Vælg en side

6 GODE GRUNDE TIL AT UDDANNE DIG SOM NUMEROLOG HOS OS!

NUMEROLOGIST PRO CERTIFICATE EDUCATION

Numerologist Pro Uddannelsen er danmarks største og mest dybdegående numerologi uddannelse. Uddannelsen kommer nu i en version som kan tages helt eller delvist online. 12 online moduler – 5 live moduler.

Obs! Tilmeldingen er åben indtil 1. august 2018. 

.

1

I dybden med den gamle viden

Vi går dybere i kilderne og den overleverede viden, og graver det glemte guld frem. Det seneste eksempel er den oldgamle viden om undervibrationer i dine navne, som vi genintroducerede i numerologien i 2017. 

Numerologien er en vibrationslære, som er nært beslægtet med viden om hellig geometri, og de matematiske byggesten som udgør hele universet. Disse strukturer er ens for matematiske, geometriske og talmæssige relationer, som går igen i geometri og i det musikalske tonesystem samt lovene om harmoni i musikalske klange.

Disse sammenhænge er også kendt indenfor universitetsverdenen, hvor vi har holdt nogle foredrag om relationen mellem numerologi og moderne forskning i universets tilblivelse, med udgangspunkt i sammenhængen mellem vibration, geometri og tal.

Udover at være numerologer, så er Johannes og Estel uddannet fra Københavns Universitet i hhv. datalogi og matematik, og i musikvidenskab. Denne faglige baggrund og dens metodik benytter vi os ofte af i vores arbejde med numerologien. Vi lægger vægt på at videreføre de matematiske og geometriske principper, som den gamle viden er baseret på, for at komme endnu mere i dybden og udvikle et større niveau af finesse.

2

Moderne Software – Numerologist Pro

Vi har udviklet Numerologist Pro, som er verdens første numerologi software system, der gør det lettere og hurtigere at lære numerologi og samler al viden på et sted.

Numerologist Pro gør det nemmere og sjovere at lære numerologi. Du kan lægge cases op, klikke på tallene og se deres betydning i de forskellige posititioner, og kan få systemets hjælp til tolkning eller særlige mønstre, som du skal være opmærksom på. På den måde kan du allerede hurtigt begynde at øve dig og lægge cases op for celebrities, historiske personer, venner og familie – og blive god til tolkning.

Som udgivere af software systemet er vi også dagligt i kontakt med numerologer fra flere forskellige numerologi skoler i landet. Vi har derfor en stor viden om hvordan de forskellige numerologer gør tingene. Som uddannet numerolog vil du selv vide hvor du står i forhold metoder og retninger indenfor numerologien.

Numerologist Pro kan også bruges til empirisk forskning. Den er du velkommen til at deltage i som kursist. Vi undersøger bl.a. forskellige relationer mellem mennesker og deres tal, såsom sygdom, økonomi m.m.

Er du professionel numerolog og interesseret i at bidrage med data, eller andet vedr. forskning i numerologi, er du også meget velkommen til at kontakte os.

3

Dybere viden og teknisk finesse

Flere unikke numeroskoper – komplekse udregninger
Når man giver et numeroskop er det vigtigt at tage højde for personens unikke essens, og hvad de har af behov og ønsker til livet. Nogle numerologer i dag bruger templates, sådan at der kun er 1-2 numeroskopmuligheder pr grundvibration. Men traditionelt blev hvert eneste numeroskop udregnet i hånden. Det gjorde dog at der tit opstod fejl, eller at man overså gode muligheder, da et numeroskop er en kompleks størrelse. Gennem en kompleks algoritme har vi skabt et værktøj, som kan vise dig alle de muligheder der findes til en person. Disse numeroskoper er alle baseret på de traditionelle regler for harmoni i numeroskopet. Dermed er der flere unikke numeroskop muligheder for hver enkelte menneske, og det at give den enkelte deres eget unikke numeroskop bliver en intuitiv kunst, som opstår ud fra en samtale med kunden og en analyse af deres medfødte tal. Ved at bruge en computers regnekraft som assistance, kan du åbne op for nye og bedre numeroskop muligheder, og fokusere din energi på kunden og din intuitive forståelse.

Det vil dog altid være din dybe intuition og numerologiske viden der guider dig i at udvælge det bedste numeroskop til en person ud fra deres ønsker til livet og deres medfødte styrker og udfordringer. Men computeren, er en stor hjælp til udregningen, og kan vise dig nye muligheder, du måske selv ville have overset.

Mere komplekse udregninger af essenstallene – “Det Psykiske Selv”
Ved at spejle de mere komplekse udregninger for det højere selv ned i numeroskopet giver det giver numerologen flere informationer at arbejde ud fra. Dermed kan man finde det absolut bedste numeroskop til hver unikke person, samt gå meget mere i dybden i tolkningen. Vi arbejder med det Psykiske Selv, som også kaldes det Højeste Selv. Det Psykiske Selv fortæller om ens indre, psykiske koder og måder at oplev verden. Ved at tage hensyn til det når man giver et numeroskop kan man afhjælpe udfordringer og skrue op for personens medfødte styrker gennem de navne man vælger. 

Alle tal har et positivt potentiale og består af 3 niveauer
Alle tal kombinerer sig i det som kaldes diamanter. Disse diamanter kan pakkes ud i 3 niveauer, og det giver muligheden for at se endnu dybere ind i tallet – og forstå dets samspil med andre tal.

Dette giver dig evnen til at forstå hvorfor tallet 27/9 fx afbalancerer tallet 16/7, og hvorfor 33/6 afbalancerer tallet 11/2. Det er noget som de fleste numerologer ved, men som de færreste kan svare på, på et dybdegående niveau fordi denne viden mest har været baseret på forklaringer gennem ord. Men ved at supplere hvert tals traditionelle beskrivelse med evnen til at “læse tallene” kommer man et spadestik dybere. Dette fremkommer meget tydeligt af en flerdimensionel udpakning af ethvert tal.

At kunne pakke tallene ud, giver en dybere forståelse af tallenes indbyrdes sammenhænge i numeroskopet, så man får et flerdimensionelt blik på tallene.

Tallenes proces mod integration
Alle tal kommer fra det samme sted og skal det samme sted hen. Ethver tal er i en  ”proces”, da alle tal er ”på vej hjem”. Jo tættere på ”hjem”, jo mere stabilt er tallet, og jo mere kan de afbalancere et evt. ubalanceret tal i numeroskopet. Forståelsen af tallenes proces gør at du forstå et tal ikke kun som enten godt eller dårligt. Men forstå at ethvert tal er en arketypisk beakrivelse af en universel proces. Og denne proces kan være i sin spæde start,m eller tæt på fuldførelsen. Tallet kan altså være balanceret eller ubalanceret, helt ungt og nyt eller på vej mod fuldførelse og integration, og det kan være mere eller mindre stabilt. Derfor er der også stor forskel på, hvordan tallet opleves.

9 tals koden – tallens indbyrdes sammenhænge
Ved at forstå en dyb kode gemt i 9 tals systemet kan du se en hel masse sammenhænge mellem tal, der hele tiden vender tilbage til den treenighed som kaldes 3-6-9 triaden, som er byggestenene i hele vores univers. Sammenhængen mellem de 9 tal kan ses i alt lige fra det mindste del i atomet til de største galakser i universer. Med andre ord: Fra mikrokosmos til makrokosmos. Ved at forstå 9 tals koden vil du se dybe sammenhænge i et menneskets numeroskop, som ellers ville være skjulte. 

4

Numerologiens originale kilder

Numerologi er en oldgammel videnskab, så gammel, at meget viden om dens oprindelse er gået tabt. I numerologi er der derfor masser af myter om dens oprindelse. Men det er også vigtigt at få den viden der reelt er om numerologiens historie, som er baseret på de kilder vi har til rådighed. 

Derfor deler vi vores litteraturlister og kilder med dig. Du får på den måde også en overordnet forståelse af numerologiens udvikling og rejse gennem tusinder af år gennem forskellige kulturer, så du kan se hvor numerologien har indoptaget forskellige andre spirituelle strømninger. Såsom tarotkort der korresponderer med tallene og paralleller i numeroskopets opbygning, med kabbalah traditionens lære.

Eksempelvis har både Pythagoras og den kaldæiske numerolog Cheiro, som er hovedkilde til mange danske numerologers forståelse af tallene – begge været i Indien og studeret numerologi. Derfor kan man også se en stor lighed mellem Cheiros udlægning af tallene, og den indiske numerologi. Den første indiske numerologi stammer helt tilbage fra vedaerne, hvor eksempelvis Rigveda er over 5000 år gammel

Meget tyder dog på at den allerældste numerologi stammer helt tilbage fra det sumeriske rige, der lå i det nuværende Irak.

5

Numerologi som coaching og vibrationslære

Du vil lære teknikker så du kan bruge numerologi som coaching:
Hvordan du guider en klient (og dig selv) igennem et vibrationsløft.

Hvordan du udrenser bevidst og hvordan du bevidst tager de nye energier ind.

Udover at give tolkning og navneskifte, kan du også benytte numerologien som coaching for mennesker der allerede har skiftet navn og vil guides i hvordan de får det maksimale ud af deres nye numeroskop og lære deres nye vibrationers potentiale at kende.

Du lærer nogle meditative og kropsbaserede metoder til at udrense gamle vibrationer, hvilket kan få udrensningsprocessen til at gå hurtigere.

Jo mere bevidst du arbejder og er i stand til at give dig hen til processen, jo hurtigere vil du opleve flow i dine relationer, i dig selv og i din karriere, økonomi etc.

6

Effektiv indlæring gennem forskellige materialer

Materialer på skrift – grundbøgerne på flere hundrede sider der fungerer som opslagsværk

Grundbog i tolkning fungerer som opslagsværk for numerologisk tolkning og er på flere hundrede sider.
Grundbog i tallene beskriver hvert enkelte tal i dybden helt op til tallet 99 i dybden, og er på flere hundrede sider.

Materialer på video for hver enkelte lektion
Alle lektioner ligger tilgængelige som video på vores online platform, så du altid kan gense materialet.

Multiple Choice tests
Her kan du teste din egen viden om hvert tal. Det hjælper dig til at indlære tallenes grundlæggende betydning.

INTENSIVE LIVE WEEKENDER: Mere tid til spændende cases og tolkning
Fordi du kan se materialet hjemme på video, er der meget mere tid til det spændende når vi mødes live. Live weekenderne bliver intense workshops hvor vi inddrager deltagernes egne cases, laver øvelser og går i dybden med tolkningen. Når du lærer alle fundamenterne trin for trin hjemme gennem video og materialer – så kan der bruges mere tid i live weekenderne til at lære de ting der virkelig rykker.

NUMEROLOGIST PRO CERTIFICATE EDUCATION

Uddannelsen til professionel numerolog

På Numerologist PRO Uddannelsen bliver du en af fremtidens dygtigste numerologer i et felt som er i rivende udvikling.

 Vi er danmarks største og mest dybdegående numerologiuddannelse og certificerer ca. 40 nye numerologer årligt fra alle dele af landet. Uddannelsen kan tages online, eller som en kombi mellem live og online.

Se modul oversigt og download Curriculum:

 http://www.numerologerne.dk/numerologi-uddannelse

Er du allerede professionel numerolog?

Så se mere om "Numerologist Pro Master Education": http://www.numerologerne.dk/master-uddannelsen/


SE DIT PERSONLIGE NUMEROSKOP

HVAD BETYDER DINE NAVNE FOR DIT KÆRLIGHEDSLIV, FAMILIELIV OG KARRIERE?

Få gratis numeroskop tool + online kursus med uddannelsesleder Estel Ehvass.

Du har tilmeldt dig! Hold øje med din indbakke