække viben:

LAV EN LANGSIGTET PLAN: Forestil dig din fremtid. Hvad er dine ambitioner for næste år, og også for de næste fem år frem? Opdel disse i handlingsrettede trin – årligt, månedligt og ugentligt – for at guide dig selv på din egen vej med klarhed. Finjuster denne plan løbende.

DISCIPLIN I DAGLIGDAGEN: Følg op på dine mål ved at lave en daglig rutine, der afspejler dine værdier og gradvist leder dig mod dine mål.

DAGLIG REFLEKSION: Gør det til en vane at afrunde hver dag med en indre refleksion for at skabe forbindelse med dit højere selv og opnå et bredere, mere opløftende perspektiv fra din sjæl. Forestil dig, at hver dag er en perle i en kontinuerlig række, der sammen danner en smuk og meningsfuldt livskæde.

2. FIND DIN POWER:
Omfavn din styrke og robusthed

8-tallet står for en robust og modstandsdygtig personlighed, og 8’er energien i året er en invitation til os til at tappe ind i vores unikke indre styrke.

Handlingstrin til at vække viben:

MENTAL ROBUSTHED: Inkorporer daglige bekræftelser og meditation. Disse praksisser fremmer fokus og modstandskraft, og giver dig mulighed for at møde livets udfordringer med ynde og mod.

IDENTIFICER DINE UDFORDRINGER: Går du og siger ting til dig selv, som får dig til at være fanget i en negativ spiral? Forsøg at identificere dem, og skab en modgift. Siger du fx: ”Åh, jeg har ingen tid til mig selv”. Så erstat det med: ”Jeg er god til at skabe tid til mig selv”. Lyt til hvad du selv siger af negative udsagn, og erstat dem med det tilsvarende positive.

3. BALANCE:
Harmoni mellem den materielle og spirituelle side af livet

For mange mennesker eksisterer der en markant kløft mellem det materielle og det åndelige i livet, hvor man ophøjer og overfokuserer på den ene og negligerer den anden. Dog opfordrer 8’ernes energi os til at integrere og værdsætte begge sider. At finde balancen mellem de materielle og åndelige aspekter er essentielt for at udnytte 8-tallets potentiale.

Start med at omfavne fundamentale elementer fra begge sfærer; vedligehold dine finanser samtidig med at du fordyber dig i en spirituel praksis. Ved at gøre dette vil du hurtigt mærke, hvordan resonansloven arbejder for at flette disse to verdener sammen på utallige måder, hvilket kan helbrede og forene denne splittelse permanent.

Handlingstrin til at vække viben:

PERSONLIGE FINANSER: Administrer dine ressourcer klogt. Tildel midler til opsparing, investeringer og personlig vækst. Vær opmærksom på dine udgifter, og sørg for økonomisk sundhed og frihed.

SPIRITUEL PRAKSIS: Skab en regelmæssige praksis, der grounder og centrerer dig i dig selv, og løfter din personlige vibration og bevidsthed til nye højder. Det kan være yoga, meditation eller at tilbringe stille øjeblikke i naturen, genskabe forbindelsen til jorden og dig selv.

4. AUTORITET:
Lederskab og Indflydelse

Energien fra 8 favoriserer ledelse og autoritet. I år er et godt tidspunkt til at søge større indflydelse, eller tage nye skridt i din karriere. Når du tager nogle få skridt i denne retning, guider 8’er energien dig let videre, og gennem loven om resonans vil du tiltrække mere af det, du gør.

Handlingstrin til at vække viben:

LEDERROLLE: Søg lederskabsmuligheder i dit arbejde eller samfund. Led projekter, initiativer eller teams med en vision om empowerment og samarbejde. Du kan også dyrke et netværk af støttende og inspirerende individer. Du kan deltage i workshops, seminarer eller onlinemøder, der matcher til dine professionelle forhåbninger.

SELVLEDERSKAB: Vi er alle ledere uanset om det er en del af vores jobtitel, da alle områder af vores liv – personligt og professionelt – kræver lederskab. Tag et kig på dig selv for at udforske hvordan du leder dig selv. Hvordan er dit lederskab i dit eget liv? I din familie og overfor din børn? I forhold til din diæt, sundhed og krop? Osv. Gå de forskellige områder af dit liv igennem, og mærk hvordan det står til med dit lederskab på de forskellige niveauer.

5. TILGIVELSE:
Healing og traumeforløsning

Mange ting vi gør, som ikke tjener os, stammer fra traumer. Selv ”små ting” eller oplevelser i barndommen, der ikke er blevet bearbejdet korrekt, kan have stor indflydelse på os som voksne og have skabt uhensigtsmæssige tankemønstre og følelsesmæssige riller, vi kører i ring i.

Handlingstrin til at vække viben:

TILGIVELSES PRAKSIS: Dyrk tilgivelse, både for dig selv og andre. Reflekter over fortidens problematikker i dine relationer med medfølelse og slip dem, du har behov for at tilgive, hvilket vil frigøre dit hjerte og sind.

TRAUMEFORLØSNING: Find måder du kan identificere og opløse gamle traumer på. At heale traumer er også en måde at brænde sin karma.

6. FÆRDIGHEDER:
Konkrete skills og selvtillid

At udvikle og forbedre nye færdigheder er en rejse, der ikke kun øger vores kompetencer, men også vores selvtillid. Når vi lærer og mestrer nye evner, giver det en følelse af bedrift og selvforståelse, hvilket er transformerende og styrkende. Denne voksende selvtillid er et direkte resultat af vores vedholdende indsats og de overvundne udfordringer. Det er en cyklus, hvor hver ny færdighed ikke kun øger vores praktiske evner, men også vores tro på egne evner. Dette afspejler en harmonisk balance mellem Saturns principper om tålmodighed og vedholdenhed og 8-tallets fokus på struktur og vækst. I denne proces bliver vi ikke kun dygtigere, men også mere bevidste og målrettede, klar til fremtidens udfordringer med en dyb, indre styrke og fornyet visdom.

Handlingstrin til at vække viben:

FÆRDIGHEDSUDVIKLING: Identificer en færdighed, der stemmer overens med dine mål. Det kan være at forbedre din kommunikation, lære et nyt sprog eller følge et fagligt eller personligt udviklingskursus. Dediker tid til at vokse og udmærke dig gennem at lære en eller flere nye skills.

7. RETNING:
Kend din livsmission og udfold den

Vores mission er at blande vores åndelige visdom med praktiske handlinger, lære og vokse fra livets lektier. Men vi har hver især en unik måde at gøre dette på, og der er brug for hver enkeltes take.

Handlingstrin til at vække viben:

MEDITER OVER DIN LIVSMISSION: Filosofer over hvad du gerne vil bidrage med til menneskeheden. Derefter hvordan det skal udforme sig. 8’er energien guider os til at se det for vores indre blik, inden vi fører tingene ud i praksis.

TAG ET SKRIDT I DEN RIGTIGE RETNING: Er du blokeret i din vision, så start med nogle første skridt i den retning du kan se. Via resonansloven vil 8’er energien guide dig videre, selvom det fulde resultat måske først viser sig efter noget tid.

SØG GUIDANCE: Søg spirituel vejledning, få guidance eller mentoring for at hjælpe dig med at udfolde din livsmission. 8’er energien kan manifestere sig som blokeringer, der skal overvindes og nogen gange er det nødvendigt at tilføre ny energi udefra.

8. KARMA:
Karma og belønning

Saturn og 8-tallet belønner os, når vi går igennem alle de lektioner og oplevelser, livet præsenterer os for, med en attitude af, at alt er noget der er til for at hjælpe os med at lære og føre os til nye højder. Energien fra 8-tallet har også karmiske konsekvenser. Vores handlinger og intentioner har langsigtede effekter, og det gælder særligt for de ting du skaber i et 8’er år.

Handlingstrin til at vække viben:

ETISK BESLUTNINGSTAGNING: Overvej altid de etiske konsekvenser af dine beslutninger. Vælg veje, der er gavnlige ikke kun for dig, men også for andre.

OMFAVN OG HEAL DINE LIVSLEKTIONER: Se dine udfordringer som noget du skal lære af, for at komme til dit eget næste niveau. De er til for at vise dig nye veje, og hvordan du kan transcendere, og energetisk set løse enhver ting via loven om resonans.

SKYGGETAL 24/6

I 2024 kombinerer energien fra 8-tallet, som bringer målrettet styrke, med skyggetallet 24, som tilfører harmoni, skønhed og en følelse af familiær kærlighed, hvilket skaber en atmosfære af balance og forening. 24/6, kendt som “dronningetallet”, blander elegance og styrke med en dyb indre bevidsthed og ønske om harmoni, hvilket resulterer i en blød, men potent energi. Denne særlige blanding fremmer samhørighed og varme og værdsætter skønhed, kunst og traditioner.

Når 24/6 og 8 interagerer, opstår en harmonisk balance mellem kærlighed og ansvar. 24/6 er et tal for familie på det individuelle plan, og for samhørigheden med sit land og samfund på det store plan. Det er derfor også et tal for fædrelandskærlighed og en følelse af familiært tilhørsforhold til de grupper og strukturer, man er en del af.

24/6 minder os om, at vores ambitioner ikke behøver at være en ensom stræben. Ved at integrere familiær varme i vores målsætninger, bliver rejsen mod succes både mere behagelig og harmonisk. Samtidig tilfører 24/6 en blødgørende effekt til 8-tallets struktur og disciplin.

I 2024 opfordres vi til at favne både 24/6 og 8-tallets energier. Det er ikke kun et år for materiel succes, men også for at skabe dybe forbindelser, fællesskabsånd og et smukt, harmonisk liv.

ÅRSDIAMANTEN FOR 2024
DET FULDE BILLEDE

8 og 24/6 er de fundamentale enmergier for 2024. Men kigger vi videre ind i årsdiamanten for 2024 viser der sig endnu en række af underenergier, som skaber det præcis mix – de unikke farvetoner, som også er en del af “hovedfarven”. De kan sammenlignes med tonerne i en farve, eller med overtonerne der dannes i en musikalsk klang.

Her ser du den fulde diamant for 2024, hvor vil vil gennemgå nogle af de vigtigste, og hvordan de tilfører mere dybde til årsenergien.

ESSENSDIAMANT 13/4

I 2024 åbenbarer det store diamantdiagram en spændende dynamik med essensnummeret 13/4, som med sin transformative og oprørske karakter står i skarp kontrast til 8-tallets disciplinerede og autoritative energi.
13/4 vibrerer med originalitet og transformation og er knyttet til innovation og nye ideer, mens det med sin oprørske natur søger at omstyrte forældede systemer til fordel for noget nyt og bedre. Men denne drøm om forandring kan skabe spændinger med 8-tallets ønske om stabilitet og forudsigeligt fremskridt.

I vores personlige vækst er selvbevidsthed og tilpasningsevne nøglen. Vi opfordres til at være opmærksomme på vores trang til oprør eller utilfredshed og bruge disse følelser som signaler til at evaluere og justere vores vej. Samtidig kan vi respektere og bygge videre på eksisterende traditioner med nye perspektiver og forbedringer.

Samlet set inviterer 2024 os til en kompleks, men givende dans mellem 8-tallets stabilitet og 13/4’s behov for forandring. Ved at forstå og harmonisere disse energier, kan vi ære traditionen, og samtidig bane vejen for nødvendige forandringer.

HOVEDENERGIERNE I 2024: 8, 24/6 OG 13/4
DANSEN MELLEM STRUKTUR, KÆRLIGHED OG PERSONLIGT UDTRYK

I 2024 vil de sammensatte energier fra 8, 24/6, og 13/4 bringe en særlig dynamik til familielivet, hvor struktur, kærlighed og personligt udtryk kan blomstre sammen. Denne kombination af energier giver os mulighed for at skabe et hjem, hvor faste rammer, varme følelser og personlig frihed harmonisk sameksisterer.

I dette år, hvor 8-tallet bringer struktur og disciplin, vil vi lægge grundlaget for familielivet med klare mål og ansvarsområder. Det er tid til at organisere vores liv, men også anerkende betydningen af regelmæssige familiemøder, hvor hvert medlems stemme og drømme bliver hørt og værdsat.

24/6 tilfører en dyb kærlighed og sammenhold til familiedynamikken. Det er her, vi næres af fælles måltider, fejringer og daglige rutiner, der binder os sammen. Denne energi minder os om, at det er vigtigt med åben og empatisk kommunikation, hvor alle kan føle sig hørt og forstået.
Med 13/4 bliver vi mindet om vigtigheden af at bevare et rum for individualitet og personligt udtryk. Det er her, vi opfordrer hinanden til at udforske egne interesser og passioner, selv når de bryder med traditionelle normer. Dette opmuntrer til en familiekultur, hvor unikke veje og kreativ tænkning bliver værdsat og støttet.

Ved at integrere disse energier vil vores familier ikke blot være steder for tryghed og stabilitet, men også for personlig vækst og udfoldelse. Vi vil se familier, hvor weekender er dedikeret til fælles aktiviteter, og hverdage giver plads til individuelle projekter og interesser. Konflikter og uenigheder vil blive mødt med en blanding af kærlighed og åben dialog, idet vi anerkender og respekterer hvert enkelt medlems unikke perspektiver.
2024 byder os på en mulighed for at omskabe vores familieliv, hvor vi alle sammen kan trives. Ved at favne både struktur, kærlighed og personligt udtryk kan vi skabe et hjem, der er rigt på traditioner og samtidig åben for forandring og vækst. Dette år er en invitation til at skabe familiebånd, der er både dybe og fleksible, hvilket vil være med til at forme et år med harmoni, forståelse og personlig udfoldelse.

EKSEMPLER PÅ NYTÅRSFORSÆT I 2024

Med den unikke kombination af 8, 24/6 og 13/4 i 2024, kunne nytårsforsæt fokusere på at integrere struktur, disciplin, kærlighed, familieværdier samt rebelskhed og personlig frihed. Her er nogle nytårsforsæt, der giver mening i lyset af disse energier:

 1. Forpligt dig til personlig udvikling med struktur: Sæt mål for personlig vækst, der er både ambitiøse og realistiske. Det kunne være at tage et kursus, lære en ny færdighed eller forbedre en eksisterende. Planlæg faste tidspunkter i din hverdag til disse aktiviteter for at opbygge disciplin og struktur.
 2. Fremme familiens samhørighed og kærlighed: Prioriter tid med din familie og kære. Dette kan omfatte regelmæssige familiemiddage, fælles hobbyprojekter eller familieudflugter. Værdien af 24/6 handler om at styrke båndene og vise kærlighed og værdsættelse i hverdagen.
 3. Udtryk din individualitet og kreativitet: Lad 13/4’s rebelske energi inspirere dig til at bryde med rutinen og prøve noget nyt. Det kan være at starte en ny hobby, rejse til et sted du aldrig har været, eller at tage skridt i din karriere, der afspejler dine sande passioner og interesser.
 4. Styrk din åndelige praksis: Med 24/6’s fokus på harmoni og velvære, dediker tid til meditation, yoga eller andre åndelige praksisser. Disse kan hjælpe dig med at finde balance og indre ro midt i hverdagens travlhed.
 5. Sæt klare mål for din karriere eller virksomhed: Brug 8-tallets energi til at skabe klare, målbare mål for din karriereudvikling eller virksomhedsvækst. Læg en plan, og følg den med disciplin og beslutsomhed.
 6. Vær åben for ændringer og tilpasninger: Selvom du sætter strukturerede mål, så husk 13/4’s lektion om fornyelse og tilpasning. Vær klar til at revidere dine planer og mål, hvis det bliver nødvendigt, for at omfavne nye muligheder og forandringer i dit liv.
 7. Engager dig i samfundet eller frivilligt arbejde: Reflekter over hvordan du kan bidrage til fællesskabet eller støtte en sag, du brænder for. Det kan være frivilligt arbejde, at støtte lokale initiativer, eller blot at udføre handlinger af venlighed i din daglige interaktion.
 8. Tilføj mere kærlighed til dit daglige liv: Bevidst arbejde på at udtrykke mere kærlighed, taknemmelighed og positivitet i din daglige kommunikation og handlinger. Dette kan forbedre dine relationer og bidrage til en generel følelse af velvære.

Disse nytårsforsæt kan hjælpe dig med at kanalisere 2024’s unikke energimix på en måde, der fremmer personlig vækst, familiær harmoni og et liv fyldt med mening og personlig frihed. Husk, at det vigtigste er at finde de mål og aktiviteter, der resonerer mest med dig og din vej.

Næste skridt …
VIL DU SELV LÆRE AT AFKODE ÅRETS ENERGIER?

Dette emne falder inden for FORECASTING NUMEROLOGI – et af de 6 hovedemner i Numerologist PRO Uddannelsen, som du vil dykke ned i for at blive professionel numerolog.

spring med på hold 10
Numerologi- uddannelsen

OBS! Uddannelsen starter 10. januar 2025

Num PRO Uddannelsen er Danmarks største og mest dybdegående numerologiuddannelse, der tager dig med på en faglig, spirituel, og personlig udviklingsrejse over 10 måneder. Du kan deltage online eller live i vores smukke omgivelser med havudsigt i København.

Klik på knappen nedenunder for at se mere om uddannelsen.

SE MERE OM UDDANNELSEN HER

Bliv ekspert inden for de 6 hovedemner:

 • Essens Numerologi
 • Navneskifte Numerologi
 • Forecasting Numerologi
 • Business Numerologi
 • Relations Numerologi
 • Numerologisk Healing

KONTAKT

Numerologerne
CVR 38875361
Lottenborgvej 24
2800 Kgs Lyngby

Ønsker du at booke en session, så skriv til os på sessioner@numerologerne.dk

Ønsker du at høre mere om uddannelsen, så skriv til os på kontakt@numerologerne.dk

BLIV doTERRA PARTNER MED OS

doTERRA er en virkelig god og unik mulighed for at støtte op om sit virke både økonomisk og spirituelt.

Se mere her

VI TILBYDER

 • Klub Numerologist PRO - spændende, månedlig medlemsklub
 • Numerologi uddannelsen
 • Numerologist PRO software system
 • Personlige sessioner
 • Business sessioner
 • Weekendkursus for begyndere
Alle rettigheder tilhører
Numerologerne © 2020

FØLG MED på facebook!  Og få updates om numerologi, superdatoer og forecasts!

GRATIS MINIKURSUS & NAVNE TOOL

Indtast navn og email i felterne og få vores gratis online numerologi kursus i numerologi.

Samt NAVNE/NUMEROSKOP TOOL hvor du kan se betydningen af dine navne og vibrationer på de forskellige livsområder.

SE DIT PERSONLIGE NUMEROSKOP

HVAD BETYDER DINE NAVNE FOR DIT KÆRLIGHEDSLIV, FAMILIELIV OG KARRIERE?

Få gratis numeroskop tool + online kursus med uddannelsesleder Estel Ehvass.

Du har tilmeldt dig! Hold øje med din indbakke