Vælg en side

HVORDAN VED JEG OM MIT NAVNESKIFTE HAR VIRKET OPTIMALT?

Af Estel Ehvass

Hvis du har skiftet navn numerologisk, havde du sikkert en idé om at noget i dit liv ville forandre sig til det bedre.

 • Måske gik det i forvejen egentlig meget godt, men du var nysgerrig for at mærke hvad numerologien kunne tilføre.
 • Eller du skiftede navn fordi du tænkte at noget i dit liv ikke fungerede, og at numerologisk navneskift var en mulig forbedring.

Uanset hvad står man efter de 2-3 år (og i enkelte tilfælde længere) og har haft det “karmiske slip” og tænker – hvordan har det virket? Hvordan er mit liv anderledes nu? På hvilke områder går det bedre?

Og hvordan ved jeg om mit navneskift har virket optimalt?

I denne artikel kan du læse om hvordan et optimalt numerologisk navneskifte indvirker på dit liv, og hvordan de fulde effekter vil opleves på alle områder af dit liv.

Estel er numerolog, coach og psykoterapeut, uddannelsesleder og software-designer på Numerologist PRO.

Det første der sker når vi skifter navn

Det første der sker når vi skifter navn er, at vi går igennem en navneudrensningsfase, der typisk varer 2-3 år.

I den periode kommer vi til at give slip på energierne der var i vores gamle navne, som gradvist vil påvirke os mindre og mindre. Samtidigt vil de nye, og mere positive energier vi har fået med os, begynde at påvirke os mere og mere. Man kan sammenligne det nye og det gamle numeroskop med to stykker musik. Det gamle navns ”musik” bliver gradvist skruet ned, og det nye navns ”musik” bliver gradvist skruet op. På et tidspunkt er det kun det nye navns vibration, der påvirker os, og vi er nu fri af de gamle energier fra vores tidligere navne.

Det tidspunkt kaldes “det karmiske slip”.

I løbet af navneudrensningsfasen giver vi slip på de uharmoniske energier vi har haft med os.

Har man fx haft energien 16/7 i området for sit sociale liv, kan det have givet social angst, så man har haft svært ved at få venner, svært ved at holde på venner, eller evt. kan miste de relationer og det netværk man bygger op.

Har vi haft energierne 9 og 11/2 kan vi have oplevet at være nede med stress, da de to energier sammen kan skabe netop dette.

Har vi haft energien 12/3 kan vi opleve at være meget misforstået på det område af vores liv, hvor energien stod.

I løbet af navneudrensningsfasen slipper de gamle energier deres tag i os, så vi oplever at der er nye og bedre måder at opleve verden på, nye måder at føle, tænke og reagere på.

Vi kan derfor dybest set først helt bedømme effekten af vores navneskift efter vores navneudrensningsfase er overstået.

Efter det karmiske slip: En ny frihed fra sine gamle mønstre

Efter det karmiske slip mærker de fleste noget, der kan beskrives som en nyvunden frihed – en frihed fra sig selv.

Igen er det nemmest at illustrere med et eksempel. Man har måske altid haft tendens til et hidsigt temperament, og den tendens har man måske stadig i ny og næ – men det hele er meget hurtigt ved at ændre sig. Hidsigheden bobler måske stadig frem i forskellige situationer. MEN det føles ikke længere som noget man absolut SKAL reagere på. Man har i stedet fået et valg.

Mange beskriver det som om, at man får en slags ekstra ”tidslomme” ind, hvor man lige kan nå at tænke over sin reaktion. Man når lige at tænke: “Gider jeg egentlig blive vred over det her – nej, egentlig ikke …”. Og så lander der en række andre muligheder, som man ikke rigtigt kunne se før.

Måske kan jeg bare sige fra – fast, men venligt. Måske kan jeg simpelthen bare ignorere det, da det i virkeligheden ikke betyder noget.
Eller man forstår, at det ikke har noget med den anden person at gøre, og kan tage den helt hjem i sig selv.

Med andre ord, så er vores gamle reaktionsmønstre renset så meget ud, at vi kan nu frit vælge noget nyt. Noget nyt der i virkeligheden tjener os bedre og er mere harmonisk.

Det giver en ny følelse af frihed, at vi ikke længere er som slaver af vores gamle, uharmoniske reaktionsmønste.

DEN INDIVIDUELLE FAKTOR

Hvor powerfuldt et navneskift virker, og hvor hurtigt, er individuelt.

Man kan sige, at jo mere du er vant til at arbejde med dig selv fx gennem terapi, coaching, meditation, yoga etc. Jo mere vil denne proces med at give slip på det gamle og lade de nye energier ind, føles som noget du kender og kan tage del i aktivt.

Her er nogle ting der kan gøre at processen med at integrere dine nye vibrationer tager mere tid eller kræver mere arbejde af dig:

 • Hvis du har haft et meget ubalanceret numeroskop, specielt med hårde tal i centrene (4, 8, 9, 12/3, 16/7, 18/9) eller bare generelt mange af de ubalancerede tal i dit setup
 • Hvis du har haft et rent numeroskop, men med uharmoniske undernumeroskoper, der blokerer for numeroskopets effekt.
 • Hvis selvudvikling er noget helt nyt for dig, eller du har meget dybe sår på sjælen, traumer eller en kompliceret barndom i bagagen.

Men selvom en af disse ting måske er aktuelle for dig, så er det måske rart at vide, at du stadig får stadig den fulde numerologiske støtte af dit navneskifte.

Der skal blot lidt mere indre arbejde og udrensning af de tidligere navnes energier til, end hos en person, som har haft et lettere liv, med færre traumer, et mindre uharmonisk numeroskop, en harmonisk barndom osv. end for den som har meget med sig i bagagen.

Numerologi er en form for healing på kvanteplanet, der indvirker på vores vibrationsniveau. Men det fungerer egentlig på samme måde som med en mere fysisk form for healing, såsom hvis man går til en behandler, for at støtte op om sit helbred og komme i topform rent fysisk. Den kunde som allerede er rask, men blot vil optimere sit helbred, vil have lettere ved at få effekter og komme i topform, end den som måske har spist usundt i mange år, har livsstilssygdomme eller et helbred der skranter.

Så dit udgangspunkt er også med til at bestemme hvor hurtigt du opnår effekter af dit navneskifte, og hvor hurtigt du kommer videre til DIT næste niveau af succes.

Vores eget udgangspunkt er det vi sammenligner med – ikke andres.

HVORDAN OPLEVES NÆSTE NIVEAU AF NAVNESKIFTET?

Hvordan føles der så, når numeroskopet virker og er helt optimalt, i årene efter at navneudrensningen er helt overstået?

Med et 100% rent hovednumeroskop og gode undernumeroskoper, der matcher det du gerne vil med dit liv – og som er lavet til at harmonisere dine medfødte energier, så bør du opleve, at der kommer mere og mere balance på ALLE dine livsområder.

Der er ingen livsområder som skal stå tilbage og være blokerede, eller hvor der ikke er energi på. Der kan selvfølgelig være udviklingspunkter – noget som du skal lære at mestre. Men du vil have en klar oplevelse af, at blive støttet i at lære det. Du vil også opleve, at det ikke går helt i stå, men at du er i en positiv udviklingsproces omkring det. Fx er du måske ikke helt der i din karriere, hvor du gerne ville være endnu. Men der sker alligevel hele tiden noget, og du mærker, at du kommer nærmere og nærmere dine mål.

BALANCE PÅ ALLE LIVSOMRÅDERNE – FØR OG EFTER NAVNESKIFT

Hvad er balance på livsområderne og hvordan opleves det?

 

Det følgende er baseret på samtaler med vores kunder og elever på uddannelsen gennem de sidste mange år.  Det er blot nogle af hovedpunkterne om hvordan et navneskift kan opleves på de forskellige livsområder.

Hjem og omgivelser

 

Tallene i vores livstema og søjle afspejler blandt andet vores grounding og hvordan vi har det i vores fysiske ”hjem”, dvs. både vores krop og vores bolig.

FØR: Mange mennesker med blokeringer omkring deres livstema og søjle, oplever at de ikke kan finde deres vej i livet, og det afspejler sig ofte i et uorganiseret og kaotisk hjem, der igen bidrager yderligere til kaos, irritation og forvirring. Vi tiltrækker måske også et hjem med et husnummer, der ikke er harmonisk, som skaber unødvendig splid.

EFTER: Mange oplever at gammelt rod og ekstra ting, som vi ikke behøver, forsvinder efter navneskiftet. Vi giver nu naturligt slip på samlermani og bliver mere minimalistiske, så vi kun har de ting vi virkelig elsker. Vi kan mere og mere mærke hvad vi kan lide og hvad vi ikke kan lide, hvad vi har brug for, og hvad der er overflødigt. Det hænger sammen med den sans for harmoni og æstetik, som vækkes i os, når vi får et rent numeroskop. Et numeroskop er som et smukt, harmonisk stykke musik. Vores ydre omgivelser, og sågar vores udseende, begynder derfor også at vibrere mere harmonisk.

Vi oplever at transformere vores hjem til et sted, som vi virkelig kan lide at opholde os i, som nærer og grounder os. Et sted hvor vi føler os trygge og kan lade vores energiniveauer op, og som også er appellerende æstetisk, taler til vores sanser og følelser, og hjælper med at skabe indre ro og klarhed (modsat forvirring og kaos).

Mange oplever også at blive interesserede i fengshui eller skabe god fengshui i deres hjem helt ubevidst, uden at vide noget om det, simpelthen fordi deres vibration er højere og mere harmonisk. Vores hjem er en powerfuld afspejling af hvordan vi går og har det.

I samme linje oplever mange at få lyst til mere sund og ren mad, og at være i kontakt med hvad der virkelig nærer en helt ind på celleplan.

Kærlighed og familie

 

Området i numeroskopet, der står for de nære relationer er primært solar plexus centrene i hovednumeroskop og vokaskopet, samt de indre auraer i vokaskopet (nederste højre hjørne).

FØR: Hvis vi har vibrationerne for konflikt med os i numeroskopet, så skal de bruges og udleves på en eller anden måde, og hvis ikke det er på arbejdspladsen er det typisk i de nære relationer. På den måde skaber vi ubevidst konflikter, også selvom vi dybest set længes efter harmoni på sjæleplan.

EFTER: Med et numeroskop der har rene tal i følelses- og tankeområderne, vil vi mentalt og følelsesmæssigt begynde at ønske og tiltrække denne harmoni, og gradvist begynde at handle på nye måder, der skaber harmoni i vores nære relationer.

Uanset hvordan den ideelle boform og familie ser ud for hver af os, så vil der være en følelse af kærlighed, samhørighed og harmoni i vores nære relationer, når det område af livet er i balance.

Socialt liv og venskaber:

 

De tal vi har i området for venner og socialt liv, er med til at afgøre hvad vi tiltrækker på den front af livet. Det handler primært om energierne i øverste, højre side af numeroskopet, men også navneværdierne kan spille ind. Eksempelvis er tallene 28/1, 29/2, 12/3, 13/4 og 15/6 som navne nogle af de energier, der har tendens til at skabe allerflest konflikter i ens sociale relationer.

EFTER: Efter navneskiftet oplever mange, at de får et mere rigt socialt liv. Både med de udvalgte få, men også gennem et voksende netværk, hvor vi kan blive spejlet, udvikle os, og få inspiration, spændende oplevelser og en følelse af støtte. På et rent numeroskop bliver kvaliteten, frem for kvantiteten, af ens venskaber meget vigtig. Mange oplever, at det på en måde er sværere at finde de helt rette venskaber, fordi man ikke længere vil gå på kompromis. Det kan godt give en periode, hvor ens venskabskreds er under afvikling og på samme tid er man ved at etablere nye og sundere forbindelser og netværk. Det kan føles forvirrende for en tid, men afspejler faktisk en sund udvikling.

FØR: Før så man måske bort fra lidt halvdårlig opførsel, fordi man ikke ville være ensom eller stå udenfor gruppen. Der kan være mange ubevidste handlemåder, der gør at man holder fast i relationer, der ikke er helt harmoniske.

Professionelt liv

 

Det professionelle liv afspejler typisk energierne fra vores personlighedstal og konskopet, som er det af undernumeroskoperne der skabes af konsonanterne i vores navne, og som står for vores karisma og “brand” udadtil. Konsonanterne er den energi vi sender ud til verden – og verden reagerer på os, på en ret hurtig og instinktiv måde, ud fra de tal der står her.

FØR: Hvis man synes, der ikke er helt kongruens mellem den man er, og måden man gerne vil opfattes på, så er det i vokaskopet og personlighedstallet, at man kan justere på energierne.
Mennesker med tal der udstråler fx en aggressiv, ubehagelig, nervøs, kaotisk eller forvirret vibe, vil tydeligt blive opfattet på den måde af andre – specielt af de mennesker de møder for første gang, og når de er i den mere “professionelle arena” såsom på deres job eller i offentligheden.

EFTER: Med positive tal i vores karriereområde, vil vi opleve at verden tager godt imod os, at der let opstår nye muligheder for samarbejde og forfremmelse, at vi er værdsat og respekteret for det vi bidrager med. Mennesker som har meget karismatiske tal i deres konskop har en magisk virkning på andre. Vi kan også vælge at have tal der støtter op om at vække andres tillid og kærlighed, eller viber med en ekspertrolle, eller en enorm kreativ sans.

Vores konskop og personlighedstal er et sted i numeroskopet hvor vi kan eksperimentere med vores image og ydre fremtoning, og noget som mærkes ret hurtigt efter navneskiftet – modsat de indre, mere følelsesbetonede energier, som er lidt længere tid om at manifestere sig. Mange af vores numerologer har under uddannelsen afprøvet forskellige energier i konskop og personlighedstal, for at lære mere om de forskellige vibrationer, og lande i præcis den energi, de synes de havde brug for.

Pengeflow

 

I en verden hvor penge er en currency for værdi, vil penge numerologisk set stå for vores kreative evne til at skabe. Så vores pengeflow er symbolsk et resultat af energiflowet mellem os og verden.

FØR: Pengeflowet ses numerologisk i livstemaet og hjertecenteret, samt vores hearts desire. Man kan dog godt have et meget ubalanceret numeroskop, men alligevel tjene masser af penge. Det ser vi mange eksempler på blandt verdens rigeste, som fx ofte har vibrationerne 16/7 og 18/9 med sig (typisk samtidigt med nogle af de største pengetal såsom 14/5 og 19/1). Her vil man typisk tiltrække penge på måder, som ikke er harmoniske, hvor man fx knokler for dem, eller som ikke er i harmoni med resten af vores livsområder og derfor dræner energien ud af fx kærlighedslivet, går ud over vores helbred, eller skaber negativ karma m.m.

EFTER: Målet med et harmonisk numerologisk navneskift er ikke at tjene penge for enhver pris. På et harmonisk numeroskop oplever mange, at der er mere flow og lethed, og at bekymringerne omkring penge slipper, så vi i stedet begynder at tiltrække dem på en måde der er sjov og legende, og som tilfredsstiller vores skabertrang, kreativitet og selvudfoldelse. Får man decideret pengetal med sig, fx talkoden ”pengetriaden” (3-5-8) kan man også opleve at blive bedre til at opbygge velstand og rigdom. Får man fx en verdenserobrer (5-8-13/4) der står sammen med nogle af de stærke pengeenergier (fx 23/5) oplever mange at blive inspireret i en retning, der gør at man hurtigt vækster sin forretning økonomisk.

Karriere/unikke mission

 

Tallene for vores karriere er relateret til mange ting, blandt andet livstema, søjle, centrene for vores tanker, auraerne for vores offentlige fremtoning, vores konskop og personlighedstal, men også vores hearts desire tal og hjertecenteret i vores vokaskop, som handler om hvad vi dybest set er interesserede i mentalt. Det er altså en meget bred vifte af tal, der påvirker vores karriereområde numerologisk.

FØR: Mange af vores kunder beskriver at de før tænkte på karrieren som en ydre, samfundsmæssig status, eller det arbejde man nu engang tager, for at tjene til dagen og vejen. I så fald vil der ofte være en konflikt mellem det vi dybest set har lyst til at beskæftige os med, og det vi rent faktisk tjener penge på. Den ”kløft” vil typisk stoppe med at være der, når man har et rent numeroskop.

EFTER: Efter et numerologisk navneskifte vil en karriere være mere end det. Vores karriere er et spejlbillede af hvordan vi formår at integrere vores unikke livsformål i verden. Vores livsformål består af vores medfødte særlige talenter, styrker og unikke bidrag. Det kan aflæses numerologisk i vores fulde fødselsdato – og et af målene med det numerologiske navneskift, er netop at støtte op om det, via de tal man får med sig i både numeroskop og undernumeroskoper. Mange oplever derfor, at på et rent numeroskop bliver ens unikke livsmission langt mere tydelig, og vi modtager mere guidance ”oppefra”, så vi kan udleve den.

Selvudvikling

 

Rene centre i vores numeroskop hjælper os til at opleve mere klarhed i vores tanker og i følelser. De to centre i hovednumeroskopet viser energierne i alle vores 7 chakras, og er derfor et spejl på hvor god harmoni der er på alle niveauer af vores væsen.

FØR: For nogle mennesker fylder selvudvikling ingenting, før de skifter navn, mens andre er som selvudviklings ”junkies” . Førstnævnte har typisk blokerede centre med hårde tal. Mens sidstnævnte har tal, som handler om at man altid søger, men aldrig lander og føler sig tilfreds, og det er meget ofte tallene 12/3 og 13/4 i hovednumeroskopets solar plexus center. Det er tal der gør, at vi altid forsøger at udvikle os, men på en måde der frustrerer og skaber tankemylder, hvor vi vender og drejer tingene i en uendelighed.

EFTER: Rene hjertecentre i både hovednumeroskop og undernumeroskoper gør, at energierne flyder langt mere frit på tankeplan, og at vi generelt tænker positive, lyse tanker.
Rene tal i alle vores solar plexus centre giver harmoni og klarhed i følelseslivet, og en enorm frihed til at vælge hvordan vi vil respondere på livet i en hvilken som helst situation. Det giver en ny følelse af frihed, og en enorm spændvidde i vores evne til at lære af alle livets situationer på en positiv måde.

Rene tal i centrene i hovednumeroskopet er: 10/1, 2, 3, 5, 6, 15/6, 7

Spiritualitet

 

Harmonien der skabes i et rent numeroskop gør, at der er mindre der spænder ben for at vi kan være i en tilstand af ren væren.
På et rent numeroskop bliver spiritualiteten derfor en naturlig del af vores liv, hvor helt almindelige hverdagsbegivenheder kan opløfte og inspirere os.

FØR: Mange af vores kunder beskriver, at de før navneskiftet var nødt til at fx at lave yoga i timevis, eller brugte en mindre formue på at gå til healing eller clairvoyance, for at kunne have et roligt sind og være i nogenlunde harmoni i deres tanker og følelser. Det bliver som en slags ”krykker” som man er afhængig af at støtte sig til, for at have det godt og være i balance.

EFTER: Efter numerologisk navneskift er det som om, at man som minimum er i en neutral/klar grundtilstand i sine tanker og følelser. Hvad man så laver af spirituel praksis, fx yoga eller meditation, vil blot løfte en til nye højder.

Mange oplever, at deres intuition bliver vækket, så de ikke længere har det samme behov for at opsøge andres hjælp, fordi de nu meget tydeligt kan høre deres egen indre stemme, og dermed modtager den guidance de har brug for direkte fra universet.

Det betyder ikke, at man ikke også kan have gavn af lidt hjælp udefra. Men afhængigheden af, at andre hele tiden skal guide og heale en, vil gradvist gå væk, jo mere man kommer i balance. Man bliver i stand til at heale sig selv indefra, og ofte tage tingene i opløbet inden de overhovedet bliver til ubalancer.

CASES

CASE: Langsom ændring i kærlighedslivet – hurtig boost i karrieren

Nogen gange kan det tage længere tid at få harmoni på et livsområde, hvis det har været meget i ubalance før navneskiftet.

En af vores kunder havde en karriere hun var forholdsvis godt tilfreds med, men i hendes kærlighedsliv fik hun igen og igen tiltrukket mænd med narcissistiske tendenser. Efter navneskiftet mærkede hun lynhurtigt et succes boost i karrieren. Hun blev mere synlig i medierne, interviewet til tv- og radio (havde fået boostet 17/8 ”synlighedsenergien” i sine undernumeroskoper) og fik derigennem mange flere kunder og en bedre økonomi (5 taller i personlighedstal og hearts desire).

Hendes kærlighedsliv var dog længere tid om at komme i balance, selvom hun havde fået de mest optimale tal i områderne for kærlighedslivet (6 taller). Hun havde også fået vibrationen 37/1 på navnelinjen, som er med til at tiltrække de rette mennesker og den rette partner ind i sit liv OG samtidigt holde de “forkerte” personer væk, idet vibrationen giver en god psykologisk skelneevne, og booster ens selvtillid og selvværd, så man ikke længere tiltrækker folk, der prøver at udnytte en.

Men det var først et par år efter hendes karmiske slip (som jo markerer den afsluttede navneudrensningsperiode) at hendes kærlighedsliv faldt helt i hak. Det sjove var, at hendes udkårne allerede kom ind i hendes liv samme år som hun skiftede navn, hvor de ofte faldt i snak på deres fælles arbejdsplads. Han viste tydeligt interesse allerede fra starten, men først da de gamle mønstre fra hendes tidligere navnevibrationer helt havde sluppet deres tag flere år efter navneskiftet, var hun klar psykologisk til at lukke den nye form for harmoniske parforhold og kærlighed ind i sit liv.

Fordi hun havde en del bagage på kærlighedsområdet af sit liv, tog det længere tid for hende at manifestere en omfattende ændring dér.

Vi hører ofte fra kunder, at nye muligheder egentlig repræsenterer sig ret hurtigt, men at de – set i bakspejlet – først var klar til at gribe dem et stykke tid efter de gamle navnevibrationer har givet slip, og man er helt integreret i de nye navnes energier.

Det betyder, at de områder som er mest ubalancerede inden vores navneskifte, typisk kræver lidt mere tid, før de er helt i balance.

CASE: 24/6 på navnelinjen og evnen til at modtage hjælp

En kunde var i forvejen meget succesfuld som leder i en stor virksomhed, men oplevede altid at skulle stå på egen hånd, at hendes medarbejdere ikke brød sig om hende, og følelsen af ikke at kunne modtage hjælp hverken fra medarbejdere eller ledelsen opadtil. Vi gav hende derfor tallet 24/6 på navnelinjen og som personlighedstal, som står for at få hjælp og støtte fra andre og tiltrække kærlighed og omsorg gennem sin harmoniske personlighed og kærlige karisma. Og så kom der virkelig gang i at modtage hjælp. Hun blev først en del af et professionelt netværk af kvinder som er ledere, og modtog en masse hjælp og goodwill derigennem. Hun fik gradvist et helt nyt forhold til sine medarbejdere, som begyndte at respondere anderledes på hende som leder, og hjalp hende langt mere, hvor hun før havde følt at mange modarbejdede hende, og ikke delte informationer med hende åbent, så der var ensomt på toppen. Nu kom en helt ny åbenhed i spil i hendes medarbejderrelationer, og jobbet begyndte igen at give hende glæde og mening.

NUMEROLOGI OG LOVEN OM MANIFESTATION

Det bringer os videre til loven om manifestation, som hænger tæt sammen med numerologien på mange forskellige måder, da begge handler om universets love omkring vibration og resonans.

Vi udsender konstant vibrationer gennem vores tanker og følelser, der er som “små frø” vi sår – og vi høster frugterne af dem som resultater på alle områder af vores liv, når de har vokset sig store.

Vores navne og energierne i vores fulde numeroskop, er også frø som vi sår.

I navneudrensningsperioden som er overgangen fra de gamle vibrationer i vores tidligere navn til de nye, positive vibrationer fra vores nye navn, kan vi tydeligt se hvordan denne proces virker.

De nye vibrationer begynder allerede at tiltrække de nye muligheder ind i vores liv helt fra start.

Det sker typisk på nogle af de her måder:

Vi modtager nye inspirationer

Måske får vi lyst til at starte med en ny hobby, vi får lyst til at rydde op og rydde ud i vores hjem, lyst til at rejse til et bestemt land, gå ud og spise mere ofte, opsøge bestemte mennesker eller netværk, få en ny og forbedret tøjstil etc. Det kan være hvad som helst, men det vil markere at en ny og højere vibration er startet med at vibrere i dig.

Vi opdager nye tankeformer

Vi begynder at tænke anderledes og lidt mere ”meta” om tingene der sker i vores liv. Vi ser menneskene omkring os som dem de er, og kan pludselig se at alle gør ting, fordi de er der hvor de er, og at der er meget mindre grund til at tage ting personligt end vi gik og troede. Vi opdager friheden til at vælge vores tanker og måden vi ser på det der sker for os.

Vi får et nyt følelsesregister

Vi begynder at have nogle andre, nye og mere behagelige følelser.
Vi opdager også hvordan vi taler til os selv. Nogle vibrationer har det med at stimulere os til at tale hårdt til os selv, fx tallet 9 eller 18/9 i vores solar plexus center, som gør at man aldrig føler man gør det godt nok, eller altid sammenligner sig med andre.
Med nye, mere kærlige tal i centrene vil vi begynde at tale mere kærligt, mere opløftende og støttende til os selv, og dermed have det bedre og tiltrække mere harmoni.

Vi sår nye frø

Frøene vi sår gennem vores ændrede tanker og følelser begynder at vokse sig større og større, jo længere tid vi er i det nye navn.
Det kommer tilbage i form af vores resultater, såsom mere succes i karrieren, et godt kærlighedsliv, bedre økonomi, bedre relationer, mere charme og karisma, som igen tiltrækker nye muligheder, venner, forbindelser etc.

KONTAKT

Numerologerne
CVR 38875361
Lottenborgvej 24
2800 Kgs Lyngby

Ønsker du at booke en session, så skriv til os på sessioner@numerologerne.dk

Ønsker du at høre mere om uddannelsen, så skriv til os på kontakt@numerologerne.dk

BLIV doTERRA PARTNER MED OS

doTERRA er en virkelig god og unik mulighed for at støtte op om sit virke både økonomisk og spirituelt.

Se mere her

VI TILBYDER

 • Klub Numerologist PRO - spændende, månedlig medlemsklub
 • Numerologi uddannelsen
 • Numerologist PRO software system
 • Personlige sessioner
 • Business sessioner
 • Weekendkursus for begyndere
Alle rettigheder tilhører
Numerologerne © 2020

FØLG MED på facebook!  Og få updates om numerologi, superdatoer og forecasts!

GRATIS MINIKURSUS & NAVNE TOOL

Indtast navn og email i felterne og få vores gratis online numerologi kursus i numerologi.

Samt NAVNE/NUMEROSKOP TOOL hvor du kan se betydningen af dine navne og vibrationer på de forskellige livsområder.

SE DIT PERSONLIGE NUMEROSKOP

HVAD BETYDER DINE NAVNE FOR DIT KÆRLIGHEDSLIV, FAMILIELIV OG KARRIERE?

Få gratis numeroskop tool + online kursus med uddannelsesleder Estel Ehvass.

Du har tilmeldt dig! Hold øje med din indbakke