Vælg en side

PERSONLIG NUMEROLOGI SESSION

TÆNK HVIS DIT LIV KUNNE BLIVE BEDRE …

En numerolog undersøger, om dit navn støtter op om de mål og energier, du stræber efter.
Ved at analysere din essens, som er dannet af din fødselsvibration, i sammenhæng med dine navne, kan numerologen se hvilke oplevelser og evt. problemer du tiltrækker ind i dit liv – og kan derefter hjælpe dig med at finde de navne, der støtter op om dine drømme og ønsker til livet.

HVORFOR GÅ TIL NUMEROLOG?

Et besøg hos en numerolog kan vise sig at være noget af det bedste du nogensinde vælger at gøre for dig selv.

Du kan blandt andet få hjælp til at finde svar på:

 • Hvad der er de største udfordringer i dit liv
 • Forstå dig selv på et dybere plan, hvem du er og hvad du skal
 • Hvorfor du har ondt i økonomien eller kærligheden
 • Hvorfor du møder de samme udfordringer igen og igen
 • Hvad du skal gøre for at komme ud af den onde cirkel
 • Hvordan du kan ændre din indre attitude og dine livsomstændigheder for at matche din egen dybeste essens

ENERGIERNE I DIT NUVÆRENDE NAVN

Vores navne er vibrationer, som påvirker os på alle områder af livet. Der vil altid være noget positivt i et navn, men også noget der fungerer mindre godt. Måske har man positive tal omkring karrieren, men mindre positive omkring kærlighedslivet – eller omvendt.

Mange ønsker at skifte deres navn og få et rent numeroskop, hvor der er en overordnet harmoni på alle områder af livet.

Numerologen kan aflæse hvordan dine navnes vibrationerne påvirker dig på alle de forskellige livsområder – og ikke mindst om dit navn støtter eller modarbejder dig i at udleve din dybeste livsmission.

 • Matcher de energier du har med dig i dine navne de mål og energier, du stræber efter?
 • Hvordan påvirker dit navn dig på de forskellige områder af livet, privat og professionelt?
 • Hvad er de største udfordringer i dit liv og vil de kunne afhjælpes med et nyt navn?
 • Hvad fungerer, og hvad kunne du ønske dig var anderledes?

ESSENSTOLKNINGEN: DINE MEDFØDTE TAL OG DERES POTENTIALER

Essenstolkningen er en dybdegående analyse af energierne som var tilstede på den dag du blev født, og som påvirker dig resten af livet.

Gennem essenstolkningen kan du bl.a. få svar på:

 • Hvad er de største livslektioner, som du kommer med i dette liv?
 • Hvad er din medfødte karma og læring?
 • Hvad er dine medfødte potentialer, styrker og svagheder?
 • Hvordan kan tallene i din essens guide dig nærmere mod din unikke livsmission?
 • Hvad er dine personlige genveje til større harmoni, succes og flow?
 • Har du nogle karmiske forbindelser med dine nærmeste? Og hvad går disse aftaler evt. ud på?

ET NYT NUMEROSKOP – INKLUSIV OPTIMALE UNDERNUMEROSKOPER

På billedet ser du det samme rene hovednumeroskop, i en version til venstre hvor der ikke er beregnet rene undernumeroskoper (de røde tal) – og i en version til højre med harmoniske undernumeroskoper (grønne tal). Det vigtige for kunden var at bevare navnet Jazmin, som hun kalder sig, og sit efternavn Timmermann. I dette tilfælde ændrede vi derfor blot fornavnet, for at få rene undervibrationer og undernumeroskoper. Med Marlena som fornavn udstrålede hun vrede (3A) og havde en indre tilstand af naivitet (1A), frygt og mistillid (2A), og med det nye fornavn Christl, får hun en super karismatisk og kærlig udstråling (3B) og en indre spiritualitet (1B) der fylder hende med lys og optimisme (2B).

Ud fra din essens og fødselsdato, beregner numerologen det mest optimale numeroskop, som sikrer at der er harmoni på alle livsområderne.

Udover hovednumeroskopet, som skabes af den overordnede harmoni mellem tallene, beregner vores numerologer også de optimale undernumeroskoper til dig, som er baseret på vokaler og konsonanter i dine navne.

Numeroskopet kan sammenlignes med at man skaber en stor smuk have omkring dig, med blomsterbede, træer, stier, søer, springvand og smukke statuer. De smukke ting i haven, er symboler på harmoniske energier, som du har adgang til i dit liv, gennem dit nye hovednumeroskop. Men hvis ikke haven er passet og plejet, og der er for meget ukrudt (ubalancerede tal i vokaler og konsonanter), kan det godt ødelægge den overordnede følelse af harmoni når du går igennem haven.

VIL DU VIDE MERE?
For at lære mere om undervibrationer og undernumeroskoper kan du læse vores udførlige artikelserie:

1. Numerologi og nyt navn
2. Numerologisk case Katrine Pilmark: undervibrationer og undernumeroskoper
3. Undernumeroskop kundecases, celebritycases og statistik

FLOW OG HØJERE BEVIDSTHED

Der sker en masse nye ting efter man har skiftet navn numerologisk, både i det indre og i det ydre.

De nye vibrationer begynder at påvirke dig gradvist, og efter ca. 2 år, er de nye vibrationer begyndt at virke maksimalt.

Mange mennesker beskriver deres oplevelse på flg. måder:

 • At livet bliver mindre kamp, og mere som et flow eller en dans med universet
 • At dette flow breder sig til alle områder af livet og skaber mere harmoni og overflod
 • Gamle mønstre og følelsesmæssige blokeringer begynder at slippe
 • En gradvis åbning på hjerteplan hvor du kommer dybere ind i dig selv, så du kan mærke den du virkelig er

INDHOLD AF EN PERSONLIG NAVNESESSION

I den personlige navne session får du både en tolkning af dine medfødte energier, talenter og styrker, samt en tolkning af dine nuværende navne – og du bliver coachet i hvad du gerne vil have støttet op om i livet. 

På baggrund af denne dybdegående samtale og analyse finder numerologen det optimale numeroskop og undernumeroskoper til netop dig.

Alle vores numerologer er grundigt oplært af uddannelsesledere, Estel og Johannes Ehvass, gennem et intensivt 9 måneders forløb.

DIN ESSENS OG LIVSFORMÅL

Tallene i din medfødte essensfortæller om dit unikke livsformål, dine særlige talenter, styrker og udfordringer, samt genveje til mere glæde, spiritualitet, succes og flow

NUMEROSKOP TOLKNING

Hvordan bliver du støttet i at udleve din essens af dit nuværende navn? Hvordan påvirkes din vibration i kærlighedsliv, spiritualitet, karriere, sundhed, økonomi, venskaber og kommunikation? Hvad fungerer og hvad skal være anderledes?

NYT PERSONLIGT NUMEROSKOP

Personlig beregning af det numeroskop som støtter bedst op om dine medfødte talenter og styrker, og dine ønsker til livet.

OPTIMALE UNDERVIBRATIONER OG UNDERNUMEROSKOPER

Numeroskopet er inklusiv undervibrationer og undernumeroskoper. Når der er harmoni helt ned i forholdet mellem vokaler og konsonanter, booster det numeroskopets effekt, letter udrensningen og skaber større resultater med dit navneskift.

DINE PERSONLIGE NAVNELISTER

Du modtager navnelister som er personligt beregnet til dig.
Du kan vælge at give numerologen helt frie hænder til at beregne de bedste navne, eller du kan fortælle om specifikke navneønsker, og få tjekket om det er muligt numerologisk. 

SPARRING PÅ DINE NAVNEVALG

Du modtager sparring på dit navnevalg, og de dybere energier for hvert navn beregnes (navneskoper og talpyramider), så du får de mest optimale navne at vælge mellem.

HJÆLP TIL NYDANNEDE NAVNE

Hvis du har brug for at danne dit eget efternavn, finde ny stavemåde eller at skabe et nyt navn hvor dit nuværende navn indgår – og hvor der tages højde for vokaler/konsonanter samt navneskop og talpyramide så det sikres at navnet er optimalt.

DIN PERSONLIGE NUMEROSKOP RAPPORT

Du får en rapport med fuld beskrivelse af alle tallene i dit numeroskop; navne, centre, auraer, livstema og søjle, samt personligheds og hearts desire tal.

DIN ÅRSTALSRÆKKE RAPPORT FOR 9 ÅR

Du får en personlig rapport med tolkning af de næste 9 års rækker måned for måned. Årstalsrækkerne er dine personlige energiperioder der viser hvornår du har høj eller lav energi, og hvornår de bedste perioder er for karriere, forretning, familieforøgelse, kærlighed m.m.

‘Opskriften på det navn der støtter dig optimalt, er at vi skruer op for dine unikke, medfødte egenskaber og dine medfødte koder til flow og manifestationskraft, gennem både dit nye numeroskop, samt undervibrationer og undernumeroskoper.’

Uddannelsesleder, Estel Ehvass

MØD VORES NUMEROLOGER

Alle numerologer her er Numerologist PRO Certified MASTER
hvilket gør dem yderst kompetente og opdateret med den nyeste viden indenfor numerologien.

DORTE Numerologist PRO certified. Som numerolog er Dorte grundig, kompetent og empatisk. Hun har en stor viden om tallene, og elsker at løfte mennesker og støtte dem i at udleve deres drømme og ambitioner. Dorte er 3’er i grundvibration.

STED: København

BETTINNA Numerologist PRO certified. Uddannet hos numerologerne og har også en tidligere numerologi uddannelse. Som numerolog er Bettinna ekstremt intuitiv og i stand til at se den enkeltes dybeste livsformål og støtte op om det gennem tallene. Bettinna er 5’er i grundvibration.

STED: Nordsjælland

METTESOFIE Numerologist PRO Certified. Som numerolog er Mettesofie interesseret i at få det bedste frem i mennesket for dermed at åbenbare det sande jeg. Mette er desuden motivational speaker og foredragsholder, og er tidligere verdensmester i roning. Mette er 4’er i grundvibration.

STED: København

NINNA Numerologist PRO certified. Som numerolog er Ninna både skarp, intuitiv, kærlig og jordnær. Hun elsker at styrke den enkeltes unikhed og skabe harmoni på alle planer. Ninna er 6’er i grundvibration.

STED: København Amager

LAURA Numerologist PRO certified. Som numerolog er Laura grundig og super dygtig til sit fag. Hun brænder for at løfte mennesker og hjælpe dem til at blive endnu mere sig selv. Laura er desuden uddannet etnolog. Laura er 9’er i grundvibration.

STED: København

ELLIZABETH Numerologist PRO Certified. Som numerolog er Elizabeth super systematisk og har stor detaljesans i både hendes tolkning og udregninger. Hun brænder for at hjælpe mennesker til at udleve deres unikke livsformål og støtte dem i dette gennem numerologisk navneskift. Elizabeth er 1’er i grundvibration.

STED: Odder, Jylland

NUMEROLOGIST PRO CERTIFIED

VORES KVALITETSSTEMPEL – DIN GARANTI FOR EN FAGLIGT DYGTIG OG EMPATISK NUMEROLOG

Vores numerologer er ikke kun dygtige til at beregne de bedste setups til lige præcis dig, ud fra tusindvis af muligheder.

De er også trænet i at bruge deres dybeste numerologiske intuition og at lytte til den enkelte persons unikke ønsker.
En navnesession tager udgangspunkt i dig, så du bliver assisteret i at finde ind til lige præcis det du gerne vil støttes i i livet, da et navneskift er en dybt personlig ting.

HVORFOR VÆLGE EN ‘NUMEROLOGIST PRO CERTIFIED’?

Med en numerolog der bærer titlen ‘Numerologist PRO Certified’ er du sikret en numerolog af højeste kvalitet som har lært de mest dybdegående beregningsmetoder, en skærpet tal intuition og er blandt landets førende eksperter i undervibrationer og undernumeroskoper. I løbet af uddannelsen har de bl.a. lært at benytte flg. i en navne session:

 • Dybdegående tolkning af essensen og de medfødte potentialer, talenter, styrker, udfordringer og personlige genveje til harmoni og flow
 • Dybdegående tolkning af numeroskopet og undernumeroskopernes påvirkning
 • Dyb forståelse af tallenes betydning helt op til 99 (normalt stopper numerologer ved 52)
 • At finde det optimale numeroskop, undervibrationer og undernumeroskoper der støtter op om persons medfødte energier og deres ønsker til livet
 • At beregne “bedst mulige” undernumeroskoper, også når kunden har specifikke navneønsker
 • At tjekke årstalsrækker for samtlige numeroskop muligheder for 27 år frem i tiden (en fuld livscyklus) hvorved det sikres at årstalsrækkerne er de mest optimale hele livet igennem
 • Vejlede i at skabe “nydannede navne” såsom dobbeltnavne eller et eget unikt efternavn gennem navne toolet i NP
 • At aflæse karmiske forbindelser og skæbnerytmer samt dybdegående tolkning af årstalsrækker
 • Vejlede i navnevalget ud fra navneskoper og talpyramider, et endnu dybere lag af vibration i navnene
 • Niveauet er højt. Alle certificerede numerologer har gennemført en afsluttende mundtlig og skriftlig eksamen med minimum 170 ud af 200 point. 

Med titlen ‘Numerologist PRO Certified’ er du garanteret en numerolog af højeste kvalitet – uddannet af Estel og Johannes Ehvass gennem et intenst 9 måneders forløb

HVAD KOSTER EN NUMEROLOGI SESSION?

Hos Numerologerne får du et numeroskop af høj kvalitet, inklusiv undernumeroskoper, til en rigtig god pris.

Priser for en numerologi session med navneskifte varierer meget fra sted til sted –
ligesom der er forskel i kvaliteten af numeroskopet og hvor dybdegående man går i beregningerne.

Det kan være svært at forstå hvad forskellen er mellem et nyt numeroskop
med eller uden undernumeroskoper, og hvad prisforskellen er.
Det får du et kort overblik over her.

NYT NUMEROSKOP
MED ELLER UDEN UNDERNUMEROSKOPER?

Der er flere forskellige prisniveauer på numerologi sessioner, som kan være afhængigt af mange ting.

Nyt numeroskop, men uden undernumeroskoper

Dette kan ofte fås til priser omkring 1.800 – 2.500 kr. Nogle gange er prisen dog alligevel helt op til omkring 3.700 – 5.000 kr. også selvom det er uden undernumeroskoper.

Så en høj pris betyder ikke altid, at du også får beregnet harmoni i undernumeroskoperne.

Derfor skal du være opmærksom på dette, selv hvis du betaler en høj pris.

Nyt numeroskop med undervibrationer – men uden undernumeroskoper

Selvom man vælger gode undervibrationer i hvert enkelte navn, kan de undernumeroskoper der dannes, sagtens være fulde af spændinger og ubalancerede tal.

Man kan finde denne ydelse til omkring 3.000 – 5.000 kr men også til en rigtig høj pris på op i mod de 8.000 – 9.000 kr.

Nyt numeroskop
inklusiv undernumeroskoper

Dette er den optimale løsning, hvor der er mest mulig harmoni i hele det nye navn.

Et nyt numeroskop inklusiv undernumeroskoper har dog ofte en enormt høj pris, og koster ofte op til 10.000 – 13.000 kr. rundt omkring på markedet.

Til sammenligning koster et fuldt harmonisk numeroskop inklusiv undernumeroskoper kr. 5.000 kr hos vores numerologer her på siden.

KØB DIN SESSION HER

Efter køb af en session skriver du en mail til kontakt@numerologerne.dk og fortæller om du ønsker en numerolog i København, nordsjælland, midtsjælland eller Jylland – eller om du vil have din session via Skype. Derefter får du tildelt en af vores dygtige numerologer, som kontakter dig for at aftale en tid. Når du klikker på knappen nedenunder bliver du ledt ind i vores medlemsside “teachable” hvor der ligger ekstra information om din kommende numerologi session.

mail session - voksen

Numeroskop og undernumeroskoper
kr3200
 • For dig der vil have det bedste navn, men uden session og tolkning.
 • Nyt optimalt numeroskop og undernumeroskoper
 • Numeroskop rapport
 • Årstalsrække rapport for 9 år

mail session - barn

Numeroskop og undernumeroskoper
kr2500
 • For dig der vil have det bedste navn til dit barn, men uden session og tolkning.
 • Nyt optimalt numeroskop og undernumeroskoper
 • Numeroskop rapport
 • Årstalsrække rapport for 9 år

KONTAKT

Numerologerne
CVR 38875361
Lottenborgvej 24
2800 Kgs Lyngby
Tlf: 50 10 59 21

Ønsker du at booke en session, så skriv til os på kontakt@numerologerne.dk

VI TILBYDER

 • Klub Numerologist PRO - spændende, månedlig medlemsklub
 • Numerologi uddannelsen
 • Numerologist PRO software system
 • Personlige sessioner
 • Business sessioner
 • Weekendkursus for begyndere
Alle rettigheder tilhører
Numerologerne © 2020

FØLG MED på facebook!  Og få updates om numerologi, superdatoer og forecasts!

GRATIS MINIKURSUS & NAVNE TOOL

Indtast navn og email i felterne og få vores gratis online numerologi kursus i numerologi.

Samt NAVNE/NUMEROSKOP TOOL hvor du kan se betydningen af dine navne og vibrationer på de forskellige livsområder.

SE DIT PERSONLIGE NUMEROSKOP

HVAD BETYDER DINE NAVNE FOR DIT KÆRLIGHEDSLIV, FAMILIELIV OG KARRIERE?

Få gratis numeroskop tool + online kursus med uddannelsesleder Estel Ehvass.

Du har tilmeldt dig! Hold øje med din indbakke